ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impotent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impotent*, -impotent-

impotent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impotent (adj.) ซึ่งไร้สมรรถภาพทางเพศ See also: ซึ่งมีอาการกามตายด้าน Syn. barren, infertile
impotent (adj.) อ่อนแอ See also: ไร้กำลัง, ไม่มีกำลัง, ไร้อำนาจ Syn. powerless, weakless Ops. strong
impotently (adv.) อย่างหมดหนทาง See also: อย่างช่วยไม่ได้ Syn. powerlessly, vulnerably Ops. invulnerably, powerfully
English-Thai: HOPE Dictionary
impotent(อิม' พะเทินทฺ) adj. อ่อนแอ, ไร้สมรรถภาพ, ไร้หรืออ่อนกำลัง, ไร้หรืออ่อนอำนาจ, ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., See also: impotently adv., Syn. feeble, weak, unable, powerless, ineffectual
English-Thai: Nontri Dictionary
impotent(adj) ไร้อำนาจ,หมดกำลัง,ไร้สมรรถภาพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impotentไร้สมรรถภาพ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An impotent man's futile love.ความรักเล็กๆของผู้ชายที่ไร้สมรรถภาพทางเพศ
Jedediah's impotent rage. His guns don't fire. Take me away.เจดี ไดอาร์ ซึ่งไรสมรรถภาพ ปืนชั้นไม่มีกระสุน พาชั้นกลับที
You sad, impotent oaf?หรือทำได้แค่ยืนบื้ออยู่นี่
So, what can you do, you impotent sap?นายทำอะไรได้บ้างล่ะ ไอ้คนอ่อนแอ?
Have I ever been with an impotent man?ฉันเคยอยู่กับคนไร้สมรรถภาพ หรือเปล่านะ
An impotent little misfit who's gonna spend the rest of his life on the outside looking in.คนอ่อนแอไร้อำนาจ ที่จะใช้ เวลาตลอดชีวิตที่เหลือ จากข้างนอกเพื่อมองเข้ามา
There's no sexual assault, which tells us the dominant is likely impotent or is experimenting with other forms of sexual release.ไม่มีการทำร้ายทางเพศ นั่นบอกเราว่าผู้นำ ไร้สมรรถภาพทางเพศ หรือต้องหา วิธีอื่นเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ
Was he impotent and hates the thing that he can't have?เขาไร้สมรรถภาพทางเพศ หรือเกลียดสิ่งที่เขาไม่สามารถจะมีได้
I'm Prince Impotent - no, no!ข้าคือคุณชายสาปส่ง ไม่ใช่สิ
Come to show how laughably impotent you are against me?มาโชว์ความไร้น้ำยากับฉันอีกแล้วเหรอ?
Impotent sadists like Robert Napper typically take their frustration out on their victims.มักจะระบายความโกรธใส่เหยื่อ
You aren't impotent, are you?นายไม่ใช่พวกตายด้าน ใช่มั๊ย ?

impotent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无能为力[wú néng wéi lì, ˊ ㄋㄥˊ ㄨㄟˊ ㄌㄧˋ, 无能为力 / 無能為力] impotent (成语 saw); powerless; helpless

impotent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีน้ำยา[adj.] (mai mī nāmy) EN: impotent ; powerless ; ineffectual FR:
หมดกระสุน[adj.] (mot krasun) EN: impotent FR:
ตายด้าน[adj.] (tāidān) EN: impotent ; insensitive FR: insensible ; impuissant
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlap) EN: disabled ; maimed ; crippled ; deformed FR: infirme ; impotent ; estropié
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled ; paralysed FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme ; estropié ; impotent

impotent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
impotent {adj} | impotenter | am impotentestenimpotent | more impotent | most impotent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impotent
Back to top