ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

milk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *milk*, -milk-

milk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
milk (n.) น้ำนม See also: นม Syn. whey, sap
milk (vt.) รีดนม Syn. drain, sap, squeeze
milk (vt.) รีดไถ See also: ปอกลอก, หลอกเอาประโยชน์ Syn. overcharge, extort, fleece Ops. undercharge
milk of hum kindness (idm.) ความเมตตาปราณีผู้อื่น See also: ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
milk of magnesia (n.) ยาลดกรดและยาระบาย
milk round (n.) การส่งนม
milk tooth (n.) ฟันน้ำนม
milker (n.) คนรีดนม, เครื่องรีดนม
milking (n.) การรีดนม Syn. pumping, suction, suckling
milkmaid (n.) หญิงรีดนมวัว
milkman (n.) คนส่งนมผู้ชาย
milkshake (n.) เครื่องดื่มปั่น ประกอบด้วยนมและไอศรีม
milksop (n.) คนขี้ขลาด See also: ผู้ชายที่อ่อนแอ Syn. pantywaist, milquetoast
milkweed (n.) ต้นพืชซึ่งให้น้ำยางสีขาว
milky (adj.) ซึ่งใส่นม See also: ซึ่งมีน้ำนม
milky (adj.) ซึ่งมีสีคล้ายน้ำนม See also: ซึ่งมีสีเหมือนน้ำนม Syn. white, snowy, whitish
Milky Way (n.) ดาราจักรทางช้างเผือก
English-Thai: HOPE Dictionary
milk(มิลคฺ) n. น้ำนม,ของเหลวที่คล้ายน้ำนม (เช่นน้ำมะพร้าว) vt. รีดน้ำนม,รีด,ปอกลอก,บั่นทอน vi. ให้น้ำนม -Phr. (cry over spilt milk เสียใจต่อสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้ว), See also: milking n., Syn. tap,extract,exploit
milk and honeyn. ความอุดมสมบูรณ์มาก
milk of magnesiaยาน้ำแมกนีเซียมไฮดร๊อคไซด์ เป็นยาลดกรดและยาระบาย
milk shakeเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยนมเย็นและไอศกรีมที่เขย่าหรือปั่นให้เข้ากันด้วยเครื่อง
milk wayn. ทางช้างเผือกบนท้องฟ้า
milker(มิล'เคอะ) n. คนรีดนม,เครื่องรีดนม,วัวหรือสัตว์ที่ให้นม
milkmaid(มิลคฺ'เมด) n. หญิงรีดนมวัว,หญิงที่ทำงานในโรงรีดนม
milky(มิล'คี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนม,มีสีขาว,ให้น้ำนมมาก,เชื่อง,ถ่อมตัว,ซีด., See also: milkily adv. milkiness n., Syn. opaque
English-Thai: Nontri Dictionary
milk(n) น้ำนม
milkmaid(n) หญิงรีดนม
milkman(n) คนขายนม,คนส่งนม
milksop(n) คนขี้ขลาด,คนหน้าตัวเมีย
milky(adj) เหมือนน้ำนม,มีน้ำนม,ป้อแป้,ขุ่นมัว,ซีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
milk abscessฝีน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
milk tooth; deciduous tooth; primary toothฟันน้ำนม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Milkน้ำนม [TU Subject Heading]
Milk of Magnesiaยาระบายแมกนีเซีย, แมกนีเซี่ยมไฮดรอกไซด์ [การแพทย์]
Milkingรีด, การบีบรูดสายยาง, การบีบรัดสายยาง, การชะ [การแพทย์]
Milky Whiteสีขาวคล้ายน้ำนม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมถ้วย (n.) coconut milk custard in small porcelain cup
ขนมทองม้วน (n.) Thai sweetmeat made of flour, coconut milk and egg
ขนมปลากริมไข่เต่า (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ปรากริมไข่เต่า
ซาหริ่ม (n.) sweet-noodles in coconut milk syrup Syn. ซ่าหริ่ม
ถ้วย (n.) coconut milk custard in small porcelain cup Syn. ขนมถ้วย
