คำที่ขึ้นต้นด้วย "m" จำนวน 5,194 คำ


M abbr พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
m abbr พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
M. abbr คำย่อของ March, May, Monday
M.A. abbr ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts)
M.B.A. abbr บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
M.C.S. abbr วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)
M.D. abbr แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)
M.Ed. abbr ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)
M.H.S. abbr วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (Master of Health Science)
M.M.E. abbr วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
M.P. abbr คำย่อของ Member of Parliament
m.p.g. abbr คำย่อของ miles per gallon
m.p.h. abbr คำย่อของ miles per hour
M.S. abbr คำย่อของ Master of Science
M.S. abbr วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science)
M.S.N. abbr พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science in Nursing)
M.Sc abbr คำย่อของ Master of Science
m.v. abbr คำย่อของ market value
m/f abbr คำย่อของ male or female
ma n แม่ (คำไม่เป็นทางการ)
MA n ปริญญาโท
Mab n เทพเจ้าแห่งไฟ
Mac n เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช
macabre adj น่าขยะแขยง
macadam n ถนนโรยด้วยหินเป็นชั้นๆ
macadamia n ถั่วออสเตรเลียจำพวก Macadamia ternifolia เปลือกแข็ง
macadamia nut n ถั่วออสเตรเลีย
macadamization n การโรยถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ
macadamize vt ราดหรือปูถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ
Macanese n ชาวมาเก๊า
Macao n มาเก๊า
macaroni n มะกะโรนี
macaroon n ขนมคุกกี้ชนิดหนึ่ง
Macassar n น้ำมันใส่ผมให้เรียบ
Macaulay n นักเขียนนวนิยายอังกฤษ
macaw n นกแก้วหางยาวสีสันสวยงาม
Macbeth n แม็กเบท เป็นกษัตริย์ของสก็อตแลนด์
mace n คทา
mace n ดอกจันทน์เทศ (เครื่องเทศชนิดหนึ่ง)
macebearer n ผู้ถือคทาในพิธี
Macedonia n ประเทศมาเซอะโดเนียอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป
Macedonian n ชาวมาเซอะโดเนีย
macer n ผู้ถือคทาในพิธี
macerate vi เปื่อย
macerate vt ทำให้เปื่อย
macerater n คนหรือสิ่งที่ทำให้เปื่อยยุ่ย
maceration n การทำให้เปื่อยยุ่ย
macerative adj ซึ่งทำให้เปื่อยยุ่ย
Mach n หน่วยวัดความเร็วของเครื่องบิน
Mach number n อัตราความเร็วของวัตถุต่อความเร็วของเสียง
machete n มีดขนาดใหญ่ให้เป็นเครื่องมือและอาวุธ
Machiavelli n รัฐบุรุษของอิตาลีในช่วงปีค.ศ.1469-1527
Machiavellian adj ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม
Machiavellianism n การยึดหลักการของ Machiavelli
Machiavellism n การยึดหลักการของ Machiavelli
machin-gun vt ยิงด้วยปืนกล
machinable adj ซึ่งทำงานด้วยเครื่องจักร
machinate vi วางแผนการ
machinate vt วางแผนการ
machination n การวางแผนการ
machine n เครื่องจักร
machine n คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง (โดยเฉพาะทางการเมือง)
machine n ระบบการปฎิบัติงาน
machine code n ภาษาคอมพิวเตอร์
machine gun n ปืนกล
machine language n ภาษาคอมพิวเตอร์
machine oil n น้ำมันสำหรับหยอดเครื่องจักร
machine screw n สกรูขนาดเล็กที่ใช้ยึดเหล็กเข้าด้วยกัน
machine shop n โรงกลึง
machine tool n เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
machine translation n การแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
machine-gun vt ยิงปืนกล
machine-made adj ซึ่งทำด้วยเครื่องจักร
machine-readable adj ซึ่งสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้
machine-tool adj ซึ่งใช้เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
machinelike adj เหมือนเครื่องจักร
machinery n เครื่องจักร
machinery n โครงสร้าง
machinist n ผู้ดูแลเครื่องจักร
machinist n ช่างซ่อมเครื่อง
machismo n ความเป็นลูกผู้ชาย
macho n คนที่มีความเป็นลูกผู้ชาย
Macintosh n เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแม็กอินทอช
mack n เครื่องคอมพิวเตอร์แม็กอินทอช (คำไม่เป็นทางการ)
mackerel n ปลาทะเลแม็กเคอเร็ล
Mackinaw coat n เสื้อขนสัตว์หนา
mackintosh n เสื้อกันฝน
macrame n ศิลปะการผูกเงื่อนเพื่อตกแต่ง
macro n คำสั่งที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง (ทางคอมพิวเตอร์)
macro prf ขนาดใหญ่
macro prf ยาว
macrobiotic n เกี่ยวกับการรับประทานอาหารธรรมชาติ
macrobiotics n การรับประทานอาหารธรรมชาติ
macrocosm n โครงสร้างใหญ่ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยๆ มากมาย
macroeconomic adj เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหัพภาค
macroeconomics n เศรษฐศาสตร์มหัพภาค
macroinstruction n คำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์
macron n เครื่องหมายแสดงสระเสียงยาว
macrophotography n การถ่ายภาพขนาดเท่าหรือใหญ่กว่าของจริง
macroscopic adj ซึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่า
macroscopical adj ซึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่า
macula n จุดสีดำบนดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
mad adj วิกลจริต (เพราะป่วยทางจิต)
mad adj โง่มาก (คำไม่เป็นทางการ)
mad adj โกรธจัด (คำไม่เป็นทางการ)
mad cow disease n โรควัวบ้า (คือโรค BSE ย่อจาก bovine spongiform encephalopathy)
mad tom n ปลาจำพวก Noturus ครีบมีพิษ
mad tom cat n ปลาจำพวก Noturus ครีบมีพิษ
Madagascar n เกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดีย
madam n คุณผู้หญิง (คำสุภาพใช้ขึ้นต้นในการเขียนจดหมาย)
madam n คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ)
madam n แม่เล้า
madame n คุณนาย
Madame Bovary n ตัวละครในนิยายของ Flaubert
Madame Butterfly n ตัวละครของ Puccini
Madarin n ภาษาแมนดาริน (ของประเทศจีน)
madcap adj บ้าระห่ำ
madden vi บ้า
madden vt ทำให้หัวเสีย
madden with phrv หงุดหงิด
maddening adj บ้า
maddeningly adj บ้า
madder n ต้นไม้จำพวก Rubia
madder adj คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่าของ mad
maddest adj คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ mad
madding adj บ้า
made vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ make
made adj ซึ่งทำขึ้นมา
made even adj เกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน
made for each other idm ไม่เหมาะสมกัน
made to measure idm สั่งตัดเสื้อผ้าใส่
made to order idm ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง
made-to-measure adj ซึ่งตัดเสื้อผ้าด้วยการวัดตัว
made-to-order adj ซึ่งทำตามสั่ง
made-up adj ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น
Madeira n หมู่เกาะของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติก
mademoiselle n คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ (คำย่อคือ Mlle, Mdlle)
madhouse n โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทางจิต
Madison n เมืองหลวงของรัฐวิสคอนซินในอเมริกา
madly adv อย่างบ้าคลั่ง
madman n คนบ้า (คำหยาบ)
madmen n คนบ้า
madness n ความวิกลจริต
Madonna n รูปภาพของพระแม่มารี (หรือ the Virgin Mary พระมารดาของพระเยซู)
madonna n คำเรียกผู้หญิงในภาษาอิตาลี
madras n สิ่งทอหรือผ้าฝ้าย
madrigal n บทกวีสั้นๆ
madrigal n เพลงประสานเสียง
madrigalist n ผู้ร้องประสานเสียง
madstone n เสน่ห์
madwoman n ผู้หญิงบ้า
madwomen n คำนามพหูพจน์ของ madwoman
madwort n พืชจำพวก Alyssum
Maehongson n จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson n แม่ฮ่องสอน
maelstrom n ความอลหม่าน
maelstrom n น้ำวน
maenad n ผู้หญิงบ้า
maenadic adj เกี่ยวกับผู้หญิงบ้า
maestoso adj ผึ่งผาย (ทางดนตรี)
maestoso adv อย่างผึ่งผาย (ทางดนตรี)
maestri n คำนามพหูพจน์ของ maestro
maestro n ผู้ชำนาญในศิลปะแขนงต่างๆ
maestros n คำนามพหูพจน์ของ maestro
Mafia n มาเฟีย
mafia n พวกมาเฟีย
Mafiosi n คำนามพหูพจน์ของ Mafioso
mafioso n สมุนมาเฟีย
Mafioso n สมุนมาเฟีย
Mafiosos n คำนามพหูพจน์ของ Mafioso
mag abbr คำย่อของ magneto
mag abbr คำย่อของ magazine
mag sl นิตยสาร
magarin n เนยเทียม
magarine n เนยเทียม
magazine n นิตยสาร
magazine n กล่อง
magenta n สีแดงอมม่วง
Maggie n ชื่อของผู้หญิง
maggot n หนอนแมลง
maggoty adj เต็มไปด้วยหนอนแมลง
magic n มายากล
magic n เวทมนตร์
magic n การใช้มนตร์วิเศษ
magic adj วิเศษ
magic carpet n พรมเหาะ
magic lantern n เครื่องฉายสไลด์
magic mushroom n เห็ดชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ทำให้คนกินประสาทหลอนได้
magic number n จำนวนโปรตอนหรือนิวตรอน
magic realism n ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
magic spell n เวทย์มนตร์
magic spell n เวทมนตร์
magic trick n มายากล
magical adj วิเศษ
magical adj สนุกสนานอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ)
magical realism n ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
magically adv อย่างมีเวทมนตร์
magician n นักเล่นกล
magician n ผู้มีเวทมนตร์
magician n ผู้มีความสามารถพิเศษ
magisterial adj ซึ่งเชื่อถือได้
magisterially adv อย่างเชื่อถือได้
magistracy n ตำแหน่ง
magistrate n ผู้พิพากษา
magistrate n เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
magistratical adj เกี่ยวกับผู้พิพากษา
magma n หินหลอมละลายที่ร้อนมากใต้ผิวโลก (ทางภูมิศาสตร์)
magmet n แร่แม่เหล็กมีลักษณะแข็งและสีดำ
Magna Carta n กฎหมาย
Magna Charta n กฎหมาย
magna cum laude adv เกียรตินิยมอันดับสอง
magnanimity n ความใจกว้าง
magnanimous adj ใจบุญ
magnanimousness n คนชั้นสูง
magnate n คนสำคัญมาก
magnesium n ธาตุแม็กนีเซียม
magnesium hydroxide n สารแม็กนีเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นยาลดกรดและยาระบาย
magnesium sulfate n สารแม็กนีเซียมซัสเฟต มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ MgSo4
magnet n แม่เหล็ก
magnet n คนหรือสิ่งน่าสนใจ
magnetic adj ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
magnetic adj ซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูด
magnetic clutch n คลัตซ์อัตโนมัติของรถ
magnetic compass n เข็มทิศ
magnetic declination n ค่าความแตกต่างระหว่างทิศเหนือของเข็มทิศและทิศเหนือจริงๆ
magnetic disk n จานแม่เหล็ก (สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์)
magnetic field n สนามแม่เหล็ก
magnetic flux n สนามแม่เหล็ก
magnetic induction n การเหนี่ยวนำด้วยพลังแม่เหล็ก
magnetic mine n ทุ่นระเบิด
magnetic needle n เข็มทิศ
magnetic north n การชี้ทิศเหนือของเข็มทิศ
magnetic pole n ขั้วแม่เหล็ก
magnetic separator n เครื่องแยกแร่จากพลังแม่เหล็ก
magnetic South n ทิศใต้ของเข็มทิศ
magnetic speaker n ลำโพงวิทยุ
magnetic storm n การแกว่งหรือปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กหรือเข็มทิศจากการถูกรบกวน
magnetic strip n แถบแม่เหล็ก (สำหรับใส่ข้อมูล)
magnetic tape n เทปแม่เหล็ก (สำหรับบันทึกเสียง รูปภาพหรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์)
magnetic variation n ค่าความแตกต่างระหว่างทิศเหนือของเข็มทิศและทิศเหนือจริงๆ
magnetic variations n ค่าความแตกต่างระหว่างทิศเหนือของเข็มทิศและทิศเหนือจริงๆ
magnetise vt ทำให้กลายเป็นแม่เหล็ก
magnetise vt ดึงดูดใจ
magnetism n อำนาจแม่เหล็ก
magnetite n แร่แม่เหล็กมีลักษณะแข็งและสีดำ
magnetize vt ทำให้เป็นแม่เหล็ก
magnetize vt ดึงดูดใจ
magnetized adj ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
magnetized iron n แม่เหล็ก
magneto n เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือพลังแม่เหล็กเพื่อจุดหัวเทียนในเครื่องยนต์
magnific adj สง่างาม
magnification n การขยายให้ใหญ่ขึ้น
magnificence n ความสง่างาม
magnificent adj งดงาม
magnificent adj ไม่ธรรมดา
magnificently adv อย่างหรูหรา
magnificient adj วิเศษ
magnify vt ทำให้เพิ่มมากขึ้น
magnify vi เพิ่มขนาด
magnify vt ทำให้น่าตื่นเต้น
magnifying glass n แว่นขยาย
magniloquence n การอวดอ้าง
magniloquent adj ซึ่งอวดอ้าง
magniloquently adv อย่างคุยโม้
magnitude n ขนาดใหญ่
magnitude n ความสำคัญ
magnolia n ต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
magnum n ขวดเหล้าไวน์ขนาดใหญ่มีความจุ1.5ลิตร
magnum n ปริมาณของเหลวที่บรรจุอยู่ในขวดไวน์ขนาด 1.5 ลิตร
magnum opus n งานศิลปะชิ้นเอก
magpie n นกกางเขน
magpie sl คนช่างพูด (จนน่ารำคาญ)
Magyar n เชื้อชาติส่วนใหญ่ในประเทศฮังการี
Mahabharata n มหาภารตะ
maharaja n มหาราชา
maharajah n มหาราชา
maharanee n มหารานี (มเหสีของมหาราชา)
maharanee n มหารานี (เจ้าหญิงของอินเดีย)
maharani n มหารานี (มเหสีของมหาราชา)
maharani n มหารานี (เจ้าหญิงของอินเดีย)
maharishi n ผู้สอนศาสนาฮินดู
Mahasarakham n จังหวัดมหาสารคาม
Mahasarakham n มหาสารคาม
Mahatma n มหาตมะ ตำแหน่งยกย่องผู้มีคุณธรรมสูงในอินเดีย
mahatma n มหาตมะ ตำแหน่งยกย่องผู้มีคุณธรรมสูงในอินเดีย
Mahayana n นิกายมหายานในศาสนาพุทธ
Mahdi n ผู้นำอิสลามหรือพระเยซูที่มาช่วยชาวโลก
Mahidol University n มหาวิทยาลัยมหิดล
mahjong n ไพ่นกกระจอกของจีน
mahjongg n ไพ่นกกระจอกของจีน
mahogany n ต้นมะฮอกกานี
mahogany n มะฮอกกานี
mahout n ควาญช้าง
maid n สาวใช้
maid n สาวโสด
maid of honor n เพื่อนเจ้าสาว
maid of honor n นางกำนัล
maiden n สาวโสด
maiden n ม้าที่ยังไม่เคยชนะการแข่งขัน
maiden name n นามสกุลก่อนแต่งงานของผู้หญิง
maiden speech idm สุนทรพจน์ครั้งแรก
maiden voyage idm การเดินทางเรือเป็นครั้งแรก
maidenhead n ความเป็นสาวบริสุทธิ์
maidenhood n วัยสาว
maidenlike adj แบบหญิงสาว
maidenly adj แบบหญิงสาว
maidservant n สาวรับใช้
mail n จดหมาย
mail n ระบบไปรษณีย์
mail n การขนส่งทางไปรษณีย์
mail n ไปรษณียภัณฑ์
mail n พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์
mail vi จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
mail vt ส่งทางไปรษณีย์
mail n เกราะ
mail vt หุ้มเกราะ
mail bag n ถุงไปรษณีย์
mail carrier n คนส่งไปรษณีย์
mail from phrv ส่ง (จดหมายหรือห่อของ) จาก
mail order n การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
mail service n การไปรษณีย์
mail to phrv ส่งจดหมายหรือห่อของไปยัง
mail-order house n บริษัทซื้อขายทางไปรษณีย์
mailbag n กระเป๋าไปรษณีย์
mailbox n ตู้ไปรษณีย์
mailed fist n กำปั้น
mailer n จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์
mailer n ซองหรือห่อสำหรับใส่จดหมายหรือวัสดุทางไปรษณีย์
mailing n การส่งไปรษณีย์
mailing n จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์
mailing house n ที่รับส่งจดหมาย
mailing list n รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ
mailman n คนส่งไปรษณีย์
mailmen n คำนามพหูพจน์ของ mailman
maim vt ทำให้บาดเจ็บสาหัส
maimed adj พิการ
maiming n การประทุษร้าย (ทางกฎหมาย)
Main n แม่น้ำเมนในประเทศเยอรมัน (มีความยาว 523 กิโลเมตร)
main adj สำคัญที่สุด
main n ส่วนสำคัญที่สุด
main n สายหลัก (ท่อหรือสายเคเบิลใหญ่)
main n แผ่นดินใหญ่
main artery n ทางหลวง
main chance n โอกาสดีที่สุด
main clause n ประโยคหลัก
main dish n อาหารจานหลัก (ในมื้ออาหารนั้นๆ)
main drag sl ถนนใหญ่
main force n พละกำลัง
main idea n เนื้อหา
main road n เส้นทางหลัก
main road n ทางหลวง
main street n ถนนสายสำคัญในเมืองเล็กๆ
main theme n จุดสำคัญ
mainboard n แผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์
mainframe n คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง
mainland n แผ่นดินใหญ่
mainline vt ฉีดยาเสพย์ติดเข้าเส้นเลือดดำ
mainly adv โดยส่วนใหญ่
mainmast n เสากระโดงเรือใหญ่
mainsail n ใบเรือใหญ่ของเรือใบ
mainspring n ลานตัวใหญ่และสำคัญที่สุดของนาฬิกา
mainspring n ส่วนสำคัญที่สุด
mainstay n คนหรือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญ
mainstay n เชือกเส้นใหญ่ที่โยงกับเสาซึ่งอยู่ท้ายหรือกลางเรือ
maintain vt รักษา
maintain at phrv รักษาไว้
maintain in phrv เก็บรักษา
maintain in phrv สนับสนุน
maintainable adj ซึ่งรักษาไว้
maintained adj ซึ่งรักษาไว้
maintaining adj ซึ่งดำเนินต่อไป
maintenance n การรักษาสภาพ
maisonette n บ้านหลังเล็ก
maize n ข้าวโพด
maize n สีเหลืองอ่อนเหมือนฝักข้าวโพด
Maj. abbr คำย่อของ Major
majestic adj สูงส่ง
majestic adj ยิ่งใหญ่
majestically adv อย่างสง่าผ่าเผย
majesty n ความสง่าผ่าเผย
majesty n ความมีอำนาจสูงสุด
majolica n เครื่องเคลือบดินเผาของอิตาลี
major adj ส่วนใหญ่
major adj สำคัญมาก
major general n พลตรี (ยศ)
major league n เกี่ยวกับทีมเบสบอลในระดับ Major Leagues
major scale n ระดับเสียงหลัก (ทางดนตรี)
major suit n ไพ่โพดำและโพแดง
major-domo n พ่อบ้านดูแลบ้าน
majoram n ผักใบเขียวกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งอาหาร
majority n ส่วนใหญ่
majority n เสียงข้างมาก
majority n พลตรี (ยศ)
majority adj ซึ่งเป็นส่วนใหญ่
majority leader n หัวหน้าพรรคเสียงข้างมากในสภา
majority rule n ระบบเสียงข้างมาก
majority verdict n คำตัดสินของลูกขุน
majorly adv อย่างมาก
Makassar n น้ำมันใส่ผมให้เรียบ
make vt ทำ
make vt แต่งตั้ง
make vt จัดหา
make vt ก่อให้เกิด
make vt จัด (เตียงนอน)
make vt เข้าใจ
make vt บังคับ
make vt ทำกำไร
make vt คาดคะเน
make vt กลายเป็น
make vt หาได้
make vt จัด (ที่นอน)
make vt จัดเวลา
make vt เท่ากับ
make vt ทำคะแนน (กีฬา)
make vt บรรลุเป้าหมาย
make vt กระตุ้น
make vt เขียน
make vt ไปถึง
make vt ทัน
make vt ปรุง (อาหาร)
make n เครื่องหมายการค้า
make n กระบวนการผลิต
make a bee-line for idm มุ่งตรงไปที่ (คำไม่เป็นทางการ)
make a bid for idm ประมูล
make a clean breast of idm ยอมสารภาพ
make a come-back idm หันกลับมาทำอาชีพ (ที่ประสบความสำเร็จ) ที่เคยทำอีกครั้ง (คำไม่เป็นทางการ)
make a comparison vt ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
make a deal with idm ทำข้อตกลงกับ
make a decision vt ตัดสินใจ
make a declaration vt สำแดง
make a face idm ทำหน้าบิดเบี้ยว
make a fast buck idm หาเงินได้มากโดยออกแรงเล็กน้อย
make a fool of idm หลอกลวง
make a friend of idm เป็นมิตร
make a fuss about idm วิตกกังวลอย่างไร้เหตุผล
make a fuss of idm สนใจมาก
make a go of idm พยายามทำให้สำเร็จ
make a grab at idm พยายามยึด
make a habit of idm สร้างนิสัยของ
make a hit with idm เป็นที่นิยมของ
make a joint vt บาก
make a killing idm ประสบความสำเร็จมาก
make a killing sl ทำกำไรมหาศาล
make a killing sl ประสบความสำเร็จท่วมท้น
make a living idm หาเงินเลี้ยงชีพ
make a long arm for idm พยายามเอื้อมมือไปยัง
make a long story short idm อย่างสรุป
make a meal of idm ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในเรื่อง
make a mental note of idm พยายามจดจำ
make a mountain out of a molehill idm วิตกกังวลเกินไป
make a name for oneself idm มีชื่อเสียง
make a note of idm จดบันทึก
make a package idm ทำเงินได้มาก (คำสแลง)
make a pass at idm สนใจ
make a pig of oneself idm กินมากเกินไป
make a pile idm ทำเงินได้มาก (คำสแลง)
make a proposal vi ขอแต่งงาน
make a room for idm หาที่ว่างหรือเวลาสำหรับ
make a scene idm บอกให้รู้กันทั่ว
make a secret of idm ปิดเป็นความลับ
make a show of idm แสร้งทำ
make a success of idm ประสบความสำเร็จ
make a trade of idm แลกเปลี่ยน
make about idm สนใจมาก
make absurd vt ทำให้ดูโง่
make acceptable vt เตรียมพร้อม
make adhere vt ทำให้เข้ามาใกล้
make after idm ไล่ตาม
make against phrv ทำเพื่อต่อต้าน
make agreeable vt ทำให้เป็นที่พอใจ
make allowances (for) idm อนุญาตให้ทำบางอย่างที่เคยไม่ยอมรับ (เพราะเหตุผลบางอย่าง)
make amends vt ยอมรับผิดและแก้ไขความผิดนั้น
make amends for idm ชดใช้
make amends to idm ชดใช้
make an appearance idm ปรากฏตัว
make an ass of idm ทำให้กลายเป็นตัวตลก
make an effort vt ฝืน
make an example of idm แสดงผลของ
make an honest woman of idm แต่งงานกับ (ผู้หญิง)
make an impression on idm ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
make an issue of idm ทำให้บางสิ่งกลายเป็นอีกสิ่ง
make application to idm สมัคร
make approach vt ทำให้เข้ามาใกล้
make approaches to idm ขอความร่วมมือ
make arrangements for idm เตรียมการ
make as if to do idm ดูเหมือนจะทำบางสิ่ง
make at phrv หารายได้จาก
make at phrv จู่โจม
make away phrv รีบหนีไป
make away with phrv ขโมยหนีไป
make away with phrv ฆ่า
make away with phrv ทำลาย
make bed n ทำให้ดีขึ้น
make believe idm เสแสร้ง
make black idm ทำให้ดำ
make bold idm กล้า
make brief idm ย่อ
make bright vt ทำให้มีชีวิตชีวา
make certain phrv ทำให้มั่นใจ
make certain of idm มั่นใจในความจริงของ
make clear phrv อธิบายชัดเจน
make dalliance vi จูบกอด (คำไม่เป็นทางการ)
make demands of idm ต้องการความช่วยเหลือจาก
make demands on idm ต้องการความช่วยเหลือจาก
make difficult vt ทำให้ยาก
make down phrv เย็บให้เล็กลง
make drunk vt ทำให้เมา
make economics vt ประหยัด
make ends meet idm มีรายได้พอประทังชีวิต
make fast phrv ทำให้เร็วขึ้น
make feel sure vt ทำให้แน่ใจ
make firm vt ทำให้มั่นคง
make for phrv สร้าง
make for phrv ทำให้เกิด
make free of idm ให้สิทธิพิเศษใน (บางสิ่ง)
make free with idm ใช้บางคนหรือบางสิ่งในทางที่ผิด
make free with idm นำไปใช้ (โดยไม่ได้รับอนุญาต)
make friendly vt ทำให้เป็นมิตร
make friends with idm ผูกมิตรกับ
make from phrv นำมาจาก
make fun of vt เยาะเย้ย
make fun of vt หยอกล้อ (คำไม่เป็นทางการ)
make fun of vi เย้าแหย่
make fun of vt เย้าแหย่
make good phrv ทำให้ดี (คุณภาพ,พฤติกรรม)
make good phrv ใช้หนี้
make good phrv มีชีวิตดีขึ้นหรือประสบความสำเร็จ
make good phrv ทำตามสัญญา
make good phrv ประสบความสำเร็จในเรื่อง
make good phrv พิสูจน์
make happy vt ทำให้ปิติยินดี
make hay of phrv ทำลาย
make headway with idm สร้างความสัมพันธ์กับ (อย่างก้าวหน้า)
make hot phrv ทำให้อุ่น
make improvements vt ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้น
make in phrv สร้างอยู่ใน
make ineffective vt ทำให้ไร้ความสามารถ
make into phrv แปรรูปเป็น (วัตถุ)
make into phrv เปลี่ยน (บางสิ่งหรือบางคน) ให้เป็น
make into an American vt มีลักษณะของอเมริกา
make it idm สามารถไปถึง
make it idm มีเพศสัมพันธ์ (กับเพศตรงข้าม) (คำสแลง)
make it clear that idm ประกาศอย่างแน่วแน่ว่า
make it hot for idm ทำให้เดือดร้อน
make known vt ประกาศ
make known vt แนะนำตัว
make known vt แนะนำให้รู้จัก (เป็นทางการ)
make laugh vt ทำให้หัวเราะ
make light work of idm คิดว่าเป็นสิ่งง่าย
make like phrv ทำเหมือน
make like idm เลียนแบบ
make love vi มีเพศสัมพันธ์
make love vi จูบกอด (คำไม่เป็นทางการ)
make love to idm มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
make mention of idm เอ่ยถึง
make merry idm มีความสนุกสนาน
make mincemeat of idm ชนะขาดลอย
make mischief idm ทำให้ยุ่งยาก
make much of idm เข้าใจ
make no bones about idm กล้าคิด
make nothing of idm ไม่เข้าใจ
make of phrv ทำจาก
make of phrv ทำให้เป็น
make of with phrv ขโมย (คำไม่เป็นทางการ)
make off phrv รีบออกไป
make off with phrv ฉกหนีไป
make off with phrv ทำให้สูญเสีย
make on phrv สร้าง
make on phrv ทำกำไร
make one of phrv เข้าร่วมกลุ่ม (คำโบราณ)
make oneself at home idm รู้สึกสบาย
make oneself known to idm แนะนำให้รู้จักกับ
make out phrv เขียน
make out phrv มองเห็นชัดเจน
make out phrv เข้าใจ
make out phrv ตอบได้
make out phrv ทำสำเร็จ
make out phrv มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
make out phrv ประสบความสำเร็จ
make out phrv อ้างว่า
make out phrv แสร้งทำ
make out phrv ทำให้สมบูรณ์
make out phrv ร่วมรัก
make out of phrv ทำด้วย
make over phrv หา (บางสิ่ง) ใหม่
make over phrv เปลี่ยนเป็น
make over phrv ยกให้
make over phrv หาได้มากกว่า
make over phrv ชื่นชอบมาก
make peace with idm ยุติสงครามกับ
make play with idm เอ่ยถึงบางสิ่งเพื่อให้เกิดผลบางอย่าง
make pleasant vt ทำให้เป็นที่พอใจ
make pure vt ทำให้บริสุทธิ์
make ready idm เตรียมพร้อม
make real vt ทำให้เป็นจริง
make real vt ทำให้เป็นจริง
make ridiculous vt ทำให้ดูโง่
make rings round idm เอาชนะได้ง่าย
make round phrv ทำให้พ่ายแพ้ง่ายดาย
