ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ingot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ingot*, -ingot-

ingot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingot (vt.) ทำเป็นแท่งโลหะ See also: ทำเป็นแท่ง
ingot (n.) แท่งโลหะ See also: พิมพ์โลหะ Syn. metal, bar, block
English-Thai: HOPE Dictionary
ingot(อิง'เกิท) n. ก้อนโลหะ,ลิ่มโลหะ. vt. ทำให้เป็นก้อนโลหะ,ทำให้เป็นลิ่มโลหะ
English-Thai: Nontri Dictionary
ingot(n) ลิ่ม,แท่งเหล็ก,ก้อนโลหะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แท่ง (clas.) numerative noun for bars, ingots, pencils
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's your money. Gringotts, the wizard bank.เงินเธออยู่โน่น กริงกอตส์ ธนาคารพ่อมด
Somebody broke into Gringotts. Listen.รอน มีคนบุกเข้าไปในกริงกอตส์ ฟังนะ
"Believed to be the work of Dark wizards or witches Gringotts goblins acknowledge the breach but insist nothing was taken.เชื่อว่าเป็นฝีมือพ่อมดดำ หรือ แม่มดไร้นาม กริงกอตส์ก๊อบลินซึ่งรับทราบ ยืนยันไม่มีอะไรหาย
At Gringotts, Hagrid took something out of the vault.วันนั้นที่กริงกอตส์ แฮกริดเอาบางอย่างออกจากตู้นิรภัย
She'S... been doingother things for a while.เธอ... ไปทำอย่างอื่นตอนที่รอเถอะ
Manson mingott received the young couple at a largeนางแมนสัน มินกอตต์ ได้รับคู่รักหนุ่มสาวที่
To dine at mrs.Mingott's.ไปทานอาหารค่ำกับนางมินกอตต์
It's impossible to break into Gringotts, the sword is there.ธนาคารกริงกอตส์เป็นที่ที่ปลอดภัย \ เป็นไปไม่ได้มาดาม
There is no place safer, than Gringotts. Liar!ไม่มีที่ไหนดีไปกว่าธนาคารกริงกอตส์
That I showed you to your vault, the first time you came to Gringotts.--ว่าผมเป็นคนพาคุณไปที่ห้องนิรภัยของคุณ ครั้งแรกที่คุณมาที่กริงกอตส์
Why did Bellatrix Lestrange think it should be in her vault at Gringotts?ทำไมเบลลาทริกซ์ เลสแตรงจ์คิดว่า มันควรอยู่ในห้องเธอที่กริงกอตส์?
There are more than a few curious things in the vaults at Gringotts.ในห้องนิรภัยกริงกอตส์ ยังมีของที่น่าสงสัยอีกหลายอย่าง

ingot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, 锞 / 錁] grease-pot for cart; ingot
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, 铤 / 鋌] ingot
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, 锭 / 錠] ingot

ingot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
りんご摘み;林檎摘み[りんごつみ, ringotsumi] (n) (obsc) picking apples; harvesting apples
[かい;いんごと(ok), kai ; ingoto (ok)] (n) (1) (かい only) {Buddh} admonition; commandment; (2) sila (precept)
銀塊[ぎんかい, ginkai] (n) silver nugget or ingot; silver bullion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
信号手順[しんごてじゅん, shingotejun] signalling protocol

ingot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิ่ม[n.] (lim) EN: ingot FR: lingot [m]
เนกขะ[n.] (nēkkha) EN: bar ; ingot FR: barre [f] ; lingot [m]
นิกขะ[n.] (nikkha) EN: bar ; ingot FR: barre [f] ; lingot [m]
แท่ง[n.] (thaeng) EN: bar ; ingot ; piece FR: barre [f] ; lingot [m] ; bloc [m] ; bâton [m]
เหล็กแท่ง[n. exp.] (lek thaeng) EN: iron bar ; iron lingot ; steel lingot FR:
เงินลิ่ม[n. exp.] (ngoen lim) EN: silver lingot FR: lingot d'argent [m]
เงินแท่ง[n. exp.] (ngoen thaen) EN: silver bar FR: lingot d'argent [m]
แท่ง[n.] (thaeng) EN: [classif.: pencils, ingots of tin or lead] FR: [classif. : crayons, lingots d'étain ou de plomb]
ทองคำแห่ง[n. exp.] (thøngkham h) EN: gold bullion ; gold bar ; gold lingot FR:
ทองลิ่ม[n. exp.] (thøng lim) EN: gold lingot FR: lingot d'or [m]

ingot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberbarren {m}silver bar; silver ingot
Stahlblock {m}steel ingot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ingot
Back to top