ปรากริมไข่เต่า (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ขนมปลากริมไข่เต่า
ปลากริม (n.) name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar Syn. ปรากริมไข่เต่า, ขนมปลากริมไข่เต่า
แกงบวด (n.) kind of sweetmeat made of fruit boiled in coconut milk and sugar
กษีร (n.) milk Syn. น้ำนม, กษีรา
กษีร (n.) milk Syn. นม, เกษียร, กษีรา
กษีรา (n.) milk Syn. น้ำนม, กษีร
กษีรา (n.) milk Syn. นม, กษีร, เกษียร
นม (n.) milk Syn. น้ำนม
น้ำนม (n.) milk Syn. นม, กษีร, เกษียร, กษีรา
รีดนม (v.) milk See also: draw milk from
เกษียร (n.) milk Syn. น้ำนม, กษีร, กษีรา
วัวนม (n.) milk cow See also: dairy cattle, dairy cow, milch cow, milker
โคนม (n.) milk cow See also: dairy cattle, dairy cow, milch cow, milker Syn. วัวนม
ฟันน้ำนม (n.) milk tooth See also: baby tooth, deciduous tooth, primary tooth Ops. ฟันแท้
แก้วผลึก (n.) milky quartz See also: crystal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A can of coffee with plenty of milk and sugar in it.สามารถของกาแฟที่มีความ อุดมสมบูรณ์ ของนมและน้ำตาลในนั้น
I'd wet-nurse their babies on the milk of chimpanzees.ฉันจะใช้นมชิมเเปนซีเลี้ยงลูกกอริลล่า
The milk of kindness.นํ้านมเเห่งความปราณี
The value of goat's milk in daily diet.คุณค่าของนมแพะในโภชนาการ
The fever has robbed her of her milk and clouded her perception.ไข้ที่มีการปล้นของเธอนม ของเธอและฟุ้งรับรู้ของเธอ
He stole the milk money at school.เขาขโมยเงินนม ที่โรงเรียน
No one even asked me if I took the milk money that time.ไม่มีใครเคยถามฉันสักคำว่า ตอนนั้น ฉันอมเงินนมโรงเรียนไปรึเปล่า
So let's just say that I stole the milk money, but old lady Simons stole it back from me.ฉะนั้นคงพูดได้ว่าฉันขโมยเงินนม แต่ยายไซม่อนขมายมันต่อจากฉัน
The chocolate milk you dunk it in Come on Steph, you know where I'm going with this I know!ครั้งแรกที่พวกเค้าไปเที่ยวด้วยกัน
Bubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders.อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยง
And bread, milk and an eggแล้วก็ขนมปัง นม และไข่
Yes, he brought milk and rolls and took away parcels.ใช่ เขาเอานมและโรลมาให้ และกลับไปพร้อมห่อกระดาษ

milk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波霸奶茶[bō bà nǎi chá, ㄅㄛ ㄅㄚˋ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 波霸奶茶] bubble milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as pearl milk tea 珍珠奶茶
乳脂[rǔ zhī, ㄖㄨˇ ㄓ, 乳脂] cream; milk fat
乳牙[rǔ yá, ㄖㄨˇ ㄧㄚˊ, 乳牙] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth
乳齿[rǔ chǐ, ㄖㄨˇ ㄔˇ, 乳齿 / 乳齒] deciduous tooth; milk tooth; baby tooth
齿更[chǐ gēng, ㄔˇ ㄍㄥ, 齿更 / 齒更] dental transition (from milk teeth to adult teeth)
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, 打奶] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino)
麦乳精[mài rǔ jīng, ㄇㄞˋ ㄖㄨˇ ㄐㄧㄥ, 麦乳精 / 麥乳精] malt milk extract
奶牛[nǎi niú, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ, 奶牛] milk cow; dairy cow
奶茶[nǎi chá, ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 奶茶] milk tea
