ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mong*, -mong-

mong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mong (sl.) คนปัญญาอ่อน
monged (sl.) เมา See also: เมายา, เมาเหล้า
monger (n.) คนขายของเร่ See also: พ่อค้า, แม่ค้า Syn. trader, dealer
monger (vt.) ขายของ Syn. peddle
Mongol (n.) ชาวมองโกล
Mongolia (n.) แคว้นมองโกเลียในทวีปเอเชีย
Mongolian (n.) มองโกลเลีย
Mongolian (n.) ชาวมองโกลเลีย
Mongolian (n.) ภาษามองโกลเลีย
Mongolian (adj.) เกี่ยวกับมองโกลเลีย
Mongoloid (adj.) เกี่ยวกับคนมองโกล
mongoose (n.) พังพอน
mongrel (n.) คน สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม
mongrel (adj.) ซึ่งเป็นพันธุ์ผสม See also: ซึ่งเป็นพันธุ์ทาง, ซึ่งเป็นลูกครึ่ง, ซึ่งเป็นลูกผสม Syn. interbred, mixed, crossbred Ops. purebred, pure, unmixed
English-Thai: HOPE Dictionary
monger(มัง'เกอะ,มอง'เกอะ) n. พ่อค้า,คนขาย,คนที่ของกระพือหรือเผยแพร่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเรื่องที่ไม่ดี, See also: mongering n.,adj.
mongol(มอง'เกิล,-กอล,มอน'โกล) n. ชาวมองโกเลีย,ชาวมองโกล,ภาษามองโกล,ผู้เป็นโรคMongolism (ดู)
mongolia(มองโก'เลีย) n. ชื่อบริเวณหนึ่งในทวีปเอเชียที่ได้แก่มองโกเลียในหรือInner Mongolia (ดู) มองโกเลียนอกหรือ Outer Mongolia (ดู)
mongolism(มอง'กะลิสซึม) n. ภาวะที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายพวกมองโกลคือมีกะโหลกศีรษะกว้างและแบนตาหยีและระดับสติปัญญาต่ำ., Syn. Mongolianism,Mongolian idiocy,Down's syndrome
mongoloid(มอง'กะลอยดฺ,มอน'กะลอยดฺ) adj. คล้ายมองโกล
mongoose(มอง'กูส,มอน'กูส) n. พังพอน
mongrel(มัง'เกริล) n. สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม,การผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน สุนัขพันธุ์ผสม. adj. เกี่ยวกับพันธุ์ผสมหรือพันทาง., See also: mongrelism,mongrelness n., Syn. mixed,hybrid
mongst(มังซฺทฺ) prep. ท่ามกลาง
English-Thai: Nontri Dictionary
monger(n) พ่อค้า,คนขาย
Mongol(n) ชาวมองโกเลีย
Mongolian(adj) ชาติผิวเหลือง,เกี่ยวกับชาวมองโกเลีย
mongoose(n) พังพอน
mongrel(adj) พันธุ์ผสม,พันทาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mongolian Spotจุดมองโกเลียน, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทามักพบบริเวณก้นและหลัง, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทา [การแพทย์]
Mongolismมองโกลิสม์, เด็กปัญญาอ่อน [การแพทย์]
Mongoloid Featuresหน้าตาคล้ายชาวมองโกล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวมองโกลอยด์ (n.) Mongoloid
มองโกลอยด์ (n.) Mongoloid Syn. ชาวมองโกลอยด์
พังพอน (n.) mongoose See also: Herpestes javanicus
คนขาย (n.) woman monger See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader Syn. คนขายของ, ผู้ขาย
คนขายปลา (n.) fishmonger
ต้มยำ (n.) spicy lemongrass soup See also: hot and sour soup
ตะไคร้ (n.) lemongrass See also: Cymbopogon citratus Stapf
ท่ามกลาง (prep.) among See also: amid, amidst, midst
ผู้ขาย (n.) woman monger See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader Syn. คนขาย, คนขายของ
ระหว่าง (prep.) among See also: amongst, in the midst of
วะ (end.) word used at the end of a statement among friends but not politely
สังฆเภท (n.) schism among Buddhist monks
แม่ค้า (n.) woman monger See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader Syn. คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย
ไหว้เจ้า (v.) make a sacrifice to gods (among the Chinese) See also: pay respect to god, make a spirit offering Syn. ไหว้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's pretty popular among studentsมันเป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียน
I live among the mountainsพวกเขาอาศัยอยู่ในท่ามกลางภูเขา
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lee Mong Ryong, did you think that you'd be ok after bashing your senior?ลีมงยง คิดเหรอว่ามีเรื่องกับรุ่นพี่แล้วจะรอดไปได้?
