ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inane*, -inane-

inane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inane (adj.) โง่เขลา See also: ไร้ความคิด, ไม่ฉลาด Syn. foolish, silly
English-Thai: HOPE Dictionary
inane(อิเนน') adj.โง่, ขาดความคิด, ว่างเปล่า. -n. สิ่งว่างเปล่า., See also: inanely adv., Syn. empty)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวไหหลำ (n.) Hainanese
ไหหลำ (n.) Hainanese Syn. ชาวไหหลำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only threat to me will be The inane rants of a murderous madman.เรื่องน่ากลัวอันเดียวที่ผมจะเจอคือ เสียงโวยวายของคนบ้าผู้อันตราย
And now, some more inane bull stuff.ส่่วนตอนนี้, เราก็คงต้องเป็นควายกันต่อไป
You must stay, bored stupid, listening to your parents' inane conversation.แม่ด้วยครับ เธอเจอจีนแล้วหรือยัง?
It's always the same inane questions.คำถามเดิมๆ คุณเป็นใคร?
It will invariably prompt the inane moral debateมันจะจุดประกายการโต้แย้งเกี่ยวกับศีลธรรมงี่เง่า
I was just sick of listening to your inane questions.ฉันแค่ป่วยเพราะฟังคำถามโง่ๆของนาย
Four hundred vainglorious pages expire in an ending that is flat and inane beyond belief."ฮ™t'ั• hะพt. ฮ‘nd wะต'rะต ั•tั–ll hะตrะต.
Now, that's "an ending that is flat and inane beyond belief."ฮ™f ั–t ัะฐmะต tะพ thะฐt, yะตั•.
I'm so bored with traditional stuff like Hainanese Chicken Riceฉันเบื่ออะไรเดิมๆค่ะ อย่างเช่นข้าวมันไก่
Her specialty is Singapore's very own... signature dish, Hainanese Chicken Riceอาหารที่เธอถนัด เป็นของขึ้นชื่อในสิงคโปร์ครับ ข้าวมันไก่ไฮ่หนาน
Next, we have the Hainanese Chicken Riceถัดไป เรามีข้าวมันไก่ไฮ่หนาน
It originated from the Hainanese immigrants in Singaporeต้นกำเนิดมาจากชาวไฮ่หนาน ที่ย้ายมาสู่สิงคโปร์

inane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical ; inane FR:
ไร้แก่นสาร[adj.] (rai kaensān) EN: meaningless ; without substance ; inane FR:
แคะ[adj.] (Khae ) EN: Hainanese FR:
ข้าวมันไก่[n.] (khāomankai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; steamed chicken rice ; rice steamed with chicken soup ; rice mixed with chicken fat ; Hainanese chicken rice ; boned, sliced Hainan-style chicken with marinated rice ; chicken on rice FR: poule au riz [f]
ข้าวมันไก่สิงคโปร์[n. exp.] (khāomankai ) EN: Hainanese chicken rice FR:
ก๋วยเตี๋ยวไหหลำ[n. exp.] (kuaytīo Hai) EN: Hainanese-style rice noodles FR:
ปีบทอง[n. exp.] (pīp thøng) EN: tree jasmine ; Radermachera hainanensis FR: Radermachera hainanensis

inane ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
albern {adv}inanely
Leere {f}inaneness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inane
Back to top