make round phrv ทำให้พ่ายแพ้ง่ายดาย
make safe vt ทำให้ปลอดภัย
make sense of idm สามารถเข้าใจ
make someone eat crow idm ทำให้ยอมสารภาพ (คำไม่เป็นทางการ)
make someone look good idm ทำให้ดูว่ามีความสามารถหรือประสบความสำเร็จ
make someone look ridiculous idm ทำให้ดูตลก
make something to order idm ทำตามคำสั่ง
make sure idm มั่นใจ
make sure of idm แน่ใจ
make the bed idm ทำเตียงให้เรียบร้อย
make the best of idm พยายามแก้ไขให้ดี
make the best of idm ใช้ (บางสิ่ง) เต็มที่
make the feathers fly idm ต่อสู้กัน
make the fur fly idm ต่อสู้กัน
make the grade idm พอใจ
make the most of idm ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
make through phrv ฝ่าฟัน
make to phrv สมัคร (งาน, เรียน) กับ
make to idm ชดใช้
make too simple vt อธิบายหรือแก้ปัญหาง่ายเกินไป (โดยไม่สนใจความจริง)
make towards phrv เคลื่อนไปทาง
make tracks for idm ไปทาง
make unable vt ทำให้ไร้ความสามารถ
make unfit vt ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ
make unqualified vt ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ
make up phrv สร้าง
make up phrv ชดเชย (เวลาหรือเงิน)
make up phrv สร้าง
make up phrv แต่งหน้า
make up phrv เป็นส่วนของ
make up phrv จัดไว้ด้วยกัน
make up phrv เตรียม (ห้องพักหรือเตียงนอน) ให้พร้อม
make up phrv เตรียมอาหาร
make up phrv เป็นเพื่อนกันอีกหลังจาก (ทะเลาะกัน)
make up phrv เติมเชื้อฟืน
make up phrv สอบซ่อม
make up for phrv ชดเชยสำหรับ
make up on phrv เข้ามาใกล้
make up to phrv เพิ่มให้เต็ม
make up to phrv ชดเชย
make use full phrv ทำตัวเป็นประโยชน์
make use of phrv ใช้ (บางสิ่ง)
make war on phrv ต่อสู้กับ
make war on phrv ขัดแย้งอย่างรุนแรง
make waves idm สร้างปัญหา
make way idm ก้าวหน้า
make way for phrv หลบเข้าด้านข้าง
make well vt รักษา
make with phrv ทำด้วย
make with phrv ทำข้อตกลงกับ
make-believe n การเสแสร้ง
make-believe adj เสแสร้ง
make-up n เครื่องสำอาง
make-up n การแต่งหน้า
make-up artist n ช่างเสริมสวย
makeover n การเปลี่ยนแปลง
maker n ผู้ผลิต
maker n ผู้เซ็นเอกสาร (ทางกฎหมาย)
makeready n การทำรูปแบบสำเร็จรูป
makeshift adj ซึ่งทดแทนชั่วคราว
makeshift n สิ่งที่ใช้ทดแทนชั่วคราว
makeup n เครื่องสำอาง
makeup case n ตลับแป้ง
makeweight n คนหรือสิ่งไม่สำคัญ
making n การผลิต
making n เหตุผลของความสำเร็จ
making adj ซึ่งสร้างไว้
making fun of n การหยอกล้อ
making love n การร่วมเพศ
making ready n การตระเตรียม
mal prf ไม่ดี
mal prf ไม่เพียงพอ
mal prf ป่วย
mal de mer n อาการเมาเรือ
Malabar n แคว้นหนึ่งในอินเดีย
Malabar Coast n บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย
Malacca n เมืองในแหลมมลายู
malachite n มรกต
maladjusted adj ซึ่งปรับตัวไม่ดีกับสภาพแวดล้อม
maladjustment n การปรับตัวได้ไม่ดีกับสภาพแวดล้อม
maladministration n การจัดการที่ไม่ดีหรือไม่ซื่อสัตย์
maladroit adj ไม่ชำนาญ
maladroitly adv อย่างงุ่มง่าม
maladroitness n ความอุ้ยอ้าย
malady n โรค
malady n ปัญหา
Malagasy n ชาว Madagascar
malaise n อาการป่วยไข้
malaise n ความกังวลใจ
malapert n หญิงสาวที่กล้าเกิน
Malaprop n ตัวละครของ Sheridan ในเรื่อง The Rivals
malapropism n การใช้คำผิดความหมาย
malapropos adj ซึ่งไม่เหมาะสม
malar n กระดูกโหนกแก้ม
malar bone n โหนกแก้ม
malaria n ไข้มาลาเรีย
malaria tropical disease n ไข้มาลาเรีย
malarial adj เกี่ยวกับมาเลเรีย
malarial fever n ไข้มาลาเรีย
malarian adj เกี่ยวกับมาเลเรีย
malarious adj ซึ่งเป็นพิษ
malarkey sl ไร้สาระ
malarky adj ซึ่งไม่จริงใจ (คำสแลง)
Malawi n รัฐมาลาวีในแอฟริกา
Malay n ชาวมลายู
Malay n ภาษามลายู
Malay adj แห่งมลายู
Malay Archipelago n หมู่เกาะมลายูอยู่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย
Malay Peninsula n คาบสมุทรหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Malaya n แหลมมลายู
Malayalam n ภาษาดราวิเดียนของอิเดีย
Malayan n ภาษามลายู
Malaysia n มาเลเซีย
Malaysia n ประเทศมาเลเซีย (ชื่อทางการคือ Federation of Malaysia)
Malaysian n ชาวมาเลเซีย
Malaysian n คนมาเลย์
malcontent n ผู้ไม่พอใจกับเรื่องต่างๆ (เช่น สถานการณ์ทั่วไป, การเมืองฯลฯ)
malcontent adj ซึ่งไม่พอใจ
maldistribution n การแบ่งปันที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ
male n ผู้ชาย
male adj ซึ่งเป็นของผู้ชาย
male prf ป่วย
male cat n แมวตัวผู้
male child n ลูกชาย
male goose n ห่านตัวผู้
male homosexual n คนรักร่วมเพศชาย
male homosexual n ผู้รักร่วมเพศชาย (คำสแลง)
male performer n นักแสดงชาย
male relative n ญาติพี่น้อง (คำเก่า)
male servant n คนรับใช้ชาย
male swan n หงส์ตัวผู้
maledict adj ซึ่งถูกสาปแช่ง
malediction n การสาปแช่ง
maledictory n เกี่ยวกับการสาปแช่ง
malefaction n คนกระทำผิด
malefactor n ผู้กระทำความผิด (ทางกฏหมาย)
malefic adj ชั่วร้าย
maleficence n ความชั่วร้าย
maleficent adj ชั่วร้าย
maleficently adv อย่างชั่วร้าย
maleness n ความเป็นชาย
maleness n ความเป็นผู้ชาย
males n เพศผู้
malevolence n การปองร้าย
malevolent adj เป็นอันตราย
malevolent adj มุ่งร้าย
malevolently adv อย่างมุ่งร้าย
malfeasance n การทุจริต (เช่น การเมืองหรือฝ่ายพลเรือน)
malfeasant adj ซึ่งทุจริตต่อหน้าที่
malformation n การสร้างขึ้นมาอย่างผิดปกติ (ในด้านรูปร่างหรือโครงสร้าง)
malformed adj ซึ่งผิดรูปหรือผิดส่วน
malfunction n การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ (เพราะการออกแบบที่ไม่ดี)
Mali n สาธารณรัฐในแอฟริกาตะวันตก
malice n ความมุ่งร้าย
malice n ความอาฆาตพยาบาท
malice aforethought n การปองร้าย
malicious adj มุ่งร้าย
maliciously adv อย่างมุ่งร้าย
maliciousness n ความมุ่งร้าย
malign vt ใส่ร้าย
malign adj ร้ายกาจ
malignance n ความชั่วร้าย
malignancies n เนื้อร้าย
malignancy n การปองร้าย
malignancy n การใส่ร้าย
malignancy n เนื้อร้าย
malignant adj เป็นอันตราย
malignant adj ที่มุ่งร้าย
malignant tumor n มะเร็ง
malignantly adv อย่างชั่วร้าย
maligner n คนกล่าวหา
malignity n การมุ่งร้าย
malignment n การใส่ความ
malignment n การแก้แค้น
malinger vi แกล้งป่วย
malingerer n คนแกล้งป่วย
malison n คำสาปแช่ง
mall n ทางเดินเท้า
mall n ห้างสรรพสินค้า
mallard n เป็ดป่าซึ่งมีชื่อละติน Anus platyrhynchos
malleability n การเปลี่ยนแปลงได้
malleable adj ที่สามารถตีเป็นแผ่นบางๆ หรือรูปร่างต่างๆ ได้
malleable adj ว่าง่าย
malleableness n การเปลี่ยนแปลงได้
mallet n เครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนฆ้อน (เช่น ใช้สำหรับตอกสิ่ว)
mallet n ไม้สำหรับตีลูกในกีฬาโปโลหรือกีฬาตีคลี
malleus n กระดูกค้อนในหูชั้นกลาง
mallow n ต้นไม้จำพวก Malva
malmsey n เหล้าองุ่น
malnourished adj สุขภาพไม่ดีเพราะทานอาหารไม่ถูกต้อง
malnourishment n การขาดสารอาหาร
malnutrition n ภาวะขาดสารอาหาร
malodor n กลิ่นเหม็น
malodorous adj เหม็น
malodorous adj ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
malodorously adv อย่างมีกลิ่นเหม็น
malodorousness n การมีกลิ่นเหม็น
Malory, Sir Thomas n นักเขียนชาวอังกฤษ
malpractice n การประพฤติผิดต่อหน้าที่
malpractitioner n ผู้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
malt n ข้าวมอลต์ (ใช้ในการกลั่นเหล้าหรือเบียร์)
malt liquor n เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ทำจาก malt
malt whisky n เหล้าวิสกี้ของสก็อตแลนด์
Malta n เกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
malted adj ซึ่งทำด้วย malt
malted milk n เครื่องดื่มผสมนมและไอศรีม
Maltese n คน ภาษาและวัฒนธรรมของ Malta
Malthusian n เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าประชากรโลกเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากกว่าปริมาณอาหาร
Malthusianism n ทฤษฎีที่ว่าประชากรโลกเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากกว่าปริมาณอาหาร
maltose n น้ำตาลมอลโทส
maltreat vt กระทำทารุณ
maltreatment n การทารุณ
maltster n ผู้ขายข้าวบาร์เล่ย์คั่ว
mam n แม่ (คำไม่เป็นทางการ)
mama n แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ)
mamba n งูพิษสีเขียวหรือดำของแอฟริกา
mambo n การเต้นรำจังหวะแมมโบ้
mamilla n หัวนม
mamma n เต้านม
mamma n แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ)
mammae n คำนามพหูพจน์ของ mammal
mammal n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammalian adj ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammary adj เกี่ยวกับเต้านม (ของทั้งคนและสัตว์)
mammary gland n เต้านมหรือหัวนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมีย
mammary of cow n เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง)
mammilla n หัวนม
mammogram n การตรวจเต้านมด้วยเอ็กซเรย์
mammography n การเอ็กซเรย์เต้านม
mammology n การศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ทางสัตววิทยา)
mammon n ทรัพย์สิน
Mammon n การเปรียบเงินและทรัพย์สินเป็น false god ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
mammoth n สัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วประมาณ 10,000 ปี
mammy n แม่
man n ผู้ชาย
man n มนุษย์
man n คนงานชาย
man n ทหารชาย
man n สามี (คำสแลง)
man n คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง)
man vt เข้าประจำที่
man vt จัดกำลังคน
man about town n คนชอบเข้าสังคม
man Friday n ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
man Fridays n ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
man in the street idm คนทั่วไป
man in the street idm คนทั่วไป
man of God n นักบวช
man of letters n ผู้แต่งวรรณกรรม
man of the world n คนจัดเจนเรื่องทางโลก
man servant n คนใช้ผู้ชาย
man to man idm พูดตรงๆ
man-at-arms n ทหาร
man-eater n สัตว์กินเนื้อคนเป็นอาหาร (เช่น เสือ, ฉลาม)
man-eater n มนุษย์กินคน
man-eating adj ซึ่งกินคน
man-eating fish n ปลาปิรันย่า
man-eating fish n ปิรันย่า
man-hour n หน่วยเวลาของระบบอุตสาหกรรม
man-made adj ซึ่งทำเทียม
man-of-war n เรือรบ
man-size adj เป็นขนาดสำหรับคนหนึ่งคน
man-sized adj เป็นขนาดสำหรับคนหนึ่งคน
man-to-man adj จริงใจ
manace n คนที่มีพฤติกรรม, ทัศนคติหรือคำพูดที่ทำให้คนอื่นตกใจ
manacle n กุญแจมือ
manacle vt ใส่กุญแจมือ
manage vi สำเร็จ
manage vt ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้)
manage vt จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน)
manage vi บริหาร
manage out phrv ทำโดยปราศจาก
manage with phrv ใช้
manage without phrv มีชีวิตอยู่ได้
manageability n การจัดการได้
manageable adj ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย
manageableness n ความสามารถจัดการได้ง่าย
manageably adv อย่างควบคุมได้
managed adj ซึ่งควบคุม
management n การจัดการ
management n คณะผู้บริหาร
management n ความสามารถในการจัดการ
manager n ผู้จัดการ
manager n นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)
manageress n ผู้จัดการที่เป็นหญิง
managerial adj เกี่ยวกับการจัดการ
managerialism n การจัดการ
managerially adv ทางการจัดการ
managership n การจัดการ
managing adj เกี่ยวกับการจัดการ
managing director n กรรมการผู้จัดการ
managing editor n บรรณาธิการบริหาร
Managua n เมืองหลวงของนิคารากัว
manatee n สัตว์ตระกูล Trichechidae ในแถบอเมริกาใต้และแอฟริกาตะวันตก
Manchester n เมืองแมนเชสเตอร์เป็นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ
Manchu n ชาวแมนจูเรีย
Manchuria n แคว้นแมนจูเรีย
Manchurian adj เกี่ยวกับแมนจูเรีย
mandaciousness n การโกหก
mandala n รูปวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลในศาสนาฮินดู
Mandalay n เมืองของประเทศพม่าหรือเมียนมาร์
mandamus n คำสั่งจากศาสูง
Mandarin n ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน)
mandarin n ขุนนางจีน (สมัยโบราณ)
mandarin n ข้าราชการพลเรือน (ระดับสูง)
mandarin n ส้มจีน
Mandarin Chinese n ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน)
mandarin collar n (เสื้อ) คอจีน
Mandarin duck n เป็ดเอเชียซึ่งมีสีสันสดใส
mandarin orange n ส้มผลเล็กปอกเปลือกง่าย
mandarinism n การเป็นข้าราชการระดับสูงของจีน
mandatary n ผู้ได้รับมอบอำนาจ
mandate n คำสั่ง
mandate vt สั่งการ
mandate vt มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง)
mandated n ซึ่งได้รับคำสั่ง
mandator n ผู้มอบอำนาจ
mandatorily adv อย่างได้รับมอบอำนาจ
mandatory n ผู้ได้รับมอบอำนาจ
mandible n ขากรรไกรล่าง
mandible n จะงอยปากนก
mandibles n ขากรรไกรล่าง
mandibular adj เกี่ยวกับขากรรไกรล่าง
mandolin n เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
mandoline n อุปกรณ์ที่มีมีดปรับได้สำหรับหั่นอาหาร
mandolinist n ผู้เล่น mandolin
mandrake n ต้นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีพิษ รากมีลักษณะคล้ายคน
mandrel n ด้ามสำหรับจับ
mandril n ด้ามสำหรับจับ
mandrill n ลิงดุร้ายชนิดหนึ่งในแอฟริกา
mane n แผงขนบนคอสัตว์
mane n ผมยาวดกและหนา (คน)
manege n ศิลปะการฝึกม้า
maneless adj ซึ่งมีแผงขนบนคอสัตว์
manes n วิญญาณ
Manes n วิญญาณ
maneuver n การซ้อมรบ
maneuver n การยักย้าย
maneuver n กลยุทธ์
maneuverability n การวางแผนการ
maneuverable adj ซึ่งยักย้ายได้
maneuverer n ผู้ซักซ้อม
maneuverering n การใช้แผนการ
maneuvering n ชั้นเชิง
manful adj กล้าหาญ (แบบลูกผู้ชาย)
manfully adv อย่างกล้าหาญ
manfulness n ความกล้าหาญ
manganese n ธาตุแมงกานีส
mange n อาการทางผิวหนังที่เกิดจากสัตว์ประเภทไรกัด
manger n รางหญ้า
mangetout n ถั่วเมล็ดเล็กมาก
mangily adv เป็นขี้เรื้อน
manginess n การเป็นโรคผิวหนัง
mangle vt ทำให้เสียโฉม
mangle vt ทำให้เสื่อมเสีย
mangle up phrv ทำให้เสีย
mangled adj ซึ่งเสียโฉม
mangler n ผู้ทำให้เสื่อมเสีย
mango n ผลมะม่วง
mango n มะม่วง
mangosteen n ผลมังคุด
mangosteen n มังคุด
mangrove n ต้นไม้จำพวกโกงกาง
mangy adj ซึ่งเป็นขี้เรื้อน
manhandle vt ปฏิบัติต่อบางคนหรือบางสิ่งอย่างไม่ดี
Manhattan n ย่านมั่งคั่งและรุ่งเรืองของอเมริกา
manhole n ท่อระบายน้ำมีฝาปิดตามถนน
manhood n ความเป็นชาย
manhood n คุณสมบัติของความเป็นชาย (เช่น ความบึกบึน, ความแข็งแรง, ความกล้าหาญ)
manhunt n การค้นหานักโทษอย่างละเอียด
manhunt n การค้นหานักโทษอย่างละเอียด
mania n ความคลั่งไคล้
maniac n คนบ้า
maniacal adj คลั่งไคล้
maniacally adv อย่างคลั่งไคล้
manic adj เกี่ยวกับความคลั่งไคล้
manic depression n อาการคลุ้มคลั่งแบบเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าซึม
manic-depressive adj เกี่ยวกับอาการคลั่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าซึม
manicure n การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย)
manicured adj ซึ่งตกแต่งเล็บและมือ
manicurist n ช่างแต่งเล็บและมือ
manifest adj ซึ่งเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง
manifest vt แสดงให้เห็น
manifest vi ปรากฏออกมา
manifest vt ใส่ในรายการสินค้า
manifest n รายการสินค้า
manifestable adj แจ่มแจ้ง
manifestation n การแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด
manifestation n การชุมนุม
manifestation n ข้อบ่งชี้
manifestion n การทำให้เป็นบุคคล
manifestly adv อย่างชัดแจ้ง
manifesto n แถลงการณ์
manificence n การแสดงโอ้อวด
manifold adj หลากหลาย
manifold n ห้องหรือท่อที่มีทางเข้าออกหลายทาง
manifold vt ทำให้เพิ่มทวีคูณ
manifold vt ถ่ายสำเนา
manifolder n ผู้ถ่ายสำเนา
manifoldly adv โดยถ่ายสำเนา
manifoldness n การถ่ายสำเนา
manikin n หุ่นจำลองสำหรับแสดงเสื้อผ้า
manikin n หุ่นคนสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์
manikin n คนแคระ
Manila n กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์
Manila paper n กระดาษทำจากป่านมะนิลา
Manila tamarind n มะขามเทศ
manioc n มันสำปะหลัง
manipulable adj ซึ่งยักย้ายได้
manipulatable adj ซึ่งยักย้ายได้
manipulate vt จัดการ
manipulated adj ซึ่งจัดการ
manipulating adj ซึ่งจัดการ
manipulation n การยักย้าย
manipulative adj ซึ่งจัดการ
manipulator n ผู้จัดการ
manipulatory adj ซึ่งจัดการ
mankind n มนุษยชาติ
mankind n ผู้ชาย (คำล้าสมัย)
manlike adj เหมือนคน
manlike adj ซึ่งมีความเป็นลูกผู้ชาย
manlikeness n ความเป็นลูกผู้ชาย
manliness n ความเป็นลูกผู้ชาย
manly adj ซึ่งเป็นลูกผู้ชาย (โดยเฉพาะความกล้าหาญ เข้มแข็งหรือแข็งแรง)
manly adv อย่างลูกผู้ชาย
manna n อาหารที่ชาวอิสราเอลได้รับตามพระคัมภีร์ไบเบิล
manna from heaven idm สิ่งที่ไม่คาดหวัง
manned adj ซึ่งมีคนจัดการ
mannequin n นางแบบ (คำล้าสมัย)
mannequin n หุ่นแสดงแบบ
manner n วิธีการ
manner n รูปแบบ
mannered adj ซึ่งมีมารยาท (ดีหรือเลว)
mannerism n ธรรมเนียมปฏิบัติ
mannerist n ผู้มีมารยาท (ดีหรือเลว)
manneristic adj ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติ
mannerliness n ความสุภาพ
mannerly adj สุภาพ
mannerly adv อย่างสุภาพ
manners n มารยาทสังคม
manners n ขนบธรรมเนียมประเพณี
mannikin n หุ่นจำลองรูปร่างมนุษย์ (ทางศิลปะหรือการแพทย์)
mannish adj เหมือนผู้ชาย
mannish adj เป็นลูกผู้ชาย
mannishly adv อย่างลูกผู้ชาย
mannishness n ความเป็นลูกผู้ชาย
mannite n ผลึกน้ำตาลที่ได้จากพืชหรือสัตว์
manoeuver n การซ้อมรบ
manoeuver n การยักย้าย
manoeuver n กลยุทธ์
manoeuvering n การใช้กลยุทธ์
manoeuvrability n การวางแผนการ
manoeuvrable adj ซึ่งยักย้ายได้
manoeuvre n การซ้อมรบ
manoeuvre n การยักย้าย
manoeuvre n กลยุทธ์
manor n บ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง
manor sl พื้นที่
manor house n บ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง
manorial adj เกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่และที่ดินของขุนนางในยุคกลาง
manpower n กำลังคน
mansard n หลังคาสองชั้น
mansard roof n หลังคาสองชั้น
manse n ที่อยู่ของพระ
manservant n คนใช้ผู้ชาย
manservants n คำนามพหูพจน์ของ manservant
mansion n คฤหาสน์
manslaughter n การฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน
mansuetude n ความสุภาพ (คำโบราณ)
mantel n หิ้งที่อยู่เหนือเตาผิง
mantel-piece n แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง
mantel-shelf n แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง
mantelpiece n แผ่นไม้ที่ยื่นจากเตาผิงหรือหิ้ง
manteltree n ไม้ขวางที่วางบนเตาผิง
mantilla n ผ้าพันคอหรือลูกไม้คลุมผมหรือไหล่ผู้หญิง
mantis n ตั๊กแตนตำข้าว (จัดอยู่ในตระกูล Mantidae)
mantissa n ตัวเลขด้านขวาของจุดใน logarithm ฐานสิบ
mantle n เสื้อคลุมไร้แขน
mantle n สิ่งที่ปกคลุม
mantle n บทบาทหน้าที่
mantle n ไส้ตะเกียง
mantle vt ปกคลุม
mantle vi (ใบหน้า) แดงซ่าน
mantra n คำ วลีหรือเสียงที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีก (เช่นระหว่างนั่งสมาธิ)
manual adj ซึ่งใช้มือทำ
manual adj ซึ่งใช้แรงกาย
manual adj ซึ่งใช้แรงงาน
manual n คู่มือการใช้
manual laborer n ผู้ใช้แรงงาน
manually adv ด้วยมือ
manufactory n โรงงาน (คำโบราณ)
manufacture vt ผลิตด้วยเครื่องจักร
manufacture vi ผลิตด้วยเครื่องจักร
manufacture vt ผลิตสารเคมี (ทางชีวเคมี)
manufacture n ผลผลิต
manufacture n การผลิตด้วยเครื่องจักร
manufactured adj ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น
manufactured adj ซึ่งทำเทียม
manufactured adj ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก
manufactured adj ซึ่งสร้างขึ้น
manufacturer n ผู้ผลิต
manufacturers n ผู้ผลิต
manufactures n อุตสาหกรรม
manufacturing n อุตสาหกรรมการผลิต
manumission n การปลดปล่อยจากการเป็นทาส
manumit vt ปล่อยทาสเป็นอิสระ
manure n ปุ๋ยธรรมชาติ
manure vt ใส่ปุ๋ยคอก
manuscript n หนังสือที่เขียนด้วยลายมือ
manuscript n ต้นฉบับที่เขียนหรือพิมพ์
manuscript adj ซึ่งเขียนด้วยลายมือ
Manx n เกี่ยวกับคน ภาษาและวัฒนธรรมของชาวเกาะ the Isle of Man
Manx cat n แมวพันธุ์หนึ่งไม่มีหาง
many det มากมาย
many pron คนหรือสิ่งของจำนวนมาก
many n จำนวน
many adj มากมาย
many a time adv บ่อย
Many hands make light work. idm งานสำเร็จได้หากร่วมแรงร่วมใจกันทำ
many is the time idm หลายครั้ง
many times adv บ่อย
many-colored adj หลากสี
many-shaped adj หลากหลายรูปทรง
many-sided adj หลายด้าน
many-sidedness n การมีหลายด้าน
Mao Tse-tung n รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน
Mao Zedong n รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน
Maoism n ลัทธิเหมาเซตุง
Maoist n ชาวเมารี เป็นชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์
Maori n ชาวเมารี เป็นชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์
map n แผนที่
map vt ทำแผนที่
map out phrv แสดงหรือเขียนรายละเอียดเป็นแผนที่
map out phrv วางแผน
maple n ต้นเมเปิล
maple n ไม้เมเปิล
maple n เมเปิล
maple syrup n น้ำเหนียวราดแพนเค้ก รสหวาน
mapmaking n การทำแผนที่
mapper n ผู้ทำแผนที่
mapping n การทำแผนที่
mar vt ทำให้เสียหาย
mar up phrv ทำให้เสีย
marabou n นกกระสาแอฟริกาขนาดใหญ่
maraca n ไม้ตีกลองรูปร่างเหมือนน้ำเต้า
maraschino n เหล้ากลั่นจากต้นเชอร์รี่
marathon n การแข่งวิ่งมาราธอน
marathon n งานที่ยากและใช้เวลานาน
marathoner n คน สัตว์หรือพาหนะที่เข้าแข่งขันความเร็ว
maraud vi ปล้น
maraud vt ปล้น
marauder n ผู้ปล้น
marauding adj ที่ปล้นหรือขโมยมา
marble n หินอ่อน
marble n ลูกแก้ว
marble vt ระบายสีให้เหมือนหินอ่อน
Marble City sl ป่าช้า
marble orchard sl ป่าช้า
marbled adj ซึ่งทำด้วยหินอ่อน
marbles n การเล่นลูกหินหรือลูกแก้ว
marbly adj ซึ่งทำด้วยหินอ่อน
marcel vt ดัดผมให้เป็นคลื่น
marcel n ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น
marcel wave n ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น
marcelwave n ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น
March n เดือนมีนาคม
March n มีนาคม
march vi เดินแถว
march vi เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
march vt บังคับให้เดินไป
march n การเดินแถว
march n ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน
march n การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
march n ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว
march n แนวเขตแดน
march past phrv เดินขบวนผ่าน
march past n พิธีเดินสวนสนามของทหาร
marcher n ผู้เดินแถว
marchese n ขุนนางอิตาลีที่มีตำแหน่งเหนือกว่า count
marching band n กลุ่มนักดนตรีที่เล่นในขณะเดินแถว
marchioness n หญิงที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับ marquis
Mardi Gras n วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (เรียก Shrove Tuesday)
mardigal adj เพลงเสียงประสาน
mare n ม้าหรือลาตัวเมีย
mare n ฝันร้าย (คำโบราณ)
mare n พื้นที่ราบและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์ ดาวพุธ หรือดาวอังคาร
mare nostrum n ชื่อโรมันของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Marengo n หมู่บ้านในอิตาลี
Margaret n มาร์กาเร็ต (ชื่อของผู้หญิง)
margarin n เนยเทียม
margarine n เนยเทียม
margarita n เครื่องดื่มค็อกเทลชนิดหนึ่ง
marge n ริม
marge n เนยเทียม
margin n ขอบ
margin n ค่าแตกต่างระหว่างสองสิ่ง
margin n ส่วนที่เผื่อเอาไว้
margin vt ใส่ขอบ
marginal adj เล็กและไม่สำคัญ
marginal adj ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย (ทางการเมือง)
marginal adj ซึ่งอยู่ในขอบของหน้ากระดาษ
marginalisation n การทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginalise vt ทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginality n การทำให้มีขอบเขต
marginalization n การทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginalize vt ทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginally adv อย่างมีขอบเขต
margrave n ภรรยาของท่านดยุค
marguerite n ดอกไม้สวนขนาดเล็กมีสีขาว
maria n บริเวณที่ราบสีดำและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร
Maria n มาเรีย (ชื่อของผู้หญิง)
Marianne n ชื่อของผู้หญิง
marigold n ต้นไม้ประเภทดาวเรือง
marihuana n กัญชา
marijuana n กัญชา
marimba n เครื่องดนตรีประเภทระนาด
marina n ท่าจอดเรือ
marinade n น้ำซอสซึ่งใช้หมักเนื้อหรือปลาให้นุ่มก่อนนำไปประกอบอาหาร
marinade n เนื้อหมักน้ำซอสก่อนนำไปประกอบอาหาร
marinade vt จุ่มเนื้อในน้ำซอส
marinate vt จุ่มในน้ำซอส
