ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insouciance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insouciance*, -insouciance-

insouciance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insouciance (n.) ความไม่สนใจ See also: ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไร้กังวล

insouciance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无忧无虑[wú yōu wú lǜ, ˊ ㄧㄡ ˊ ㄌㄩˋ, 无忧无虑 / 無憂無慮] insouciance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insouciance
Back to top