ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incriminate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incriminate*, -incriminate-

incriminate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incriminate (vt.) ฟ้องร้อง See also: กล่าวหา Syn. accuse, charge, inculpate
English-Thai: HOPE Dictionary
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse
English-Thai: Nontri Dictionary
incriminate(vt) ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incriminateกล่าวโทษ, ทำให้ต้องรับโทษทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวร้าย (v.) incriminate See also: allege, blame, condemn, give evidence against Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี
ปรักปรำ (v.) incriminate See also: allege, blame, condemn, give evidence against Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี
ป้ายร้าย (v.) incriminate See also: allege, blame, condemn, give evidence against Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ให้ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี
ใส่ร้ายป้ายสี (v.) incriminate See also: allege, blame, condemn, give evidence against Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย
ร้อนตัว (v.) be afraid of being involved or incriminated See also: worry, have a guilty conscience, get alarm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
TO INCRIMINATE WILHELMINA, AND HE COULD USE THIS--ที่จะใส่ร้ายวิลเลมีน่า เขาสามารถใช้เรื่องนี้-
We cant leave anything that might incriminate us.เราทิ้งอะไรไม่ได้ทั้งนั้น มันอาจเป็นหลักฐานจับเราได้
There's nothing to incriminate you so I'd be amazed if you got placed under arrest.เรื่องการเสียชีวิตแบบนี้ จะเอาผิดอะไรนายไม่ได้ ฉันคงจะทึ่งมาก ถ้านายถูกจับกุม
The autopsy report, witness testimonies and circumstantial evidences do not incriminate Pearson.และหลักฐานแวดล้อม ยืนยันว่าไม่ใช่เพียร์สัน
I'll find new evidence that'll incriminate Alex.ผมจะต้องหาหลักฐาน มาพิสูจน์ความผิดของอเล็กซ์ให้ได้
I incriminate youข้าทำให้เจ้าต้องลำบาก
Why would one of your own bounty hunters want to incriminate you?ทำไมนักล่าค่าหัว ของคุณเองคนหนึ่ง ต้องการใส่ร้ายคดีอาญากับคุณล่ะ?
Otherwise, she would incriminate herself in the process.ไม่อย่างนั้นเธอคงฟ้องร้องไปแล้ว
If Laguerta tracks her down, which is next to impossible, she won't incriminate herself, or me.ถ้าลากัวต้าตามรอยเธอได้ ซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นไปไม่ได้ เธอก็จะไม่กล่าวหาตัวเธอ หรือว่าพี่ แน่นอน
What, and in incriminate us?อะไรกัน, เดี๋ยวเราก็ถูกกล่าวหาหรอก?
Because it's evidence that could incriminate them.เพราะมันเป็นหลักฐานที่จะใช้กล่าวหาเขาได้.
I don't incriminate against anyone.ฉันไม่ได้กล่าวหาใคร.

incriminate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; report ; impeach FR: inculper ; accuser de ; charger
ปรักปรำ[v.] (prakpram) EN: incriminate ; allege ; blame ; condemn ; give evidence against ; put the blame on ; be hard on FR: condamner ; blâmer
ปรักปรำคนดี[v. exp.] (prakpram kh) EN: frame up an innocent person ; incriminate innocent person FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incriminate
Back to top