ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inconceivable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inconceivable*, -inconceivable-

inconceivable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inconceivable (adj.) ซึ่งเหลือเชื่อ See also: ซึ่งยากเกินกว่าจะเข้าใจได้ Syn. unimaginable Ops. conceivable, imaginable
English-Thai: HOPE Dictionary
inconceivable(อินคันซีฟ' วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ, สุดที่จะนึกได้, ประหลาด., See also: inconceivability n. inconceivableness n. inconceivable adj., Syn. unimaginable, unthinkable ###A. believable
English-Thai: Nontri Dictionary
inconceivable(adj) พิลึก,ประหลาด,นึกไม่ถึง,เหลือเชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A hundred years ago, it was inconceivable for a woman to be a college graduate.เมื่อร้อยปีก่อน ไม่มีใครนึกว่าผู้หญิง... จะจบปริญญา
So, they perpetrate the most inconceivable act.ดังนั้นพวกเธอจึงทำบางอย่าง ที่ไม่อาจห้ามใจได้
It would have been inconceivable for a boat to be here just a few years ago.ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ เรือไม่สามารถเข้าถึงที่นี่ได้
His Holiness Celestine was murdered! Is it so inconceivable that it will happen again?คุณได้ที่เขาชื่นชอบเซนต์, แต่ศักดิ์สิทธิ์พ่อมือขณะนี้.
Don't you think it inconceivable that he didn't tuck some of that away for the family?คุณไม่คิดว่ามันประหลาดไปหน่อยหรือคะ ที่เขาจะไม่ซุกเงินนั่นไว้ให้ครอบครัว?
Time travel into the past might be theoretically possible, but it requires inconceivable amounts of energy and god-like technology.การเดินทางข้ามเวลาในอดีตอาจ เป็นไปได้ในทางทฤษฎี แต่ต้องใช้ในปริมาณที่ ไม่น่าเชื่อของพลังงาน และเทคโนโลยีที่พระเจ้าเหมือน
It was thought to be inconceivable that somehow the things which fell into the black hole could have anything to do with the Hawking radiation, which was coming out from very, very far, from where the particles fell in.อาจจะมีอะไรที่จะทำอย่างไร กับการฉายรังสีฮอว์คิง ซึ่งได้รับการออกมาจากมากไกล จากการที่อนุภาคลดลงใน
If we can accept that he can travel from the past to the present and back to the past again, then it's not inconceivable that he could bring others with him.ถ้าเราสามารถยอมรับว่า เขาสามารถเดินทางข้ามเวลาจากอดีต มาสู่ปัจจุบันและกลับไปอดีตอีกครั้งได้ งั้นมันก็ไม่แปลกหรอก
My discovered one inconceivable ; unimaginable matters.เธˆเธฐเธ™เนˆเธฒเธเธฅเธฑเธงเน„เธ”เน‰เธขเธฑเธ‡เน„เธ‡เธฅเนˆเธฐ
So its inconceivable that the fish could become confused and to enter man-made drainage systems especially with those shocking abundance of back yard poolsทำให้ปลาสับสน และเข้ามาระบบน้ำของคน โดยเฉพาะสระน้ำ
About 7,500 light-years away, in another part of our galaxy, there is a place of upheaval on an inconceivable scale.ดาวนับไม่ถ้วน เกี่ยวกับ 7,500 ปีแสงออกไป ในส่วนของกาแล็กซีของเราอีก
The big bang must have produced stupendous numbers of neutrinos, which flew unhindered through that inconceivable crush of matter.บิ๊กแบงจะต้องมีการผลิต ตัวเลขที่น่าทึ่งของนิวตริโน, ซึ่งบินไม่ จำกัด ผ่านที่ปิ๊นึกไม่ถึงของเรื่อง

inconceivable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可思议[bù kě sī yì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ, 不可思议 / 不可思議] inconceivable; unimaginable; unfathomable

inconceivable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思いもよらない;思いも寄らない[おもいもよらない, omoimoyoranai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable
思っても見ない;思ってもみない[おもってもみない, omottemominai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)

inconceivable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfassbar {adj} | unfassbarer | am unfassbarsteninconceivable | more inconceivable | most inconceivable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inconceivable
Back to top