ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incursion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incursion*, -incursion-

incursion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incursion (n.) การจู่โจม See also: การโจมตี Syn. attact, raid
incursion (n.) การบุกรุก (คำทางการ) Syn. instrusion, irruption
English-Thai: HOPE Dictionary
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
English-Thai: Nontri Dictionary
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, first of all, as a result of our incursion into Cambodia, we picked up 22,000 rifles,แล้วทำไมท่านถึงยังทำ? ครับ ก่อนอื่น การบุกเข้าไปในกัมพูชา เราขนปืนไรเฟิลไป 22,000 กระบอก
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้
In our incursion Instruments to Roark, we have not recovered it ' to intersect, it 'Stephen Bartowski.ในการบุกเข้าไปใน Roark Instruments ทำให้เรารู้ว่าอินเตอร์เซกของไอไรออน หรือก็คือสตีเฟน บาทาวสกี้
They're coming to take Destiny. Stargate Universe s01e19 Incursion Part1พวกมันกำลังมายึดเดสตินี่ พวกเราได้รับข้อมูลมาว่า
We've been informed that this ship faces an incursion by armed forces of the Lucian alliance.ยานลำนี้ กำลังเผชิญกับการบุกจู่โจม โดยกองกำลังติดอาวุธ พันธมิตรลูเซี่ยน
An incursion team attempted a rescue, but the situation is taken care of.ผู้บุกรุกพยายามทำการช่วยเหลือ แต่สถานการณ์นี้ได้ถูก จัดการแล้ว
Annie and Reva carefully obeyed the border, but the Belarusians made an incursion into Poland to capture them.แอนนี่กับรีว่ายังอยู่ในเขตแดน แต่พวกเบลารุสลุกล้ำเข้าไปในโปแลนด์ จับกุมพวกเธอ
And we had learned through local intelligence you had mounted a full-scale incursion into Norway.แถมเรายังได้รับข่าวจากสายในพื้นที่ ว่าคุณเคลื่อนพลเต็มอัตราศึกบุกเข้านอร์เวย์
An incursion of angels, which cost us many lives.การบุกรุกของเหล่าทูตสวรรค์\ซึ่งทำให้เราสูญเสียชีวิตไปไม่น้อย
I was in Georgia during the incursion in '08.ผมอยู่ที่จอร์เจียระหว่างการโจมตีในปี '08
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู
Absolutely not. Not now. Not for a random incursion.ไม่,ไม่ใช่ตอนนี้/ไม่ใช่ในการสุ้มโจมตี

incursion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
領空侵犯[りょうくうしんぱん, ryoukuushinpan] (n,vs) airspace incursion; airspace violation

incursion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]

incursion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entstehung {f} des Schadensincursion of liability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incursion
Back to top