ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ironic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ironic*, -ironic-

ironic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ironic (adj.) เชิงเยาะเย้ย See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, satirical, mocking Ops. courtesy, esteem
ironic (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. paradoxical, incongruous
ironical (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. paradoxical, incongruous
ironical (adj.) เหน็บแนม See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย Syn. sarcastic, satirical, mocking Ops. courtesy, esteem
English-Thai: HOPE Dictionary
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียดสี (adv.) ironically See also: satirically, sarcastically Syn. ประชด, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง
แดกดัน (adv.) ironically See also: satirically, sarcastically Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง
พูดถากถาง (v.) say ironically See also: say satirically, say sarcastically Syn. พูดเหน็บแนม
พูดเหน็บแนม (v.) say ironically See also: say satirically, say sarcastically
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know I've always thought it's very ironic that I'm able to do all this and yet what am I on?ผมคิดอยู่เสมอว่ามันตลกร้ายมาก ที่ผมยังสามารถทำอย่างนี้ ผมยังได้ออกตามสื่อ
UH, IN AN IRONIC THOUGH NOT TOTALLY UNEXPECTED TWIST,ก้อคิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าคงไม่ได้หรอก
Its ironic but... people like you who try to help end up torturing me in the full sense of the word since I was 3 years old.มันแดกดันนะ แต่ คนแบบคุณพยายามที่จะช่วย ท้ายสุดกลับมาเล่นงานซะนี่ เชื่อมันในคำพูดผม เมื่อตอน3 ขวบ
Think it's ironic that after all that destruction, this whole case could come down to one drop of blood.คิดดูสิ มันเหมือนประชดนะ หลังจากความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น/Nคดีนี้มาลงเอยที่ เลือดหยดเดียว
Actually, as byron interpreted him, don juan was an ironic reversal of sex roles.จริงๆ แล้ว ไบรอนได้บอกไว้ว่า ดอนฮวนเป็นเหมือนกับการประชดประชันในเรื่องเพศ
And not in an ironic "i've got a camaro" way.หวังว่ามันคงไม่ดูตลกนะ
"Ironic." Ironic that Rebecca Bloomwood is advising people on how to handle money.แปลกแต่จริง แปลกแต่จริง รีเบคก้า บลูมวูด คือการแนะนำคนอื่น ว่าเขาควรจะจัดการกับเงินยังไง
Which is ironic because the guy that ran her over was shit-faced on the stuff.เป็นเพราะผู้ชายที่ฆ่าเเธอ
You know, I'm much better at ironic dancing.รู้มั้ย ผมเต้นได้ดีกว่านี้นะ
There's nothing ironic about show choir!ไม่มีเรื่องเหน็บแนม ในวงประสานเสียง
It's kind of ironic how you're mr. popular And i'm just this nobody that everybody makes fun of,มันก็ตลกดีนะ พ่อคนดัง ฉันเป็นแค่คนทั่วไป ที่คนอื่นชอบล้อเลียน
You know how i feel about ironic facial hair.เธอก็รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงกับขนประหลาดๆที่หน้า

ironic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反话[fǎn huà, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 反话 / 反話] irony; ironic remark
挖苦[wā ku, ㄨㄚ ㄎㄨ˙, 挖苦] speak sarcastically; make ironical remarks

ironic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイロニック[, aironikku] (adj-na) ironic
微苦笑[びくしょう, bikushou] (n,vs) faint, ironic or bittersweet smile
アイロニカル[, aironikaru] (adj-na) ironical
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!")
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic)
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude

ironic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงเยาะเย้ย[adj.] (choēng yǿyo) EN: ironic ; derisive FR:
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically FR: tourner en dérision ; ironiser
แดก[adj.] (daēk) EN: sarcastic ; ironic FR:
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
กระทบกระแทก[adj.] (krathopkrat) EN: satirical ; biting ; caustic ; sarcastic ; disparaging ; ironic FR: sarcastique ; caustique
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
กระแทกแดกดัน[adv.] (krathaēkdaē) EN: sarcastically ; ironically FR:
กระแทกกระทั้น[adj.] (krathaēkkra) EN: sarcastic; ironical ; biting ; mocking ; satirical ; snarky ; caustic FR: caustique
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrat) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic ; be invidious FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser ; être désobligeant
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākth) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimth) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically FR:
ที่ไหนได้[adv.] (thīnaidāi) EN: ironically ; unfortunaly ; on the contrary FR: Vous n'y pensez pas !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ironic
Back to top