美禄[měi lù, ㄇㄟˇ ㄌㄨˋ, 美禄 / 美祿] Nestlé Milo milk drink (popular in Hong Kong)
阿华田[Ā huà tián, ㄚ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄢˊ, 阿华田 / 阿華田] Ovaltine milk drink (popular in Hong Kong)
珍珠奶茶[zhēn zhū nǎi chá, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 珍珠奶茶] pearl milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as bubble milk tea
[chèn, ㄔㄣˋ, 龀 / 齔] replace the milk teeth
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 龆 / 齠] shed the milk teeth; young
母乳代[mǔ rǔ dài, ㄇㄨˇ ㄖㄨˇ ㄉㄞˋ, 母乳代] substitute for mother's milk; milk powder
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
[rǔ, ㄖㄨˇ, 乳] breast; milk
[nǎi, ㄋㄞˇ, 奶] breast; lady; milk
[nǎi, ㄋㄞˇ, 嬭] breast; lady; milk
椰奶[yē nǎi, ㄧㄝ ㄋㄞˇ, 椰奶] coconut milk
椰子汁[yē zi zhī, ㄧㄝ ㄗ˙ ㄓ, 椰子汁] coconut milk
牛奶[niú nǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ, 牛奶] cow's milk
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, 远志 / 遠志] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine
乳白[rǔ bái, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ, 乳白] milky white; cream color
乳白色[rǔ bái sè, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, 乳白色] milky white
奶昔[nǎi xī, ㄋㄞˇ ㄒㄧ, 奶昔] milkshake
星汉[xīng hàn, ㄒㄧㄥ ㄏㄢˋ, 星汉 / 星漢] Milky Way; our galaxy
银河[yín hé, ˊ ㄏㄜˊ, 银河 / 銀河] Milky Way; our galaxy
奶水[nǎi shuǐ, ㄋㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, 奶水] mother's milk; also fig. the hand that feeds you
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 湩] muddy, turbid; milk
奶粉[nǎi fěn, ㄋㄞˇ ㄈㄣˇ, 奶粉] powdered milk
羊奶[yáng nǎi, ㄧㄤˊ ㄋㄞˇ, 羊奶] sheep's milk
豆奶[dòu nǎi, ㄉㄡˋ ㄋㄞˇ, 豆奶] soy milk
豆汁[dòu zhī, ㄉㄡˋ ㄓ, 豆汁] soya bean milk
豆浆[dòu jiāng, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄤ, 豆浆 / 豆漿] soy milk

milk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバポレーテッドミルク[, ebapore-teddomiruku] (n) evaporated milk
エバミルク[, ebamiruku] (n) (abbr) evaporated milk
ココナッツミルク[, kokonattsumiruku] (n) coconut milk
コンデンスミルク[, kondensumiruku] (n) condensed milk
スキムミルク[, sukimumiruku] (n) skim milk
ソフトカードミルク[, sofutoka-domiruku] (n) soft curd milk
ナタデココ[, natadekoko] (n) coconut milk (spa
フルーツドリンク[, furu-tsudorinku] (n) mixed juice drink (may contain non-fruit ingredients such as milk or yogurt) (from fruit drink)
マリア薊[マリアあざみ;マリアアザミ, maria azami ; mariaazami] (n) (uk) milk thistle (Silybum marianum)
ミルクプラント[, mirukupuranto] (n) dairy; milk plant
ミルク蛇[ミルクへび;ミルクヘビ, miruku hebi ; mirukuhebi] (n) (uk) milk snake (Lampropeltis triangulum)
ローファットミルク[, ro-fattomiruku] (n) low-fat milk
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods
乳汁[にゅうじゅう;ちしる;ちちしる, nyuujuu ; chishiru ; chichishiru] (n,adj-no) (1) milk (mammal); (2) milk (plant); milky juice; latex
乳牛[ちちうし;にゅうぎゅう, chichiushi ; nyuugyuu] (n) milk cow; dairy cattle; milch cow
乳糖[にゅうとう, nyuutou] (n,adj-no) milk sugar; lactose
乳色[にゅうしょく;ちちいろ, nyuushoku ; chichiiro] (n) milk white; opaque white