Lee Han Reem's son, Lee Mong Ryong, nobody doesn't know about you!ลกชายลีฮานรีม ชื่อลีมงยง มีใครอีกมั้ยที่ไม่รูจักแก!
Lee Mong Ryong, why don't you just propose to her now ?ลีมงยง ทำไมายไม่ขอคบกับเธอซะเลยวะ ?
Hey Mong Ryong, you're getting annoyed aren't you?มงยงจ๋า ใครเค้าทำอารมณ์เสียเหรอจ๊ะ?
Oh yeah, what's your relationship with a guy called Mong Ryong?จริงสิ, เธอไปรู้จักผู้ชายที่ชื่อมงยงได้ไง?
But that Lee Mong Ryong guy, why is he so cool?ที่ชื่อลีมงยงใช่มั้ย เท่เถื่อนอะไรอย่างนี้?
Lee Mong Ryong, come sit next to me.ลีมงยง, มานั่งข้างฉันนี่
Hey, what's your relationship with Mong Ryong?นี่, เธอกับมงยงเป็นอะไรกันแน่น่ะ?
Excuse me, Mong Ryong's dad ..เดี๋ยวค่ะ คุณพ่อของมงยงคะ ..
It was not Mong Ryong's fault.ไม่เกี่ยวกับมงยงเค้าเลยด้วยซ้ำค่ะ
Hey, Lee Mong Ryong.นี่, Lee Mong Ryong.
Hey Lee Mong Ryong, why did you come here?นี่ ลีมงยง นายจะมาที่นี่ทำไม?

mong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旺角[Wàng Jiǎo, ㄨㄤˋ ㄐㄧㄠˇ, 旺角] Mong Kok (area in Hong Kong)
阿尔泰山脉[Ā ěr tài shān mài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 阿尔泰山脉 / 阿爾泰山脈] Altai mountain chain on the border of Russia and Mongolia
在﹍之中[zài zhī zhōng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄓㄨㄥ, 在﹍之中] amid; among
其中[qí zhōng, ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ, 其中] among; in; included among these
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
当中[dāng zhōng, ㄉㄤ ㄓㄨㄥ, 当中 / 當中] among; in the middle; in the center
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
自治区[zì zhì qū, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 自治区 / 自治區] autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自治區|内蒙古自治区, Guangxi 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, Tibet 西藏自治區|西藏自治区, Ningxia 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区, Xinjiang 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区
自治旗[zì zhì qí, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄧˊ, 自治旗] autonomous county (in inner Mongolia); autonomous banner
娃子[wá zi, ㄨㄚˊ ㄗ˙, 娃子] baby; small child; (arch.) slave among ethnic minorities
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
巴彦淖尔[Bā yàn nào ěr, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ, 巴彦淖尔 / 巴彥淖爾] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
巴彦淖尔市[Bā yàn nào ěr shì, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ ㄕˋ, 巴彦淖尔市 / 巴彥淖爾市] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
之间[zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ, 之间 / 之間] between; among; inter-
[jiān, ㄐㄧㄢ, 间 / 間] between; among; space; classifier for time intervals
博格多[Bó gé duō, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄨㄛ, 博格多] Bogdo, last Khan of Mongolia
博乐[Bó lè, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ, 博乐 / 博樂] Börtala Shehiri, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
博乐市[Bó lè shì, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ, 博乐市 / 博樂市] Börtala Shehiri of Bole City, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