marination n การจุ่มในของหมัก
marine adj เกี่ยวกับการเดินเรือ
marine adj ที่พบในทะเล
marine adj เกี่ยวกับทะเล
marine n นาวิกโยธิน
marine n เรือเดินทะเล
mariner n กะลาสี (คำล้าสมัย)
marionette n หุ่นกระบอก
marital adj เกี่ยวกับการแต่งงาน
marital status n สถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)
maritime adj ทางทะเล
maritime adj เกี่ยวกับการเดินเรือ
maritime adj ซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเล
maritime adj ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเล
marjoram n ต้นไม้ประเภทมินต์
mark n รอยแผลเป็น
mark n สัญลักษณ์
mark n คะแนน
mark n ระดับ
mark n รอยขีดแทนลายเซ็นต์
mark n ลักษณะเฉพาะ
mark n เส้นเริ่มออกวิ่ง
mark n เป้าหมาย
mark vt ขีดออก
mark vt ทำเครื่องหมาย
mark vt แสดงถึง
mark vt จด
mark vt ให้คะแนน
mark vt ใส่ราคา
mark abbr มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน)
mark down phrv จดบันทึก
mark down phrv เล็ง
mark down phrv ลดราคา
mark down phrv ลดคะแนน
mark down phrv ลดราคา
mark for phrv ถูกกำหนดเพื่อ
mark for phrv ถูกกำหนดเพื่อ
mark for phrv เพ่งเล็ง
mark in phrv ทำเครื่องหมายเพิ่ม
mark off phrv ลากเส้นแบ่งเขต
mark out phrv ลากเส้นแบ่งเขต (สนามเทนนิส)
mark someone for life idm ทำให้เกิดรอยแผล
mark up phrv ทำให้เปื้อน
mark up phrv จุดแต้ม
mark up phrv จ่ายเงิน
mark up phrv ขึ้นราคาสินค้า
mark up phrv เพิ่มคะแนนของ (นักเรียน)
mark up phrv เพิ่มราคา
mark with phrv กาเครื่องหมายด้วย
mark with phrv (ครู) กาเครื่องหมาย (ด้วยหมึก,ดินสอ ฯลฯ)
mark with phrv ใส่รายละเอียดของ
mark with a date vi ระบุวันที่
mark with lines vt ขีดเส้น
markdown n การลดลงของราคา
marked adj ชัดเจน
marked adj น่าสงสัย
marked adj ซึ่งมีเครื่องหมาย
markedly adv อย่างชัดเจน
markedness n ความชัดเจน
marker n เครื่องหมาย
marker n สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย
marker n ผู้ทำเครื่องหมาย
market n ตลาด
market n กลุ่มผู้ซื้อ
market n ความต้องการสินค้า
market n จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย
market n อัตราแลกเปลี่ยน
market vt ขาย
market cross n บริเวณที่ปักไม้กางเขนซึ่งแสดงทางออกจากตลาดนัด
market day n วันที่มีตลาดนัด
market garden n สวนที่ปลูกต้นไม้ขาย
market order n คำสั่งซื้อขายในตลาด
market place n ตลาดนัด
market price n ราคาในตลาด
market research n การทำวิจัยตลาด
market share n เปอร์เซ็นต์การขายสินค้า
marketability n การทำตลาด
marketable adj ซึ่งซื้อขายได้
marketeer n ผู้ซื้อขายในตลาด
marketer n ผู้ซื้อขายในตลาด
marketing n การซื้อขายสินค้าหรือบริการ
marketplace n ตลาดสินค้า
marketplace n สถานที่พบปะชุมนุมกัน (เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
marking n เครื่องหมาย
marksman n นักแม่นปืน
marksman n ผู้ยิง
marksmanship n การเป็นนักแม่นปืน
marksmen n นักแม่นปืน
markup n ราคาขายที่เพิ่มขึ้น
marl n ดินเหนียวผสมหินปูน
marlin n คำนามพหูพจน์ของ marline
marline n ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
marline-spike n เชือกขนาดเล็กที่ฟั่นกันเป็นเกลียว
marmalade n แยมหรือเยลลี่
marmoreal adj เกี่ยวกับหินอ่อน
marmoreally adv อย่างหินอ่อน
marmoset n ลิงขนาดเล็กในทวีปอเมริกา มีหางยาวหนาตระกูล Callithricidae
marmot n ตัวมาเมิต
Marne n แม่น้ำในฝรั่งเศส
marocain n ผ้าแพรลายทาง
maroon adj ซึ่งมีสีแดงม่วงเข้มอมน้ำตาล
maroon n สีแดงม่วงเข้มอมน้ำตาล
maroon n ลูกหลานหรือผู้สืบสกุลของทาสในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
maroon n คนถูกทิ้งไว้
maroon vt ปล่อยทิ้งไว้
maroon on phrv ปล่อยเกาะ
marque n ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
marquee n ที่กำบังคล้ายหลังคาเหนือทางเดินเข้าสู่อาคารขนาดใหญ่
marquee n เต็นท์ขนาดใหญ่
marquess n ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล
marquessate n ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล
marqueterie n เครื่องประดับ
marquetry n เครื่องประดับ
marquis n ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล
marquise n ภรรยาของ marquis
marquisette n ผ้าทอชนิดหนึ่ง
marram n หญ้าที่ขึ้นในทราย
marram grass n หญ้าที่ขึ้นในทราย
marred adj บุ๋ม
marriage n การแต่งงาน
marriage n พิธีแต่งงาน
marriage n การรวมสองสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน
marriage bureau n หน่วยงานจัดหาคู่
marriage guidance n การให้คำปรึกษาคู่แต่งงาน
marriage licence n ใบสมรส
marriage license n ใบสมรส
marriage of convenience n การคลุมถุงชน
marriageability n ความเหมาะสมที่จะแต่งงาน
marriageable adj ซึ่งแต่งงานได้
married adj แต่งงานแล้ว
married adj เกี่ยวกับการแต่งงาน
married adj อุทิศตัวให้กับ
married women n คำนามพหูพจน์ของ wife
marrieds n คนที่แต่งงานแล้ว
marrier n ผู้แต่งงาน
marrow n ไขกระดูก
marrow n ส่วนสำคัญ
marrowbone n กระดูกที่มีไขกระดูก (รับประทานได้)
marrowy adj เกี่ยวกับไขกระดูก
marry vt แต่งงาน
marry vt ประกอบพิธีแต่งงาน
marry vi จับเข้าคู่กัน
marry vt จับเข้าคู่กัน
marry above phrv แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่า
marry beneath phrv แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า
marry into phrv เข้าร่วมกลุ่มหรือชนชั้นด้วยการแต่งงาน
marry off phrv หาสามีให้ (ลูกสาว)
marry up phrv เข้ารวมกลุ่มกับ
marry with phrv แต่งงานกับ
Mars n เทพเจ้าแห่งสงคราม
Mars n ดาวอังคาร
Marsala n เหล้าไวน์รสหวานจากซิซิลี
Marseilles n เมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส
marseilles n เพลงชาติฝรั่งเศส แต่งโดย Rouget de Lisle ในปี 1792
Marseilles n ผ้าฝ้ายหนามีต้นกำเนิดจากเมืองท่า Marseille ในประเทศฝรั่งเศส
marsh n บึง
marsh gas n ก๊าซที่ได้จากการเน่าเปื่อยของพืชผัก
marshal n จอมพล
marshal n ตำรวจ
marshal vt จัดให้เหมาะสม
marshal vi รวมกำลัง
marshal vt รวมกำลัง
marshal together phrv รวบรวม
marshalcy n การระดมกำลัง
marshalship n การระดมกำลัง
marshiness n การเป็นหนองบึง
marshland n บริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง
marshmallow n ขนมหวานลักษณะนุ่มนิ่มเคี้ยวหนึบๆ มีสีขาวหรือสีชมพู
marshmallow n สมุนไพรยุโรปชนิดหนึ่ง
marshy adj ซึ่งเป็นหนองบึง
marsupial n สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องเลี้ยงลูกจำพวก Marsupialia
marsupial adj เกี่ยวกับสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้อง
marsupial adj เกี่ยวกับกระเป๋าหน้าท้อง
mart n ศูนย์การค้า
marten n สัตว์กินเนื้อจำพวก Martes มีขนหนานุ่ม
martial adj เกี่ยวกับสงคราม
martial adj เหมาะกับชีวิตทหาร
martial adj เหมือนสงคราม
martial art n ศิลปะการป้องกันตัว (เช่น ยูโด, คาราเต้)
martial law n กฎอัยการศึก
martialism n การทำสงคราม
martialist n นักรบ
martially adv ด้านสงคราม
Martian adj เกี่ยวกับดาวอังคาร
martin n นกนางแอ่น
martinet n นายทหารผู้เคร่งครัด
martinet n ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย
martingale n บังเหียน
martini n เหล้าประเภทค็อกเทล
Martinmas n วันรำลึกถึง Saint Martin
martyr n ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน
martyr n ผู้ทุกข์ทรมาน
martyr n ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ
martyr vt ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา
martyrdom n ความทุกข์ทรมาน
martyred adj ซึ่งเจ็บปวด
martyrize vt ยอมทุกข์ทรมาน
martyrize vt ทำให้ทุกข์ทรมาน
marvel n สิ่งที่น่าพิศวง
marvel n ผู้ชำนาญ
marvel vt ประหลาดใจมาก
marvel at phrv ประหลาดใจกับ
marvellous adj ประหลาดมาก
marvellous adj ยอดเยี่ยม
marvellously adv อย่างน่าประหลาดมาก
marvelous adj ประหลาดมาก
marvelous adj ยอดเยี่ยม
marvelously adv อย่างน่าประหลาดมาก
Marx n คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เป็นผู้ก่อตั้งลัทธิมาร์กซ์
marxian n ผู้ยึดถือลัทธิมาร์กซ์
Marxism n ลัทธิมาร์กซ์เป็นหลักเศรษฐกิจและการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์
Marxism-Leninism n ลัทธิเหมาเซตุง
Marxist n ผู้เลื่อมใสลัทธิมาร์กซ์
Marxist adj เกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์
Mary n แมรี่ (ชื่อของผู้หญิง)
marzipan n ขนมหวานรสอัลมอนต์
mascara n เครื่องสำอางที่ใช้ป้ายขนตา
mascara vt ป้ายเครื่องสำอางที่ขนตา
mascot n สิ่งนำโชค
mascular spasm n อาการปวดกล้ามเนื้อ (คำไม่เป็นทางการ)
masculine adj เกี่ยวกับเพศชาย
masculine n ผู้ชาย
masculinely adv อย่างผู้ชาย
masculineness n ความเป็นผู้ชาย
masculinity n ความเป็นชาย
maser n เครื่องขยายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะ microwave
mash n มันบด (มักผสมกับเนยและนม)
mash n อาหารผสมสำหรับสัตว์
mash vt ป่น
mash up phrv ต ี(มัน) ผสมกับนมและเนยให้เละด้วยช้อนส้อมหรือสิ่งอื่น
mash up phrv ทำให้บาดเจ็บ
mashed adj ป่น
mashie n ไม้ตีกอล์ฟหัวเหล็ก
mashy adj เปียกโชก
masjid n สุเหร่า
mask n หน้ากาก
mask vt สวมหน้ากาก
mask vt บัง
mask vt ปกปิด (ความรู้สึก)
mask out phrv ปิด
mask with phrv ใส่หน้ากาก
mask with phrv ซ่อนความรู้สึกหรือความตั้งใจ
masked adj ซึ่งสวมหน้ากาก
masked adj ซึ่งซ่อนเร้น (ทางการแพทย์)
masked ball n การเต้นรำสวมหน้ากาก
masked player n คนเล่นละครสวมหน้ากาก
masker n คนสวมหน้ากาก
masking tape n แผ่นเทปปิดคลุมพื้นผิวป้องกันเปื้อนสี
masnad n บัลลังก์
masochism n โรคจิตซึ่งมีความสุขเมื่อตนได้รับความเจ็บปวด
masochist n คนกามวิตถารที่ได้รับความสุขเมื่อตัวเองเจ็บปวด
masochist n คนที่ชอบเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ลำบากหรือต้องเจ็บตัว
masochistic adj เกี่ยวกับกามวิตถารที่ได้รับความสุขเมื่อตัวเองเจ็บปวด
masochistically adv แบบกามวิตถารที่ได้รับความสุขเมื่อตัวเองเจ็บปวด
mason n ช่างก่ออิฐ
mason vt ก่ออิฐ
Masonic adj เกี่ยวกับองค์กรลับระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือกัน
masonic adj เกี่ยวกับช่างก่อหินหรืออิฐ
masonry n อาชีพก่อสร้าง
masonry n งานก่อสร้าง
masonry n สิ่งก่อสร้างทำด้วยหินหรืออิฐ
masque n ละครสวมหน้ากาก
masquer n คนสวมหน้ากาก
masquerade n การเต้นรำสวมหน้ากาก
masquerade n เสื้อผ้าที่สวมไปงานเต้นรำสวมหน้ากาก
masquerade n การเสแสร้ง
masquerade vi เสแสร้ง
masquerade as phrv ปลอมเป็น
masquerader n ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ
masquerer n ผู้สวมหน้ากาก
Mass n พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์
mass n ปริมาณมาก
mass n กอง
mass n ส่วนใหญ่
mass adj ซึ่งมีจำนวนมาก
mass vi รวมตัวเป็นก้อน
mass adj เกี่ยวกับคนจำนวนมาก
mass adj กว้างมาก
Mass book n หนังสือสวดมนต์
mass book n หนังสือสวดมนต์
mass communications n วารสารศาสตร์
mass media n การสื่อสารมวลชน
mass medium n สื่อมวลชน
mass meeting n การประชุมใหญ่
mass mind n ความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก
mass noun n คำนามนับไม่ได้
mass number n เลขบอกมวล
mass production n การผลิตเป็นจำนวนมาก
mass psychology n ความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก
mass suggestion n การชักจูงคนจำนวนมาก
mass transportation n การขนส่งมวลชน
mass trial n การพิจารณาคดีต่อหน้าคนจำนวนมาก
mass-market adj ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก
mass-produce vt ผลิตเป็นจำนวนมาก
mass-produced adj ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก
mass-production n การผลิตเป็นจำนวนมาก
Massachusetts n รัฐแมสซาชูเซ็ทของอเมริกา
massacre n การฆาตกรรมหมู่
massacre n การพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ)
massacre vt ฆาตกรรมหมู่
massacre vt เอาชนะได้อย่างท่วมท้น (คำไม่เป็นทางการ)
massage n การนวด
massage vt นวด
massage parlor n สถานอาบอบนวด
massager n ผู้นวด
masses n มวลชน
masseur n พนักงานนวดชาย
masseuse n พนักงานนวดหญิง
massif n เทือกเขา
massiness n ความใหญ่โตมาก
massive adj ใหญ่โต หนักและแข็งมาก
massively adv อย่างใหญ่โตมาก
massiveness n ความใหญ่โตมาก
massy adj ใหญ่มาก
mast n เสาเรือ
mast n เสาวิทยุ
mast n ผลไม้เปลือกแข็ง (เช่น beech, oak, chestnut) ใช้เป็นอาหารหมู
mastectomy n การผ่าตัดเอาเต้านมออก
master n เจ้านาย
master n ผู้เชี่ยวชาญ
master n ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
master n หัวหน้าครอบครัว
master n ครูผู้ชาย
master n ต้นฉบับ
master n กัปตันเรือสินค้า
master adj สำคัญที่สุด
master adj ชำนาญ
master vt เข้าใจถ่องแท้
master vt ควบคุม
master builder n สถาปนิก
master hand n ผู้เชี่ยวชาญ
master key n ลูกกุญแจตัวหลัก
master mariner n ผู้ได้รับประกาศนียบัตรการเดินเรือ
Master of Arts n อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
master of ceremonies n พิธีกร (คำย่อคือ MC)
master of foxhounds n ผู้ดูแลสุนัขล่าสัตว์
master sergeant n จ่าสิบเอก
master-at-arms n เจ้าหน้าที่ควบคุมบนเรือ
masterclass n แบบฝึกหัดที่ครูดนตรีให้กับนักเรียนที่เก่งมาก
masterdom n ความมีอำนาจ
masterful adj เชี่ยวชาญ
masterful adj ที่ใช้อำนาจ
masterfully adv อย่างเชี่ยวชาญ
masterfulness n ความเชี่ยวชาญ
masterliness n ความเชี่ยวชาญ
masterly adj อย่างเชี่ยวชาญ
mastermind vt วางแผนและควบคุมอย่างเชี่ยวชาญ
mastermind n ผู้ริเริ่มโครงการ
masterpiece n ผลงานชิ้นเอก
masters n กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
masters-at-arms n เจ้าหน้าที่ควบคุมบนเรือ
mastership n ความมีอำนาจ
mastership n การปกครอง
mastership n ตำแหน่งหัวหน้า
mastership n ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญ
masterwork n ผลงานชิ้นเอก
mastery n ความชำนาญ
mastery n อำนาจควบคุม
masthead n หัวหรือยอดเสาเรือ
mastic n ยางเรซิน
masticate vi เคี้ยว
masticate vt เคี้ยว
mastication n การเคี้ยว
masticator n ผู้เขี้ยว
mastiff n สุนัขพันธุ์หนึ่ง
mastitis n การอักเสบของหัวนมและเต้านม
mastodon n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูล Mastodontidae สูญพันธุ์แล้ว
mastodonic adj เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูล Mastodontidae สูญพันธุ์แล้ว
mastoid adj ซึ่งมีรูปร่างเหมือนเต้านมหรือหัวนม
mastoid adj บริเวณขมับ
mastoiditis n อาการอักเสบของบริเวณ mastoid
masturbate vi สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
masturbate vt สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
masturbation n การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
masturbator n ผู้สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
masturbatory adj ซึ่งสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
masurium n ธาตุ technetium
mat n เสื่อ
mat n ที่รอง (แก้ว, แจกัน, จานอาหาร, ตะเกียง ฯลฯ)
mat n สิ่งที่หนาและพันกันยุ่งเหยิง
mat vi พันกันยุ่ง
mat vt ปูเสื่อ
mat vt ใส่แผ่นรอง
matador n นักสู้วัวในกีฬาสู้วัว
match n การแข่งขัน
match n คู่ที่เหมือนกัน
match n คู่สมรส
match vt เข้ากัน (กับ)
match vt เท่ากันกับ
match n ไม้ขีดไฟ
match against phrv เปรียบเทียบกับ
match against phrv จัดการต่อสู้ระหว่าง
match against phrv ต่อต้าน
match play n การแข่งขัน
match point n คะแนนสุดท้ายที่ผู้แข่งขันฝ่ายที่เหนือกว่าต้องการเพื่อได้ชัยชนะ
match up phrv ทำให้เข้ากัน
match up to phrv มี (บางสิ่ง) เหมือนกับ
match with phrv เข้ากันดี
match with phrv จัดการแข่งขันหรือการต่อสู้ระหว่าง
match with phrv จับแต่งงานกับ
match-lock n ปืนยาวชนิดหนึ่ง
matchable adj ซึ่งเข้ากัน
matchbox n กล่องไม้ขีด
matchless adj ซึ่งไม่มีใครเทียบ
matchlessly adv อย่างไม่มีใครเทียบ
matchlessness n ความไม่คู่ควร
matchmaker n แม่สื่อชักนำการแต่งงาน
matchmaker n ผู้จัดคู่การแข่งขันกีฬา
matchmaker n คนทำไม้ขีดไฟ
matchmaking n การทำไม้ขีดไฟ
matchstick n ไม้ขีดไฟ
matchstick figure n รูปวาดแสดงโครงร่างของคน
matchwood n ไม้ทำไม้ขีดไฟ
mate n ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ
mate n คู่สมรส
mate n ผู้ช่วย
mate n ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่
mate n คู่ผสมพันธุ์ (สัตว์)
mate n เพื่อน
mate vt จับคู่ผสมพันธุ์
mate vi จับคู่ผสมพันธุ์
mate vt จับคู่กัน
mate vt แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ)
mate vt เชื่อมต่อกัน
mate n (หมากรุก) การรุกจนแต้ม
mate vt รุก (หมากรุก)
mate int คำอุทานเมื่อมีการรุกจนแต้ม (หมากรุก)
mate sl คำเรียกแทนคนแปลกหน้า
mate with phrv ผสมพันธุ์กับ
mater n แม่ (คำไม่เป็นทางการ)
material n วัตถุ
material n ข้อเท็จจริง
material n ผ้า
material n ผู้เหมาะสม
material adj ทางกาย
material adj ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ
material adj สำคัญ
materialisation n การกลายเป็นจริง
materialise vi กลายเป็นจริง
materialise vt ทำให้เป็นจริง
materialise vi ปรากฏตัว
materialism n วัตถุนิยม
materialist n นักวัตถุนิยม
materialistic adj เกี่ยวกับวัตถุนิยม
materialistically adv อย่างเป็นวัตถุนิยม
materialization n การทำให้เป็นจริง
materialize vi กลายเป็นจริง
materialize vt ทำให้เป็นจริง
materialize vi ปรากฏตัว
materially adv ทางวัตถุนิยม
materials n เครื่องมือ
materiel n สเบียง อาวุธและของใช้อื่นๆ ร่วมกับกำลังทางทหาร
maternal adj ซึ่งมีลักษณะเหมือนมารดา
maternal adj เกี่ยวกับมารดา
maternally adv ทางมารดา
maternity n ความเป็นแม่
matey adj เป็นมิตร
matey sl คำเรียกแทนคนแปลกหน้า
matey-boy sl คำเรียกแทนคนแปลกหน้า
math n คณิตศาสตร์ (คำเรียกย่อของวิชาคณิตศาสตร์)
mathematical adj เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
mathematically adv ทางคณิตศาสตร์
mathematician n นักคณิตศาสตร์
mathematics n คณิตศาสตร์
maths n วิชาคณิตศาสตร์
matinee n การแสดงมหรสพในเวลาบ่าย
matinee idol n ดาราชายที่ผู้หญิงชื่นชอบ
matins n การสวดมนต์ตอนเช้า
matriarch n หัวหน้าครอบครัวหรือชนเผ่าซึ่งเป็นหญิง
matriarch n ผู้เฒ่าซึ่งปกครองครอบครัวหรือชนเผ่า
matriarch n ผู้เฒ่าหญิงที่ควรแก่การเคารพ
matriarchal adj เกี่ยวกับผู้นำที่เป็นหญิง
matriarchic adj เกี่ยวกับระบบสังคมที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำครอบครัว
matriarchy n ระบบสังคมแบบผู้หญิงเป็นผู้นำครอบครัว
matrices n คำนามพหูพจน์ของ matrix
matricidal adj เกี่ยวกับการฆ่าแม่ตนเอง
matricide n การฆ่าแม่ตนเอง
matriculant n ผู้สมัครเป็นนักศึกษา
matriculate vi สอบเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้
matriculate vi สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
matriculate n ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
matriculation n การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
matrimonial adj เกี่ยวกับการแต่งงาน
matrimonial agent go between n แม่สื่อชักนำการแต่งงาน
matrimonially adv โดยการแต่งงาน
matrimony n การแต่งงาน
matrix n เมตริกซ์ (ทางคณิตศาสตร์)
matrix n แหล่งกำเนิด
matrix n เนื้อเยื่อเสริมสร้างและผลิตเซลล์ที่โคนเล็บ
matrix n แม่พิมพ์
matron n หญิงที่มีสามีแล้ว
matron n ผู้คุมหญิง
matron n หญิงผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในหน่วยงาน
matron of honor n หญิงที่แต่งงานแล้ว (เป็นเพื่อนเจ้าสาวที่สำคัญที่สุดในงาน)
matron of honour n หญิงที่แต่งงานแล้ว (เป็นเพื่อนเจ้าสาวที่สำคัญที่สุดในงาน)
matronal adj เกี่ยวกับผู้หญิงที่มีสามีแล้ว
matronhood n การเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้ว
matronly adj วัยกลางคน
matsah n ขนมปังแผ่นบางชนิดหนึ่ง
matt adj ซึ่งไม่ส่งแสง
matte n ผิวด้าน
matte adj ด้าน
matted adj ซึ่งมีผิวด้าน
matter n สิ่งที่ต้องทำ
matter n สาร
matter n วัตถุ
matter n สิ่งพิมพ์
matter vi เป็นเรื่องสำคัญ
matter of course n เรื่องปกติ
matter of opinion idm เรื่องที่ถกเถียงกันได้
matter of the life and death idm เรื่องด่วนมากๆ (ปกติใช้เมื่อกล่าวเกินจริงหรือต้องการให้ขบขัน)
matter to phrv สำคัญกับ
matter-of-fact idm เป็นงานเป็นการ
matter-of-fact n ข้อเท็จจริง
matter-of-factly adv ด้วยข้อเท็จจริง
matter-of-factness n การเป็นข้อเท็จจริง
matters n สถานการณ์
matters of fact n ข้อเท็จจริง
matters of law n ข้อกฎหมาย
Matthew n แมททิว (ชื่อของผู้ชาย)
matting n เครื่องปูลาด
mattins n การสวดมนต์ตอนเช้า
mattock n พลั่ว
mattress n ฟูก, ที่นอน
mattress n แท่นที่เป็นฐานของอาคาร
maturate vt ทำให้เป็นผู้ใหญ๋
maturation n การเจริญเติบโตเต็มที่
maturation n ความเป็นผู้ใหญ่
maturational adj ซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่
maturative adj ซึ่งเป็นผู้ใหญ่
mature adj เติบโตเต็มที่
mature adj (ผลไม้) สุก
mature adj ถึงกำหนด
mature vi เจริญเติบโต
mature vt ทำให้เจริญเติบโต
mature vt ทำให้สุก
mature vi เสร็จสมบูรณ์
mature vt ทำให้สมบูรณ์
mature person n ผู้ใหญ่
matured adj ซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่
maturely adv อย่างเจริญเติบโต
matureness n การเจริญเติบโตเต็มที่
maturity n การเจริญเติบโตเต็มที่
matutinal adj ในตอนเช้า
matutinally adv ในตอนเช้า
matzo n ขนมปังแผ่นบางชนิดหนึ่ง
matzos n คำนามพหูพจน์ของ matzo
matzot n คำนามพหูพจน์ของ matzo
matzoth n คำนามพหูพจน์ของ matzo
matzoth n คำนามพหูพจน์ของ matzo
maudlin adj สะอึกสะอื้น
maul vt (สัตว์) กัดฉีก
maul vt หยิบจับอย่างหยาบกระด้าง
maul vi วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
maunder vi พูดเรื่อยเจื้อย
maunder vt พูดเรื่อยเจื้อย
maunderer n คนพูดเรื่อยเจื้อย
Maundy Thursday n วันพฤหัสก่อนวันอีสเตอร์
Mauritania n ประเทศหนึ่งของแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ
Mauritanian n ชาว Mauritania
Mauritian n ชาว Mauritius
Mauritius n เกาะหนึ่งในมหาสมุทรอินเดีย
mausolean adj เกี่ยวกับสุสาน
mausoleum n สุสาน
mausoleum n อนุสาวรีย์บรรจุศพ
mauve n สีม่วงซีด
mauve adj ซึ่งมีสีม่วงซีด
maven sl ผู้เชี่ยวชาญ
maverick n ผู้เป็นอิสระ
maverick n สัตว์ที่ยังไม่ได้ตีตรา (โดยเฉพาะลูกวัวที่แยกจากแม่)
mavin n ผู้ชำนาญ
maw n กระเพาะปลา
mawkish adj จืดชืด
mawkishly adv อย่างจืดชืด
mawkishness n ความจืดชืด
max abbr คำย่อของ maximum
max. abbr คำย่อของ maximum
maxilla n ขากรรไกรบน
maxillary adj เกี่ยวกับขากรรไกรบน
maxim n ข้อเขียนที่เป็นความจริง
maxima n คำนามพหูพจน์ของ maximum
maximal adj สูงสุด
maximally adv อย่างสูงสุด
maximisation n การมีจำนวนสูงสุด
maximise vt ทำให้มีสูงสุด
maximization n การมีจำนวนสูงสุด
maximize vt ทำให้มีสูงสุด
maximizer n ผู้ทำให้สูงสุด
maximum n จำนวนสูงสุด
maximum adj สูงสุด
maximum-security adj ซึ่งมีการคุ้มกันเข้มงวด
May n พฤษภาคม
may aux อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้)
may aux สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)
May n เดือนพฤษภาคม
May day n วันแรงงาน (1พฤษภาคม)
May Queen n นางงามวันแรงงาน
maya n สิ่งลวงตา
Maya n เผ่าอินเดียนแดง
maybe adv บางที
Mayfair n ย่านหรูหราในลอนดอน
mayflower n ไม้ดอกที่บานในช่วงเดือนพ.ค
mayfly n แมลงชีปะขาว
mayhap adv อย่างไม่แน่นอน
mayhem n ความโกลาหล (คำไม่เป็นทางการ)
mayhem n การประทุษร้าย (ทางกฎหมาย)
mayonnaise n น้ำสลัดชนิดข้น
mayor n นายกเทศมนตรี
mayoral adj เกี่ยวกับนายกเทศมนตรี
mayoralty n สำนักงานของพนักงานปกครอง
mayoress n นายกเทศมนตรีหญิง
Maypole n เสาในงานฉลองวันแรงงาน ประดับด้วยดอกไม้และริบบิ้น
maze n ทางวกวน
maze n สภาวะที่ยุ่งเหยิง
maze vt ทำให้สับสน
mazourka n การเต้นรำพื้นเมืองของชาวโปแลนด์
mazurka n การเต้นรำพื้นเมืองของชาวโปแลนด์
MB abbr คำย่อของ megabyte
MC abbr คำย่อของ Master of Ceremonies/Medical Corps/Member of Congress
McCoy n ของแท้
MD abbr คำย่อของ Doctor of Medicine หรือ Managing Director
me pron ฉัน
ME abbr คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis
mead n เหล้าชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการหมักน้ำผึ้งและน้ำ
mead n ทุ่งหญ้า (ทางวรรณคดี)
meadow n ทุ่งหญ้า
meadowlark n นกชนิดหนึ่งมีอกสีเหลือง
meager adj ขาดแคลน
meager adj ผอม
meagerly adv อย่างขาดแคลน
meagerness n ความขาดแคลน
meagre adj ขาดแคลน
meal n มื้อ
meal n อาหาร
meal n ธัญพืชบด
meal grinder n ผู้เป็นเจ้าของโรงโม่
meal ticket n คนหรือแหล่งเงินและอาหาร
meal ticket n บัตรอาหาร
meals n อาหาร
mealtime n เวลารับประทานอาหาร
mealy adj เป็นแป้ง
mealy-mouthed adj ซึ่งพูดอ้อมค้อม
mean vt หมายความว่า
mean vt มีเจตนา
