ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infernal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infernal*, -infernal-

infernal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infernal (adj.) เกี่ยวกับนรก (ทางวรรณคดี) See also: ของนรก, เลวร้าย Syn. hellish, devilish, diabolic, satanic Ops. heavenly, devine
English-Thai: HOPE Dictionary
infernal(อินเฟอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับนรก,เหมือนนรก,เหมือนภูตผีปีศาจ,ร้ายกาจ,โหดเหี้ยม., See also: infernality n.
English-Thai: Nontri Dictionary
infernal(adj) ร้ายกาจ,จากนรก,โหดเหี้ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And take that infernal thing with you.มันดูเหมือนจะเป็นทางเดียว ที่จะแน่ใจว่าเรือลำนี้จะปฏิบัติตามคำสั่งของบริษัท
Our biggest competition is B.F. Goodrich and his infernal zippers.คู่แข่งที่ใหญ่สุดของเราคือ บี.เอฟ.กู๊ดริช และซิปที่ร้ายกาจของเขา
Help me with this infernal body bag.ช่วยผมจัดการ ถุงคลุมร่าง ไอ้ตัวร้ายกาจนี่หน่อย
Than that infernal dishwater.กว่าเครื่องล้างจานนรกนั่น
We cast you out, every unclean spirit every Satanic power every onslaught of the infernal adversary.เราขอขับไล่เจ้า วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลาย... และอำนาจซาตานทั้งปวง... ทุกการบุกรุกของ ปรปักษ์จากนรก
Will someone please remove these infernal chains?ใครช่วยเอาโซ่ล่ามมันออกไปที่ได้ไหม
To study those infernal circles.มีเวลาศึกษาแผนที่นี่
What was that infernal banging?-บาร์นาบัส, เรามีแขก -ขอโทษครับคุณผู้หญิง
Claims to have a copy of that indicting speech Lydia was planning to deliver against us at that infernal benefit.เขาต้องการเงินจากคลิปนั้น จากข้อความที่ลิเดีย เคยจะใช้เปิดโปงเรา เพื่อผลประโยชน์
An infernal being of smoke and fire.อสูรร้ายในนรก ที่มีร่างเป็นกลุ่มควันและเปลวไฟ
What an infernal racket you people have been making.เรื่องเลวร้ายอะไรกัน ที่พวกแก กำลังทำอยู่
Would you please stop referencing that infernal book?ได้โปรดอย่าอ้างถึงหนังสือนั่นได้ไหม?

infernal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地狱[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, 地狱 / 地獄] hell; infernal; underworld

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infernal
Back to top