ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inaction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inaction*, -inaction-

inaction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inaction (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความเกียจคร้าน Syn. idleness, inertness Ops. action
English-Thai: HOPE Dictionary
inaction(อิคแอค' เชิน) n. ความขี้เกียจ, การไม่ทำอะไร, การไม่ดำเนินกิจการ, การอยู่เฉย ๆ, Syn. idleness, immobility, rest)
English-Thai: Nontri Dictionary
inaction(n) ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน,การอยู่เฉย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fear causes inaction. Inaction causes pain.ความกลัวคือสาเหตุของการนิ่งเฉย การนิ่งเฉยคือสาเหตุของความเจ็บปวด
Inaction has its own risks, too, sir.การเพิกเฉยก็มีความเสี่ยง\ เหมือนกันครับ ท่าน
A robot may not injure a human being or, through inaction, cause a human being to come to harm.หรือทำให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บ
Or inactions. If that was your concern.รวมทั้งการไม่ทำอะไรด้วยนะ ถ้าคุณกังวล
I never worry about action,only inaction."ฉันไม่เคยห่วงเรื่องที่มันจะทำ แต่ห่วงเรื่องที่มันไม่ทำมากกว่า"
You see, your only action will be inaction.เห็นมั้ย การกระทำเพียงอย่างเดียวของเธอ คือการไม่กระทำอะไร
It makes me wonder if perhaps there's a reason for your inaction.ข้าสงสัยว่ามีเหตุผลอันใด ที่ท่านเพิกเฉยต่อสิ่งนี้
Why do we demand inaction?ทำไมเราจึงยังนิ่งเฉย

inaction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不活動[ふかつどう, fukatsudou] (n) inaction; lethargy
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation

inaction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเฉื่อยชา[n.] (khwām cheūa) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia ; inaction FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความเกียจคร้าน[n.] (khwām kīetk) EN: laziness ; inaction ; idleness FR: paresse [f] ; fainéantise [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inaction
Back to top