mean vi ตั้งใจ
mean vt มีความหมายต่อ
mean adj ใจร้าย
mean adj ทรุดโทรม
mean n ค่าเฉลี่ย
mean by phrv เจตนา
mean for phrv ตั้งใจสำหรับ
mean to phrv มีความหมายต่อ
mean well phrv เจตนาดี (แต่มักไม่เป็นไปตามนั้น)
mean well idm มีเจตนาดี
meander vi เดินเรื่อยเปื่อย
meander vi (แม่น้ำ) ไหลคดเคี้ยว
meander n การเดินเล่น
meander n ทางวกเวียนไปมา
meandering adj คล้ายงู
meanderings n การพูดหรือเดินวกเวียนไปมา
meandrous adj ซึ่งวกเวียน
meaness n ความตระหนี่
meaning n ความหมาย
meaning n จุดประสงค์
meaning n ความสำคัญของความรู้สึกหรือประสบการณ์
meaningful adj ซึ่งมีความหมาย
meaningfully adv อย่างมีความหมาย
meaningfulness n การมีความหมาย
meaningless adj ซึ่งไร้ความหมาย
meaninglessly adv อย่างไร้ความหมาย
meaninglessness n การไร้ความหมาย
meaningly adv อย่างมีความหมาย
meanness n ความตระหนี่
means n วิธี
means n เงินทอง
means test n การตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
means-test vt ตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ
meant vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ mean
meant vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ mean
meantime n เวลาในระหว่างนั้น
meantime adv ในระหว่างนั้น
meanuseful adj มีคุณค่า
meanwhile adv ขณะที่
measles n โรคหัด
measly adv ซึ่งติดโรคหัด
measurability n การสามารถวัดได้
measurable adj ซึ่งสามารถวัดได้
measurableness n การสามารถวัดได้
measurably adv อย่างสามารถวัดได้
measure n ขนาด
measure n การวัด
measure n มาตรการ
measure n หน่วยวัด
measure n เครื่องวัด
measure n กฎหมาย
measure n จังหวะ (ของคำประพันธ์)
measure vt วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ)
measure off phrv วัด (จำนวน) จากส่วนใหญ่
measure time vt จับเวลา
measure up phrv วัด
measure up phrv คาดเดาหรือเก็ง (ขนาดหรือคุณภาพของ)
measure up phrv พิสูจน์ความสามารถ
measure up to phrv เหมือนกับ
measured adj ซึ่งควบคุมได้
measured adj ซึ่งได้จากการวัด
measuredly adv อย่างวัดได้
measureless adj ไม่สิ้นสุด
measureless adj ไร้ขีดจำกัด
measurement n ขนาด
measurement n การวัด
measurer n ผู้วัด
measures n ชั้นหิน
measuring n การทำแผนที่
measuring n การแลเงา
measuring n การสำรวจ
measuring cup n แก้วตวงน้ำ
measuring jug n เหยือกตวงน้ำ
measuring spoon n ช้อนชา
meat n เนื้อสัตว์
meat n เนื้อผลไม้
meat n เนื้อหา
meat and two veg sl อวัยวะเพศชาย
meat packing n การฆ่าสัตว์และเตรียมสัตว์สำหรับขาย
meat wagon sl รถพยาบาล
meat-eating adj ที่กินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร
meatball n ลูกชิ้น
meathooks sl มือ (2 ข้าง)
meatiness adj ซึ่งไม่มีเนื้อ
meatus adj ช่องเปิด
meaty n ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อ
meaty n ซึ่งเต็มไปด้วยสาระ
Mecca n กรุงเมกกะในประเทศอียิปต์ (สถานที่กำเนิดพระมูฮัมเหม็ด)
Mecca n สถานที่มีผู้คนจำนวนมากต้องการไป
Mecca for idm สถานที่สำคัญสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ
Meccan n เกี่ยวกับ Mecca
mechanic n ช่างเครื่อง
mechanical adj เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
mechanical adj ซึ่งผลิตโดยเครื่องจักร
mechanical adj ซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ
mechanically adv อย่างเครื่องจักร
mechanism n ชิ้นส่วนของเครื่องจักร
mechanism n กลไก
mechanism n ทฤษฎีที่เชื่อว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสามารถอธิบายด้วยหลักทางกลศาสตร์
mechanist n ผู้เชื่อในลัทธิวัตถุนิยม
mechanization n การทำให้เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
mechanize vt ใช้เครื่องจักร
mechanizer n ผู้ทำให้เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
mecrobiological adj เกี่ยวกับ microbiology
med adj ทางการแพทย์ (คำไม่เป็นทางการ)
medal n เหรียญรางวัล
medal vi ให้เหรียญรางวัล
Medal of Freedom n รางวัลสูงสุดที่อเมริกามอบให้กับผู้ประสบความสำเร็จ
Medal of Honor n รางวัลสูงสุดสำหรับทหารอเมริกาที่กล้าหาญมาก
medalist n ผู้ชนะเลิศ
medallic adj ซึ่งประดับเหรียญให้
medallion n การประดับเหรียญให้
medallist n ผู้ชนะเลิศ
meddle vi ก้าวก่าย
meddle in phrv สอด
meddle with phrv ยุ่งวุ่นวายกับ
meddle with phrv มีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับ (เพศตรงข้าม)
meddler n คนชอบก้าวก่าย
meddlesome adj ซึ่งชอบก้าวก่าย
meddlesomeness n การชอบก้าวก่าย
media n สื่อมวลชน (คำพหูพจน์ของ medium)
mediaeval adj เกี่ยวกับยุคกลาง
mediaevalism n ความเป็นยุคกลาง
mediaevalist n ผู้อยู่ในยุคกลาง
medial adj ซึ่งอยู่ตรงกลาง
medially adv โดยอยู่ตรงกลาง
median n จุดกึ่งกลาง
median n ค่ากลาง (ทางคณิตศาสตร์)
median adj ซึ่งอยู่ตรงกลาง
medianly adv ระหว่างกลาง
mediate vi เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
mediate vt ไกล่เกลี่ย
mediate adj ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ย
mediate adj ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง
mediate between phrv ไกล่เกลี่ยระหว่าง
mediately adv ระหว่างกลาง
mediation n การอยู่ตรงกลาง
mediative adj ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง
mediatize vt เข้ายึดดินแดนอื่น
mediator n ผู้เป็นสื่อกลาง
mediatorial adj ซึ่งเป็นสื่อกลาง
mediatory adj ซึ่งเป็นสื่อกลาง
medic n แพทย์
medicable adj ซึ่งตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
Medicaid n โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล
medical adj ทางการแพทย์
medical n การตรวจร่างกาย
medical attendant n เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
medical center n โรงพยาบาล
medical distributor n ร้านขายยา
medical examiner n เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
medical orderly n เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย)
medically adv ทางการแพทย์
medicament n ยาเภสัชภัณฑ์
Medicare n โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล
medicate vt รักษาด้วยยา
medication n การรักษาด้วยยา
medicative adj เกี่ยวกับการรักษาด้วยยา
medicinal adj ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยา
medicinal plant n พืชสมุนไพร
medicinally adv อย่างมีคุณสมบัติเป็นยา
medicine n ยารักษาโรค
medicine n การบำบัดโรคด้วยยา
medicine n แพทยศาสตร์
medicine man n หมอผี
medico n แพทย์ (คำไม่เป็นทางการ)
medieval adj เกี่ยวกับสมัยกลาง
medieval adj ล้าสมัย
medievalism n ประเพณีและความเชื่อในยุคกลาง
medievalist n นักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในยุคกลาง
medievally adv ในยุคกลาง
medio prf กลาง
mediocre adj ธรรมดา
mediocrity n ความธรรมดา
mediocrity n คนธรรมดา
meditate vi ครุ่นคิด
meditate vi ทำสมาธิ
meditate on phrv คิดถึงอย่างลึกซึ้งและจริงจังเกี่ยวกับ (โดยเฉพาะทางศาสนาหรือต้องการหาความสงบของจิตใจ)
meditation n การทำสมาธิ
meditation n การไตร่ตรอง
meditative adj ซึ่งไตร่ตรอง
meditatively adv อย่างไตร่ตรอง
meditator n ผู้ไตร่ตรอง
Mediterranean adj เกี่ยวกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Mediterranean n ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
medium adj ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง
medium n สายกลาง
medium n สื่อมวลชน
medium n สื่อกลาง
medium n วิธีการ
medium n ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณและมนุษย์
medium n สิ่งแวดล้อม
medium large adj ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
medium wave n คลื่นวิทยุที่มีความยาวคลื่น 100-1000 เมตร
medium-sized adj ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน
medium-term n ซึ่งเป็นช่วง 2-3 อาทิตย์หรือเดือนในอนาคต
medlar n ผลไม้สีน้ำตาลแถบยุโรป คล้ายแอ๊ปเปิ้ล
medley n เพลงผสม
medley n การแข่งขันว่ายน้ำแบบผสม
medley n สิ่งผสม
medley adj ซึ่งผสมกัน
medulla n สมองส่วนใน (medulla oblongata)
medulla oblongata n สมองส่วนควบคุมการหายใจและการไหลเวียน
medullary เกี่ยวกับสมองส่วนใน (medulla oblongata)
medusa n แมงกะพรุน
meek adj นอบน้อม
meekly adv อย่างนอบน้อม
meekness n ความนอบน้อม
meerschaum n แร่สีขาวใช้ทำกล้องยาสูบ
meet vt พบโดยบังเอิญ
meet vi จัดให้พบกัน
meet vt จัดให้พบกัน
meet vt รู้จักเป็นครั้งแรก
meet vt ต้อนรับ
meet vi ชุมนุม
meet vt จัดการ
meet vt ทำตาม
meet vt บรรจบกับ
meet vt จ่ายเงิน
meet n การแข่งขันกีฬา
meet adj เหมาะสม
meet expectations vt ยอม
meet halfway phrv พบกันครึ่งทาง (ของการเดินทาง)
meet halfway phrv ยินยอม
meet of the minds sl ข้อตกลง
meet requirements vi เพียงพอ
meet up phrv พบโดยบังเอิญ
meet with phrv พบโดยบังเอิญ
meet with phrv พบปะสังสรรค์อย่างเป็นทางการ
meet with phrv เผชิญกับ
meet with phrv ได้รับ
meet with phrv ประสบกับ (สิ่งไม่ดี)
meeting n การพบกัน
meeting n การประชุม
meeting place n สถานที่นัดพบ
meeting room n ห้องประชุม
meetinghouse n สถานที่ชุมนุมหรือรวมตัวกัน
meetly adv พอสมควร
meg prf ใหญ่
mega adj ยิ่งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ)
mega prf หนึ่งล้าน (สัญลักษณ์ย่อคือ M)
mega prf ใหญ่มาก
mega prf ใหญ่
megabyte n เมกะไบต์
megacycle n เมกะเฮิรตซ์
megahertz n เมกะเฮิรตซ์ (คำย่อคือ MHz)
megalith n หินขนาดใหญ่มาก
megalithic adj เกี่ยวกับหิน megalith
megalo prf ใหญ่โต
megalo prf ใหญ่
megalomania n ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย
megalomaniac adj เกี่ยวกับ megalomania
megalomaniacal adj เกี่ยวกับ megalomania
megalomanic adj เกี่ยวกับ megalomania
megalopolis n มหานคร
megalopolitan adj เกี่ยวกับมหานคร
megaphone n โทรโข่ง
megaphone vi พูดผ่านโทรโข่ง
megaphone vt พูดผ่านโทรโข่ง
megaphonic adj เกี่ยวกับเครื่องกระจายเสียง
megastar n ดาราดัง
megaton n หน่วยวัดพลังนิวเคลียร์
megatonnage n การวัดพลังนิวเคลียร์
megawatt n หนึ่งร้อยล้านวัตต์ (คำย่อคือ MW)
meiosis n การแบ่งเซลล์ชนิดหนึ่ง
meiotic adj เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ชนิดหนึ่ง
meiotically adv โดยการแบ่งเซลล์ชนิดหนึ่ง
Mekong n แม่น้ำโขง
melan prf ดำ
melancholia n โรคทางจิตที่มีอาการซึมเศร้า
melancholiac adj ซึ่งเศร้าโศก
melancholic adj ซึ่งเศร้าโศก
melancholically adv อย่างเศร้าโศก
melancholy adj เศร้า
melancholy n ภาวะเศร้าโศก
Melanesia n หมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
Melanesian n ชาวหมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
melange n ของที่ผสมปนเปกัน
melanin n เม็ดสีดำน้ำตาลในผิวหนัง ผม เนื้อเยื่อ
melano prf ดำ
melanoma n เนื้องอกชนิดหนึ่ง
meld vi รวมกัน
meld n การรวมตัว
meld vi ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ)
meld vt ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ)
meld n การประกาศแต้ม
melee n การต่อสู้การชุลมุน
meliorate vt บรรเทา
melioration n การบรรเทา
meliorative adj ซึ่งแบ่งเบา
meliorator n ผู้ช่วยบรรเทา
melliferous adj ซึ่งให้น้ำผึ้ง
mellifluous adj ปากหวาน
mellifluously adv อย่างปากหวาน
mellifluousness n การพูดจาไพเราะ
mellow adj สีสว่าง
mellow adj หวานฉ่ำ (ผลไม้)
mellow adj เบิกบาน
mellow adj สุขุม
mellow adj เมาเล็กน้อย
mellow adj ร่วน (ดิน)
mellow vi สุก
mellow vt ทำให้สุก
mellow vt ทำให้สุขุม
mellowly adv อย่างเบิกบาน
mellowness n ความเบิกบาน
melodeon n เครื่องดนตรีประเภทเป่าขนาดเล็ก
melodic adj ไพเราะ
melodically adv อย่างไพเราะ
melodious adj ไพเราะ
melodiously adv อย่างไพเราะ
melodiousness n ความไพเราะ
melodist n ผู้แต่งเพลง
melodize vi แต่งทำนอง
melodize vt แต่งทำนอง
melodrama n เรื่องประโลมโลก
melodramatic adj เกี่ยวกับเรื่องประโลมโลก
melodramatically adv อย่างแสดงอารมณ์เกินจริงหรือมากไป
melodramatics n การกระทำหรือกิริยาที่เหมือนการแสดงละคร
melodramatist n ผู้แสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป
melody n ทำนองเพลง
melody n เนื้อเพลง
melon n เมลอน (ผลไม้ประเภทเดียวกับแตงโม)
melt vi ละลาย
melt vt ละลาย
melt vi เลือนหาย
melt vi ใจอ่อนลง
melt vt ทำให้ใจอ่อนลง
melt n สิ่งที่หลอมละลาย
melt away phrv ละลายหายไป (น้ำแข็ง,ของแข็ง)
melt away phrv ค่อย ๆ หายไป
melt down phrv เปลี่ยนหรือแปรรูปของ
melt in phrv ละลายเป็นส่วนหนึ่งของ
melt into phrv ละลาย
melt into phrv ค่อย ๆ กลายเป็นส่วนของ
melt into phrv เริ่มร้องไห้
meltable adj ซึ่งหลอมละลายได้
meltage n การละลาย
meltdown n การล่มสลายขององค์กร
meltdown sl ความล่มสลาย
melted adj ซึ่งหลอมละลาย
melter n สิ่งที่หลอมละลายได้
melting adj น่าสงสารหรือเห็นใจ
melting point n จุดหลอมละลาย
melting pot n สถานที่หรือสถานการณ์ที่คน ความคิดหรือสิ่งต่างๆ มารวมกัน
meltingly adv อย่างหลอมละลายได้
member n สมาชิก (คำย่อคือ mem)
membered adj ซึ่งเป็นสมาชิก
membership n การเป็นสมาชิก
membrane n เยื่อบุผิว
membraned adj ซึ่งเป็นเยื่อบุผิว
membranous adj ซึ่งเป็นเยื่อบางๆ
mememto n ของที่ระลึก
memento n ของที่ระลึก
memento n อนุสรณ์สถาน
memento n ของที่ระลึก
memo n กระดาษจดบันทึก
memoir n บันทึกชีวิตประจำวัน
memorabilia n เรื่องน่าจดจำ
memorability n การจดจำ
memorable adj ซึ่งมีค่าน่าจดจำ
memorably adv อย่างน่าจดจำ
memorandum n บันทึกข้อความ
memorandum n เอกสาร
memorandum book n สมุด
memorial n สิ่งเตือนความทรงจำ
memorial adj ซึ่งเป็นอนุสรณ์
memorial tablet n แผ่นจารึก
memorialise vt ทำให้ระลึกถึง
memorialize vt ทำให้ระลึกถึง
memorially adv อย่างน่าระลึกถึง
memorise vt ท่องจำ
memorization n การระลึกถึง
memorize vt ท่องจำ
Memorrial Day n วันรำลึกถึงทหารอเมริกาที่ตายในสงคราม (วันที่ 30 พ.ค)
memory n ความจำ
memory n การจำได้
memory n หน่วยความจำ (ในคอมพิวเตอร์)
memory bank n หน่วยความจำ (ในคอมพิวเตอร์)
memory lane n ช่วงเวลาที่นึกถึงหรือจดจำสิ่งในอดีต
men n คำนามพหูพจน์ของ man
men and women n มนุษย์
men Friday n ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
menace n ภัยอันตราย
menace vt คุกคาม
menacing adj ซึ่งคุกคาม
menacingly adv อย่างตกอยู่ในอันตราย
menage n เรื่องภายใน
menagerial adj เกี่ยวกับการบริหาร
menagerie n สวนสัตว์ป่า
menarche n การมีประจำเดือนครั้งแรก
mend vt แก้ไข
mend vt แก้ไข
mend vi หาย (จากเจ็บป่วย)
mend n รอยปะ
mendable adj ซึ่งซ่อมแซมได้
mendacious adj โกหก
mendaciously adv อย่างโกหก
mendacity n การโกหก
mendacity n การโกหก
Mendel n บิดาแห่งพันธุศาสตร์ (Gregor Johann)
mendelevium n ธาตุกัมมันตรังสี
mender n ผู้ซ่อมแซม
mender of shoes n ช่างทำรองเท้า
mendicancy n การขอทาน
mendicant adj ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการขอทาน
mendicant n คนขอทาน
mending n เสื้อผ้าซึ่งเย็บซ่อมแซม
menfolk n ชายที่มารวมกลุ่มกัน
menial adj เกี่ยวกับงานที่ต่ำต้อย
menial adj เกี่ยวกับคนรับใช้
menially adv อย่างต่ำต้อย
meninges n เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
meningitic adj เกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
meningitic adj เกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
meningitis n เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
menisci n คำนามพหูพจน์ของ meniscus
meniscus n เลนส์นูนข้างเว้าข้าง
Mennonite n ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีชีวิตเรียบง่าย
menopausal adj เกี่ยวกับช่วงอายุของผู้หญิงที่ประจำเดือนหมด
menopause n ช่วงอายุของผู้หญิงที่ประจำเดือนหมด (ระหว่างอายุ 40-50 ปี)
menorah n โคมปักเทียน 7 หรือ 9 เล่ม
menorrhagia n อาการปวดประจำเดือน
mensal adj เป็นรายเดือน
menses n ประจำเดือน
menstrual adj เกี่ยวกับประจำเดือน
menstrual period n ช่วงที่มีประจำเดือน (คำไม่เป็นทางการ)
menstruate vi มีประจำเดือน
menstruation n การมีประจำเดือน
mensurability n การมีประจำเดือน
mensurable adj ซึ่งสามารถวัดได้
mensural adj เกี่ยวกับการวัด
mensuration n การวัด
mensurative adj ซึ่งสามารถวัดได้
menswear n เสื้อผ้าเครื่องประดับของผู้ชาย
ment suf การ
mental adj เกี่ยวกับจิตใจ
mental adj บ้า (คำไม่เป็นทางการ)
mental sl โกรธอย่างบ้าคลั่ง
mental age n ระดับความสามารถทางสมอง
mental deficiency n ความบกพร่องทางจิตใจ
mental derangement n อาการเพ้อคลั่ง (ทางการแพทย์)
mental deterioration n โรคจิตเสื่อม (มีผลต่อความสามารถในการคิด, การจำ, การประพฤติ)
mental disorder n ความวิกลจริต
mental disorder n ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย
mental disorder n อาการทางจิตที่หวาดระแวง
mental error n อาการหลงผิด (ทางจิตวิทยา)
mental giant sl คนอัจฉริยะ
mental image n ภาพในความนึกคิด
mental retardation n การพิการทางสมอง
mentalism n ความเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจ
mentalist n ผู้อ่านใจ
mentality n ความสามารถทางจิต
mentally adv ด้านจิตใจ
mentally retarded adj ซึ่งปัญญาอ่อน
mentation n การคิด
menthol n การบูร
mention vi กล่าวถึง
mention vt กล่าวถึง
mention n การกล่าวถึง
mention in phrv เอ่ยถึง
mention something in passing idm เอ่ยถึงบางสิ่งอย่างน่าเป็นไปได้
mention to phrv เอ่ยถึง
mentionable adj ซึ่งกล่าวถึงได้
mentioned adj ซึ่งถูกอ้างถึง
mentor n ผู้ให้คำปรึกษา
mentorship n การให้คำปรึกษา
menu n รายการอาหาร
menu n อาหารที่อยู่ในรายการหรือเมนู
meou n เสียงร้องของแมว
meow n เสียงร้องของแมว
Mephistophelean n หัวหน้าปีศาจ
Mephistopheles adj เกี่ยวกับหัวหน้าปีศาจ
Mephistophelian adj หัวหน้าปีศาจ
mercantile adj เกี่ยวกับการค้าขาย
mercenarily adv ทางการค้าขาย
mercenariness n การค้าขาย
mercenary adj ซึ่งรับจ้าง
mercenary n ผู้รับจ้าง
mercer n พ่อค้าผ้า
mercerize vt ใส่ด่างเพื่อให้ผ้าติดสีย้อม เป็นเงาและคงทน
merchandise n สินค้า
merchandise vt ค้าขาย
merchandiser n ผู้ค้าขาย
merchandising n การขายสินค้า
merchandize vt ค้าขาย
merchandizer n ผู้ค้าขาย
merchant n พ่อค้า
merchant adj เกี่ยวการค้า
merchant bank n ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
merchant banker n นายธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
merchant banker sl คนที่สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
merchant banking n การธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
merchant marine n เรือเดินสมุทรสำหรับค้าขาย
merchant navy n เรือเดินสมุทรสำหรับค้าขาย
merchantable adj ซึ่งค้าขายได้
merchantman n เรือที่ใช้ค้าขาย
merciful adj เปี่ยมด้วยความเมตตา
mercifully adv อย่างเมตตา
mercifulness n ความเมตตา
merciless adj ไร้ความปราณี
mercilessly adv อย่างไร้ความปราณี
mercilessness n การไร้ความปราณี
mercurial adj หลายใจ
mercurial adj เกี่ยวกับธาตุปรอท (ทางเคมี)
mercurial n ยาที่มีสารปรอท
mercurialize vt ใส่สารปรอท
mercurially adv อย่างเปลี่ยนใจง่าย
mercurialness n การเปลี่ยนใจง่าย
mercuric adj เกี่ยวกับปรอท
Mercurochrome n ชื่อทางการค้าของสารประกอบ merbromin
mercurochrome n ยาแดง
mercury n ปรอท (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Hg)
Mercury n เทพเมอคิวรี่
Mercury n ดาวพุธ
mercy n ความเมตตา
mercy killing n การฆ่าให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด
mere adj เพียงเท่านั้น
mere adj บริสุทธิ์
mere n บึง (ทางวรรณกรรม)
merely adv เพียงเท่านั้น
meretricious adj น่าดึงดูดใจแต่เพียงภายนอก
meretricious adj หลอกลวง
meretricious adj ซึ่งเป็นกริยาท่าทางของโสเภณี
meretriciously adv อย่างหลอกลวง
meretriciousness n ความหลอกลวง
merganser n เป็ดกินปลาประเภทหนึ่ง
merge vi รวมเข้าด้วยกัน
merge vt รวมเข้าด้วยกัน
merge vi ทำให้กลืนหาย
merge vt กลืน
merge into phrv รวมกับ
merge together phrv รวมกัน
merge with phrv ผสมกับ
mergence n การผสมผสาน
merger n ผู้ผสมผสาน
meridian n เส้นวงกลมที่ลากผ่านขั้วโลกเหนือและใต้ตามยาว
meridian n จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ
meridian n เที่ยงวัน (คำโบราณ)
meringue n ขนมอบชนิดหนึ่ง
merino n แกะพันธุ์หนึ่งจากสเปน
merit n คุณความดี
merit n ข้อดี
merit vt ควรได้รับ
merited adj ซึ่งสมควรได้รับ
merited adj ซึ่งสมควรได้รับ
merited adj ซึ่งได้มาโดยชอบ
meritleness n ความคู่ควร
meritocracy n ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น
meritocrat n ผู้ประสบสำเร็จด้วยตนเอง
meritocratic adj ซึ่งประสบสำเร็จด้วยตนเอง
meritorious adj ซึ่งมีความดีความชอบ
meritoriously adv อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ
merization adj ซึ่งคู่ควร
merl n นกดำ
merle n นกดำ
merlin n นกเหยี่ยวขนาดเล็ก
mermaid n นางเงือก
mermaid n ผู้หญิงว่ายน้ำเก่ง
merman n เงือกชาย
mermen n คำนามพหูพจน์ของ merman
merrily adv อย่างสนุกสนาน
merriment n ความสนุกสนาน
merriness n ความสนุกสนาน
merry adj รื่นเริง
merry-go-round n ม้าหมุน
merry-go-round n การหมุนเวียนอย่างรวดเร็วของเวลา หรือธุรกิจ
merrymaker n ผู้เฉลิมฉลอง
merrymaking n การเฉลิมฉลอง
merrythought n กระดูกหน้าอกของสัตว์ปีก
mesa n ภูเขามียอดแบนและลาดชันด้านข้างแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา
mesdames n คำนามพหูพจน์ของ madam
mesdemoiselles n คำนามพหูพจน์ของ mademoiselle
mesh n ตาข่าย
mesh n กับดัก
mesh vi ทำงานร่วมกัน
mesh vt ทำให้เข้ากัน
mesh with phrv (เฟือง) กลืนกัน
mesh with phrv เห็นพ้องกับ
meshed n ซึ่งเป็นตาข่าย
meshuga sl บ้า
meshugah sl บ้า
meshwork n การทำตาข่าย
meshy adj ซึ่งทำเป็นตาข่าย
mesmeric adj เกี่ยวกับสะกดจิต
mesmerically adv อย่างตกตะลึง
mesmerise vt ทำให้ตกตะลึง
mesmerise vt สะกดจิต
mesmerism n การสะกดจิต
mesmerist n ผู้สะกดจิต
mesmerize vt ทำให้ตกตะลึง
mesmerize vt สะกดจิต
mesmerizer n ผู้สะกดจิต
Mesolithic adj เกี่ยวกับยุคหิน
meson n อนุภาคทางฟิสิกส์
Mesozoic n เกี่ยวกับยุคหิน
mesquit n ต้นไม้จำพวก Prosopis มีหนามแหลม
mesquite n ต้นไม้จำพวก Prosopis มีหนามแหลม
mess n สภาพรกรุงรัง
mess n คนไม่เรียบร้อย
mess about phrv ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม)
mess about phrv ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม)
mess about phrv ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about phrv0 ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about phrv ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about phrv ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about phrv ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about phrv ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about phrv เล่นบ้าๆ
mess about phrv เล่นตลก
mess about phrv ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำต้องห้าม)
mess about phrv ทำระยำกับคนอื่น (คำต้องห้าม)
mess about phrv ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำต้องห้าม)
mess about phrv ทำระยำกับคนอื่น
mess about phrv ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ)
mess about phrv ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ)
mess about phrv ใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์
mess about phrv ไม่รู้จักรับผิดชอบ
mess about phrv ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า
mess about phrv ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า
mess about phrv เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
mess about phrv เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
mess about with phrv ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about with phrv ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about with phrv มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด
mess about with phrv มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด
mess about with phrv ทำเล่นๆ กับ
mess about with phrv ทำให้เสีย (คำสแลงต้องห้าม)
mess about with phrv มีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับ (เพศตรงข้าม)
mess jacket n เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร
mess together phrv กินอาหารในสถานที่เดียวกัน
mess up phrv ทำให้สกปรก
mess up phrv ทำให้สูญเสียโดยประมาท
mess with phrv กินอาหารร่วมกับ
message n ข่าวสาร
message n ประเด็น
Messeigneurs n คำนามพหูพจน์ของ Mr.
