ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irritable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irritable*, -irritable-

irritable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irritable (adj.) ขี้โมโห See also: โมโหง่าย Syn. bad-tempered, touchy, resentful Ops. cool, pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
irritable(เออ'ริทะเบิล) adj.ไวต่อการกระตุ้น,สนองการเร้าได้ง่าย,โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,ระคายเคือง, See also: irritableness n. irritably adv., Syn. susceptible,sensitive
English-Thai: Nontri Dictionary
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irritable๑. ไวเกินต่อการกระตุ้น๒. -หงุดหงิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritableไวต่อการกระตุ้น, หงุดหงิด, ตื่นตัวตอบสนอง, อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I may seem like an unlikely survivor with all my phobias and irritable bowel syndrom.ผมเริ่มรู้สึกหมดอาลัยตายอยาก ผมอยู่ด้วยความกลัวอย่างหวาดระแวง.
According to the inexplicably irritable nurse behind the desk,ตามที่ยายพยาบาลขี้หงุดหงิด โดยไม่มีเหตุผลหลังเคาน์เตอร์
I had to do something to amuse myself while this one sat on the throne for hours dealing with his irritable bowel syndrome.นี่คุณเตะฉันหรือไง เปล่านี่.. คุณเหรอ คุณเตะเธอใช่ไหม
You seem so irritable today.วันนี้ดูจะหงุดหงิดนะ
I have to say, you are the most irritable pain in the assขอบอกเลยนะ เธอนี่มันสุดยอดตัวแซบที่สุดเลย
He's lethargic,irritable,and the last two months,his schoolwork's gone down the drain.เขาเริ่มซึม หงุดหงิดง่าย การเรียนก็เริ่มตกลง
I'd love to skip those three days a month when I'm cranky and irritable.สามวันต่อเดือนที่ทำให้ชั้นอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดไปหมด
You've become angry, irritable, and downright mean."เจ้ากลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ ไร้เหตุผล
Well, irritable.มันจะทำให้เค้าวิตกกังวล
Like, "more irritable".คือก็นะ วิตกกังวลมากกว่าเดิม

irritable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴躁[bào zào, ㄅㄠˋ ㄗㄠˋ, 暴躁] irascible; irritable
急噪[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, 急噪] irritable; irascible; impetuous; also written 急躁
急躁[jí zào, ㄐㄧˊ ㄗㄠˋ, 急躁] irritable; irascible; impetuous
应激性[yīng jī xìng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, 应激性 / 應激性] irritable; sensitive; excitable
狂躁[kuáng zào, ㄎㄨㄤˊ ㄗㄠˋ, 狂躁] rash; impetuous; irritable

irritable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable
セレキノン[, serekinon] (n) Cerekinon (trimebutine maleate), used to treat irritable bowel syndrome
怒りん坊[おこりんぼう, okorinbou] (n) short-tempered or irritable person
癇の強い[かんのつよい, kannotsuyoi] (exp) irritable
過敏性大腸症候群[かびんせいだいちょうしょうこうぐん, kabinseidaichoushoukougun] (n) irritable colon syndrome
過敏性腸症候群[かびんせいちょうしょうこうぐん, kabinseichoushoukougun] (n) irritable bowel syndrome; IBS
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge

irritable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
หัวเสีย[adj.] (hūasīa) EN: irritable ; in a bad mood ; bad-tempered ; annoyed FR: de méchante humeur ; en colère
ขี้บ่น[adj.] (khī bon) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
ขี้รำคาญ[adj.] (khī ramkhān) EN: irritable FR:
คนขี้รำคาญ[n. exp.] (khon khī ra) EN: FR: personne irritable [f]
กระงอดกระแงด[adj.] (kra-ngøtkra) EN: touchy ; irritable FR:
โกรธง่าย[adj.] (krōt ngāi) EN: testy FR: irritable ; irascible ; emporté
งอดแงด[adj.] (ngøt-ngaēt) EN: touchy ; irritable ; peevish ; petulant FR:
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful ; touchy ; cranky ; moody FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon ; acariâtre
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
กะบึงกะบอน[v.] (kabeungkabø) EN: be peevish FR: be irritable
กะบึงกะบอน[adj.] (kabeungkabø) EN: peevish ; petulant FR: irritable

irritable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
empfindlich {adj} | empfindlich gegen Berührungirritable | irritable to the touch
erregbar {adj} | erregbarer | am erregbarstenirritable | more irritable | most irritable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irritable
Back to top