ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

missioner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *missioner*, -missioner-

missioner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
missioner (n.) หมอสอนศาสนา See also: ผู้เผยแพร่ศาสนา Syn. missionary
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมาธิการ (n.) commissioner See also: commission, Board of Commissioner, committee Syn. กรรมการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, Commissioner, fasten your safety belt!เอาล่ะ ท่านผู้มีเกียรติ รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย!
In Peshawar, the deputy police commissioner lost his head and opened fire with a machine gun.ในเปชชาวา รองผู้ว่าการตร. คุมอารมณ์ไม่ได้และใช้ปืนกลยิง
The commissioner of baseball suspended eight of the players, including the great Shoeless Joe Jackson, for life.คณะกรรมการเบสบอล สั่งแขวนผู้เล่น 8 คน รวมทั้งเท้าเปล่าโจ แจ็คสันตลอดชีพ
The Police Commissioner has arrived.ท่านครับ, กฏข้อแรกของโปรเจคท์เมย์เฮม
That was Police Commissioner Jacobs who just arrived on the scene...มันจำต้องใช้ความทุ่มเท, ความตั้งใจ และเหนือสิ่งอื่นใด, ความร่วมมือ ท้องถนนปลอดภัยขึ้นแล้ว
The Police Commissioner expressed condolence and pledged to solve the case as soon as possibleกรรมาธิการตำรวจ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผ.อ.วอง และสัญญาว่าจะจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้
Commissioner is only your boss because he paid his dues to the Crocodile Gang.แม้แต่อธิบดียังให้เกียรติแก๊งค์จระเข้ของเรา ไม่งั้นมันจะไม่ได้เป็นอธิบดี
Commissioner. No, what a pleasant surprise.ท่านผู้ตรวจการณ์ ไม่ ช่างน่าเซอไพร์ส
Commissioner Brooks...ท่านผู้ตรวจการณ์บรุ๊ค...
The commissioner still hasn't changed his mind.ท่านผู้ตรวจการณ์ เขายังไม่เปลี่ยนใจ
The commissioner could be here any minute.ท่านผู้ตรวจการจะมาที่นี่ในตอนไหนก็ได้
The commissioner's here. He just pulled up.ท่านผู้ตรวจการอยู่ที่นี่แล้ว เขาเพิ่งจะมาถึง

missioner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 专员 / 專員] assistant director; commissioner
高级专员[gāo jí zhuān yuán, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 高级专员 / 高級專員] high commissioner
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 额尔金 / 額爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
联合国难民事务高级专员办事处[Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ˋ ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 联合国难民事务高级专员办事处 / 聯合國難民事務高級專員辦事處] Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 总监 / 總監] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general

missioner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミッショナー[, komisshona-] (n) commissioner; (P)
事務官[じむかん, jimukan] (n) administrative official; secretary; commissioner; (P)
五奉行[ごぶぎょう, gobugyou] (n) (See 五大老) the five commissioners (administrative organ of feudal Japan established by Toyotomi Hideyoshi)
副本部長[ふくほんぶちょう, fukuhonbuchou] (n) deputy general manager; deputy director-general; assistant commissioner
国連難民高等弁務官事務所[こくれんなんみんこうとうべんむかんじむしょ, kokurennanminkoutoubenmukanjimusho] (n) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR
探題[たんだい, tandai] (n) local commissioner (Kamakura or Muromachi eras); composing poetry by lot
管理官[かんりかん, kanrikan] (n) administrator; director; commissioner
総監[そうかん, soukan] (n) inspector general; commissioner; (P)
警視監[けいしかん, keishikan] (n) superintendent supervisor; assistant commissioner (UK, Aus. etc.)
高等弁務官[こうとうべんむかん, koutoubenmukan] (n) high commissioner

missioner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: member of a commission ; commissioner FR: membre d'une commission [m]
ข้าหลวง[n.] (khālūang) EN: governor ; provincial governor ; commissioner FR: gouverneur [m]
ข้าหลวงพาณิชย์[n. exp.] (khālūang ph) EN: trade commissioner FR:
ข้าหลวงพิเศษ[n. exp.] (khālūang ph) EN: royal commissioner FR:
ข้าหลวงประจำจังหวัด[n. exp.] (khālūang pr) EN: commissioner of a province FR:
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ[org.] (Khālūang Ya) EN: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) FR: Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
ข้าหลวงใหญ่[n. exp.] (khālūang ya) EN: governor-general ; High Commissioner FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า missioner
Back to top