messenger n คนแจ้งข่าว
Messiah n พระเจ้า
Messiahship n การเป็นพระเจ้า
messianism n ความไม่เป็นระเบียบ
messily adv อย่างไม่เป็นระเบียบ
messiness n ความไม่เป็นระเบียบ
Messrs abbr คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งทางธุรกิจ (ใช้เหมือนกับเป็นคำพหูพจน์ของ Mr)
Messrs. abbr คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งทางธุรกิจ (ใช้เหมือนกับเป็นคำพหูพจน์ของ Mr)
messy adj ซึ่งไม่เรียบร้อยและสกปรก
messy adj ซึ่งยุ่งยากใจ
mestizo n ลูกผสม
met vt กริยาช่อง 2 และ 3 ของ meet
met vi กริยาช่อง 2 และ 3 ของ meet
met prf หลัง
meta prf หลัง
metabolic adj เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร
metabolise vt ทำให้เผาผลาญอาหาร
metabolism n กระบวนการเผาผลาญอาหาร
metabolize vt ทำให้เผาผลาญอาหาร
metal n โลหะ
metal n ธาตุโลหะ (ทางเคมี) (สัญลักษณ์ย่อคือ M)
metal n เพลงแนวเฮฟวี่เมทัล
metal vt ปกคลุมด้วยโลหะ
metal adj ซึ่งทำด้วยโลหะ
metal detector n เครื่องตรวจหาโลหะที่ฝังหรือจมดินอยู่
metalanguage n คำหรือวลีที่คนใช้พูดหรืออธิบายภาษา
metalled adj ซึ่งทำด้วยกรวดหรือหินก้อนเล็กๆ
metallic adj เกี่ยวกับโลหะ
metallically adv ทางโลหะ
metalliferous adj ซึ่งประกอบด้วยโลหะ
metallurgic adj เกี่ยวกับการแยกโลหะออกจากแร่
metallurgical adj เกี่ยวกับการแยกโลหะออกจากแร่
metallurgically adv โดยการแยกโลหะออกจากแร่
metallurgist n ผู้แยกโลหะออกจากแร่
metallurgy n วิธีการแยกโลหะออกจากแร่
metalluric adj ที่เป็นแร่
metalware n เครื่องใช้ประเภทโลหะ
metalwork n การทำเครื่องใช้โลหะ
metalworker n คนทำเครื่องใช้โลหะ
metalworking n การทำเครื่องใช้โลหะ
metamorphic adj เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ
metamorphism n การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ
metamorphose vi เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ
metamorphose vi เปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะ
metamorphose into phrv เปลี่ยน (รูปร่างหรือธรรมชาติของบางสิ่ง) ไปเป็น
metamorphosis n การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ
metaphor n คำอุปมา
metaphor n การใช้คำอุปมา
metaphoric adj เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา
metaphorical adj เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา
metaphorically adv อย่างเปรียบเทียบ
metaphrase n การถอดความ
metaphysical adj เกี่ยวกับอภิปรัชญา
metaphysically adv ทางอภิปรัชญา
metaphysics n อภิปรัชญา
metasomatism n การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ
metastasis n การแพร่กระจายของเนื้อร้าย
metastatic adj เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเนื้อร้าย
metastatically adv อย่างแพร่กระจายเนื้อร้าย
metatarsal adj เกี่ยวกับกระดูกฝ่าเท้า
metatarsus n กระดูกฝ่าเท้า
metathesis n การสับเสียง
metathetic adj เกี่ยวกับการสับเสียง
metathetical adj เกี่ยวกับการสับเสียง
mete vt แจกจ่าย
mete n เส้นแบ่ง
mete out phrv ตัดสินให้ (บางสิ่ง) กับ
metempsychosis n การย้ายวิญญาณ
meteor n ดาวตก
meteoric adj ซึ่งประสบความสำเร็จรวดเร็วมาก
meteorically adv อย่างรุ่งเรือง
meteorite n อุกกาบาต
meteoritic adj เกี่ยวกับอุกกาบาต
meteoroid n สะเก็ดดาว
meteorological adj เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา
meteorologist n นักอุตุนิยมวิทยา
meteorology n อุตุนิยมวิทยา
meter n หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร
meter n จังหวะในเพลง
meter vt วัดมาตร
meter suf อุปกรณ์
methadone n สารเสพย์ติด คล้ายมอร์ฟีนช่วยระงับปวดได้
methanal n ก๊าซไร้สีกลิ่นแรงใช้ทำยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า
methane n ก๊าซธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่มีสีและกลิ่น ไวไฟ
methinks vi ฉันคิดว่า
method n วิธี
methodical adj ซึ่งเป็นระเบียบ
methodically adv อย่างมีแบบแผน
Methodist n ผู้ยึดตามระเบียบ
methodize vt ทำให้มีแบบแผน
methodizer n ผู้มีระเบียบแบบแผน
methodological adj เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
methodologist n ผู้มีระเบียบแบบแผน
methodology n วิธีการ
methods n หนทาง (โดยเฉพาะให้ได้เงินมาเพื่อเอาไปจ่าย)
methyl alcohol n สารเมทธิลอัอกอฮอล์
meticulous adj พิถีพิถันมาก
meticulousity n ความประณีต
meticulously adv อย่างพิถีพิถัน
meticulousness n ความประณีต
metier n อาชีพ
metonym n คำหรือวลีที่ใช้แทนคำอื่น
metonymic adj เกี่ยวกับคำหรือวลีที่ใช้แทนคำอื่น
metonymical adj เกี่ยวกับคำหรือวลีที่ใช้แทนคำอื่น
metonymy n การใช้คำหรือวลีแทนคำอื่น
metre n เมตร
metric adj ซึ่งวัดเป็นเมตร
metric system n ระบบเมตริก
metric ton n หน่วยชั่งน้ำหนักซึ่งมีค่า 1,000 กิโลกรัม
metrical adj เกี่ยวกับการชั่ง ตวงและวัด
metrically adv โดยชั่งตวงวัด
metricate vt ทำให้เป็นระบบเมตริก
metrication n การทำให้เป็นระบบเมตริก
metrics n ฉันทลักษณ์
metro n รถไฟใต้ดิน
metro prf มดลูก
metrological adj เกี่ยวกับการวัดและชั่งน้ำหนัก
metrologist n ผู้ศึกษาระบบการวัดและการชั่งน้ำหนัก
metrology n ระบบการวัดและชั่งน้ำหนัก
metronome n เครื่องมือทำจังหวะเพื่อใช้ในการฝึกดนตรี
metronomic adj เกี่ยวกับเครื่องฝึกจังหวะ
metropolis n มหานคร
metropolitan adj แห่งเมืองหลวง
metropolitan adj เกี่ยวกับเมืองหลวง
metropolitan n ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
metry suf กระบวนการ
mettle n อุปนิสัยใจคอ
mettle n ความกล้าหาญ
mettlesome adj กล้าหาญ
mew n เสียงร้องของแมว
Mexican n ชาวเม็กซิโก
Mexican adj เกี่ยวกับเม็กซิกัน
Mexico n เม็กซิโก
Mexico n ประเทศเม็กซิโก
mezzanine n ระเบียงที่ยื่นออกมาระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก
mezzanine n ระเบียงชั้นล่างสุดในโรงละคร
mezzo n ระดับเสียงระหว่าง soprano และ contralio
mezzo-soprano n เสียงระหว่าง soprano และ contralio
mezzotint n กระบวนการแกะแม่พิมพ์
mf abbr คำย่อของ medium frequency
mfd abbr คำย่อของ manufatured
mg abbr มิลลิกรัม (คำย่อของ milligram)
Mgr abbr คำย่อของ Monseigneur และ Monsignor
mho n หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า
MHz abbr เมกกะเฮิร์ตซ
mi n เสียงดนตรีตัวที่สามของขั้นบันไดเสียง
Miao n แม้ว
miaou n เสียงร้องของแมว
miaow n เสียงร้องของแมว
miaow vi ร้องเมี้ยวๆ
miasma n สิ่งที่เป็นพิษ
miasmal adj เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพิษ
miasmata n สิ่งที่เป็นพิษ
miasmatic adj เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพิษ
miasmic adj เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นพิษ
mic abbr คำย่อของ microphone
mica n แร่ไมกา (ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า)
mice n คำนามพหูพจน์ของ mouse
micellaneously adv อย่างหลากหลาย
micellaneousness n ความหลากหลาย
Michael n ไมเคิล (ชื่อของผู้ชาย)
Michaelmas n เทศกาลฉลองทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์
Michelangelo n จิตรกรชื่อดังของอิตาลี
Michigan n รัฐมิชิแกนของอเมริกา
Mickey n ชื่อเล่นของคนชื่อ Michael
mickey n เหล้าแรงชนิดหนึ่ง
Mickey sl ฉี่
Mickey Bliss sl ฉี่
Mickey Mouse adj ง่ายมาก
mickey mouse habit sl ติดยาบางอย่าง (ไม่ใช่ยาเสพติด)
mickle adj มาก
micro adj เล็กมาก
micro n ตัวประมวลผลกลางในคอมพิวเตอร์ (มาจากคำว่า microprocessor) (คำไม่เป็นทางการ)
micro prf เล็กมากๆ
micro prf เล็ก
microanatomy n จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อของสัตว์และพืช
microbe n จุลินทรีย์
microbial adj เกี่ยวกับจุลินทรีย์
microbic adj เกี่ยวกับจุลินทรีย์
microbiologic adj เกี่ยวกับ microbiology
microbiologically adv ทางจุลชีววิทยา
microbiologist n นักจุลชีววิทยา
microbiology n จุลชีววิทยา
microbus n รถบัสเล็ก
microchip n ชิ้นซิลิคอนขนาดเล็กที่เก็บแผงวงจรไฟฟ้า
microcircuit n วงจรขนาดเล็กมาก
microcircuitry n การเป็นวงจรขนาดเล็กมาก
microcomputer n เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
microcopy n ภาพย่อขนาดเล็กมาก
microcosm n โลกขนาดเล็กมาก
microcosmic adj เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค
microcosmically adv ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
microeconomics n เศรษฐศาสตร์จุลภาค
microelectronic adj เกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก
microelectronics n การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก
microfarad n หน่วยวัดความจุไฟฟ้า
microfiber n ผ้าเนื้อเบาและอุ่นสำหรับทำเสื้อโค้ตหรือแจ๊กเก็ต
microfibre n ผ้าเนื้อเบาและอุ่นสำหรับทำเสื้อโค้ตหรือแจ๊กเก็ต
microfiche n แผ่นฟิล์มขนาดเล็กมาก
microfilm n ฟิล์มขนาดเล็กใช้ฉายหนังหรือถ่ายภาพโดยลดขนาดภาพที่ถ่ายลงได้มาก
microfilm vi ย่อเอกสารเก็บใส่ฟิล์มขนาดเล็ก
microfilm vt ย่อเอกสารเก็บใส่ฟิล์มขนาดเล็ก
microgram n ไมโครกรัม
micrography n การใช้กล้องจุลทรรศน์
microgravity n สภาวะไร้น้ำหนัก
microgroove n ร่องเข็มของจานแผ่นเสียง
microinch n หนึ่งส่วนล้านของหนึ่งนิ้ว
microlight n เครื่องบินเบาขนาดเล็กสำหรับนั่งได้ 1-2 คน
micrometer n กล้องวัดระยะทางหรือสิ่งอื่นที่เล็กมาก
micrometre n หน่วยวัดความยาวมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนล้านของหนึ่งเมตร
microminiature adj ซึ่งมีขนาดเล็กมาก
micron n ความยาวขนาดหนึ่งในล้านส่วนของหนึ่งเมตร
Micronesia n เกาะหนึ่งในหมู่เกาะแปซิฟิก
microorganism n พืชหรือสัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
microphone n เครื่องขยายเสียง
microphonic adj เกี่ยวกับเครื่องขยายเสียง
microphonics n เสียงแตกของลำโพง
microphotograph n ภาพที่เล็กมาก
microphotographic adj เกี่ยวกับภาพที่เล็กมาก
microphotography n การถ่ายภาพที่ขนาดเล็กมาก
microprocessor n ไมโครโปรเซสเซอร์
microscope n กล้องจุลทรรศน์
microscopic adj ซึ่งมีขนาดเล็กมาก
microscopic animal n สัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก (จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)
microscopically adv ทางกล้องจุลทรรศน์
microscopy n การใช้กล้องจุลทรรศน์
Microsoft Windows n ระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
microsome n ส่วนเล็กๆ ในไซโตปลาสซึมของเซลล์ active cell
microwavable adj ซึ่งทำจากเตาอบไมโครเวฟ
microwave n คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมาก
microwave n เตาอบไมโครเวฟ
microwave vt ทำอาหารด้วยเตาอบไมโครเวฟ
microwave oven n เตาอบไมโครเวฟ
microwaveable adj ซึ่งทำจากเตาอบไมโครเวฟ
micturate vi ขับปัสสาวะ
micturation n การขับปัสสาวะ
mid adj ตรงกลาง
mid prf ตรงกลาง
mid prf กลาง
mid-Atlantic n ซึ่งอยู่ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติก
mid-Atlantic n ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอเมริกาเหนือและ Great Britain
mid-size adj ซึ่งมีขนาดกลาง
mid-sized adj ซึ่งมีขนาดกลาง
midair n กลางอากาศ
Midas n กษัตริย์ในนิยายกรีก
midcircle n วงกลมที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยม
midday n เที่ยงวัน
midday adj ซึ่งเกิดขึ้นตอนกลางวัน
midden n กองขยะ
middle adj ตรงกลาง
middle adj ปานกลาง
middle n จุดกึ่งกลาง
middle age n อายุวัยกลางคน
middle class n ชนชั้นกลาง
middle ear n หูชั้นกลาง
Middle East n ตะวันออกกลาง
Middle English n ภาษาอังกฤษยุคกลาง (ช่วงปีค.ศ.1100-1500)
middle finger n นิ้วกลาง
middle ground n ส่วนกลางระหว่างความคิดหรือมุมมองที่ขัดแย้งกัน
Middle Kingdom n ประเทศจีน
middle management n กลุ่มจัดการระดับกลาง (ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีผลต่อองค์กร)
middle name n ชื่อกลาง (เป็นชื่อระหว่างชื่อตัวหรือชื่อแรกกับนามสกุล)
middle part of oar n ส่วนหนึ่งของพายที่อยู่ระหว่างด้ามพายกับใบพาย
middle school n โรงเรียนสำหรับเด็กอายุ 9-13 ปีในอังกฤษหรือ 11-14 ปีในอเมริกา
middle watch n การเฝ้ายามกลางคืน
Middle West n ภาคตะวันตกของอเมริกา
Middle Western n ตอนกลางของประเทศ
middle-aged adj ซึ่งมีวัยกลางคน
middle-class adj เกี่ยวกับชนชั้นกลาง
middle-distance adj เกี่ยวกับการวิ่งแข่งระยะกลาง
middle-of-the-road idm อยู่ระหว่างสองขั้วที่ต่างกัน (โดยเฉพาะทางการเมือง)
middle-of-the-road adj ซึ่งเดินสายกลาง
middle-sized adj ขนาดกลางๆ
middleaged adj วัยกลางคน
middlebrow adj ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
middlebrow sl สามัญ
middleman n คนกลาง
middleman n พ่อค้าคนกลาง
Middlesbrough n เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ
middleweight n นักมวยที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 14 -160 ปอนด์
middling adj ปานกลาง
middlings n ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
middy adj เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิงและมีปกทหารเรือ
middy blouse adj เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิงและมีปกทหารเรือ
midfield n ตำแหน่งกองกลาง
midfielder n ผู้เล่นกองกลาง
midge n แมลงตัวเล็กชนิดหนึ่งที่กัดคนและสัตว์มีรูปร่างคล้ายยุง
midget n คนตัวเล็กมาก
midget adj เล็กมาก
MIDI n คำย่อจาก Musical Instrument Digital Interface
midi system n ระบบเครื่องเสียงแบบหนึ่ง
midiron n ไม้ตีกอล์ฟหัวเหล็ก
Midland n ภาษาอังกฤษซึ่งพูดในตอนกลางของประเทศ
midland n ตอนกลางของประเทศ
Midlands n ตอนกลางของประเทศอังกฤษ
midlife n วัยกลางคน
midlife crisis n ความวิตกกังวล
midmost n ตรงกลาง
midnight n เวลาเที่ยงคืน
midnight adj ตอนกลางคืน
midnight blue n สีฟ้าเข้ม
midnight sun n พระอาทิตย์เที่ยงคืน
midpoint n จุดกึ่งกลาง
midrib n เส้นกึ่งกลางใบไม้
midriff n ส่วนกลางของร่างกายคือระหว่างอกและเอว
midriff n กะบังลม
midriff n เครื่องแต่งกายที่โชว์ส่วนกลางของร่างกาย ระหว่างอกกับเอว
midsection n ส่วนกลาง
midshipman n นักเรียนทหารเรือ (ของอเมริกา)
midships n กลางเรือ
midsize adj ซึ่งมีขนาดกลาง
midsole n ชั้นระหว่าง insole และ outsole ของรองเท้า
midst n ตรงกลาง
midstream n ตอนกลางของกระแสน้ำ
midsummer n ช่วงกลางภาคเรียนหรือชีวิตการทำงาน
midsummer n ช่วงกลางฤดูร้อน
midterm n ช่วงกลางภาคเรียนหรือชีวิตการทำงาน
midterm adj กลางเทอม
midtown n ใจกลางเมือง
midwatch n การเฝ้ายามกลางคืน
midway adj กลางทาง
midway adv ตรงกลาง
midweek n กลางอาทิตย์
midweekly adv กลางอาทิตย์
Midwest n ภาคตะวันตกของอเมริกา
midwife n นางพยาบาลผดุงครรภ์
midwife vt ช่วยทำคลอด
midwifery n การผดุงครรภ์
midwinter n ช่วงกลางฤดูหนาว
midyear n กลางปี
mien n ลักษณะท่าทาง
miff vi รุกราน
miff vt รุกราน
miffed adj โกรธ
miffed sl รำคาญ
might aux กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may
might n อำนาจ
might n ความแข็งแรง
mightily adv อย่างมาก
mighty adj ทรงพลัง
mighty adv อย่างมากมาย
mignon adj ซึ่งถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ
migraine n อาการปวดศรีษะเพียงข้างเดียว
migrainous adj เกี่ยวกับอาการปวดศีรษะข้างเดียว
migrant n ผู้อพยพ
migrate vi อพยพ
migrate vi (สัตว์) อพยพตามฤดูกาล
migrate from phrv อพยพจาก
migrate to phrv ย้ายถิ่นไปยัง (สัตว์)
migration n การปวดศีรษะข้างเดียว
migrational adj เกี่ยวกับการอพยพ
migrator n ผู้อพยพ
migratory adj ซึ่งร่อนเร่พเนจร
mihrab n โพรงบนผนังซึ่งหันไปทางกรุงเมกกะ (ในมัสยิด)
mikado n จักรพรรดิของประเทศญี่ปุ่น
mike n ไมโครโฟน (คำไม่เป็นทางการ)
milad n ผู้หญิงสูงศักดิ์
miladi n ผู้หญิงสูงศักดิ์
milage n ระยะทางนับเป็นไมล์
milage n ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อไมล์
mild adj (โทษ) เบา
mild adj (อากาศ) อบอุ่น
mild adj อ่อนโยน
mild adj อ่อนนุ่ม
mild adj (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน
milden vi อ่อน
milden vt ทำให้อ่อน
mildew n โรคเชื้อราที่ขึ้นเป็นดวงบนสิ่งที่ชื้น
mildew vi เชื้อราขึ้นเป็นดวง
mildew vt ทำให้เชื้อราขึ้นเป็นดวง
mildewed adj ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง
mildewy adj ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง
mildly adv อย่างเบาๆ
mildness n ความอ่อน
mile n ไมล์ (เป็นหน่วยวัดความยาว)
mileage n ระยะทางเป็นไมล์
mileometer n เครื่องวัดจำนวนไมล์ในการเดิน
milepost n หลักไมล์ตามข้างทาง
miler n ผู้วิ่งแข่งในระยะทางเป็นไมล์
milestone n เหตุการณ์สำคัญ
milestone n เหตุการณ์สำคัญในชีวิตคนหรือประวัติศาสตร์
milestone n หลักไมล์
milieu n สภาพแวดล้อมทางสังคม
militancy n ความเข้มแข็ง
militant adj พร้อมที่จะต่อสู้
militant adj เกี่ยวกับการทำสงคราม
militantly adv อย่างเข้มแข็ง
militarily adv ทางทหาร
militarise vt จัดกำลังทางทหาร
militarism n ความเป็นทหาร
militarist n ผู้ทำสงคราม
militaristic adj เกี่ยวกับการจัดกำลังทางทหาร
militarization n การทำสงคราม
militarize vt จัดกำลังทางทหาร
military n ทหาร
military adj ทางทหาร
military adj เกี่ยวกับสงคราม
military force n ทหารกองหนุน
military prison n คุกทหาร
military provisions n อาวุธ
military service n การรับราชการทหาร
military unit n หมวด
military warehouse n คลังแสงสรรพาวุธ
militate vi ป้องกัน
militia n ทหารกองหนุน
militiaman n ทหารกองหนุน
milium n ตุ่มหรือเม็ดขาวๆ บนผิวหนังโดยเฉพาะที่หน้า
milk n น้ำนม
milk vt รีดนม
milk vt รีดไถ
milk of hum kindness idm ความเมตตาปราณีผู้อื่น
milk of magnesia n ยาลดกรดและยาระบาย
milk round n การส่งนม
milk tooth n ฟันน้ำนม
milker n คนรีดนม, เครื่องรีดนม
milking n การรีดนม
milkmaid n หญิงรีดนมวัว
milkman n คนส่งนมผู้ชาย
milkshake n เครื่องดื่มปั่น ประกอบด้วยนมและไอศรีม
milksop n คนขี้ขลาด
milkweed n ต้นพืชซึ่งให้น้ำยางสีขาว
milky adj ซึ่งใส่นม
milky adj ซึ่งมีสีคล้ายน้ำนม
Milky Way n ดาราจักรทางช้างเผือก
mill n โรงงานผลิตสินค้า
mill n เครื่องโม่
mill vt บด
mill vi ทำขอบให้เป็นหยักหรือร่องที่มีขนาดสม่ำเสมอ เช่น ขอบเงินเหรียญ
mill vt ตี
mill vt คน
mill operator n ผู้เป็นเจ้าของโรงโม่
millage n อัตราค่าภาษี
millenary n ช่วงหนึ่งพันปี
millennial adj เกี่ยวกับช่วงเวลาหนึ่งพันปี
millennialism n ระยะเวลาหนึ่งพันปี
millennium n ระยะเวลาหนึ่งพันปี
millennium bug n ปัญหา Y2K
millepede n กิ้งกือ
millepore n hydrozoan จำพวก Milleporina
miller n ผู้เป็นเจ้าของโรงโม่
millesimal adj ซึ่งเป็นลำดับที่หนึ่งพัน
millet n ข้าวฟ่าง
millhouse n โรงงานผลิตสินค้า
milli prf พัน
milliampere n หนึ่งในพันส่วนของหนึ่งแอมแปร์ (คำย่อคือ mA)
milliard n หนึ่งพันล้านปี
millibar n หน่วยวัดความดันบรรยากาศ
milliennium n ช่วงหนึ่งพันปี
milligram n มิลลิกรัม
milligramme n มิลลิกรัม (คำย่อคือ mg)
milliliter n มิลลิลิตร
millilitre n มิลลิลิตร
millimeter n มิลลิเมตร
millimetre n มิลลิเมตร
milliner n ช่างทำหมวกผู้หญิง
millinery n หมวกผู้หญิง
milling n การสีข้าว
million n หนึ่งล้าน
million adj หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข)
millionaire n เศรษฐี
millionairess n เศรษฐีนี
millions n ประชาชน
millions n จำนวนมาก
millionth adj ซึ่งเป็นลำดับที่หนึ่งล้าน
millipede n กิ้งกือ
millipond n บ่อน้ำโรงโม่
millisecond n หนึ่งในพันของหนึ่งวินาที (คำย่อคือ ms)
millitary adj เหมาะกับชีวิตทหาร
millstone n แผ่นหินกลมหนาของโม่หิน
millstone n ภาวะหนักอกหนักใจ
millstream n กระแสน้ำที่ไหลเข้าสู่กังหัน
millwork n งานช่างไม้
millworker n ช่างไม้
millwright n ช่างเครื่องในโรงงาน
milometer n เครื่องวัดความเร็วรถยนต์
milord n ชายสูงศักด์
milquetoast n คนขี้ขลาด
milter n ขี้อาย
mim n น้ำคัดหลั่งจากอวัยวะสืบพันธุ์ปลา
mimcry n ละครใบ้
mime n การแสดงโดยไม่ใช้คำพูด
mime vi แสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูด
mime vt แสดงล้อเลียน
mime n นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด
mime n นักแสดงล้อเลียน
mime n ตัวตลก
mime artist n นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด
mimeograph n เครื่องโรเนียว
mimeograph vt อัดสำเนาจากกระดาษไข
mimer n ผู้แสดงละครใบ้
mimesis n การทำสำเนา
mimetic adj ซึ่งล้อเลียน
mimetically adv อย่างล้อเลียน
mimic vt ล้อเลียน
mimic adj ซึ่งล้อเลียน
mimic n นักล้อเลียน
mimicker n ผู้เลียนแบบ
mimicry n การล้อเลียน
Mimosa n ต้นไมยราบ
mimosa n ไม้พุ่มเขตร้อนมีดอกสีเหลือง
min abbr คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s)
minaret n หอสูงยอดแหลมบนสุเหร่า ใช้เป็นที่เรียกคนมาสวดมนตร์
minatory adj ซึ่งคุกคาม
mince vt สับ
mince vt พูดอ้อมค้อม
mince vi เดินกระย่องกระแย่ง
mince pie n พายไส้เนื้อสับ
mince pies sl ตา
mincemeat n เนื้อสับ
mincing adj ซึ่งมีมารยาท
mincingly adv อย่างมีมารยาท
mind n จิตใจ
mind n ความจำ
mind n คนฉลาด
mind n ความตั้งใจ
mind n สติปัญญา
mind vt สังเกต
mind vi รังเกียจ
mind vt ระวัง
mind out phrv ระวัง
mind out of the way idm หลบเข้าด้านข้าง (ให้คนอื่นผ่านไป)
mind reading n โทรจิต
mind you idm คุณคิดดูว่า
mind-bending adj ซึ่งมีผลต่อจิตใจอย่างมาก
mind-blowing adj ซึ่งตื่นเต้นมาก
mind-boggling adj ยากที่จะเข้าใจ
minded adj ซึ่งมีใจโน้มเอียง
minder n ผู้ดูแล
mindfield n บริเวณมีทุ่นระเบิด
mindful adj ซึ่งให้ความสนใจ
mindfully adv อย่างสนใจ
mindfulness n การรับรู้
mindfulness n ความเข้าใจ
mindless adj ซึ่งไม่มีเหตุผล
mindlessly adv อย่างไม่มีเหตุผล
mindlessness n ความไม่มีเหตุผล
mindset n ความเชื่อที่ผลต่อพฤติกรรม
mine n เหมืองแร่
mine n แหล่งอุดมสมบูรณ์
mine n ระเบิด
mine vi ขุดเหมือง
mine vt ขุดเหมือง
mine vt วางระเบิด
mine vt ขุดอุโมงค์
mine pron ของฉัน
mine as phrv ขุดแร่จากดิน
mine of information idm แหล่งข้อมูล
mine out phrv ขุดแร่จาก
minefield n เขตทุ่นระเบิด
minelayer n เรือวางทุ่นระเบิด
miner n คนงานเหมือง
mineral adj ที่เป็นแร่
mineral oil n น้ำมันปิโตรเลียม
mineral spring n น้ำแร่ธรรมชาติ
mineral vein n แนวแร่
mineral water n น้ำแร่
mineralize vt ทำให้กลายเป็นหิน
mineralogical adj เกี่ยวกับการศึกษาแร่
mineralogically adv ทางการศึกษาแร่
mineralogist n ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแร่
minerals n น้ำแร่
minerology n การศึกษาเกี่ยวกับแร่ธาตุ
mineshaft n ทางแคบและลึกเข้าสู่เหมือง
minestrone n ซุปอิตาเลียนประกอบด้วยผัก ถั่ว พาสต้า
minesweeper n เรือกวาดทุ่นระเบิด
mineworker n คนงานเหมือง
Ming n ราชวงศ์หมิงของจีน
minge sl ช่องคลอด
minger sl คนที่น่ามอง (โดยเฉพาะผู้หญิง)
minginess n ความตระหนี่
minging sl เมามาก
minging sl ปวด
mingle vi ผสม
mingle vt ร่วมมือกัน
mingle vt ผสม
mingle in phrv ผสมกัน
mingle with phrv ผสมกับ
mingle with phrv สมาคมกับ
mingled adj ซึ่งผสมกัน
mingler n ผู้ผสม
mingy adj ขี้เหนียว
mini n สิ่งที่เล็กกว่าปกติ
mini n คำเรียกย่อของ miniskirt และ minicomputer
mini-series n ละครชุด
mini-van n รถยนต์ขนาด 8 ที่นั่ง (ของอเมริกา)
miniature n สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก
miniature n ภาพวาดขนาดเล็กมาก
miniature adj เล็กมาก
miniaturisation n การทำให้ขนาดเล็กลง
miniaturise vt ทำให้เล็กลง
miniaturization n การทำขนาดให้เล็กลงมา
miniaturize vt ย่อให้เล็ก
minibar n ตู้เย็นขนาดเล็กในห้องพักโรงแรม
minibus n รถบัสเล็ก
minicab n รถแท็กซี่แบบหนึ่ง
minicar n รถยนต์เล็กมาก
minicomputer n เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
minidisc n แผ่นดิสก์ขนาดเล็ก
minify vt ทำให้น้อยลง
minikin adj เล็กและบอบบาง (โดยเฉพาะผู้หญิง)
minim n หน่วยวัดความจุของเหลวที่น้อยที่สุด
minima n คำนามพหูพจน์ของ minimum
minimal adj น้อยที่สุด
minimalism n งานศิลปะที่ใช้สิ่งของน้อยชิ้นแต่ให้คุณค่ามาก
minimalist n ศิลปินที่แสดงแนวคิดง่ายๆ หรือใช้สิ่งของแสดงงานน้อยชิ้น
minimally adv อย่างน้อยที่สุด
minimise vt ทำให้ลดลง
minimization n การทำให้มีค่าน้อยลง
minimize vt ทำให้เล็กลงที่สุด
minimizer n ผู้ทำให้มีค่าน้อยลง
minimum n จำนวนน้อยที่สุด
minimum adj อย่างต่ำ
minimum security prison n เรือนจำที่ไม่เข้มงวดมาก
minimus n คนไม่สำคัญ
mining n การทำเหมือง
minion n ข้าราชการผู้น้อย
minion n คนรับใช้
minion n คนโปรด
miniscule adj เล็กมาก
miniscule adj ซึ่งเป็นอักษรตัวเล็ก
miniseries n ละครชุด
miniskirt n กระโปรงสั้น
ministate n รัฐอิสระ
Minister n รัฐมนตรี
minister n พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาคริสต์)
minister n รัฐมนตรี
minister vi ทำหน้าที่เป็นพระ
minister vt คอยดูแล
minister to phrv รับใช้
ministerial adj เกี่ยวกับพระ