博尔塔拉蒙古自治州[Bó ěr tǎ lā Měng gǔ zì zhì zhōu, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄊㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 博尔塔拉蒙古自治州 / 博爾塔拉蒙古自治州] Börtala Mongol autonomous prefecture in Xinjiang
内蒙古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 内蒙古自治区 / 內蒙古自治區] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市
前郭镇[Qián guō zhèn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄓㄣˋ, 前郭镇 / 前郭鎮] Qian Gorlos township, capital of Qian Gorlos Mongol autonomous county 前郭爾羅斯蒙古族自治縣|前郭尔罗斯蒙古族自治县, Songyuan, Jilin
矮子里拔将军[ǎi zi li bá jiāng jūn, ㄞˇ ㄗ˙ ㄌㄧ˙ ㄅㄚˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, 矮子里拔将军 / 矮子裡拔將軍] lit. choose a general from among the dwarfs; fig. choose the best person available (out of a mediocre bunch)
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
蟹獴[xiè měng, ㄒㄧㄝˋ ㄇㄥˇ, 蟹獴] crab-eating mongoose (Herpestes urva)
蒲公英[pú gōng yīng, ㄆㄨˊ ㄍㄨㄥ , 蒲公英] dandelion; Taraxacum mongolicum
内定[nèi dìng, ㄋㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 内定 / 內定] decision to appoint an official that is kept secret among the hierarchy
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, 伯仲叔季] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers
名列[míng liè, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄝˋ, 名列] famous; among the most famous
蒙日[Méng rì, ㄇㄥˊ ㄖˋ, 蒙日] Gaspard Monge (1746-1818), French mathematician
二连巨盗龙[èr lián jù dào lóng, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄨㄥˊ, 二连巨盗龙 / 二連巨盜龍] Gigantoraptor erlianensis (a giant bird-like dinosaur found in Erlian in Inner Mongolia)
獴科[měng kē, ㄇㄥˇ ㄎㄜ, 獴科] Herpestidae (the mongoose family)
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, 克什克腾 / 克什克騰] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, 克什克腾旗 / 克什克騰旗] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
苗族[Miáo zú, ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ, 苗族] Hmong or Miao ethnic group of southwest China
内蒙[Nèi méng, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ, 内蒙 / 內蒙] Inner Mongolia
内蒙古[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, 内蒙古 / 內蒙古] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区
内蒙古大学[Nèi Méng gǔ Dà xué, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 内蒙古大学 / 內蒙古大學] Inner Mongolia University
汗国[hàn guó, ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, 汗国 / 汗國] khanate (Mongol state)

mong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans)
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000)
クロモンガラ[, kuromongara] (n) pinktail durgon (durgeon) (triggerfish) (Melicthys vidua)
ケロモンガラ[, keromongara] (n) pinktail durgon (type of triggerfish) (Melichthys vidua)
この内(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P)
ソロイモンガラ[, soroimongara] (n) black durgon (durgeon) (Melicthys niger)
タスキモンガラ[, tasukimongara] (n) reef triggerfish (Rhinecanthus rectangulus); picasso triggerfish
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
とか[, toka] (prt,conj) among other things; such things as; or something like that; (P)
