ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marionette

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marionette*, -marionette-

marionette ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marionette (n.) หุ่นกระบอก See also: หุ่นเชิดมือ Syn. puppet, fantoccini
English-Thai: HOPE Dictionary
marionette(แมริอะเนท') n. หุ่นกระบอก
English-Thai: Nontri Dictionary
marionette(n) หุ่นกระบอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marionette; puppetหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marionettesหุ่นชัก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, one of those marionette things, all strings and joints.คุณจะรู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่หุ่น เหล่านั้น สตริงและข้อต่อทั้งหมด
Ever been to one of those crazy marionette shows they have over there?เคยไปหนึ่งในโชว์พวกหุ่นกระบอกติ๊งต๊อง ตรงนู้นไหม?
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง
I'm just a marionette, after all.ยังไงชั้นมันก็แค่หุ่นเชิด
I'll look like a marionette.ผมก็จะกลายเป็นแค่หุ่นที่ถูกชักใย
Someone's got us dancing like marionettes.ต้องมีคนชักใยเราอยู่เบื้องหลัง
Didn't you say you wanted to see the marionettes?ไหนลูกเคยบอกว่าอยากเห็น มาริโอเน็ตไม่ใช่หรือจ๊ะ
I know this sounds crazy, but what if our unsub is turning his victims into human marionettes?ผมรู้ว่ามันฟังดูบ้า แต่ถ้าอันซับ ทำให้เหยื่อกลายเป็นหุ่นเชิดมนุษย์ล่ะ
You know, if he's making human marionettes, that also explains why he's stuffing his victims into boxes.รู้ไหม ว่าอันซับอาจจะกำลังสร้างหุ่นเชิดจากมนุษย์จริงๆก็ได้ อาจอธิบายได้ว่าทำไม ถึงบรรจุเหยื่อไว้ในกล่อง
Okay, there are 5 puppeteers/ marionetters in the area.โอเค มีนักเชิดหุ่นห้าคนอยู่ที่นี่
All her joints were dislocated and she'd been turned into a human marionette.ข้อต่อทั้งหมดหลุดออกจากข้อ แบบเดียวกับคดีหุ่นเชิดมนุษย์
The media didn't know that Adam Rain was making human marionettes, but somehow the Replicator did.สื่อไม่รู้ว่า อดัม เรนถูกทำเป็นหุ่นเชิดมนุษย์ แต่ฆาตกรเลียนแบบกลับรู้

marionette ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock
マリオネット[, marionetto] (n) marionette (fre
操り人形;操人形[あやつりにんぎょう, ayatsuriningyou] (n) puppet; marionette
糸操り[いとあやつり, itoayatsuri] (n) marionette manipulation
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly

marionette ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดหุ่น[v.] (choēthun) EN: operate a puppet ; operate a marionette FR:
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: puppet ; marionette FR: marionnette [f]
หุ่นหลวง[n. prop.] (Hun Lūang) EN: Royal Marionettes ; Royal Puppets FR:

marionette ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings
Marionette {f} | Marionetten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marionette
Back to top