乳酸菌飲料[にゅうさんきんいんりょう, nyuusankin'inryou] (n) fermented milk drink (e.g. Yakult, Calpis, Calpico, etc.); lactic fermenting beverage
保証牛乳[ほしょうぎゅうにゅう, hoshougyuunyuu] (n) certified milk
全乳[ぜんにゅう, zennyuu] (n) whole milk
凝乳[ぎょうにゅう, gyounyuu] (n) curd; curds; curdled milk
初乳[しょにゅう, shonyuu] (n,adj-no) colostrum; foremilk; first milk a mother breastfeeds with
加糖粉乳[かとうふんにゅう, katoufunnyuu] (n) sweetened powdered milk
加糖練乳[かとうれんにゅう, katourennyuu] (n) sweetened condensed milk
南斗六星[なんとろくせい, nantorokusei] (n) Milk Dipper; southern dipper asterism (star pattern) within Sagittarius
後悔先に立たず[こうかいさきにたたず, koukaisakinitatazu] (exp) (id) It is no use crying over spilt milk
死んだ子の年を数える[しんだこのとしをかぞえる, shindakonotoshiwokazoeru] (exp) (id) It is no use crying over spilt milk
湯葉;湯波;油皮;豆腐皮[ゆば, yuba] (n) tofu skin; dried beancurd; delicacy made from the skin of gently boiled soybean milk
紫雲英[げんげ, genge] (n) Chinese milk vetch
練乳;煉乳;れん乳[れんにゅう, rennyuu] (n) condensed milk
脱脂乳[だっしにゅう, dasshinyuu] (n) (abbr) (See 脱脂粉乳) skim milk; skimmed milk; nonfat milk
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk
蓮華;蓮花[れんげ, renge] (n) (1) (See 蓮・1) lotus flower; (2) (abbr) (See 蓮華草) Chinese milk vetch (Astragalus sinicus); (3) (abbr) (See 散り蓮華・1) china spoon; (4) lotus-shaped pedestal for a gravestone
蓮華草[れんげそう, rengesou] (n) Chinese milk vetch (Astragalus sinicus)
貰い乳[もらいぢち;もらいちち;もらいぢ(ok), moraidichi ; moraichichi ; moraidi (ok)] (n) having one's baby nursed by another woman; wet-nursing; breast milk received from another woman
還元脱脂乳[かんげんだっしにゅう, kangendasshinyuu] (n) reconstituted skim milk
鬼乳;奇乳[きにゅう, kinyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates)
魔乳[まにゅう, manyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates)
おっぱい(P);オッパイ[, oppai (P); oppai] (n) (1) (chn) breasts; boobies; tits; (2) (chn) breast milk; (P)
ガガイモ科[ガガイモか, gagaimo ka] (n) (See 蘿芋) milkweed family (Asclepiadaceae)

milk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัวลอยเผือก[n. exp.] (būaløi pheū) EN: steamed taro and flour with coconut milk FR:
ชาดำเย็น [n. exp.] (chā dam yen) EN: iced tea without milk FR: thé froid [m]
ชาไข่มุก[n. exp.] (chā khaimuk) EN: bubble tea ; pearl milk tea ; boba milk tea FR:
ชานมเย็น[n. exp.] (chā nom yen) EN: iced milk tea FR: thé glacé au lait [m]
ชาเย็น[n. exp.] (chā yen) EN: iced tea ; iced tea with milk ; iced milk tea FR: thé froid [m] ; thé glacé [m]
ช็อกโกแลตนม[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: milk chocolate FR: chocolat au lait [m]
ชงนม[v. exp.] (chong nom) EN: prepare milk FR:
ดูดนม[v. exp.] (dūt nom) EN: suck up milk FR: téter
ฟักทองแกงบวด[n. exp.] (fakthøng ka) EN: pumpkin in coconut milk FR:
ฟันน้ำนม[n.] (fan nāmnom) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth FR: dent de lait [f]
เห็ดหล่มขาว[n. exp.] (het lom khā) EN: Milk White Russula ; Russula delica FR: Russula delica
