ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illiterate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illiterate*, -illiterate-

illiterate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illiterate (n.) คนไม่รู้หนังสือ (คำหยาบ) See also: คนไร้การศึกษา, คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
illiterate (adj.) ซึ่งไม่รู้หนังสือ See also: ซึ่งไม่ออกเขียนไม่ได้, ซึ่งไม่มีความรู้, ซึ่งไม่มีการศึกษา Syn. ignorant, uneducated, unlettered Ops. educated, lettered
English-Thai: HOPE Dictionary
illiterate(อิลิท'เทอเรท) adj. ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ไม่รู้หนังสือ,ไร้การศึกษา,ไร้ความรู้ในสาขาหนึ่ง n. คนไม่รู้หนังสือ., See also: illiterateness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
illiterate(adj) ไม่รู้หนังสือ,ไม่มีการศึกษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
illiterateผู้ไม่รู้หนังสือ, ไม่รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ไม่รู้หนังสือ (n.) illiterate
อ่านไม่ออก (v.) be illiterate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just a sad, pathetic, useless, illiterate piece of inbred shit.พอโตก็รู้ตัวว่าเป็นไอ้ขี้ไก่น่าทุเรศ ชั้นสวะอ่านหนังสือไม่ออกซักตัว
Oh, you illiterate cretins! - Hold him!-ไอ้พวกงี่เง่า ไม่รู้คุณค่าของหนังสือ!
An illiterate person pretending to have knowledge.คนไร้การศึกษาคนหนึ่ง ทำเป็นมีความรู้ดี
Hanna was illiterate for the greater part of her life.ฮันนาไม่ได้รับการศึกษาเลย ตลอดชีวิตส่วนใหญ่ของเธอ
You're not as illiterate as you seem.คุณไม่เป็น ไม่รู้หนังสือที่คุณดูเหมือน.
You want to tell me that some illiterate voodoo slave girl gave me my crown?เธอต้องการจะบอกฉันว่า ทาสหญิงวูดูที่เกินจะทนไหวจากที่ไหนไม่รู้ เป็นผู้มอบบัลลังก์ให้ฉันงั้นเหรอ?
Illiterate they may be, but they're not blind.พวกเขาอาจไม่รู้หนังสือ แต่ไม่ได้ตาบอด
Carlos, you semi-illiterate, Fascist sociopath!แก ไอ้โรคจิตบ้าอำนาจงี่เง่า
Yeah, but I was thinking more among the lines of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned to read while fighting the Nazis.But l was thinking more of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned... -... to read while fighting Nazis.
Sue.Will did a little research, and according to our test records,most of your cheerleaders are functionally illiterate.ซู, วิลล์หาข้อมูลมาแล้ว ดูจากผลสอบ เด็กๆของคุณส่วนใหญ่ อ่าน-เขียนหนังสือไม่ค่อยออก
He's calling you illiterate, not your race.นายไม่รู้หนังสือ ไม่ได้เหยียดเชื้อชาติ
You should have seen it before your horde of camel-riding illiterates descended upon it.ท่านน่าจะได้เห็นมัน ก่อนที่ฝูงอูฐ ขี่โดยพวกคนเถื่อนของท่าน ไปที่นั่น

illiterate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 一丁不识 / 一丁不識] illiterate, ignorant
不识字[bù shí zì, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄗˋ, 不识字 / 不識字] illiterate
文盲[wén máng, ㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, 文盲] illiterate
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, 不识一丁 / 不識一丁] total illiterate; unable to read the simplest characters
蒙昧[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, 蒙昧] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate

illiterate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
文盲[もんもう, monmou] (n,adj-no) (1) (sens) (See 非識字) illiteracy; (n) (2) (sens) illiterate person; an illiterate
明き盲;明盲(io)[あきめくら, akimekura] (n) (sens) illiterate or blind person; person who sees without understanding; amaurosis
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate
無学無知[むがくむち, mugakumuchi] (n,adj-na) illiterate and ignorant
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment
無知文盲[むちもんもう, muchimonmou] (n,adj-na) (sens) ignorant and illiterate
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing
絵暦[えごよみ, egoyomi] (n) (See 盲暦) traditional Japanese calendar with pictures; traditional Japanese calendar expressed with pictures for use by illiterates

illiterate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate FR: ne pas savoir lire ; être illettré
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kāns) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant FR: manquer d'éducation
ไม่รู้หนังสือ[v. exp.] (mai rū nang) EN: illiterate ; unlettered FR: illettré ; analphabète

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illiterate
Back to top