ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

militia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *militia*, -militia-

militia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
militia (n.) ทหารกองหนุน Syn. military force, civilian army, army
militiaman (n.) ทหารกองหนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
militia(มิลิช'ชะ) n. กลุ่มทหารกองหนุน,ชายที่มีอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้,กลุ่มทหารพลเรือน (ต่างจากทหารอาชีพ)
militiaman(มิลิช'ชะเมิน) n. ทหารกองหนุน,ทหารพลเรือน,ชายที่มีอายุอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้ pl. militiamen
English-Thai: Nontri Dictionary
militia(n) ทหารกองหนุน,ทหารบก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
militiaกองกำลังอาสาสมัคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Militiaทหารอาสา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pray, Miss Eliza, are the Militia still quartered at Meryton?นี่มิสอีไลซ่า พวกทหารยังอยู่ในแมรี่ตันหรือเปล่าคะ
Ever since the militia came to Meryton, there's been nothing but love and officers in her head.ตั้งแต่พวกทหารเข้ามาที่แมรี่ตัน ก็ไม่มีอะไรนอกจากความรักและทหารอยู่ในหัวหล่อน
(UNCLE): Mr Wickham is to resign from the Militia and go into a northern regiment.คุณวิคแฮมได้ลาออกจากกรมทหารบก และจะไปสมัครเข้ากับกองทัพทางเหนือ
If you had my warning, they must have ambushed our men outside, before we knew it, there were militia with their guns out in every corner of the room."เฮลซิงกิ" เราไม่รู้ตัวเลย คงมาซุ่มจู่โจมคนของเราอยู่ข้างนอก เพียงครู่เดียว ทหารก็บุกเข้ามาข้างในพร้อมกับปืน
You let those militia pigs and that American scum kill my brother.แกปล่อยให้ทหารอเมริกันมันฆ่าน้องชายฉันนะ
The problem is, General Bizimungu, I have information that the hterhamwe militia will not heed the peace agreement.คือว่านะ นายพล Bizimungu ผมได้ยินมา ว่าแกนนำพวกผู้ร่วมชุมนุม ไม่ต้องการเจรจาสันติภาพ
Senior U.N. officers claim that the Rwandan army is secretly training and arming the Hutu militia called the hterhamwe.นายทหารของ U.N. อ้างว่า กองกำลังทหารในราวันดาแอบฝึก และส่งอาวุธให้กับกองทัพฮูตู ที่เรียกว่า hterhamwe
And when they hear this signal, the militia are to go to war.และเวลาพวกเขาได้ยินสัญญาณ สงครามจะเกิด
If the militia come, you must come up here as quick as you can.ถ้าพวกทหารมา คุณต้องรีบขึ้นไป ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
All of the militia must leave now! Get out!พวกกบฏทุกคน ออกไปจากที่นี่ ออกไปเดี๋ยวนี้
What with your departure, Jane's to London and the militia to the North with the colourful Mr Wickham,-ตั้งแต่เธอจากไป... เจนอยู่ที่ลอนดอน -และกองทหารจะขึ้นเหนือ พร้อมความมีสีสรรของคุณวิคแฮม
They are looking for Balhae's militia corp soldiers.พวกนั้นตามหาทหาร บัลเฮ ที่หลงเหลืออยู่

militia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民团[mín tuán, ㄇㄧㄣˊ ㄊㄨㄢˊ, 民团 / 民團] civil corps; militia

militia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンジャウィード[, janjaui-do] (n) Janjaweed (militia in Sudan)
民兵組織[みんぺいそしき, minpeisoshiki] (n) militia; paramilitary group

militia ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กองทหารอาสาสมัคร[n. exp.] (køng thahān) EN: militia FR: milice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า militia
Back to top