ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moccasin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moccasin*, -moccasin-

moccasin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moccasin (n.) รองเท้าหนังกวางนุ่มไม่มีส้นของชาวอินเดียนแดง Syn. slipper, sandal
moccasin (n.) รองเท้าหนังส้นเตี้ย See also: รองเท้าแตะส้นแข็ง Syn. sandal
English-Thai: HOPE Dictionary
moccasin(มอค'คะซิน) n. รองเท้าหนัง (โดยเฉพาะหนังกวาง) ของอินเดียแดง,
English-Thai: Nontri Dictionary
moccasin(n) รองเท้าหนังอ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gimme those moccasins.ถอดมอคคาซินนั่นออกมา
Not just any shoes, said they were his favorite pair of moccasins.แล้วไม่ใช่รองเท้าธรรมดาๆนะ.. เป็นคู่โปรดที่สั่งตัดมาอย่างดี
So, I cock one eye, look down, expecting to see a giant water bug, or a water moccasin, or...น้ำซักอย่าง.. ซักอย่างที่ต้องฆ่า แต่มันเป็นมือนักบิน

moccasin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แตะ[n.] (tae) EN: moccasin ; slippers FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moccasin
Back to top