ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

murderer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *murderer*, -murderer-

murderer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
murderer (n.) ฆาตกร See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน Syn. killer, slayer, assassin, cutthroat, criminal
murderer (n.) ฆาตกร
English-Thai: Nontri Dictionary
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆาตกร (n.) murderer See also: killer, slayer, assassin Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
So the murderer is in this room?งั้นฆาตกรอยู่ในห้องนี้เหรอ?
Then we would've discovered who the murderer is.เราก็จะได้เจอฆาตกรเลยน่ะสิ
The murderer must've run out.ฆาตกรคงจะวิ่งออกไปแล้ว
The murderer came out of the secret panel, picked up the candlestick.ฆาตกรออกจากแผงลับมา หยิบเชิงเทียนขึ้นมา
The murderer crept up behind him and killed him!ฆาตกรย่องไปข้างหลังเขา และฆ่าเขา!
How did the murderer know about them all?แล้วฆาตกรรู้เกี่ยวกับ พวกเขาทั้งหมดได้ยังไง?
First, the murderer needed to get the weapons. Easy.อย่างแรกฆาตกรจำเป็นต้องมีอาวุธ ง่ายมาก
Then, having found out the whole story, the murderer went to the cupboard, unlocked it with the key, took out the wrench...จากนั้น หลังจากได้รู้เรื่องราวทั้งหมด ฆาตกรไปที่ตู้ ปลดล็อคด้วยกุญแจเอาประแจออกมา...
Then we split up again, and the murderer switched off the electricity.แล้วเราแยกกันอีกครั้ง และฆาตกรปิดไฟ
In the dark, the murderer ran across the hall to the study, picked up the rope and the lead pipe, ran to the billiard room, strangled Yvette.ท่ามกลางความมืดฆาตกรวิ่ง จากห้องโถงไปยังห้องหนังสือ หยิบเชือกและท่อน้ำ วิ่งไปที่ห้องบิลเลียด
The murderer picked up the gun where Yvette dropped it, ran to the door, opened it, recognized the girl from her photograph, shot her, and then ran back to the cellar.ฆาตกรหยิบปืนที่อีเว็ตต์ทิ้งไว้ วิ่งไปที่ประตู เปิดประตูออก จำเธอได้จากรูปถ่ายของเธอ แล้วก็ยิงเธอ

murderer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, 凶手 / 兇手] assailant; murderer; assassin
刺客[cì kè, ㄘˋ ㄎㄜˋ, 刺客] assassin; murderer
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, 刽子手 / 劊子手] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer
凶犯[xiōng fàn, ㄒㄩㄥ ㄈㄢˋ, 凶犯 / 兇犯] murderer
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, 凶手] murderer
杀人犯[shā rén fàn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄈㄢˋ, 杀人犯 / 殺人犯] murderer; homicide
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer

murderer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
女殺し[おんなごろし, onnagoroshi] (n) (1) lady-killer (i.e. a man who is popular with women); knocking a woman dead (with sex appeal); (2) murderer of women; (3) murder of women
惨殺者[ざんさつしゃ, zansatsusha] (n) brutal murderer

murderer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ผู้ร้ายฆ่าคน[n. exp.] (phūrāi khā ) EN: killer ; murderer FR: meurtrier [m] ; tueur [m] ; assassin [m]

murderer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kindermörder {m}child murderer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า murderer
Back to top