ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

internationally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *internationally*, -internationally-

internationally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
internationally (adv.) ระหว่างประเทศ See also: โดยเป็นสากล, นานาชาติ Syn. globally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And next we have a great beauty, Gigi an internationally acclaimed superstarถัดไปก็คือสุดสวยของเรา จิจิ ซูปเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์
The body of internationally renowned author Anna Rivers was discovered last night by a security guard making a routine visit to the disused pier 16, three miles upriver from where her car was found abandoned five weeks ago on Argyle Avenue.ศพของนักปีพันธ์ผู้โด่งดัง แอนนา ริเวอร์ส ถูกพบเมื่อคืนนี้ โดยรปภ.ขณะตรวจตราตามปกติ... ...ที่ท่าเรือร้างที่ 16 ห่างไป 3 ไมล์
Let them try to see why we have 3 years internationally run!ให้พวกมันรู้ว่าทำมัย เราถึงได้แชมป์ B Boy inter 3 ปีซ้อน
I've planned a bold and innovative campaign featuring internationally known celebrity girlfriends.ฉันวางแผนสำหรับแคมเปญของเราไว้แล้ว เราจะจัดปาร์ีตี้แล้วเชิญผู้หญิงมาในงานของเรา
You even made an internationally awarded tuba player completely give up on music.และคุณยังทำให้นักดนตรีทูบาที่ได้รับรางวัลนานาชาติมาแล้ว \ ต้องถึงกับทิ้งวงการเพลงไป
Haven't we seen the result of such violations both internationally and domestically, case in point, would be Dave v McDonough doc #0413825เรายังไม่เคยเห็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ยกตัวอย่างคดี เดฟ กับ แมคโดนัลด์ คดีหมายเลข #0413825
Let's hear it from the internationally ranked Cheerios coach Sue Sylvester.มาฟังจาก โค้ชทีมเชียร์ ซู ซิลเวสเตอร์
I am an internationally ranked cheerleading coach!ฉันเป็นโค้ชระดับชาติ
I'm not only gifted intellectually and internationally known, but I'm also highly skilled in various methods of self-defense.ฉันไม่เพียงมีสติปัญญา เป็นพรสวรรค์ ตามที่นานาชาติรู้จักกัน แต่ฉันยังคง มีทักษะชั้นสูงในศิลปะ ป้องกันตัวแบบต่างๆ
Are you an internationally beloved spokesman for the Internet's fastest- growing credit score Web site?นายเป็นโฆษกระดับสากลผู้เป็นที่รัก ทางเว็บไซต์ที่แต้มเครดิตขึ้นเร็วที่สุดทางอินเทอร์เน็ตหรือเปล่า
Shipping internationally seems like courting disaster.จัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดูเหมือนเป็นการนำความวิบัติมาสู่ตนเอง
Well, I want to turn this place into an internationally renowned mecca.ผมอยากพัฒนาที่แห่งนี้ ไปเป็น ศูนย์รวมการออกกำลังกายนานาชาติที่มีชื่อเสียง

internationally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際保護動物[こくさいほごどうぶつ, kokusaihogodoubutsu] (n) internationally protected animal
学名[がくめい, gakumei] (n) technical name (often the internationally accepted Latin, scientific, or Linnaean name of plants and animals)
デジタルモンスター[, dejitarumonsuta-] (n) digital monster (internationally popular cartoon and comic series)
デジモン[, dejimon] (n) (abbr) (See デジタルモンスター) digital monster (internationally popular cartoon and comic series)
ポケットモンスター[, pokettomonsuta-] (n) (See ポケモン) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)
ポケモン[, pokemon] (n) (abbr) (See ポケットモンスター) pocket monster (internationally popular cartoon series, originally a video game)

internationally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกอินเตอร์[v.] (kō intoē) EN: go internationally ; have a place in foreign countries FR: s'internationaliser
ยอมรับทั่วโลก[adj.] (yøm rap thū) EN: internationally accepted FR:

internationally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
international {adv}internationally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า internationally
Back to top