ministerial adj เกี่ยวกับรัฐมนตรี
ministerially adv ทางพระ
ministering n การดูแล
ministration n การช่วยเหลือ
ministrations n การช่วยเหลือ
ministrative adj ซึ่งให้ความช่วยเหลือ
ministry n กระทรวง
ministry n คณะรัฐมนตรี
minivan n รถยนต์ขนาด 8 ที่นั่ง (ของอเมริกา)
mink n ตัวมิงค์ (ขนหนานุ่มใช้ทำเสื้อคลุมกันหนาว)
mink n ขนของตัวมิงค์
mink n เสื้อขนมิงค์คลุมกันหนาว
Minnehaha sl แชมเปญ
minnow n ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
minor adj เล็กน้อย
minor adj รุนแรงน้อย
minor adj ที่มีช่วงระหว่างโน้ตหลักกับโน้ตตัวที่สามห่างกันน้อยกว่าในเมเจอร์สเกลอยู่ครึ่งเสียง (ทางดนตรี)
minor adj ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
minor adj ซึ่งเป็นวิชารอง
minor n ผู้เยาว์
minor n วิชารอง (เสริมหรือรองจากวิชาเอก)
minor class n ส่วนย่อย
minor planet n ดาวบริวาร
minority n คนกลุ่มน้อย
minority n ความเป็นผู้เยาว์ (ทางกฎหมาย)
minority government n เสียงข้างน้อยในรัฐสภา
minster n โบสถ์
minstre n นักเล่นดนตรียุคกลาง
minstrel n นักดนตรีในสมัยกลาง
minstrelsy n การแสดงของ minster
mint n ใบมินท์
mint adj ซึ่งมีรสมินท์
mint n โรงกษาปณ์
mint n เงินจำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
mint vt ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา
mint vt สร้างขึ้น
mint sl สุดยอด
mint julep n เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง
mintage n การทำเหรียญกษาปณ์
minted adj ซึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ
minted adj ซึ่งมีรสมิ้นต์
minting n การผลิตเหรียญ
minty n ซึ่งมีรสหรือกลิ่นมิ้นต์
minuend n เลยตัวตั้งซึ่งถูกลบ
minuet n การเต้นรำในศตวรรษที่17
minus prep ลบ
minus prep ปราศจาก
minus adj เป็นลบ
minus adj ต่ำกว่าศูนย์
minus n เครื่องหมายลบ
minus n จำนวนต่ำกว่าศูนย์
minus n ข้อเสีย
minuscule adj เล็กมาก
minute n นาที
minute n ระยะเวลาอันสั้น
minute vt จับเวลาเป็นนาที
minute adj เล็กมาก
minute adj ไม่สำคัญ
minute adj ละเอียด
minute hand n เข็มนาที
minutely adv ทุกนาที
Minuteman n ทหารกองหนุนอเมริกา
minuteman n ทหารกองหนุนอเมริกา
minuteness n ความสำคัญน้อยมาก
minutes n รายงานการประชุม
minutiae n เรื่องเล็กน้อย
minx n หญิงสาวที่กล้าเกิน
Miocene adj เกี่ยวกับยุค Cenozoic
miracle n เรื่องมหัศจรรย์
miracle drug n ยารักษาสารพัดโรค
miracle play n ละครยุคกลางเนื้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร์
miraculous adj น่าอัศจรรย์
miraculously adv อย่างน่าอัศจรรย์
miraculousness n ความอัศจรรย์
mirage n ภาพลวงตา
mirage n ความฝันที่เป็นไปไม่ได้
mire n หล่ม
mire vt ทำให้ติดหล่ม
mire vt ทำให้เปื้อน
mire vi ทำให้พัวพันกับสิ่งยุ่งยาก
mired adj ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ยุ่งยาก
mired adj ซึ่งติดหล่ม
mirk n ความมืด
mirky adj มืด
mirror n กระจก
mirror n เครื่องสะท้อน
mirror vt สะท้อน
mirror vt เหมือน
mirror image n ภาพบนกระจก
mirrored adj ซึ่งมีกระจก
mirth n ความรื่นเริง
mirthful adj เต็มไปด้วยความรื่นเริง
mirthfully adv อย่างร่าเริง
mirthfulness n ความรื่นเริง
mirthless adj ไม่ร่าเริง
mirthlessly adv อย่างไม่เบิกบาน
MIRV abbr คำย่อจาก multiple independently targeted
miry adj ซึ่งเป็นโคลนตม
mis prf ผิด
mis prf ไม่สบาย
mis mosh n สิ่งที่ผสมกัน
misaccentuation n การออกเสียงผิด
misadventure n ความโชคร้าย
misalliance n ความสัมพันธ์ที่ไม่สมควร
misanthrope n คนเกลียดคนด้วยกัน
misanthropic adj เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน
misanthropical adj เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน
misanthropically adv อย่างเกลียดชังผู้อื่น
misanthropist n คนเกลียดคนด้วยกัน
misanthropy n ความไม่ไว้ใจมนุษย์
misapplication n การใช้ผิดวัตถุประสงค์
misapply vt ใช้ผิดวัตถุประสงค์
misapprehend vt เข้าใจผิด (คำทำการ)
misapprehension n การเข้าใจผิด
misappropriate vt ใช้ในทางที่ผิด
misappropriate vt ยักยอก
misappropriation n การยักยอก
misbecome vt ไม่เหมาะสม (คำทำการ)
misbegotten adj ผิดกฎหมาย
misbegotten adj ซึ่งไม่ถูกกฎหมาย
misbehave vt ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
misbehaver n ผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
misbehavior n การประพฤติตนไม่สมควร
misbehaviour n การประพฤติตนไม่สมควร
misbelief n ความเชื่อที่ผิด
misc. abbr คำย่อจาก micellaneous หรือ miscellany
miscalculate vt คำนวณผิด
miscalculation n การคำนวณผิด
miscall vt เรียกชื่อผิด
miscalling n การเรียกชื่อผิด
miscarriage n การแท้งบุตร (คำทางการ)
miscarriage n ความล้มเหลว
miscarriage of justice idm การตัดสินผิด
miscarriage of justice n การตัดสินลงโทษผิดคน
miscarry vi แท้งลูกตามธรรมชาติ
miscarry vi ทำผิดพลาด
miscast vt วางตัวแสดงไม่ถูกต้อง
miscegenation n การแต่งงานต่างเชื้อชาติ
miscellaneous adj เบ็ดเตล็ด
miscellany n เรื่องเบ็ดเตล็ด
mischance n โชคร้าย
mischief n การก่อกวน
mischief n ความเสียหาย
mischief-maker n ผู้ก่อการร้าย
mischief-making n การก่อการร้าย
mischievous adj ซน
mischievous adj ซึ่งเป็นอันตราย
mischievous child n เด็กซุกซน
mischievously adv อย่างเป็นภัย
mischievousness n ความเป็นอันตราย
miscibility n การผสมกันได้
miscible adj ที่ผสมกันได้
miscievious adj ซน
miscompute vt คำนวณผิด
misconceive vi เข้าใจผิด
misconceive of phrv คิดผิดเกี่ยวกับ
misconceived adj ซึ่งตีความผิด
misconception n ความเข้าใจผิด
misconcepton n ความคิดที่ไม่ถูกต้อง
misconduct n การประพฤติผิด
misconduct with phrv ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับ
misconstruction n การแปลความหมายผิด
misconstrue vt เข้าใจความหมายผิด
miscount vt คำนวณผิด
miscreancy n การเป็นคนนอกรีต
miscreant n คนเลว
miscreant n คนนอกรีต
miscue n การแทงพลาด (การเล่นบิลเลียด)
miscue n การทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ)
miscue vi แทงพลาด (การเล่นบิลเลียด)
miscue vt แทงพลาด (การเล่นบิลเลียด)
miscue vi กระทำผิด (คำไม่เป็นทางการ)
misdate vt คำนวณเวลาผิด
misdate vt ลงวันที่ไว้ล่วงหน้า
misdeal vi ตกลงผิด
misdealer n ผู้ตกลงผิด
misdeed n การประพฤติผิด
misdemeanant n ผู้ทำความผิด (ทางกฎหมาย)
misdemeanor n ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย)
misdemeanor n การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ
misdemeanour n ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย)
misdemeanour n การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ
misdiagnose vt วินิจฉัยผิดพลาด
misdiagnosis n การวินิจฉัยผิด
misdial vi หมุนเบอร์โทรศัพท์ผิด
misdial vt หมุนเบอร์โทรศัพท์ผิด
misdid vt กริยาช่องที่ 2 ของ misdo
misdirect vt ใช้ผิดหรือใช้ไม่ถูกสถานการณ์
misdirect vt ส่งผิด
misdirection n การนำทางผิด
misdo vt ทำผิด
mise en scene n การจัดฉากบนเวที
miseable adj เหงาหงอยและสิ้นหวัง
misemploy vt ทำผิด
misemployment n การใช้ในทางที่ผิด
miser n คนตระหนี่
miserable adj ทุกข์ยาก
miserableness n ความทุกข์ยาก
miserably adv อย่างทุกข์ยาก
miserliness n ความตระหนี่
miserly adj ตระหนี่
misery n ความทุกข์ยาก
misestimate vt ประเมินผิด
misfeasance n การกระผิด
misfeasor n ผู้ทำผิดกฎหมาย
misfire vi (เครื่องยนต์) ไม่ติด
misfire vi (ปืน) ยิงไม่ออก
misfire vi (แผนการ) ผิดพลาด
misfit n ผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้
misfit n เสื้อผ้าที่ผิดขนาด
misfortunate adj น่าสงสาร
misfortune n โชคร้าย
misgave vt กริยาช่องที่ 2 ของ misgive
misgive vt ทำให้กลัว
misgiven vt กริยาช่องที่ 2 ของ misgive
misgiving n ความสงสัย
misgovern vt ปกครองไม่ดี
misgovernment n การปกครองไม่ดี
misguidance n การแนะนำผิด
misguide vt แนะนำผิด
misguided adj ซึ่งนำทางผิด
misguidedly adv อย่างแนะนำผิดๆ
misguidedness n การแนะนำผิดๆ
mishandle vt ทำผิด
mishandling n การจัดการผิดพลาด
mishap n อุบัติเหตุ
mishear vi ได้ยินผิด
mishear vt ได้ยินผิด
mishit vt ตีพลาด
mishmash n สิ่งที่ผสมกัน
misinform vt ให้ข้อมูลผิดๆ
misinformant n ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
misinformation n การให้ข้อมูลผิดๆ
misinformed adj ซึ่งเข้าใจผิด
misinformer n ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
misinterpret vt แปลความหมายผิดๆ
misinterpretation n การแปลความหมายผิดๆ
misinterpreted vt กริยาช่องที่ 2 ของ misunderstand
misinterpretor n ผู้แปลความหมายผิดๆ
misjudge vt ทำให้เข้าใจผิด
misjudgement n การตัดสินผิด
misjudgment n การตัดสินใจผิด
mislabeled adj เรียกไม่ถูก
mislaid adj ซึ่งใส่ผิดที่
mislay vt ใส่ผิดที่
mislead vt ชักนำไปในทางที่ผิด
mislead vt ทำให้เข้าใจผิด
misleading adj หลอกลวง
misleading adj ซึ่งแนะนำไปในทางที่ผิด
misled adj ซึ่งนำทางผิด
mislike vt ไม่ชอบ
mismanage vt จัดการผิด
mismanagement n การจัดการผิด
mismatch vt จับคู่กันอย่างผิดๆ
mismatch n คู่ที่ไม่เหมาะสมกัน
misname vt ใส่ชื่อผิด
misnamed adj เรียกไม่ถูก
misnaming n การเรียกชื่อผิด
misnomer n ชื่อไม่เหมาะสม
misnomer n การเรียกชื่อผิด
misogamy n การเกลียดชังการแต่งงาน
misogynic adj ซึ่งเกลียดชังผู้หญิง
misogynist n ผู้เกลียดชังผู้หญิง
misogynistic adj ซึ่งเกลียดชังผู้หญิง
misogynous adj เกลียดชังผู้หญิง
misogyny n การเกลียดชังผู้หญิง
misplace vt ใส่ผิดที่
misplace vt ไว้ใจคนผิด
misplaced adj ซึ่งใส่ผิดที่
misplacement n การใส่ผิดที่
misprint n การพิมพ์ผิด
misprint vt พิมพ์ผิด
misprision n การบกพร่องต่อหน้าที่
mispronounce vi ออกเสียงผิด
mispronounce vt ออกเสียงผิด
mispronunciation n การออกเสียงผิด
misquotation n การอ้างผิด
misquote vt อ้างอิงผิด
misquote vt อ้างผิด
misquotion n การอ้างผิด
misread vt อ่านผิด
misremember vi จำผิด
misremember vt จำผิด
misreport vt รายงานผิด
misrepresent vt บอกผิด
misrepresent vt ทำเป็นตัวอย่างที่ผิด
misrepresentation n การเป็นตัวอย่างที่ผิด
misrul vt ปกครองไม่ดี
misrule n การปกครองที่ไม่ดี
misrule n ความวุ่นวาย
misrule vt ปกครองไม่ดี
Miss n นางสาว
Miss n คำเรียกนำหน้านางงามในการประกวดความงาม
miss vi พลาด
miss vt ทำพลาด
miss vt ไม่เข้าใจ
miss vt หลีกเลี่ยง
miss vt ขาดเรียน
miss vt ไปไม่ทัน
miss vt คิดถึง
miss n นางสาว
miss n หญิงสาว
miss out phrv ไม่ใส่
miss out phrv ไม่สนใจ
miss out phrv พลาดโอกาส
miss the boat idm พลาดโอกาส (คำไม่เป็นทางการ)
miss the boat sl ทำผิดพลาด
miss the point idm ไม่เข้าใจประเด็น
Miss World n นางงาม
Miss x abbr คนลึกลับ
missal n หนังสือสวดมนต์
missed adj ซึ่งพลาดไป
missed adj ซึ่งคิดถึง
misshape vt ทำให้ผิดรูปผิดร่าง
misshapen adj ผิดรูปผิดร่าง
misshapenly adv อย่างผิดรูปผิดร่าง
misshapenness n การผิดรูปผิดร่าง
missile n ขีปนาวุธ
missile n สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด
missilery n การทำระเบิดปรมาณู
missilry n การทำระเบิดปรมาณู
missing adj ซึ่งหายไป
missing adj ขาดแคลน
missing person n ผู้สูญหาย
mission n งานที่ได้รับมอบหมาย
mission n คณะผู้แทน
mission statement n เอกสารบอกวัตถุประสงค์ขององค์กร
missionary n หมอสอนศาสนา
missionary adj เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา
missioner n หมอสอนศาสนา
missis n คำเรียกภรรยา
missis n นายผู้หญิง
Mississippi n แม่น้ำในอเมริกากลาง
missive n จดหมาย
missive adj ซึ่งส่งจากทางราชการ
Missouri n รัฐมิซซูรีของสหรัฐอเมริกา
misspeak vi พูดผิด
misspeak vt พูดผิด
misspell vt สะกดผิด
misspell vi สะกดผิด
misspelled adj ซึ่งสะกดผิด
misspelt adj ซึ่งสะกดผิด
misspend vt ใช้ฟุ่มเฟือย (เวลา, เงิน)
misstate vt กล่าวอย่างผิดๆ
misstatement n การกล่าวบิดเบือน
misstep n ก้าวผิดทาง
misstep n ความผิดพลาด
missus n ภรรยา (ใช้หลัง my, your, his, the)
missus n คำเรียกผู้หญิงในกรณีที่ไม่รู้จักชื่อ
missus sl ภรรยาหรือแฟนสาว
mist n หมอก
mist n สิ่งที่ทำให้มืดมน
mist vt ทำให้เลือนลาง
mist vi ถูกปกคลุมด้วยหมอก
mist over phrv ทำให้มัวลง
mist over phrv ทำให้เป็นฝ้าจากไอน้ำ
mist over phrv ทำให้เป็นฝ้าจากไอน้ำ
mistakable adj ซึ่งเข้าใจผิด
mistakably adv อย่างผิดพลาด
mistake n ความผิดพลาด
mistake n ความเข้าใจผิด
mistake vt ทำให้เข้าใจผิด
mistake vi ทำผิด
mistake about phrv คิดผิดเกี่ยวกับ
mistake for phrv เข้าใจผิดว่าเป็น
mistaken adj ซึ่งเข้าใจผิด
mistaken adj ไม่เหมาะสม
mistakenly adv อย่างไม่เหมาะสม
mistaking n ความเข้าใจผิด
mistatement n การพูดเท็จ
misteaching adj ซึ่งแนะนำไปในทางที่ผิด
Mister n นาย (สัญลักษณ์ย่อคือ Mr.)
mister n นาย (คำย่อคือ Mr)
misterm vt เรียกชื่อผิด
misterm vt ใส่ชื่อผิด
mistily adv อย่างมัวๆ
mistime vt คำนวณเวลาผิด
mistiming n การประเมินเวลาผิด
mistiness n ความมืดมัว
mistitle vt เรียกชื่อผิด
mistitle vt ใส่ชื่อผิด
mistletoe n ไม้จำพวกกาฝากขึ้นตามต้นไม้ในฤดูหนาวของยุโรป
mistook vt กริยาช่องที่ 2 ของ mistake
mistral n ลมเหนือที่แห้งและหนาวเย็น
mistreat vt ทำไม่ดีต่อ
mistreated adj ซึ่งกดขี่
mistreatment n การทำทารุณ
mistress n ภรรยาลับ
mistress n นายผู้หญิง
mistress n ผู้หญิงผู้ชำนาญด้านใดด้านหนึ่ง
mistrial n การพิจารณาที่ข้อยุติไม่ได้
mistrust n ความไม่ไว้วางใจ
mistrust vt ไม่เชื่อใจใน
mistrustful adj ซึ่งไม่ไว้วางใจ
mistrustfully adv อย่างไม่น่าไว้วางใจ
misty adj ที่ปกคลุมด้วยหมอก
misty adj ไม่ชัดเจน
misty-eyed adj ซึ่งร้องไห้ฟูมฟาย
misunderstand vt เข้าใจผิด
misunderstanding n ความเข้าใจผิด
misunderstanding n ความไม่เห็นด้วย
misunderstood vt กริยาช่องที่ 2 ของ misunderstand
misusage n การใช้ในทางที่ผิด
misuse n การใช้ในทางที่ผิด
misuse n การปฏิบัติอย่างเลวร้าย
misuse vt ใช้ในทางที่ผิด
misuse vt ใช้อย่างหนัก
mite n ตัวเห็บ
mite n เด็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ)
mite n เงินจำนวนเล็กน้อย
miter n หมวกที่พระใส่
mithicize vt ทำให้เป็นตำนาน
mitigate vt ทำให้ลดน้อยลง
mitigate vi บรรเทา
mitigate vi ทำให้อ่อนโยนขึ้น
mitigate against phrv ทำให้ยุ่งยาก
mitigating adj ซึ่งช่วยลดหย่อน
mitigation n การผ่อนคลาย
mitigative adj ซึ่งช่วยบรรเทา
mitosis n กระบวนการแบ่งเซลล์
mitre n หมวกที่พระใส่
mitt n ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว
mitten n ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว
mitts sl มือ
mix vi ผสม
mix vt ผสม
mix vt ทำให้รวมตัวกัน
mix vi พบปะผู้คน
mix n ของผสม
mix n การผสมกัน
mix in phrv ผสมใน
mix in phrv เข้ากับคนอื่นได้ดี
mix up phrv ผสม
mix up phrv ทำให้สับสน
mix up in phrv เกี่ยวข้องกับ
mix up with phrv คบหากับ
mix with phrv ทำให้รวมกับ
mix with phrv พูดคุยกับคนจำนวนมาก
mix-up n สถานการณ์สับสนวุ่นวาย (เพราะตัดสินใจหรือทำผิดพลาด)
mixed adj ที่ผสมกัน
mixed bag idm คนหรือสิ่งของคละเคล้ากัน
mixed bag n กลุ่มคนหรือสิ่งของที่มีหลากหลาย
mixed blessing n สิ่งที่มีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
mixed doubles n การแข่งขันแบบคู่ผสม (ชายและหญิง)
mixed economy n ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างกิจการของรัฐและเอกชน
mixed farming n การทำฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
mixed grill n อาหารที่ประกอบด้วยผักและเนื้อย่าง
mixed language n ภาษาครีโอล
mixed marraige n การแต่งงานของคนต่างเชื้อชาติหรือศาสนากัน
mixed metaphor n การใช้คำหรือสำนวนเปรียบเทียบขัดแย้งกันแต่ทำให้ตลกขบขัน
mixed up adj ซึ่งไม่เป็นระเบียบ
mixed-ability adj สำหรับนักศึกษาที่มีระดับความสามารถหลากหลาย
mixed-up adj ซึ่งสับสนวุ่นวาย
mixer n เครื่องผสม
mixing bowl n ชามใหญ่สำหรับผสมอาหาร
mixture n การผสม
mixture n ส่วนผสม
ml abbr คำย่อของ millilitre(s)
mm abbr คำย่อของ millimetre(s)
mnemonic n คำหรือวลีที่ช่วยในการจำ
mnemonic adj ที่ช่วยในการจำ
mnemotechnic adj ที่ช่วยในการจำ
MO abbr คำย่อของ Missouri
mo n ชั่วขณะ
moan vi คราง
moan vi บ่น
moan n เสียงคราง
moan n การบ่น (คำไม่เป็นทางการ)
moan about phrv คร่ำครวญถึง
moaner n เสียงคร่ำครวญ
moat n คูน้ำรอบปราสาทหรือเมือง
moat vt ล้อมรอบด้วยคูน้ำกว้าง
moated adj ซึ่งมีคูล้อมรอบ
mob n ฝูงชนที่กำลังสับสนอลหม่าน
mob n แก๊งมาเฟีย
mob vt รุมล้อม
mob vt ก่อการจลาจล
mob cap n หมวกผ้าฝ้ายคลุมผมของผู้หญิงในช่วงศตวรรษที่ 18-19
mobile adj ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย
mobile adj แปรเปลี่ยนได้ง่าย
mobile n เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้
mobile home n บ้านเคลื่อนที่
mobile hospital n รถพยาบาล
mobile library n ห้องสมุดเคลื่อนที่
mobile phone n โทรศัพท์เคลื่อนที่
mobilisation n การทำให้เคลื่อนที่
mobilise vt ทำให้เคลื่อนที่
mobility n การเคลื่อนที่ได้ง่าย
mobilization n การทำให้เคลื่อนที่
mobilize vi ระดมกำลัง
mobilize vt ระดมกำลัง
mobster n อาชญากร
moby sl เมกกะไบต์ (หน่วยวัดขนาดความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์)
moccasin n รองเท้าหนังกวางนุ่มไม่มีส้นของชาวอินเดียนแดง
moccasin n รองเท้าหนังส้นเตี้ย
mocha n กาแฟชนิดมอคค่า
mock vi เยาะเย้ย
mock vt เยาะเย้ย
mock vt เลียนแบบ
mock adj ที่แกล้งทำ
mock at phrv ล้อเลียน
mock up phrv เลียนแบบ
mock-up n แบบจำลอง
mocker n ผู้ล้อเลียน
mockery n การล้อเลียน
mockery n การเลียนแบบ
mockery n การเยาะเย้ย
mocking adj เชิงเยาะเย้ย
mocking adj เหน็บแนม
mocking adj ช่างเสียดสี
mocking adj ซึ่งชอบถากถาง
mockingbird n นกอเมริกาลายสีดำและขาว
mod n กลุ่มคนหนุ่มสาวในอังกฤษช่วงปีค.ศ.1960
MOD abbr คำย่อของ Ministry of Defence
modal adj เกี่ยวกับการแสดงมาลา (mood) (ทางไวยากรณ์)
modal auxiliary n คำกริยาช่วย
modal auxiliary verb n คำกริยาช่วย
modal auziliary n คำกริยาช่วย
modal verb n คำกริยาช่วย
mode n วิธีการ
mode n แบบนิยม
model n แบบจำลอง
model n นางแบบ
model n ต้นแบบ
model vi แสดงแบบ
model vt จำลองแบบ
model adj น่าถือเป็นแบบอย่าง
model vi เป็นแบบให้ (นักวาดรูป)
model after phrv ทำตาม
model after phrv ทำตาม
model after phrv ทำตาม
model home n บ้านตัวอย่าง
modeler n ผู้ทำหุ่นจำลอง
modeling n การสร้างหุ่นจำลอง
modeling n การเดินแบบ
modeller n ผู้ทำหุ่นจำลอง
modelling n การสร้างหุ่นจำลอง
modelling n การเดินแบบ
modem n อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ทางคอมพิวเตอร์)
modenization n การทำให้ทันสมัย
moderate adj ปานกลาง
moderate adj (อากาศ) อบอุ่น
moderate n ผู้ที่มีความคิดไม่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมือง)
moderate vi บรรเทาลง
moderate vt ทำให้บรรเทา
moderate vt เป็นประธาน
moderately adv อย่างพอสมควร
moderation n การทำให้น้อยลง
moderation n ความพอประมาณ
moderationist n ผู้ที่มีความคิดทางการเมืองเป็นกลาง
moderator n ผู้ช่วยไกล่เกลี่ย
modern adj สมัยใหม่
modern n คนสมัยใหม่
modern-day adj เกี่ยวกับปัจจุบัน
modernisation n การทำให้ทันสมัย
modernise vt ทำให้ทันสมัย
modernise vt ทำให้ทันสมัย
modernism n ความทันสมัย
modernist n คนสมัยใหม่
modernist adj สมัยใหม่
modernistic adj สมัยใหม่
modernity n ความทันสมัย
modernization n นวัตกรรม
modernization n การฟื้นฟูดินแดนท้องถิ่นที่เสียหายหรือเสื่อมสลายไปแล้ว
modernize vt ทำให้ทันสมัย
modest adj ไม่ใหญ่โตโอ่อ่า
modest adj ถ่อมตัว
modest adj เรียบร้อย
modestly adv โดยพอประมาณ
modestly adv อย่างถ่อมตัว
modestly adv อย่างเรียบร้อย
modesty n ความพอประมาณ
modesty n ความถ่อมตัว
modesty n ความเรียบร้อย
modicum n จำนวนเล็กน้อย
modification n การเปลี่ยนแปลง
modified adj ที่เปลี่ยนแปลง
modified adj ที่เปลี่ยนแปลง
modifier n ผู้แก้ไข
modifier n สิ่งที่แก้ไข
modifier n ส่วนขยาย
modify vi เปลี่ยนแปลง
modify vt ลดหย่อน
modify vt เปลี่ยนแปลง
modify vt ประกอบคำกริยา (ทางไวยากรณ์)
modish adj ทันสมัย
modishness n ความสวยงามทันสมัย
modular adj ประกอบด้วยหน่วยแยกต่างๆ ที่สามารถรวมกันได้
modulate vt ทำให้เบาบางลง
modulate to phrv เปลี่ยนระดับเสียงไปเป็น (ดนตรี)
modulation n การปรับเสียง
module n เกณฑ์ในการวัด
module n หลักสูตรการศึกษา
modus operandi n วิธีการทำงาน
modus vivendi n วิถีชีวิต
moggie n แมว
moggy n แมว
mogul n ผู้มีอำนาจ
mohair n ผ้าขนแพะหรือกระต่าย
Mohammed n ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม
Mohammedan n ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม
Mohammedanism n ศาสนาอิสลาม
Mohawk n ชนชาวเผ่าอินเดียนแดงเผ่าหนึ่ง
Mohawk n ภาษาอินเดียนแดง
Mohican n การตัดผมทรงอินเดียนแดง
moi int ฉัน (เชิงขบขัน)
moil n งานเหนื่อยยาก
moiler n ผู้ทำงานเหนื่อยยาก
moist adj เปียกชื้น
moist adj น้ำตานอง
moisten vt ทำให้เปียก
moistener n ผู้ทำให้เปียกชื้น
moistly adv อย่างเปียกชื้น
moistness n ความเปียกชื้น
moisture n ความชื้น
moistureless n ไร้ความชื้น
moisturise vi ทาครีมเพื่อให้ผิวชุ่มชื้น
moisturise vt ทาครีมเพื่อให้ผิวชุ่มชื้น
moisturiser n ครีมทาผิวที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น
moisturize vt ทำให้ชุ่มชื้น
moisturizer n ครีมหรือโลชั่นสำหรับทาให้ความชุ่มชื้นกับผิว
mojo sl เฮโรอีน
molar n ฟันกราม
molar adj เกี่ยวกับฟันกราม
molasses n กากน้ำตาล
molasses n น้ำเชื่อมข้นที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล
mold n เบ้าหล่อ
mold n แบบที่หล่อออกมา
mold vt หล่อแบบ
mold n รา
mold vi ขึ้นรา
moldable adj ซึ่งก่อเป็นรูปเป็นร่าง
molder vt ทำให้เสื่อมสลาย
moldiness n การเต็มไปด้วยดินหรือซากไม้ผุ
molding adj การปั้น
molding board n แผ่นกระดานทำอาหาร (เช่น นวดแป้ง)
moldy adj ซึ่งเก่าและไม่อยู่ในสภาพดี
moldy adj ซึ่งมีดินอยู่เต็ม
mole n ไฝ
mole n ตัวตุ่น
mole n น้ำหนักโมเลกุลของสสาร
mole n เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเปิดเผยความลับให้แก่ศัตรูของชาติ
mole n กำแพงหินที่สร้างในทะเล
molecular adj ซึ่งเกี่ยวกับโมเลกุล
molecular adj เกี่ยวกับโมเลกุล
molecular weight n น้ำหนักโมเลกุล
molecularity n การประกอบด้วยโมเลกุล
molecularly adv ประกอบด้วยโมเลกุล
molecule n โมเลกุล
molehill n เนินดินเล็กๆ ที่ตัวตุ่นขุดไว้เพื่ออยู่อาศัย
moleskin n หนังตัวตุ่น
molest vt รบกวน
molest vt ปลุกปล้ำ
molestation n การรบกวน
molester n ผู้รุกราน
moll n เพื่อนหญิงของอาชญากร
mollcoddler n คนที่ถูกทะนุถนอมหรือตามใจจนเคยตัว
mollification n การปลอบโยน
mollifier n ผู้ปลอบโยน
mollify vt ทำให้สงบ
mollusc n สัตว์จำพวกหอยและปลาหมึก
mollusk n สัตว์ทะเลประเภทหอยและปลาหมึก
molly n ปลาเขตร้อนจำพวก Poecilia Mollienesia
mollycoddle vt ตามใจมากไป
mollycoddle n ผู้ถูกตามใจจนเคยตัว
Molotov cocktail n ระเบิดขวดแก๊ซโซลีน
molt vi (นกหรือสัตว์อื่น) สลัดขน
molt vi (นกหรือสัตว์อื่น) สลัดขน
molt vi ลอกคราบ
molt vt ลอกคราบ
molten adj ซึ่งหลอมละลาย
molto adv มาก (ทางดนตรี)
moly n ยาแก้มนตร์เสน่ห์
molybdenum n ธาตุชนิดหนึ่ง
mom n แม่ (คำไม่เป็นทางการ)
moment n ชั่วขณะ
moment n โอกาสสำคัญ
moment n ความสำคัญ
moment of truth idm ช่วงที่ต้องเผชิญกับความจริง
moment of truth n ช่วงเวลาสำคัญของชีวิต
momentarily adv ชั่วขณะ
momentarily adv ในเวลาอันใกล้นี้
momentariness n ช่วงเวลาสั้นๆ
momentary adj ชั่วขณะ
momently adv อย่างชั่วขณะ
momentous adj ชั่วขณะ
momentum n แรงผลักดัน
momentum n ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
momma n แม่
mommy n แม่
mon prf เดี่ยว
Mon. n คำย่อของ Monday
monarch n พระมหากษัตริย์
monarchic adj เกี่ยวกับกษัตริย์
monarchical adj เกี่ยวกับกษัตริย์
monarchist n ผู้เชื่อในระบอบการปกครองแบบกษัตริย์
monarchy n การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
monarchy n ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
monasterial adj เกี่ยวกับที่อยู่ของพระ
monastery n วัด
monastery n วัด
monastic adj เกี่ยวกับพระหรือที่อยู่ของพระ
monastically adv อย่างสันโดษ
monasticism n การเป็นพระ
monaural adj ซึ่งได้ยินเสียงเดียว
monaurally adv โดยได้ยินเพียงเสียงเดียว
monchrome n ภาพขาวดำ
Monday n วันจันทร์
monetarily adv ทางการเงิน
monetarism n ทฤษฎีเกี่ยวกับการเงิน
monetarist n ผู้สนับสนุน monetarism
monetary adj เกี่ยวกับเงินตรา
money n เงิน
money n ทรัพย์สิน
money box n กระปุกออมสินแบบมีกุญแจล็อกได้
money down adj ที่จ่ายเงินเมื่อส่งมอบของ
money in bank n เงินฝาก
money in no object idm ไม่สำคัญว่าบางสิ่งจะราคามากเท่าไร
