ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idiocy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idiocy*, -idiocy-

idiocy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idiocy (n.) ความโง่เขลา (คำไม่สุภาพ) See also: การกระทำที่โง่เขลา Syn. foolishness, madness
English-Thai: HOPE Dictionary
idiocy(อิด'ดีอะซี) n. ความโง่ที่สุด,ความเซ่อที่สุด,พฤติการณ์ที่โง่มาก,, Syn. folly ###A. sense
English-Thai: Nontri Dictionary
idiocy(n) ความโง่,ความบ้า,ความบ๊องส์,ความเซ่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idiocyปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idiocyความโง่เขลา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตทราม (n.) idiocy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You represent the idiocy of today.แกเป็นตัวแทนความโง่เขลาของปัจจุบัน
Idiocy is what's killing her.โง่คือสิ่งที่จะฆ่าเธอ
Enough of this idiocy. Who is it?โทรมาแล้วก็ไม่พูด ใครกัน?
I'll not believe this idiocy.พี่จะไม่เชื่อเรื่องไร้แก่นสารนี่
Let us toast your non-idiocy.มาดื่มให้กับความไม่โง่ของแกกันเถอะ
It's like the red badge of idiocy.มันเหมือนสัญลักษณ์ของความโง่
Our job is to find out what's killing patients, not treat them for chronic idiocy.งานของเราคือค้นหาว่า อะไรจะฆ่าคนไข้ ไม่ใช่ใช้เวลารักษายาวนานแบบโง่ๆ
I have never met anyone more prone to life-threatening idiocy.ฉันไม่เคยเจอใคร ที่จ้องปลิดชีวิตตัวเองแบบโง่ๆเหมือนเธอเลยนะ
Are you responsible for this idiocy? She's having trouble accepting my decision.คุณจะรับผิดชอบต่อ ความโง่เง่านี้งั้นหรอ?
Some grade-A, butt steak idiocy.บางอย่างเกรด เอ สเต็กห่วยๆ

idiocy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白痴[bái chī, ㄅㄞˊ ㄔ, 白痴] idiocy; idiot
白癡[bái chī, ㄅㄞˊ ㄔ, 白癡] idiocy; idiot; variant of 白痴
狂言[kuáng yán, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, 狂言] raving; wild language; idiocy; gaffe

idiocy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっとこどっこい[, suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity
盆暗[ぼんくら, bonkura] (n) (1) stupidity; idiocy; (2) blockhead; idiot; dimwit; mediocrity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idiocy
Back to top