ニュートリノ天文学[ニュートリノてんもんがく, nyu-torino tenmongaku] (n) neutrino astronomy
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei
マングース[, mangu-su] (n) mongoose
モリンフール[, morinfu-ru] (n) (obsc) (See 馬頭琴) morin khuur (stringed musical instrument of Mongolian origin) (mon
モンゴリアン[, mongorian] (n) (1) Mongolian (person); (2) (See モンゴロイド) Mongoloid
モンゴリズム[, mongorizumu] (n) mongolism; (P)
レーダー天文学[レーダーてんもんがく, re-da-tenmongaku] (n) radar astronomy
レモングラス[, remongurasu] (n) lemongrass (Cymbopogon citratus); lemon grass
万緑一紅[ばんりょくいっこう, banryokuikkou] (n) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
万緑叢中紅一点[ばんりょくそうちゅうこういってん, banryokusouchuukouitten] (exp) (arch) (See 万緑一紅) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
中でも[なかでも, nakademo] (adv) (1) among (other things); inter alia; (2) above all (else); (P)
人中[ひとなか, hitonaka] (n) (1) in company; among people; (2) philtrum (groove in the upper lip that runs from the bottom of the nose to the lip)
人心安定[じんしんあんてい, jinshin'antei] (n) stabilizing the feelings of the people; inspiring confidence among the people
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
仲間割れ[なかまわれ, nakamaware] (n,vs) split among friends; falling out; internal discord
仲間喧嘩[なかまげんか, nakamagenka] (n) quarrel among friends; quarrel among ourselves (themselves)
位置天文学[いちてんもんがく, ichitenmongaku] (n) position astronomy
備わる(P);具わる(P)[そなわる, sonawaru] (v5r,vi) (1) to be furnished with; to be endowed with; (2) to be among; to be one of; to be possessed of; (P)
元寇[げんこう, genkou] (n) the Mongol Invasion
元朝[げんちょう, genchou] (n) Yuan Dynasty; Mongol Dynasty
元軍[げんぐん, gengun] (n) (obsc) Yuan-Dynasty Chinese-Mongolian military
兄弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends
内(P);中[うち, uchi] (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
割り普請[わりぶしん, waribushin] (n) dividing work among several contractors
加賀紋[かがもん, kagamon] (n) coloured family crest (popular amongst people from Kaga)
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
取り分け(P);取り分;取分;副;取りわけ[とりわけ, toriwake] (adv,n) (1) (uk) especially; above all; (2) inter alia; among others; (P)

mong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ายโมงครึ่ง[n. exp.] (bāi mōng kh) EN: 13:30 h ; 1:30 p.m. ; half-past one in the afternoon FR: treize heures trente ; 13 h 30 ; une heure et demi ; une heure trente
ห้าโมงเช้า[n. exp.] (hā mōng chā) EN: eleven o'clock in the morning ; 11:00 a.m. FR: onze heures du matin
ห้าโมงเย็น[n. exp.] (hā mōng yen) EN: five o'clock in the evening ; 5:00 p.m. FR: dix-sept heures ; cinq heures du soir
หกโมงเช้า[n. exp.] (hok mōng ch) EN: six o'clock FR: six heures (du matin)
หกโมงเย็น[n. exp.] (hok mōng ye) EN: six o'clock in the evening ; 6:00 p.m. FR: dix-huit heures ; six heures du soir
กี่โมงล่ะ[xp] (kī mōng la) EN: What time? FR:
กี่โมงแล้ว[xp] (kī mōng laē) EN: What time is it? FR: Quelle heure est-il ?
โมงเช้า[n. exp.] (... mōng ch) EN: FR: ... heures (du matin)
ออกกี่โมง (...ออกกี่โมง)[v. exp.] (øk kī mōng ) EN: What time does … leave? ; What time will the … leave? FR: À quelle heure part … ?