money market n ธนาคารและองค์กรการเงินที่ให้กู้ยืมเงินและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
money of account n หน่วยเงินตราสำหรับชำระบัญชี
money order n ใบสั่งจ่ายเงิน
money supply n จำนวนเงินหมุนเวียนทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศ
money talks idm เงินบันดาลทุกสิ่ง
money talks sl เงินบันดาลทุกสิ่ง
money-concious adj เฉียบแหลม
money-grabber n ผู้ละโมบ
money-grabbing n ซึ่งพยายามหาเงินให้ได้มากๆ
money-grubber n ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ
money-grubbing int ความละโมบ
money-saving adj ซึ่งช่วยประหยัดเงิน
money-spinner n สิ่งที่ช่วยหาเงินจำนวนมาก
moneybag n ถุงเงิน
moneybags n คนร่ำรวย
moneyed adj ซึ่งมีเงินมาก
moneyed adj ร่ำรวย
moneylender n ผู้ให้ยืมเงินโดยปราศจากดอกเบี้ย
moneyless adj แร้นแค้น
moneymaker n คนหาเงินเก่ง
moneymaking n ความมั่งคั่ง
moneymonger n นายหน้าเงินกู้
mong sl คนปัญญาอ่อน
monged sl เมา
monger n คนขายของเร่
monger vt ขายของ
Mongol n ชาวมองโกล
Mongolia n แคว้นมองโกเลียในทวีปเอเชีย
Mongolian n มองโกลเลีย
Mongolian n ชาวมองโกลเลีย
Mongolian n ภาษามองโกลเลีย
Mongolian adj เกี่ยวกับมองโกลเลีย
Mongoloid adj เกี่ยวกับคนมองโกล
mongoose n พังพอน
mongrel n คน สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม
mongrel adj ซึ่งเป็นพันธุ์ผสม
monicker n ชื่อหรือชื่อเล่น
monied adj ซึ่งมีเงินมาก
monies n คำนามพหูพจน์ของ money
moniker n ชื่อหรือชื่อเล่น
moniker sl ชื่อเล่น
monism n ความเชื่อในเรื่องของการมีมาตรฐานเดียว
monist n ผู้เชื่อในเรื่องของการมีมาตรฐานเดียว
monistic adj เกี่ยวกับการมีมาตรฐานเดียว
monistical adj เกี่ยวกับการมีมาตรฐานเดียว
monistically adv อย่างมีมาตรฐานเดียว
monition n การตักเตือน
monitor n เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด
monitor n ผู้ดูแล
monitor vt ดูแล
monitorial adj เกี่ยวกับการใช้เครื่องมอนิเตอร์
monitorship n การใช้เครื่องมอนิเตอร์
monitory adj ซึ่งเป็นสิ่งเตือน
monk n พระสงฆ์
monkey n ลิง
monkey n เด็กซุกซน
monkey vt เลียนแบบ
monkey sl ผู้ติดยา
monkey sl 500 ปอนด์
monkey business idm สิ่งไม่ชอบมาพากล
monkey business sl เรื่องตลก
monkey with phrv ทำให้ยุ่งเหยิง
monkey wrench n กุญแจเลื่อน
monkeyshine n การเล่นคะนอง
monkish adj เกี่ยวกับพระ
monniker sl ชื่อเล่น
mono adj คำเรียกสั้นๆ ของ monophonic
mono prf เดี่ยว
monochroic adj ซึ่งมีสีเดียว
monochromatic adj ซึ่งมีสีเดียว
monochrome adj ซึ่งเป็นสีขาวดำ
monochrome adj ภาพขาวดำ
monochrome n ศิลปะการวาดภาพโดยใช้สีเดียว
monochromic adj เกี่ยวกับการให้สีเดียว
monochromist n ผู้ให้สีเดียว
monocle n แว่นข้างเดียว
monocotyledon n ต้นไม้ตระกูล Liliopsida
monocotyledonous adj เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล Liliopsida
monocular adj ซึ่งมีตาข้างเดียว
monocycle n รถล้อเดี่ยว (โดยเฉพาะรถจักรยานถีบ)
monogamic adj เกี่ยวกับการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว
monogamist n ผู้มีคู่สมรสเพียงคนเดียว
monogamous adj เกี่ยวกับการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว
monogamy n การมีคู่สมรสเพียงคนเดียว
monoglot n ผู้พูดหรือเขียนภาษาเดียว
monogram n อักษรย่อ
monogram vi ใช้อักษรย่อ
monogrammatic adj เกี่ยวกับตัวย่อ
monogrammed adj ซึ่งเป็นชื่อย่อ
monograph n บทความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
monographic adj เกี่ยวการเขียนเรื่องเพียงเรื่องเดียว
monogyny n การมีภรรยาคนเดียว
monolingual adj ซึ่งพูดหรือเขียนเพียงภาษาเดียว
monolith n หินหรือเสาหินขนาดใหญ่ก้อนเดียว
monolithic adj ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก
monolog n บทพูดคนเดียว
monologist n ผู้พูดคนเดียว
monologue n บทพูดคนเดียว
monologuist n ผู้พูดคนเดียว
monoloque n การบรรยายที่เคร่งเครียด
monomania n การครุ่นคิดเรื่องเดียว
monomaniac adj เกี่ยวกับการครุ่นคิดเรื่องเดียว
monomaniacal adj ซึ่งครุ่นคิดเรื่องเดียว
mononucleosis n โรคติดเชื้อ
monophonic adj ซึ่งมีช่องทางออกของเสียงทางเดียว
Monophysite n ผู้เชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีลักษณะเดียว
Monophysitic adj เกี่ยวกับความเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีลักษณะเดียว
Monophysitism n การความเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีลักษณะเดียว
monoplane n เครื่องบินปีกเดียว
monopolisation n การทำให้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
monopolise vt ทำให้มีสิทธิ์เพียงผู้เดียว
monopolist n ผู้ถือเอกสิทธิ์
monopolization n การถือเอกสิทธิ์
monopolize vt ผูกขาด
monopolized adj ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร
monopolizer n ผู้ถือเอกสิทธิ์
monopoly n ระบบผูกขาด
monorail n รางรถไฟรางเดียว
monosodium glutamate n สารชูรส (คำย่อคือ MSG)
monosyllabic adj ซึ่งมีพยางค์เดียว (ทางภาษาศาสตร์)
monosyllabically adv อย่างมีเพียงพยางค์เดียว
monosyllable n คำพยางค์เดียว
monotheism n ความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
monotheist n ผู้เชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
monotheistic adj เกี่ยวกับความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
monotheistical adj เกี่ยวกับความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
monotheistically adv เกี่ยวกับความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว
monotint n ภาพขาวดำ
monotone n การพูดแบบไม่มีเสียงสูงต่ำ
monotonic adj เกี่ยวกับการเปล่งระดับเสียงเดียว
monotonous adj น่าเบื่อหน่าย
monotonously adv อย่างเปล่งระดับเสียงเดียว
monotonousness n การเปล่งระดับเสียงเดียว
monotony n ความซ้ำซาก
monoxide n โมโนอ็อกไซด์
Monroe n ประธานาธิบดีมอนโร (คนที่ห้า) ของอเมริกา
Monseigneur n ตำแหน่งของพระในนิกายโรมันคาทอลิก
monsieur n นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส)
Monsieur n นาย (มาจากภาษาฝรั่งเศส)
monsieur n คำเรียกสุภาพบุรุษ
Monsignor n คำเรียกที่ใช้กับพระ
monsoon n ลมมรสุม
monsoon n ฤดูมรสุม
monsoonal adj เกี่ยวกับมรสุม
monster n สัตว์ประหลาด
monster n คนโหดร้าย
monster adj ใหญ่โตมาก
monstrance n ภาชนะใส่น้ำมนตร์
monstrosity n ความโหดร้าย
monstrous adj ชั่วร้าย
monstrously adv อย่างน่าเกลียดน่ากลัว
monstrousness n ความน่าเกลียดน่ากลัว
montage n ภาพตัดต่อ
montage n การตัดต่อภาพ
montage vt ตัดต่อภาพ
Montana n รัฐมอนตานาในสหรัฐอเมริกา
montane adj ซึ่งปลูกตามภูเขา
Monterey Jack n เนยแข็งแบบอเมริกัน
month n เดือน
month of leap year n กุมภาพันธ์
monthly adj เป็นรายเดือน
monthly adv ทุกเดือน
monthly n นิตยสารรายเดือน
monthly n ช่วงที่มีประจำเดือน (คำไม่เป็นทางการ)
montura n อานม้า
monty n จำนวนเงิน
monument n อนุสาวรีย์
monument n บุคคลตัวอย่าง
monumental adj ยิ่งใหญ่
monumental adj ซึ่งเป็นอนุสรณ์
monumentality n การเป็นอนุสาวรีย์
monumentally adv อย่างมีความหมายมาก
mony suf ภาวะ
moo vi ส่งเสียงร้อง (วัว)
moo n เสียงร้องของวัว
moo juice sl นม
moo-cow n วัวตัวเมีย
mooch vi เดินเรื่อยเปื่อย
mooch vt ลักโขมย
mooch sl ขโมย
moocher n ผู้ขอ
mood n อารมณ์
mood n มาลา (ทางไวยากรณ์)
mood music n เพลงฟังสบายๆ
mood temperament n นิสัย
moodily adv อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว
moodiness n ความหงุดหงิด
moodly adj อารมณ์เสีย
moody adj หงุดหงิด
moolar sl เงิน
moon n พระจันทร์
moon vi ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
moon vi คิดคำนึงถึง
moon away phrv ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ความสุข(มักจากความรัก)
moon boot n รองเท้าบูตสำหรับย่ำหิมะ
moonbeam n แสงจันทร์
mooncalf n คนไร้หัวคิด
moonie sl โชว์ก้น
moonless adj ซึ่งไม่มีแสงจันทร์
moonlight adj เกิดขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์
moonlight n แสงจันทร์
moonlight vi ทำงานแห่งที่สอง (คำไม่เป็นทางการ)
moonlit adj ที่สว่างด้วยแสงจันทร์
moonrise n การขึ้นของพระจันทร์
moonscape n ภาพพื้นผิวดวงจันทร์
moonscape n บริเวณที่โล่งเหมือนพื้นผิวดวงจันทร์
moonset n การขึ้นของพระจันทร์
moonshine n เหล้าเถื่อน
moonshine n ความเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ)
moonshine n แสงจันทร์
moonshine sl เหล้าวิสกี้ราคาถูก
moonshiner n ผู้ต้มเหล้าเถื่อน
moonshot n การปล่อยจรวดขึ้นสู่ดวงจันทร์
moonstone n พลอยสีน้ำเงิน
moonstruck adj ซึ่งทำลายด้วยแสงจันทร์
Moor n คนมุสลิมที่อาศัยในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ
moor n ที่ดินที่ไม่มีการเพาะปลูก
moor n ทุ่งโล่ง
moor vt ผูกเรือ
moorage n ท่าจอดเรือ
Moore n ชาวแอฟริกาตะวันตก
moorhen n นกพันธุ์เล็กสีดำมีจะงอยปากสีแดงเหลือง
mooring n ท่าจอดเรือ
Moorish adj เกี่ยวกับ Moor
moorland n ทุ่งที่มีต้นไม้เตี้ยๆ
moose n กวางขนาดใหญ่ที่มีเขาแบน
moose sl ผู้หญิงที่ไม่สวย
moot adj น่าโต้แย้ง
moot adj ไม่สำคัญ
moot vt เสนอความคิดหรือหัวข้อเพื่อการอภิปราย (มักใช้รูป passive voice)
moot vi ถกเถียง (คำทางการ)
moot n การอภิปราย
moot n สภาประชาชนในสมัยแองโกล-แซกซอนซึ่งมีอำนาจบริหารและร่างกฎหมาย
moot court n ศาลฝึกหัดสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมาย
mop n ไม้ถูพื้น
mop n ผมกระเซิง
mop vt ทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น
mop down phrv ถู
mop the floor with phrv ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ
mop up phrv เช็ดทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น
mop up phrv เอาชนะ
mop up phrv ทำเสร็จ (งาน)
mop with phrv ทำความสะอาดด้วย
mope vi เศร้าโศก
mope away phrv ซึมเซื่อง
moped n รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ซีซี)
moper n คนเศร้าโศก
mopes n ความเศร้าโศก
mopey adj ซึ่งเศร้าซึม
mopish adj ซึ่งเศร้าซึม
mopishly adv อย่างเศร้าซึม
moppet n หนูน้อย (คำไม่เป็นทางการ)
mopy adj ซึ่งเศร้าซึม
moquette n ผ้าหนานุ่มที่มีลายถักด้านหน้าใช้ทำพรมหรือผ้าคลุม
moraine n สิ่งที่โดนพัดพามา
moral adj ทางศีลธรรม
moral n เรื่องสอนใจ
moral fiber n การตกลงใจ
moral fibre n การตกลงใจ
moral sense n ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
moral story n เรื่องสั้นที่สั่งสอนศีลธรรม
moral support n การให้กำลังใจ
morale n กำลังใจ
moralise vi สั่งสอนศีลธรรม
moralise vt สั่งสอนศีลธรรม
moralist n ผู้มีศีลธรรม
moralistic adj ซึ่งเชื่อมั่นในศีลธรรม
morality n ความดีงาม
morality n จรรยา
moralize vt สั่งสอนศีลธรรม
morally adv อย่างถูกทำนองคลองธรรม
morally adv ทางศีลธรรม
morals n หลักความประพฤติ
morass n หล่ม
morass n สถานการณ์ที่ยุ่งยาก สับสน หรือเป็นปัญหา
moratorium n ช่วงหยุดการกระทำไว้ชั่วคราว
moratorium n การอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้
moratory adj ซึ่งยอมผ่อนผันการชำระหนี้
moray n ปลาไหลตระกูล Muraenidae
morbid adj ผิดปกติ
morbid adj เป็นโรค
morbidity n ความไม่สบาย
morbidly adv อย่างไม่สบาย
morbidness n การเป็นโรค
mordancy n การถากถาง
mordant adj เย้ยหยัน
mordant adj ซึ่งทำให้ติดสีย้อม
mordant n สารที่ช่วยให้สีย้อมติดเนื้อผ้าหรือวัสดุอื่น
mordantly adv อย่างเสียดสี
more adj มากกว่า
more det มากกว่า
more n จำนวนที่มากกว่า
more adj มากกว่า
more adv นานขึ้น
more and more adv ยิ่งขึ้น
more distant adj ไกลออกไปอีก
more frequently adv ยิ่งขึ้น
more fun than a barrel of monkeys idm สนุกตื่นเต้นมาก
more often than not idm ปกติ
more or less idm อย่างเหมาะสม
more than prep มากกว่า
more than one bargained for sl มากกว่าที่คาดไว้
moreover adv ยิ่งกว่านั้น
mores n ประเพณี
Morgan n พันธุ์ม้าชนิดหนึ่งของอเมริกันใช้สำหรับล่าสัตว์
Morgan n ม้าพันธุ์หนึ่ง
morganatic adj เกี่ยวกับการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงฐานะต่ำกว่า
morganatically adv โดยการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงต่ำต้อยกว่า
morgue n ที่เก็บศพ
moribund adj ใกล้ตาย
moribund adj ซึ่งอยู่ในภาวะย่ำแย่
moribund adj ใกล้จะสูญพันธุ์
moribundity n การใกล้จะสูญพันธุ์
Mormon n ผู้นับถือนิกาย Mormon Church
Mormonism n ความเชื่อในนิกาย Mormon Church
morn n เวลาเช้า (ทางวรรณคดี)
morning n ตอนเช้า
morning n ระยะแรกเริ่ม
morning adj ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า
morning after n อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
morning dress n เสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างเป็นทางการ
morning glory n พืชชนิดหนึ่ง
morning prayer n การสวดมนต์ตอนเช้า
morning room n ห้องสำหรับนั่งตอนเช้า
morning sickness n อาการคลี่นไส้อาเจียนในตอนเช้า (ในช่วงตั้งครรภ์)
morning star n ดาวศุกร์
morning wood sl การตั้งขึ้นของอวัยวะเพศชายตอนตื่นนอน
morning-after n อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
morning-after pill n ยาคุมกำเนิดซึ่งทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์
mornings adv ทุกเช้า
Morocco n มอร็อคโค
Morocco n ประเทศมอร็อคโค
moron n คนปัญญาอ่อน
moronic adj ซึ่งปัญญาอ่อน
moronically adv ซึ่งปัญญาอ่อน
moronity n ความพิการทางสมอง
morose adj ซึ่งมีอารมณ์ขุ่นมัว
morosely adv อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว
moroseness n การมีอารมณ์ขุ่นมัว
morph vi เปลี่ยนภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
morph vt เปลี่ยนภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
morph n หน่วยภาษาที่ประกอบด้วยเท่ากับหรือมากกว่า 1 morpheme
morpheme n หน่วยคำ (ทางภาษาศาสตร์)
morphemic adj เกี่ยวกับหน่วยคำ
morphemically adv เกี่ยวกับหน่วยคำ
morphia n มอร์ฟีน
morphine n มอร์ฟีน
morphing n การเปลี่ยนภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
morphologic adj เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช
morphological adj เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช
morphologically adv เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช
morphologist n ผู้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช
morphology n วิชาว่าด้วยการศึกษารูปร่างสัตว์และพืช
morris n การเต้นรำพื้นเมืองของอังกฤษ
morris dance n การเต้นรำพื้นเมืองของอังกฤษ
morrow n พรุ่งนี้
Morse code n ระบบส่งข้อความด้วยสัญญาณเสียงหรือไฟ
morsel n คำหนึ่ง (อาหาร)
morsel n จำนวนเล็กน้อย
morsel vt แบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ
mortal adj ต้องตาย
mortal adj เกี่ยวกับมนุษย์
mortal adj ซึ่งทำให้ถึงตาย
mortal adj จนตาย
mortal n ซึ่งต้องตายในที่สุด
mortal sin n บาปร้ายแรง (ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก)
mortality n ภาวะที่ต้องตาย
mortality n อัตราการตาย
mortally adv ขนาดถึงตาย
mortally adv อย่างปางตาย
mortar n ครก
mortar n ส่วนผสมของปูนขาวหรือซีเมนต์กับทรายและน้ำ
mortar vt โบกปูน
mortarboard n หมวกสวมใส่วันรับปริญญา
mortgage n การจำนอง
mortgage vt จำนอง
mortgagee n ผู้รับจำนอง
mortgager n ผู้จำนอง
mortgagor n ผู้จำนอง
mortice n เซาะเป็นร่อง
mortice n ช่องหรือรู
mortice vt ทำให้เป็นช่องหรือรู
mortician n สัปเหร่อ
mortification n การอับอาย
mortification n สิ่งที่ทำให้อับอาย
mortification n การบำเพ็ญทุกรกิริยา (ทางศาสนา)
mortified adj ซึ่งละอายใจ
mortifier n ผู้ทรมานตนเอง
mortify vt ทำให้อับอาย
mortify vt บำเพ็ญทุกรกิริยา
mortifying n การทำให้อับอาย
mortise n บาก
mortise vt บาก
mortuary n ห้องดับจิต
mortuary adj เกี่ยวกับการฝังศพ
mortuary adj เกี่ยวกับความตาย
Mosaic n เกี่ยวกับ Moses
mosaic n ลวดลายที่ทำด้วยกระจกสี
mosaic n เทคนิคการสร้างภาพหรือลวดลายด้วยกระจกสี
mosaic vt ทำด้วยโมเสค
mosaically adv เกี่ยวกับลวดลายแบบ mosaic
mosaicist n ผู้ทำลวดลายแบบ mosaic
Moscow n กรุงมอสโคว์ เป็นเมืองหลวงของรัสเซีย
Moses n ผู้ปลดปล่อยในคัมภีร์ฮิบรู
mosey vi รีบจากไป
mosh vt เต้นร็อก
Moslem n มุสลิม
Moslem n ชาวมุสลิม
Moslem adj มุสลิม
Moslem adj เกี่ยวกับมุสลิม
mosque n สุเหร่า
mosquito n ยุง
mosquito net n มุ้ง
mosquito netting n มุ้ง
mosquitofish n ปลาจำพวก Gambusia affinis
moss n พืชตะไคร่น้ำ
moss vt ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ
mossback n ผู้ยึดติดค่านิยมเก่าๆ
Mossi n ชาวแอฟริกาตะวันตก
mosslike adj เหมือนสาหร่ายทะเล
mossy adj ซึ่งปกคลุมด้วยต้นมอส
most adj มากที่สุด
most adj มากที่สุด
most pron จำนวนมากที่สุด
most adv ที่สุด
most n ส่วนใหญ่
most important adj สำคัญที่สุด
most of all idm เหนือสิ่งอื่นใด
most recent adj ล่าสุด
most recent adj ล่าสุด
most recently adv ครั้งล่าสุด
most terrible adj เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill)
mostly adv ส่วนมาก
motah sl รถยนต์
motar n หินปูน
mote n ขี้ผึ้ง
motel n โรงแรมแบบที่มีห้องนอนติดกับที่จอดรถ
motet n เพลงที่ขับร้องประสานเสียงในโบสถ์
moth n ผีเสื้อราตรี ออกหากินตอนกลางคืน
moth-eaten adj ซึ่งถูกทำลายด้วยแมลง
mothball vt เก็บไว้ใช้
mothball n ลูกเหม็น
mother n แม่
mother n แหล่งที่มา
mother adj เป็นแม่
mother vt เป็นผู้ให้กำเนิด
mother vt เลี้ยงดู
mother country n บ้านเกิด
mother figure n ผู้มีคุณสมบัติเหมือนแม่
mother hen n ผู้หญิงที่คอยดูแลหรือจ้ำจี้จ้ำไช
mother lode n แหล่งแร่ธาตุในเหมือง
mother ship n เรือลำใหญ่
Mother Superior n คุณแม่อธิการ
mother superior n คุณแม่อธิการ
mother tongue n ภาษาแม่
mother wit n สติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
mother-of-pearl n หอยมุก
mother-to-be n ว่าที่คุณแม่
motherfucker sl คนสารเลว (ใช้เมื่อแสดงความโกรธ)
motherhood n ความเป็นแม่
mothering n การดูแลเด็กหรือผู้อื่น
motherland n บ้านเกิดเมืองนอน
motherland n บ้านเกิด
motherless adj ซึ่งไม่มีแม่
motherly adv ในฐานะที่เป็นแม่
motherly adj อย่างแม่
mothership n ความเป็นแม่
mothership n ความเป็นแม่
mothproof adj ซึ่งต่อต้านการทำลายด้วยแมลง
mothy adj ซึ่งถูกทำลายด้วยแมลง
motif n บรรทัดฐาน
motile n ซึ่งเคลื่อนที่ได้
motility n การเคลื่อนที่ได้
motion n การเคลื่อนไหว
motion n กิริยาท่าทาง
motion n ญัตติ
motion vt โบกไม้โบกมือ
motion vi โบกไม้โบกมือ
motion picture n ภาพยนตร์
motion sickness n อาการคลื่นไส้อาเจียน
motion to idm โบกมือให้สัญญาณกับ
motion-picture director n ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์)
motional adj เกี่ยวกับการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว
motionless adj ซึ่งอยู่นิ่ง
motionless adj ซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว
motionless adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
motionlessly adv อย่างไร้การเคลื่อนที่
motionlessness n การหยุดเคลื่อนที่
motivate vt กระตุ้น
motivated adj ซึ่งมีแรงบันดาลใจ
motivating adj ที่เป็นสิ่งกระตุ้น
motivation n แรงบันดาลใจ
motivation n แรงจูงใจ
motivation n การให้แรงจูงใจ
motivational adj เกี่ยวแรงจูงใจ
motivative adj ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
motivator n ผู้เป็นแรงจูงใจ
motive n แรงจูงใจ
motive n จุดมุ่งหมาย
motive adj ซึ่งกระตุ้น
motive power n แหล่งพลังงานที่ทำให้เคลื่อนที่
motiveless adj ซึ่งไร้แรงจูงใจ
motley n การรวมสีหลายๆ สี
motley n เครื่องแต่งกายหลากหลายสีของตัวตลก
motley adj หลากสี
motley adj หลากหลาย
motocross n การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก
motocycle vi ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์
motocycle vt ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์
motor n เครื่องยนต์
motor n รถยนต์
motor vi ขับรถยนต์
motor adj เกี่ยวกับพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
motor adj เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
motor sl รถยนต์
motor boat n เรือบด
motor car n รถยนต์
motor coach n รถโดยสาร
motor fuel n น้ำมันเบนซิน
motor hotel n โรงแรมแบบที่มีห้องนอนติดกับที่จอดรถ
motor inn n โรงแรมแบบที่มีห้องนอนติดกับที่จอดรถ
motor mouth n คนพูดเสียงดังมากเกินไป
motor pool n รถบริษัทหรือองค์กร
motor racing n กีฬาแข่งรถเร็ว
motor scooter n รถจักรยานยนต์ขนาดเบา
motor truck n รถบรรทุก
motor vehicle n รถยนต์
motor vehicle n รถยนต์
motor-mouth n คนพูดเสียงดังมากเกินไป
motorbike n รถจักรยานยนต์
motorboat n เรือยนต์
motorbus n รถโดยสาร
motorcade n ขบวนรถยนต์นำบุคคลสำคัญไปยังที่ต่างๆ
motorcar n รถยนต์
motorcycle n รถจักรยานยนต์
motorcycle vi ขับรถจักรยานยนต์
motoring n การเดินทาง
motorised n ซึ่งมีเครื่องยนต์
motorist n คนขับรถยนต์
motorization n การใส่เครื่องยนต์
motorize vt ใส่เครื่องยนต์
motorized adj ซึ่งมีเครื่องยนต์
motorized n ซึ่งมีเครื่องยนต์
motorman n ผู้ขับรถยนต์
motormouth n คนพูดเสียงดังมากเกินไป
motorway n ทางด่วน
Motown sl เมืองยานยนต์ (โดยเฉพาะในดีทรอยต์และมิชิแกน)
mottle vt ทำให้เป็นรอย
mottled adj ซึ่งเป็นรอย
motto n ภาษิต
moue n การแสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป
mould n แม่พิมพ์
mould vt หล่อ
mould n แบบที่หล่อออกมา
mould n แม่พิมพ์
mould vt หล่อแบบ
mould vt ฝึก (นิสัย)
mould n รา
mould vt ขึ้นรา
moulder n ผู้หล่อ
moulding n การปั้น
mouldy adj ซึ่งปกคลุมด้วยรา
moult vi ลอกคราบ
moult vt ลอกคราบ
mound n เนิน
mound n (กองสิ่งของ) กองใหญ่
mount vt ขึ้น (ม้า, เขา, บันได)
mount vt เพิ่มขึ้น
mount vt ติด (ภาพ)
mount vt นำออกแสดง
mount n สิ่งที่ใช้ติดหรือตั้ง เช่น กระดาษติดภาพ
mount n ม้า
mount n ภูเขา
mount on phrv ปีนขึ้นไปบน (สัตว์หรือจักรยาน)
mount on phrv ติดไว้บน
mount to phrv ขึ้นสู่
mount up phrv ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
mountable adj ซึ่งขึ้นไป (เช่น ปีน, ขึ้นม้า, ลุก)
mountain n ภูเขา
mountain adj ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา
mountain adj คล้ายภูเขา
mountain n กองมหึมา
mountain bicycle n จักรยานภูเขา
mountain bike n จักรยานภูเขา
mountain climber n นักปีนเขา
mountain dew n เหล้าวิสกี้
mountain goat n สัตว์เคี้ยวเอื้องประเภทแพะในอเมริกาเหนือ
mountain lion n สิงโตภูเขา
mountain lion n สิงโตภูเขา
mountain range n เทือกเขา
mountaineer n นักปีนเขา
mountaineer n คนอาศัยอยู่ตามภูเขา
mountaineer vi ปีนเขา
mountaineering n การปีนเขา
mountainlike adj เหมือนภูเขา
mountainous adj เต็มไปด้วยภูเขา
mountainous adj เหมือนภูเขา
mountainside n ไหล่เขา
mountaintop n ยอดเขา
mountebank n คนหลอกลวง
mountebank n คนหลอกขายยา
mountebank vt หลอกลวง
mountebankery n การหลอกลวง
mounted adj ซึ่งตั้งอยู่
mounter n ผู้ปีน
Mountie n ตำรวจม้าในแคนาดา
mounting n การขึ้น
Mounty n ตำรวจม้าในแคนาดา
mourn vi เศร้าโศก
mourn for phrv แสดงความเสียใจกับ
mourn for phrv คร่ำครวญถึง
mourned for adj โศกเศร้า
mourner n คนเศร้าโศก
mournful adj เศร้าโศก
mournfully adv อย่างคร่ำครวญ
mourning adj ซึ่งเศร้าเสียใจ
mourning band n ปลอกแขนสำหรับไว้ทุกข์
mourningly adv อย่างเสียใจ
mouse n หนู
mouse n เมาส์ (อุปกรณ์เคลื่อนตำแหน่ง) (ทางคอมพิวเตอร์)
mouse n คนขี้ขลาด (คำดูถูก)
mouse vt ไล่จับหนู
mouse vi ขยับเมาส์
mouse mat n แผ่นรองเมาส์
mouse pad n แผ่นรองเมาส์
mousebird n นกแอฟริกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง
mousehole n รูหนู
mouser n ตัวจับหนู
mousetrap n กับดักหนู
mousey adj (สี) ทึมๆ
mousey adj ซึ่งมีลักษณะเหมือนหนู
mousey adj ขี้อาย
moussaka n มูสสากา
mousse n โฟมใส่ผมให้อยู่ทรง
mousse n อาหารว่างหรือของหวานทำจากวิปครีม วุ้น และไข่
moustache n หนวด
moustached adj ซึ่งไว้หนวด
moustachioed adj ซึ่งมีหนวดโค้งที่ปลายสองข้าง
mousy adj (สี) ทึมๆ
mousy adj ซึ่งมีลักษณะเหมือนหนู
mousy adj ขี้อาย
mouth n ปาก
mouth n การพูดโอ้อวด
mouth vi พูด
mouth vt กดด้วยปาก
mouth n การพูด
mouth mirror n กระจกส่องฟัน
mouth organ n หีบเพลงปาก
mouth ulcer n แผลในปาก
mouth-to-mouth n การช่วยหายใจแบบเป่าปาก
mouth-to-mouth resuscitation n การช่วยหายใจแบบเป่าปาก
mouthbreeder n ปลาที่ฟักไข่ในปาก
mouthful n เต็มปาก
mouthful n (อาหาร) คำหนึ่ง
mouthful n ถ้อยคำที่ยาวและยากที่จะพูด
mouthpart n บริเวณปาก
mouthpiece n (เครื่องดนตรี, กล้องยาสูบ) ส่วนที่ใช้ปากเป่าหรือคาบ
