ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inadvertent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inadvertent*, -inadvertent-

inadvertent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inadvertent (adj.) ขาดความสนใจ See also: ซึ่งไม่ตั้งใจ, ซึ่งไม่สนใจ, ประมาท Syn. careless, inattentive Ops. attentive
English-Thai: HOPE Dictionary
inadvertent(อินอัดเวอ' เทินทฺ) adj. ขาดความสนใจ, ไม่ตั้งใจ, เลินเล่อ, ประมาท., See also: inadvertently adv., Syn. accidental
English-Thai: Nontri Dictionary
inadvertent(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ,เลินเล่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A 3-pronged fail-safe in the case of an inadvertent nuclear launch.เธžเธงเธเน€เธ‚เธฒเธขเธฑเธ‡เธกเธตเธŠเธตเธงเธดเธ•เธญเธขเธนเนˆเน„เธซเธก?
He says the backpack was inadvertently destroyed.เขาพูดว่ากระเป๋าอยู่ในสภาพถูกยับเยือนอย่างไม่สมควร
We got some on you inadvertently before.มันได้ผล เราเคยลองใช้มาแล้ว
The tie gets caught inadvertently.ไทนั่นเกี่ยวเข้าไปโดยบังเอิญ
I may have inadvertently started a war tonight.ฉันอาจจะเริ่มสงครามที่ไม่ได้ตั้งใจในคืนนี้ก็ได้
Sandy told me how to beat Vocal Adrenaline, and now Rachel was inadvertently telling me how to beat my other nemesis.แซนดี้ บอกวิธีสู้ โวคัล อะดรีนาลีน ตอนนี้เรเชล บอกวิธีทำลายศัตรูของผม
Back in the 1970s, experiments by the U.S. Air Force inadvertently tested this idea.ย้อนกลับไปในปี 1970 การทดลองโดยกองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้ตั้งใจทดสอบความคิดนี้
That you're inadvertently helping me track down the rest of the pack... again?ที่นายไม่สนใจ ช่วยฉันตามล่าพวกที่เหลือ ในฝูง...
So then our killer inadvertently saved him for the future.งั้นฆาตกรของเราก็ไม่สนใจ รักษาอนาคตของเขา
Maybe it wasn't so inadvertent.บางทีมันอาจไม่ได้ตั้งใจ
I think the last thing you want to do here is expose something and inadvertently make things worse than they already are.ฉันคิดว่าสิ่งสุดท้าย ที่คุณควรทำที่นี่ คือเปิดเผยบางอย่างและ\ ความประมาททำให้สถานการณ์เลวร้ายลง กว่าที่เป็นอยู่
He inadvertently called her by the wrong name.บางทีเขาคงเผลอเรียกชื่อเธอผิดโดยไม่รู้ตัว

inadvertent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
无意[wú yì, ˊ ㄧˋ, 无意 / 無意] inadvertent; accidental
疏略[shū, ㄕㄨlu:e4, 疏略] negligence; to neglect inadvertently
粗心大意[cū xīn dà yì, ㄘㄨ ㄒㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄧˋ, 粗心大意] negligent; careless; inadvertent
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling

inadvertent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P)
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim
ぽろり[, porori] (adv) (1) crying; (2) falling off; falling down; (3) inadvertently coming to the surface
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P)
浮かり[うかり, ukari] (adv) (uk) (arch) (See うっかり) carelessly; thoughtlessly; inadvertently
衍字[えんじ, enji] (n) (inadvertent) insertion of a character in a text
衍文[えんぶん, enbun] (n) (inadvertent) redundancy in a text

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inadvertent
Back to top