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream FR: crème de lait de coco [f]
แกงบวดฟักทอง[n. exp.] (kaēngbūat f) EN: pumpkin in coconut milk FR:
แกงบวดเผือก[n. exp.] (kaēngbūat p) EN: taro in coconut milk FR:
กาแฟลาเต้[n. exp.] (kāfaē latē) EN: latte ; milk coffee FR: caffè latte ; café au lait [m]
ไก่ย่างกะทิสด[n. exp.] (kai yāng ka) EN: grilled chicken with coconut milk FR:
เกษียร[n.] (kasīen) EN: milk FR:
กษีระ[n.] (kasīra) EN: milk FR:
กษีร-[pref.] (kasīra-) EN: milk FR:
กษีรามพุ[n.] (kasīrāmphu) EN: milk FR:
กษีรรส[n.] (kasīrarot) EN: milk FR:
กะทิ[n.] (kathi) EN: cocomilk ; coconut cream ; coconut milk FR: lait de coco [m] ; crème de coco [f]
ขนมโคกะทิ[n. exp.] (khanomkhō k) EN: traditional coconut dumplings in sweet coconut milk FR:
ขนมครองแครง[n. exp.] (khanom khrø) EN: small season cake made of flour boiled in coconut milk FR:
ขนมกล้วยบวชชี[n. exp.] (khanom klūa) EN: banana in coconut milk FR:
ขนมปลากริมไข่เต่า[n. exp.] (khanom plāk) EN: Thai sweetmeat made of vermicelli ; vermicelli in coconut milk syrup FR:
ขนมทับทิมกรอบ[n. exp.] (khanom thap) EN: water chestnut with syrub and coconut milk FR:
ขนมถ้วย[n.] (khanomthuay) EN: coconut milk custard in small porcelain cup FR:
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้าวมัน[n.] (khāoman) EN: rice cooked in coconut milk ; oily rice FR: riz onctueux [m]
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman som) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad FR:
ข้าวเหนียวมูน[n. exp.] (khāonīo mūn) EN: sticky rice with coconut milk ; sweet sticky rice ; Thai sticky rice with coconut milk FR:
ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพด[n. exp.] (khāonīo pīe) EN: corn in coco milk and sticky rice FR:
ข้าวเหนียวเปียกลำใย[n. exp.] (khāonīo pīe) EN: sweet sticky rice with longan ; sweet black sticky rice with longan in coconut milk ; sticky rice with longan and coconut milk FR:
ข้าวยาคู[n. exp.] (khāo yākhū) EN: [drink made of milk extracted from unripe rice boiled with sugar] FR:
เขษียร[n.] (khasīen) EN: milk FR: lait [m]
ขษีระ[n.] (khasīra) EN: milk FR:
ขีระ[n.] (khīra) EN: milk FR:
โคนม[n. exp.] (khōnom) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker FR: vache laitière [f]
ครองแครงน้ำกะทิ ; ครองแครงกะทิ[n. exp.] (khrøngkhraē) EN: small season cake made of flour boiled in coconut milk FR:

milk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trockenmilch {f}dried milk
Magermilchpulver {n}nonfat dry milk
Magermilch {f}skim milk
Milch {f} | dicke Milchmilk | sour milk
Buttermilch {f}buttermilk
Milcheiweiß {n}milk protein
Milchglas {n}milk glass
Milchkanne {f}milk can
Milchkrug {m}milk jug
Vollmilchschokolade {f}milk chocolate
Milchstraße {f}Milky Way
milchig {adj} | milchiger | am milchigstenmilky | milkier | milkiest
Milchstorch {m} [ornith.]Milky Stork

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า milk
Back to top