ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

investigator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *investigator*, -investigator-

investigator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
investigator (n.) ผู้สอบสวน See also: ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ Syn. examiner, inquirer, detective
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนักงานสืบสวน (n.) investigator
สวส. (n.) police investigator Syn. สารวัตรสอบสวน
สารวัตรสอบสวน (n.) police investigator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The D.A.'s squad loses its lead investigator next month.ตำแหน่งหัวหน้านักสืบขอบแผนกทนายเขต จะว่างเดือนหน้า
Dude,the lead forensics investigator of the joint task force -- that's who.เพื่อน หัวหน้าหน่วยนิติเวช ของทีมสืบสวนเฉพาะต่างหาก ที่เป็นป๋า
Lead forensics investigator -- or at least I used to be.หัวหน้าสืบสวนฝ่ายนิติเวช หรืออย่างน้อยก็เคยเป็น เฮอะ ช่างแม่ม
He was the lead case investigator On four of the butcher victims,เขาเป็นหัวหน้าการสืบสวน คดีเหยื่อจอมสับ 4 คดี
It must be frustrating being such a damn good investigator surrounded by incompetent fools.มันคงต้องอึดอัดมาก การเป็นนักสืบสวนที่เก่ง...
I'm a crime scene investigator with the NYPD.ผมเป็น ซีเอสไอ ของตำรวจนิวยอร์ค
Julie, we believe an NYPD investigator was forced to escort the bank robbery suspect out of the city.จูลี่ ,เราเชื่อว่าตำรวจชั้นสูตรของนิวยอร์คถูกบังคับ เพื่อคุ้มครองผู้ต้องสงสัยโจรกรรม ออกจากเมือง
I'm a crime scene investigator with the NYPD.ผมเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวน ให้กับตำตรวจนิวยอร์ค
Listen, dunham, you and i got off on the wrong foot-- if my past job performance as u.s. marine special investigator offends you-- well, yeah, it does.ดันนั่ม เราเริ่มต้นกันไม่ดีนัก ถ้าอดีตที่เคยเป็น\ พนักงานสอบสวนใน หน่วยนาวิกโยธินของฉัน จะทำให้คุณไม่พอใจ
I paid a private investigator to spy on you.ฉันจ่ายเงินให้นักสืบเอกชน คอยดูคุณ
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ
Has my investigator been helpful?คนสอบสวนของฉันช่วยได้บ้างรึเปล่า?

investigator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 侦察员 / 偵察員] detective; investigator; scout; spy
法医[fǎ yī, ㄈㄚˇ ㄧ, 法医 / 法醫] forensic investigator; forensic detective
侦察性[zhēn chá xìng, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄒㄧㄥˋ, 侦察性 / 偵察性] investigatory
研究者[yán jiū zhě, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄜˇ, 研究者] investigator; researcher
调查人员[diào chá rén yuán, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 调查人员 / 調查人員] investigator
调查员[diào chá yuán, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, 调查员 / 調查員] investigator
调查者[diào chá zhě, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄓㄜˇ, 调查者 / 調查者] investigator
慕道友[mù dào yǒu, ㄇㄨˋ ㄉㄠˋ ㄧㄡˇ, 慕道友] religious investigator

investigator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捜査主任[そうさしゅにん, sousashunin] (n) chief investigator; head of the investigation; lead investigator
捜査員[そうさいん, sousain] (n) investigator (usu. of criminal cases)
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator
主査[しゅさ, shusa] (n,vs) chief examiner or investigator; (P)
捜査官[そうさかん, sousakan] (n) police investigator; investigator; (P)
探偵[たんてい, tantei] (n,vs,adj-no) detective; sleuth; investigator; (P)
探究者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) investigator; researcher
求道者[きゅうどうしゃ, kyuudousha] (n) investigator; one who seeks the way
研究責任者[けんきゅうせきにんしゃ, kenkyuusekininsha] (n) principal investigator; PI
調査員[ちょうさいん, chousain] (n) investigator; examiner
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n,adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent

investigator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักสืบเอกชน[n. exp.] (nakseūp ēkk) EN: private detective ; private investigator FR: détective privé [m]
นักวิจัย[n. exp.] (nak wijai) EN: researcher ; investigator FR: chercheur [m] ; chercheuse [f]
พนักงานสอบสวน[n.] (phanakngān ) EN: investigator ; interrogator FR: enquêteur [m]
ผู้สำรวจ[n. exp.] (phū samrūat) EN: prospector ; investigator FR: investigateur [m]
ผู้สืบสวน[n.] (phūseūpsūan) EN: investigator FR: enquêteur [m]
ผู้สอบสวน[n. exp.] (phū søpsūan) EN: investigator FR: investigateur [m] ; investigatrice [f]
ผู้ตรวจสอบ[n. exp.] (phū trūatsø) EN: examiner ; auditor ; investigator ; controller FR: examinateur [m] ; contrôleur [m]
ผู้วิจัย[n. exp.] (phū wijai) EN: researcher ; investigator FR: chercheur [m]
ผู้วิจัยหลัก[n. exp.] (phū wijai l) EN: principle investigator FR:
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller FR:
สารวัตรสอบสวน[n. exp.] (sārawat søp) EN: police investigator ; inquiry inspector FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า investigator
Back to top