mouthpiece n ผู้เป็นกระบอกเสียงแทน
mouthwash n น้ำยาป้วนปาก
mouthwash sl เหล้า
mouthwatering adj ซึ่งมีรสชาติดี
mouthy adj พูดมาก
mouthy sl พูดมาก
mouton n หนังสัตว์
movability n การเคลื่อนที่
movable adj ซึ่งเคลื่อนที่ได้
movable feast n เทศกาลทางศาสนาซึ่งมีวันจัดงานเปลี่ยนไปทุกปี
movable pane n หน้าต่างบานพับ
move vt กระตุ้น
move vi เคลื่อน
move vi ดำเนินการ
move vi ก้าวหน้า
move vt ทำให้สะเทือนใจ
move n การดำเนินการ
move n การย้ายที่อยู่
move n การเคลื่อนไหว
move ahead phrv นำหน้า
move along phrv เดินไป
move around vi โคจรเป็นวงกลม
move away phrv ผละจากไป
move away phrv ย้ายไปอยู่ที่อื่น
move away phrv เปลี่ยนความคิด
move back phrv ถอยกลับ
move back phrv กลับไปอยู่ที่เดิม
move down phrv ชิดใน
move down phrv ย้ายไปอยู่ระดับต่ำกว่าที่เคยอยู่
move down phrv เดินไปตาม (ทาง)
move fast vi พุ่งไปอย่างรวดเร็ว
move for phrv เสนอขอ
move forward phrv เคลื่อนไปข้างหน้า
move forward phrv พัฒนาขึ้น
move heaven and earth to do idm พยายามทำบางสิ่งอย่างมาก
move in phrv ย้ายเข้าไปอยู่
move in phrv ควบคุม
move in a crowd vi เคลื่อนไปเป็นกลุ่ม
move in on phrv เข้ามาใกล้
move into phrv ย้ายเข้าด้านในของ
move into phrv ย้ายเข้าไปอยู่ (อาคาร, บ้าน ฯลฯ)
move noisily vi เคลื่อนที่เสียงดัง
move oars vi พายเรือ
move off phrv ออกเดินทาง
move on phrv เคลื่อนย้ายออกไป
move on phrv เลื่อนไปข้างหน้า
move on phrv ดำเนินการต่อไป
move on phrv ทำให้ก้าวหน้า (งาน, ชีวิต ฯลฯ)
move onward vi เดินไปข้างหน้า
move out phrv ย้ายออก
move out phrv เริ่มออกเดินทาง
move over phrv เลื่อนไป
move quickly vi เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
move quickly vi เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
move to phrv ย้ายไปยัง
move to phrv กระตุ้นความรู้สึก
move towards phrv เคลื่อนไปข้างหน้า
move towards phrv เปลี่ยนความคิดไปในทาง
move up phrv ย้ายขึ้นไป
move up phrv เลื่อน
move up phrv มีตำแหน่งสูงขึ้น
move up phrv เคลื่อน (พล) เข้ามาใกล้ (ทางทหาร)
move up phrv เพิ่มค่า
move upwards phrv สูงขึ้น
moveable adj ที่เคลื่อนที่ได้
moved adj จากไป
moved adj ที่ซาบซึ้งใจ
moved adj ประทับใจ
movement n การเคลื่อนที่
movement n กริยาท่าทาง
movement n คณะบุคคล
movement n การเคลื่อนกำลังทหาร
movement n ส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไก
movement n ช่วงหนึ่งของเพลง
movement n กระบวนการ
movements n ความเร็วในการเคลื่อนที่
mover n บริษัทรับจ้างย้ายของ
mover n ผู้มีอำนาจ
mover n สิ่งหรือคนที่เคลื่อนไหว
movie n ภาพยนตร์
movie house n โรงภาพยนต์
movie screen n จอภาพยนตร์
movie star n ดาราภาพยนตร์
movie studio n โรงถ่ายทำภาพยนตร์
movie theater n โรงภาพยนตร์
moviedom n อุตสาหกรรมภาพยนตร์
moviegoer n ผู้ที่ชอบชมภาพยนตร์
moviegoing n การไปชมภาพยนตร์
moviegoing adj ซึ่งชอบชมภาพยนตร์
moviemaker n ผู้สร้างภาพยนตร์
movies n ภาพยนตร์
moving adj ซึ่งเคลื่อนที่
moving adj ซึ่งกระตุ้น
moving adj ซึ่งดลใจ
moving downward n ความลาดเอียง
moving picture n ภาพยนตร์
moving staircase n บันไดเลื่อน
moving van n รถบรรทุกเครื่องเรือน
mow vi ตัดหญ้า
mow vt ตัดหญ้า
mow vi สังหารหมู่
mow n โรงนา
mow down phrv ตัดหญ้าหรือต้นไม้
mow down phrv ทำลายหรือฆ่า (จำนวนมาก)
mower n เครื่องตัดหญ้า
mower n คนตัดหญ้า
mown vt กริยาช่องที่ 3 ของ mow
moxie sl พลัง
mozzarella n เนยแข็งสีขาวของอิตาเลียน
MP abbr คำย่อของ Member of Paliament, military police,
mp abbr คำย่อของ melting point และ mezzo piano
mpg abbr คำย่อของ miles per gallon
MPV abbr คำย่อของ multi-purpose vehicle
Mr abbr นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)
Mr x abbr คนลึกลับ
Mr. abbr นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)
Mr. Big sl คนสำคัญ
Mr.President n ท่านประธานาธิบดี
Mrs abbr นาง (คำนำหน้าชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว)
Mrs. abbr นาง (คำนำหน้าชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว)
Ms abbr คำเรียกผู้หญิง (ใช้ได้ทั้งหญิงแต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่ง)
Ms. abbr นางสาว (คำนำหน้าชื่อหญิงที่ยังไม่แต่งงาน)
mss. abbr คำย่อของ menuscripts
Mt. abbr คำย่อของ mountain
mu n ตัวอักษรลำดับที่ 12 ของกรีก
mubble-the-peg n เกมปามีด
mubblety-peg n เกมปามีด
much adj มาก
much adv อย่างมาก
much adv เกือบจะ
much adv บ่อย
much n จำนวนมาก
much n สิ่งที่สำคัญมาก
much ado about nothing idm ความตื่นเต้นกับสิ่งไม่มีตัวตน
Much Ado about Nothing n ชื่อละครของเช็คสเปียร์
much in evidence idm เห็นได้ชัด
much of a muchness idm ไม่แตกต่างกันมาก
much sought after idm น่าปรารถนาอย่างยิ่ง
muchness n จำนวนมหาศาล
mucid adj เต็มไปด้วยรา
muciferous adj ที่มีเมือก
mucilage n เมือก
mucilage n น้ำเมือกจากต้นไม้
mucilaginous adj ซึ่งเป็นเมือก
mucin n เยื่อเมือก
muck n ปุ๋ยคอก
muck n สิ่งสกปรก
muck vt ใส่ปุ๋ย
muck n เรื่องโสมม
muck n ภาวะยุ่งเหยิง
muck n คำพูดเหลวไหล
muck vt ทำความสะอาดคอกม้า
muck vt ทำเปื้อน
muck in phrv มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ)
muck out phrv ทำความสะอาด
muck up phrv ทำสกปรก (คำไม่เป็นทางการ)
muck up phrv ทำให้เสียไปโดยประมาท (คำไม่เป็นทางการ)
muckrake vi ค้นหาและเปิดโปง
muckraker n ผู้เปิดเผยข่าวหรือความลับ
muckraking n การหาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตแบบส่วนตัว
muckworm n คนขี้เหนียว (คำไม่เป็นทางการ)
mucky adj สกปรก
mucky adj หยาบคาย
mucoid n น้ำลาย
mucous adj ซึ่งเป็นเมือก
mucous adj ซึ่งผลิตน้ำเมือก
mucous membrane n เยื่อบุผิวในช่องจมูกและปากที่สร้างน้ำเมือกหล่อลื่น
mucro n ส่วนปลายของใบ
mucronate adj เกี่ยวกับส่วนปลายของใบ
mucus n น้ำมูก
mud n โคลน
mud n การใส่ร้าย
mud vi ปกคลุมไปด้วยโคลน
mud puddle n แอ่งน้ำขนาดเล็ก
muddily adv คิดเรื่อยเปื่อย
muddiness n การคิดเรื่อยเปื่อย
muddle vi คิดเรื่อยเปื่อย
muddle vt ทำให้ยุ่งเหยิง
muddle vt ทำให้มึน
muddle n ความวุ่นวาย
muddle through phrv ประสบความสำเร็จ (แบบไม่รู้วิธีทำที่แท้จริง)
muddle up phrv สับสน
muddle-headed adj โง่
muddle-headedness n ความโง่
muddled adj ซึ่งสับสนวุ่นวาย
muddlehead n คนโง่
muddler n ไม้คนผสมเครื่องดื่ม
muddler sl เหล้า
muddling adj ซึ่งทำให้ยากที่จะเข้าใจ
muddly adj ซึ่งเป็นโคลนเลน
muddy adj ข่น
muddy adj ขุ่น (ความคิด)
muddy adj เลอะโคลน
muddy adj ยุ่งเหยิง
muddy vt ทำให้เปื้อนโคลน
muddy up phrv เปื้อนไปด้วยโคลน
mudflat n หาดใต้ทะเล
mudguard n บังโคลนรถ
mudhole n ปลักตม
mudlark n คนประกอบอาชีพหาแร่
mudpack n โคลนพอกหน้า
mudslide n โคลนถล่ม
mudslinger n คนใส่ร้ายป้ายสี
mudslinging n การใส่ร้ายป้ายสี
mudstone n หินดินดาน
muesli n อาหารผสมประกอบด้วยธัญพืช ถั่วและผลไม้แห้ง
muezzin n เจ้าหน้าที่ซึ่งประกาศเรียกชาวมุสลิมทำพิธีละหมาดในสุเหร่า
muff n ความผิดพลาด
muff vi ทำผิดพลาด
muff sl ช่องคลอด
muff sl ขนที่อวัยวะเพศ
muff dive sl ร่วมเพศโดยใช้ปาก (ผู้หญิง)
muffin n มัฟฟิน
muffineer n ขวดเครื่องปรุง
muffle vt ห่อหุ้มหรือปกปิดอย่างหนาแน่น
muffle up phrv ห่อหุ้มด้วยผ้า
muffle up phrv เอาผ้าอุดให้เงียบ
muffle up phrv เงียบ (คำไม่เป็นทางการ)
muffle up phrv สวมเสื้อผ้าที่อุ่น
muffled adj ซึ่งได้ยินไม่ชัด
muffler n สิ่งห่อหุ้ม
Mufi n ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอิสลาม
Mufti n ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมุสลิม
mufti n ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอิสลาม
mug n เหยือก
mug n ปริมาณความจุหนึ่งเหยือก
mug vt ทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์
mug sl คนโง่
mug sl หน้า
mug up phrv เรียนหนัก
mugful n ปริมาณความจุหนึ่งเหยือก
mugger n ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน
mugging n การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพยิ์นในที่สาธารณะ
muggins n คนโง่ (คำสแลง)
muggins sl คนโง่
muggy adj ซึ่งร้อนชื้นมาก
mugo n ต้นสน
mugwort n วัชพืชซึ่งมีชื่อละตินว่า Artemisia vulgaris
Muhammad n ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม
Muhammad n พระมูฮัมหมัดในศาสนาอิสลาม
mujaheddin n ทหารมุสสิม
mujahedeen n ทหารอิสลามในอิหร่านและปากีสถาน
mujahedin n ทหารมุสสิม
mujahideen n ทหารมุสสิม
mujahidin n ทหารอิสลามในอิหร่านและปากีสถาน
mujik n ชาวชนบทในรัสเซีย
mulangular adj ซึ่งมีหลายมุม
mulatto n คนมีพ่อ (หรือแม่) เป็นคนผิวขาวและแม่ (หรือพ่อ) คนผิวดำ
mulberry n ผลของต้นหม่อน
mulberry n ต้นมัลเบอร์รี่
mulberry tree n ต้นมัลเบอร์รี่
mulch n ปุ๋ยหรือใบไม้ที่เน่าเปื่อย
mulct vt ปรับเป็นเงิน
mulct n ของที่เป็นค่าปรับ
mule n ล่อ
mule n คนหัวดื้อ (คำไม่เป็นทางการ)
mule n รองเท้าแตะของผู้หญิง
muleteer n คนขับล่อ
mulish adj ดื้อ
mull vi ครุ่นคิด
mull vt ครุ่นคิด
mull over phrv ครุ่นคิด
mullah n ผู้สอนศาสนาอิสลาม
mulled adj เหล้าองุ่นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและเครื่องเทศ
mullered sl เมาเหล้า
mullet n ปลาจำพวกปลากระบอก
mulligatawny n ซุปเผ็ดร้อนของอินเดีย
mullion n หิน ไม้หรือโลหะที่ใช้แบ่งหน้าต่างเป็นสองส่วน
mullock n กากแร่
mult prf มาก
multcolored adj ซึ่งมีหลากสี
multi prf มาก
multi prf มาก
multi-skilling n การมีทักษะหลากหลาย
multi-storey n อาคารจอดรถ
multi-storey car park n อาคารจอดรถ
multi-tasking n โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน
multiaccess adj ซึ่งเข้าสู่ระบบพร้อมกันได้
multiaxial adj ซึ่งมีหลายแกน
multicolor adj หลากหลายสี
multicolor n การออกแบบหลากหลายสี
multicolored adj ที่มีสีสันสดใส
multicolored adj มีสีสันสดใส
multicolored adj หลากสี
multicolored adj ซึ่งมีลายสลับสี (โดยเฉพาะสีดำและขาว)
multicolored adj ลายพร้อย
multicolored adj หลากหลายสี
multicoloured adj ที่มีสีสันสดใส
multicoloured adj มีสีสันสดใส
multicultural adj หลากหลายวัฒนธรรม
multiculturalism n การมีวัฒนธรรมหลากหลาย
multiculturalist n การมีวัฒนธรรมหลากหลาย
multidisciplinary adj หลากหลายสาขาวิชา
multidivisional adj ประกอบด้วยหลายส่วน
multiengine adj ประกอบด้วยหลากหลายกลไก
multifaceted adj ซึ่งมีหลายแง่มุม
multifarious adj หลายหลาก
multifarious adj ซึ่งมีหลากหลายชนิด
multifid adj ซึ่งแยกเป็นหลายส่วน
multifold adj มากมาย
multiform adj หลากหลายรูปทรง
multiformity n การเปลี่ยนแปลง
multilaminate adj ซึ่งเป็นกลีบซ้อนกัน
multilateral adj ซึ่งมีหลายฝ่าย
multilateralism n นโยบายการตกลงร่วมกันจากหลายฝ่ายหรือหลายด้าน
multilaterally adv หลายด้าน
multilayer adj ซึ่งมีหลายชั้น
multilevel adj ซึ่งมีหลากหลายระดับ
multilingual adj ซึ่งพูดได้หลายภาษา
multilingual n คนที่พูดได้หลายภาษา
multilingual adj ที่หลากหลายภาษา
multilingually adv หลายภาษา
multilocular adj ซึ่งประกอบด้วยหลายเซลล์
multimedia adj ซึ่งใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์
multimedia n การใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์
multimillionaire n มหาเศรษฐี
multinational n บริษัทระหว่างประเทศ
multinational adj เกี่ยวกับหลากหลายประเทศ
multiny vi ก่อกบฏ
multipack n สินค้าหลายชนิดซึ่งรวมอยู่ในห่อเดียวกัน
multiparty adj เกี่ยวกับพรรคการเมืองมากกว่าสองพรรค
multiple adj หลายอย่าง
multiple n ผลคูณ
multiple sclerosis n อาการสั่นกระตุก
multiple-choice adj ซึ่งมีคำตอบหลายคำตอบให้เลือก
multiplex adj ที่มีหลากหลายด้าน
multiplex adj หลายเท่า
multiplicand n เลขที่ถูกคูณ
multiplicate adj มากมายหลายอย่าง
multiplication n การคูณ
multiplication table n สูตรคูณ
multiplicity n ความหลากหลาย
multiplier n ตัวคูณ
multiply vt คูณ
multiply vt เพิ่มจำนวน
multiply adv อย่างมากมาย
multiply by phrv เพิ่มจำนวนด้วยการคูณ
multiply up phrv เพิ่มจำนวนของ
multipolar adj ซึ่งมีมากกว่าสองขั้ว
multipotent adj ซึ่งผลกระทบหลายด้าน
multipurpose adj อเนกประสงค์
multiracial adj ซึ่งมีหลายเชื้อชาติ
multisensory adj ที่หลากหลายความรู้สึก
multistage adj ซึ่งมีหลายขั้นตอน
multistate adj ซึ่งประกอบด้วยหลายรัฐ
multistoried adj ซึ่งมีหลากหลายเรื่อง
multistory adj ซึ่งหลากหลายเรื่องราว
multisyllabic adj ซึ่งหลากหลายพยางค์
multitasking n โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน
multitude adj จำนวนมากมาย
multitude n ฝูงชน
multitude n ความหลากหลาย
multitudinous adj มากมาย
multitudinously adv อย่างมากมาย
mum adj นิ่งเงียบ
mum vi สวมหน้ากากเล่นตลก
mum n แม่
mumble vi พูดพึมพำ
mumble n คำพูดอู้อี้
mumbler n ผู้พูดพึมพำ
mumblingly adv อย่างพึมพำ
mumbo jumbo n การใช้คาถาที่ไร้สาระ
mumbo-jumbo n ภาษาหรือพิธีสำคัญแต่ไม่มีความหมาย
mummer n นักแสดงละครใบ้
mummery n การแสดงละครใบ้
mummichog n ปลาชนิดหนึ่งแถบชายฝั่งแอตแลนติก
mummification n การทำให้เป็นมัมมี่
mummify vt ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า
mummy n มัมมี่
mummy n แม่
mumps n โรคคางทูม
munch vi เคี้ยวเสียงดัง
munch vt เคี้ยวเสียงดัง
munch sl อาหาร
muncher n ผู้เคี้ยวมีเสียง
munchies n อาหารว่าง
mundane adj เกี่ยวกับโลก
mundanely adv ในทางโลก
mungo n ผ้าขนสัตว์คุณภาพต่ำ
municipal adj เกี่ยวกับเทศบาล
municipality n เทศบาล
municipalize vt ปกครองส่วนท้องถิ่น
municipally adv เกี่ยวกับเรื่องภายใน
munificence n ความใจกว้าง
munificent adj ใจกว้างมาก
munificently adv อย่างใจกว้าง
munition n อาวุธยุทโธปกรณ์
munitions n อาวุธ
munitions plant n คลังแสง
munnion n ไม้หรือโลหะซึ่งแบ่งกระจกเป็นช่องๆ
munter sl ผู้หญิงที่หน้าตาไม่ดี
muntjac n กวางที่มีต้นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
muntjak n กวางพันธุ์เล็กในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
muppet sl คนโง่
mural n จิตรกรรมฝาผนัง
mural adj เกี่ยวกับผนัง
muralist n ช่างเขียนภาพฝาผนัง
murder vt ฆาตกรรม
murder vt ทำลาย
murder n การฆาตกรรม
murderer n ฆาตกร
murderer n ฆาตกร
murderess n ฆาตกรหญิง
murderous adj เกี่ยวกับการฆาตกรรม
murderous adj ร้ายแรง
murderously adv อย่างอันตรายมาก
murderousness n การกระทำฆาตกรรม
murk n ความมืดมน
murkily adv อย่างมืดมน
murkiness n ความมืดมน
murky adj ซึ่งมืดมัว
murmur vi บ่นพึมพำ
murmur n เสียงพึมพำ
murmur n การบ่นพึมพำ
murmur n เสียงเต้นผิดปกติของหัวใจซึ่งบ่งบอกถึงความผิดปกติของลิ้นหัวใจ (ทางการแพทย์)
murmuration n การบ่นพึมพำ
murmurer n คนบ่นพึมพำ
murmuring adj ซึ่งพูดพึมพำ
murmurous adj ซึ่งพูดพึมพำ
murmurously adv อย่างพูดพึมพำ
murphy sl เต้านม (ผู้หญิง) (คำหยาบ)
murrain n โรคไวรัสร้ายแรงที่เป็นกับสัตว์เลี้ยง
muscat n องุ่นชนิดหนึ่ง
muscatel n เหล้าองุ่นชนิดหนึ่ง
musci n พืชตะไคร่น้ำ
muscle n กล้ามเนื้อ
muscle n กำลังของกล้ามเนื้อ
muscle in phrv ใช้กำลังควบคุม (คำสแลง)
muscle-bound adj ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อยืดขยาย
muscleman n ผู้คุ้มกัน
muscleman n นักเล่นกล้าม
musclemen n นักกล้าม
muscly adj ซึ่งมีกล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรงมาก
muscular adj เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
muscular dystrophy n โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
muscularity n การมีกล้ามเนื้อ
muscularly adv เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
musculature n ระบบกล้ามเนื้อ
musculine adj ที่เป็นลักษณะของเพศชาย
musculinity n ความมีลักษณะของเพศชาย
musculoskeletal adj เกี่ยวกับส่วนที่ติดกันของกระดูกและกล้ามเนื้อ
muse vi คิดรำพึง
muse vi ตรึกตรอง
Muse n เทพธิดาที่เป็นแรงบันดาลใจของกวี
museful adj ซึ่งคิดคำนึงถึง
museology n การศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
muser n ผู้ใคร่ครวญ
musette n ปี่สก็อต
museum n พิพิธภัณฑ์
museum case n ตู้กระจกแสดงสินค้าหรือสิ่งของให้ชม
museum officer n หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
mush vt บด
mush n อาหารเปียกหรือบดละเอียด
mush sl หน้า
mush sl คำเรียกชายแปลกหน้า
musher n ผู้แข่งขันในกีฬาสุนัขลากเลื่อนผ่านน้ำแข็ง
mushily adv อย่างแสดงความรู้สึกมากไป
mushroom n เห็ด
mushroom adj คล้ายเห็ด
mushroom adj ซึ่งเจริญเติบโตรวดเร็วและอยู่ได้ไม่นาน
mushroom vi กระจายอย่างรวดเร็ว
mushroom cloud n เมฆที่มีรูปร่างเหมือนเห็ด
mushy adj ซึ่งเหลวเละๆ
music n เพลง
music n โน้ตเพลง
music n เสียงที่ไพเราะ
music n การแต่งทำนองดนตรี
music box n หีบเพลง
music hall n โรงแสดงดนตรี
music scale n ระดับเสียง
music stand n ขาตั้งสำหรับวางโน้ตดนตรี
music stool n ม้านั่งเล่นดนตรี
musical adj เกี่ยวกับดนตรี
musical adj ไพเราะ
musical n ละครเพลง
musical chairs n เกมเก้าอี้ดนตรี
musical composition n บทประพันธ์เพลง
musical instrument n เครื่องดนตรี
musicale n การชุมนุมเพื่อฟังดนตรี
musicality n การแสดงละครประกอบดนตรี
musically adv ทางดนตรี
musically inclined adj เกี่ยวกับดนตรี
musician n นักดนตรี
musicianly adv อย่างนักดนตรี
musicianship n ความสามารถทางดนตรี
musicianship n ความเป็นนักดนตรี
musicological adj เกี่ยวกับการเป็นนักดนตรี
musicologist n นักดนตรี
musicology n การศึกษาด้านดนตรี
musicotherapy n การใช้ดนตรีรักษาโรค
musing adj ซึ่งครุ่นคิด
musingly adv อยางครุ่นคิด
musjid n มัสยิด
musk n กลิ่นรุนแรงจากสัตว์
musk deer n กวางไร้เขาขนาดเล็ก
musk ox n วัวจำพวก Oxvibos moschatus
musk shrew n หนูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
muskellunge n ปลาชนิดหนึ่ง
musket n ปืนคาบศิลา
musketeer n ทหารปืนคาบศิลา
musketry n กองทหารปืนคาบศิลา
muskie n ปลาชนิดหนึ่ง
muskmelon n แตงไทย
muskrat n หนูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
musky adj ซึ่งมีกลิ่นหอม
Muslim n มุสลิม
Muslim n ชาวมุสลิม
muslin n ผ้าฝ้าย
musquash n ขนของหนูขนยาว
muss vt ทำให้สับสนวุ่นวาย
muss n ความสับสนวุ่นวาย
muss up phrv ทำให้ยุ่งเหยิง
mussel n หอยจำพวกหอยแมลงภู่
mussy adj ซึ่งสับสนวุ่นวาย
must aux ต้อง
must aux น่าจะ
must n สิ่งจำเป็น
must n เหล้าไวน์ใหม่
mustache n หนวด
mustache n ขนที่อยู่ใกล้ปากสัตว์
mustached adj ซึ่งไว้หนวด
mustachio n หนวด
mustachioed adj ซึ่งมีหนวดโค้งที่ปลายสองข้าง
mustang n ม้าป่า
mustard n ผงมัสตาร์ดสำหรับปรุงอาหาร
mustard n สีเหลืองอมส้ม
mustard gas n ก๊าซพิษ
mustard plaster n แผ่นปลาสเตอร์ซึ่งใส่ผงมัสตาร์ดช่วยลดการระคายเคือง
muster vt รวบรวม
muster n การรวบรวม
muster vt ชุมนุม
muster n การชุมนุม
muster n กลุ่มผู้ชุมนุม
muster up phrv ชุมนุม
muster up courage idm ทำให้กล้า
muster up support idm รวมคน
mustily adv อย่างเหม็นอับ
musty adj เหม็นอับ
musty adj ล้าสมัย
mut n สุนัขพันธุ์ทาง
mut n คนโง่
mut n ตัวพิมพ์สี่เหลี่ยมจตุรัส
mutability n ความไม่แน่นอน
mutable adj ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้มาก
mutableness n ความไม่แน่นอน
mutablity n ความเปลี่ยนแปลงง่าย
mutagenesis n จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
mutant adj ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mutant n สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะต่างจากพ่อแม่
mutate vi เปลี่ยนแปลง
mutate vt เปลี่ยนแปลง
mutation n การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
mutation n สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
mutational adj ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mutational adj เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
mutationally adv อย่างเปลี่ยนแปลง
mutative adj ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mute adj ไม่ออกเสียง
mute adj ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา)
mute adj ใบ้
mute n คนใบ้
mute n คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา
mute n การไม่ออกเสียง
muted adj เงียบ
mutely adv อย่างไม่ออกเสียง
muteness n การไม่ออกเสียง
muticate adj (พืช) ที่ไม่มีหนาม
mutilate vt ทำให้ (แขนขา) ใช้การไม่ได้
mutilate vt ตัดทอนจนเสียความ
mutilating n การประทุษร้าย (ทางกฎหมาย)
mutilation n การทำให้พิการ
mutilative adj ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง
mutilator n คนพิการ
mutilator n ผู้ทำให้เปลี่ยนแปลง
mutinee n ผู้ก่อการจลาจล
mutineer n ผู้ก่อการกบฏ
mutinous adj ซึ่งแสดงการขัดขืน
mutinously adv ซึ่งก่อการจลาจล
mutinousness n การก่อจลาจล
mutiny n การขัดขืนคำสั่ง
mutiny vi ก่อการจลาจล
mutiny vi ขัดขืนคำสั่ง
mutiny n การจลาจล
mutiny against phrv ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของ
mutt n คน สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม
mutt n สุนัขพันทาง
mutt n คนโง่
Mutt’n Jeff sl คนหูหนวก
mutter vi บ่น
mutter n การบ่น
mutterer n ผู้บ่น
mutton n เนื้อของแกะโตเต็มที่ใช้ทำอาหาร
mutton n ตัวพิมพ์สี่เหลี่ยมจตุรัส
mutton chops n เคราบริเวณคาง
mutton fat n ไขมันสัตว์ที่ใช้สำหรับทำเทียนไข
muttonhead n คนโง่
muttony n เกี่ยวกับเนื้อแกะ
mutual adj ซึ่งกันและกัน
mutual adj ซึ่งสัมพันธ์กัน
mutual consent adj ที่เห็นร่วมกัน
mutual dependence n การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด
mutual fund n เงินทุนร่วม
mutualistic adj ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
mutuality n การมีความสัมพันธ์กัน
mutualize vt ทำให้เกี่ยวข้องกัน
mutually adv ร่วมกัน
mutuals n เงินทุนร่วม
muumuu n เสื้อผ้าหลวมๆ ยาวของผู้หญิง
muzhik n ชาวชนบทในรัสเซีย
muzzier n ผู้ใส่ที่ครอบปากและจมูก
muzzle n ตะกร้อครอบปากสุนัขหรือม้า
muzzle vt สวมตะกร้อครอบปากให้สุนัขหรือม้า
muzzleloader n ปืนซึ่งบรรจุลูกกระสุนทางปากกระบอก
muzzleloading adj ซึ่งเป็นปืนที่ใส่กระสุนทางปากกระบอก
muzzy adj ซึ่งสับสน
muzzy adj เลือนราง
MW abbr คำย่อของ medium wave
my pron ของฉัน
myalgia n อาการปวดกล้ามเนื้อ
myalgic adj ซึ่งมีอาการปวดกล้ามเนื้อ
Myanmar n พม่า
Myanmar n ประเทศพม่า
mycologic adj เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด
mycological adj เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด
mycologist n ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด
mycology n การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด
mycosis n การติดเชื้อรา
mydriatic n ยาขยายม่านตา
myna n นกขุนทอง
mynah n นกที่พูดเลียนเสียงคนได้
myopathy n ความผิดปกติของเซลล์กล้ามเนื้อ
myopia n ภาวะสายตาสั้น
myopic adj ซึ่งสายตาสั้น
myopic adj ใจแคบ
myoscope n เครื่องมือตรวจการหดตัวของกล้ามเนื้อ
myosotis n ไม้ดอกชนิดหนึ่ง
myriad adj มากมายมหาศาล
myriad adj ซึ่งมีเป็นหมื่น
myriad n จำนวนมากมายก่ายกอง
myriapod n สัตวประเภทตะขาบ
myrmecology n กีฏวิทยาเกี่ยวกับมด
Myrmidon n กษัตริย์ในเทพนิยายกรีก
myrrh n ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง
myrtle n ดอกเมอเทิล
myself pron ตัวของฉัน
mysterious adj ลี้ลับ
mysterious adj น่าพิศวง
mysteriously adv อย่างลึกลับ
mysteriousness n ความลึกลับ
mystery n ความลึกลับ
mystery n เงื่อนงำ
mystery n สิ่งแปลกประหลาด
mystery n ศิลปะของการค้าขาย
mystery play n ละครเกี่ยวกับเรื่องในพระคัมภีร์
mystic adj ลึกลับ
mystic adj น่าเลื่อมใส
mystic n ผู้มีเวทย์มนต์
mystic n ผู้เลื่อมใส
Mystic Meg sl ขา
Mystic Megs sl ขา
mystical adj เกี่ยวกับเวทย์มนต์
mystically adv อย่างมีเวทย์มนต์
mysticalness n การมีเวทย์มนต์
mysticism n การมีเวทย์มนต์
mysticize vt ทำให้เกิดเวทย์มนต์
mystification n การร่ายมนตร์
mystify vt ทำให้งง
mystify vt ทำให้ลึกลับ
mystique n พลังงานลึกลับที่อยู่รอบตัวคน
myth n นิทานปรัมปรา
myth n เรื่องโกหก
mythic adj ซึ่งเป็นเทพนิยายโบราณ
mythical adv เกี่ยวกับตำนาน
mythical adj ซึ่งเป็นตำนาน
mythical adj เกี่ยวกับนิยามปรัมปรา
mythically adv ทางตำนาน
mythmaker n ผู้สร้างตำนาน
mythographer n ผู้เก็บรวบรวมตำนาน
mythography n การเก็บรวบรวมตำนานด้วยการเขียน
mythography n ตำนานที่ถูกเก็บรวมรวมด้วยการเขียน
mythologic adj เกี่ยวกับตำนาน
mythological adj ซึ่งเป็นตำนาน
mythologically adv ทางตำนาน
mythologist n ผู้เล่าตำนาน
mythologize vi เล่าตำนาน
mythologize vt ทำให้เป็นตำนาน
mythology n ตำนาน
myxomatosis n โรคติดเชื้อของกระต่าย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top