ปลาโม่งลัง[n. exp.] (plā mōng la) EN: Indian Mackerel FR:
สามโมงเช้า[xp] (sām mōng ch) EN: 9 o'clock in the morning ; 9:00 a.m. FR: neuf heures du matin
สี่โมงเช้า[n. exp.] (sī mōng chā) EN: 10 a.m. FR: dix heures (du matin)
สี่โมงเย็น = 4โมงเย็น[n. exp.] (sī mōng yen) EN: FR: seize heures ; quatre heures (de l'après-midi)
สองโมงเช้า[n. exp.] (søng mōng c) EN: FR: huit heures (du matin)
ไอ้โม่ง[n. exp.] (ai mōng) EN: balaclava FR: cagoule [f]
ไอ้โม่ง[n. exp.] (ai mōng) EN: masked attacker ; hooded person ; faceless instigator FR:
อปมงคล ; อัปมงคล[adj.] (apamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อัปมงคล[adj.] (appamongkho) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อาวาหมงคล[n. exp.] (āwāha mongk) EN: wedding ceremony held at the home of the groom FR:
อวมงคล[adj.] (awamongkhon) EN: inauspicious ; unpropitious ; sinister ; ill-omened FR: sinistre
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m. ; 1 p.m. ; 1:00 p.m. ; 13:00 h FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายสี่โมง ; บ่ายสี่[n. exp.] (bāi sī mōng) EN: four o'clock in the afternoon ; four p.m. ; 4 p.m. ; 4:00 p.m. ; 16:00 h FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่างช่างยุ[n. (loc.)] (bāngchangyu) EN: busybody ; scandalmonger FR:
ชัยมงคลคาถา[n.] (chaimongkho) EN: stanzas for the blessing or glory of victory FR:
ชะนีมงกุฎ[n. exp.] (chanī mongk) EN: pileated gibbon ; crown gibbon FR:
ชาวประมง[n.] (chāopramong) EN: fisherman ; fisherfolk FR: pêcheur [m]
ฉัตรมงคล[n.] (chattramong) EN: coronation celebration ; coronation FR:
เชื้อชาติม้ง[n. exp.] (cheūachāt M) EN: Hmong FR:
ชั่วโมง[n.] (chūamōng) EN: hour FR: heure [f]
ชั่วโมงบิน[n.] (chūamōngbin) EN: experience FR: expérience [f]
ชั่วโมงครึ่ง[n. exp.] (chūamōng kh) EN: an hour and a half FR: une heure et demie
ชั่วโมงก่อน (… ชั่วโมงก่อน) ; … ชม.ก่อน[X] (… chūamōng ) EN: … hours ago FR: il ya … heures
ชั่วโมงละ[n. exp.] (chūamōng la) EN: per hour ; an hour FR: de l'heure ; par heure
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la) EN: 100 kilometers an hour FR: cent kilomètres à l'heure
ชั่วโมงเร่งด่วน[n. exp.] (chūamōng re) EN: rush hours FR: heure de pointe [f]
ชั่วโมงเศษ[n. exp.] (chūamōng sē) EN: FR: une heure et quelques
ชั่วโมงต่อชั่วโมง[adv.] (chūamōng tø) EN: FR: heure par heure
ด้ายมงคล[n. exp.] (dāi mongkho) EN: auspicious fillets FR:
จ่ามงกุฎ[n.] (jāmongkut) EN: jah mongkhut ; royal crown FR:

mong ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käsehändler {m}cheese monger
Chinasingdrossel {f} [ornith.]Mongolian Song Thrush
gigantisch; riesig; wahnsinnig groß; enorm {adj}; Riesen...humongous
Mongolide {m,f}; MongoliderMongoloid
mongolid {adj}Mongoloid
mongolisch {adj}Mongol; Mongolian
mongoloid {adj} [med.]mongoloid
Mongolenlerche {f} [ornith.]Mongolian Lark
Mongolengimpel {m} [ornith.]Mongolian Trumpeter Finch
Mongolei {f} [geogr.]Mongolia (mn)
Mongole {m}; Mongolin
mongolisch {adj}Mongolian
Geheimtuerei {f}mystery mongering
...händler {m}monger
Handel {m}mongering
Modenarr {m}fashionmonger
Phrasendrescher {m}phrase monger; phrasemonger
Sensationslust {f}sensation mongering
Verbreiter {m} (von Gerüchten)monger
Völkerverständigung {f}understanding among nations
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
zwischen {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | zwischen den Zeilen lesen (wo?) | zwischen die Zeilen schreiben (wohin?) | zwischen den Menschenbetween; among; amongst | to read between the lines | to write between the lines | among the people
Mungo {m} (indische Schleichkatze) [zool.]mongoose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mong
Back to top