ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idyllic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idyllic*, -idyllic-

idyllic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idyllic (adj.) งดงามตามธรรมชาติแบบชนบท See also: เรียบง่ายและมีเสน่ห์แบบชนบท Syn. pastoral
idyllic (adj.) สงบสุขและงดงาม See also: สุขสมบูรณ์, เงียบสงบ Syn. charming, idealized
English-Thai: Nontri Dictionary
idyllic(adj) พรรณนาสั้นๆ,งดงาม,ชวนตาชวนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought of last summer, when we still hoped that if we put ourselves in some idyllic setting we'd somehow get rid of all the tension jump-start our marriage and rediscover why we fell in love in the first place.ผมคิดวถึงหน้าร้อนที่แล้ว ตอนที่เรายังมีความหวังอยู่... ... ตอนที่เราทำชีวิตของเรา ให้เรียบง่าย... ... เราละทิ้ง ทุกสิ่งทุกอย่าง...
It would seem your idyllic little home is competing to become the V capital of the world.ดูเหมือนว่าบ้านน้อยแสนสงบสุขของคุณ กำลังจะกลายเป็นนครหลวงของโลก ในเื่รื่อง V
Remember that time of endless possibilities and idyllic dreams.คิดถึงความเป็นไปได้และความฝันเกินจริง
I must say your house looks idyllic.ขอบอกว่าบ้านคุณสวยมาก
Sounds idyllic. Let me ask you this.ฟังดูมีความสุขดีนะ ผมขอถามหน่อย

idyllic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
牧歌的[ぼっかてき, bokkateki] (adj-na) pastoral; idyllic

idyllic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอดีลลิค[adj.] (aidīnlik) EN: idyllic FR: idyllique
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
เพลิดเพลินใจ[adj.] (phloētphloē) EN: idyllic FR:

idyllic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
idyllisch {adj} | idyllischer | am idyllischstenidyllic | more idyllic | most idyllic
idyllisch {adv}idyllically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idyllic
Back to top