ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irony*, -irony-

irony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irony (n.) ถ้อยคำแดกดัน See also: ถ้อยคำเย้ยหยัน, ถ้อยคำถากถาง Syn. sarcasm, mockery, satire
English-Thai: HOPE Dictionary
irony(ไอ'ระนี,ไอ'เรอนี) n. การเหน็บแนม,การเย้ยหยัน,ถ้อยคำที่เหน็บแนม, Syn. satire,sarcasm
English-Thai: Nontri Dictionary
irony(n) การพูดอย่างใจอย่าง,คำประชดประชัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ironyการแฝงนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ironyคำประชด [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The irony is, I was the one who started it that way.ที่น่าประชดก็คือ ฉันเป็นคนที่เริ่มมันแบบนั้น
The irony is that most of the stores... destroyed during the riots were owned by black people.คำเยาะเย้ย / ส่วนใหญ่ได้ยินมาจากที่ร้านค้า... . ร้านนั่นถูกทำลายในขณะที่เกิดจลาจล / แล้วก็มีคนดำเป็นเจ้าของ
Oh, the... the irony is, uh, terrifying.เป็นภาพวาดล้อเลียนที่น่าขนลุก
The irony is that if you want to die you just have to stay where you are.มันน่าขันที่เวลาที่คุณต้องการอยากจะตาย แต่คุณกลับดันมีชีวิตอยู่
And the irony of that is that keeps for really living their lives.และเค้าก็ไม่รู้จักที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ไม่สนใจสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้ง
I will try to ignore the irony in that.นาซาเรธมันอยู่ปาเลสไตน์ไม่ใช่เหรอ
For it is the cruel irony of life That we are destined to hold the dark with the light,สำหรับมันเป็นตลกร้ายของชีวิต ที่เราถูก กำหนดมาให้ยึดถือ ความมืด กับ ความสว่าง
It is my considered opinion that irony is insult with a smiling face.ผมว่าเหน็บแนม มันมาพร้อมกันสีหน้ายิ้มแย้มนะ
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humaniไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว
No irony in that, huh?ไม่ได้ประชดใช่มั้ยเนี่ย ?
Well, too much irony in a Diet is not good.ก็ไม่มากเท่าไหร่ อดอาหารไม่ค่อยดีนะ
And the irony of sacrificing my relationship to my sons to save my sons isn't lost on me.และเรื่องตลกร้ายที่ต้องสละความสัมพันธ์ กับพวกลูกชายของฉันเพื่อรักษาชีวิตพวกเขา (เรื่องตลกร้าย)ยังไม่หมดสิ้นซะที

irony ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反话[fǎn huà, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 反话 / 反話] irony; ironic remark
反语[fǎn yǔ, ㄈㄢˇ ㄩˇ, 反语 / 反語] irony
反语法[fǎn yǔ fǎ, ㄈㄢˇ ㄩˇ ㄈㄚˇ, 反语法 / 反語法] irony
反讽[fǎn fèng, ㄈㄢˇ ㄈㄥˋ, 反讽 / 反諷] irony; sarcasm; to satirize with opposites

irony ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイロニー;アイアロニ;イロニー[, aironi-; aiaroni ; ironi-] (n) irony (fre
反語法[はんごほう, hangohou] (n) irony
反語[はんご, hango] (n,adj-no) irony; rhetorical question; antonym; word in reverse
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P)
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na,n,adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P)
風刺(P);諷刺[ふうし, fuushi] (n,vs,adj-no) satire; irony; sarcasm; (P)

irony ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแฝงนัย[n. exp.] (kān faēng n) EN: irony FR:
ความย้อนแย้ง[n. exp.] (khwām yøn y) EN: irony FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irony
Back to top