ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indescribable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indescribable*, -indescribable-

indescribable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indescribable (adj.) ซึ่งเกินกว่าจะพรรณนา See also: ซึ่งเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้, ซึ่งเหนือคำบรรยาย Syn. indefinable, ineffable Ops. definable, describable
English-Thai: HOPE Dictionary
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
indescribable(adj) สุดจะพรรณนาได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unbelievable sights, Indescribable feelingวิวท่าน่าเหลือเชื่อ ความรู้สึกที่เอ่อล้น
A yearning... combined with the most indescribable bliss... but what was it?ผสมกับความสุขที่เกินบรรยาย แล้วมันคืออะไร
With indescribable rageด้วยความโมโหโกรธาที่ไม่อาจหาคำบรรยาย
His appearance was indescribable and his back had wounds. He looked terrible.สภาพเขายับเยินมาก มี่หลังเขามีรอยแผลใหญ่มาก พวกเราวุ่นวายกันน่าดูเลยทีเดียว
A representation. The things Cane writes are indescribable.เปรียบเหมือนตัวแทน สิ่งที่เคนกล่าวถึงไม่สามารถพูดออกมาได้
You were never part of the show in New York, but it's indescribable.นายไม่เคยเป็นส่วนหนึ่ง ของรายการโชว์ในนิวยอร์ค มันอธิบายไม่ได้เลย
The feeling is almost indescribable.ความรู้สึกมันสุดจะบรรยายเลยละ
Almost indescribable, isn't it?มันสุดจะบรรยายเลยใช่ไหมละ
But now I know the white-hot shame of public rebuke-- that pain is indescribable.แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว ว่าการโดนล้อเป็นยังไง
The feeling of power was indescribable.ความรู้สึกของการมีพละกำลัง มันช่างเหนือคำบรรยาย
What you all have done for me is indescribable.สิ่งที่พวกคุณทำให้ผมนั้นสุดจะพรรณาได้

indescribable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫可名状[mò kě míng zhuàng, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 莫可名状 / 莫可名狀] indescribable (joy); inexpressible (pleasure)
不可名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 不可名状 / 不可名狀] indescribable; beyond description
无法形容[wú fǎ xíng róng, ˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 无法形容 / 無法形容] unspeakable; indescribable
莫名[mò míng, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ, 莫名] indescribable; ineffable

indescribable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
言うに言われぬ[いうにいわれぬ, iuniiwarenu] (n) beyond expression; unspeakable; inexpressible; indescribable

indescribable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือคณนา[adj.] (leūa khanan) EN: countless ; indescribable ; immeasurable FR: incommensurable
เหลือที่จะพรรณนา[adj.] (leūa thī ja) EN: indescribable ; beyond description ; beyond words ; inexpressible ; ineffable FR: indescriptible

indescribable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbeschreiblichkeiten {pl}indescribableness
unbeschreiblich; unaussprechlich {adj}indescribable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indescribable
Back to top