ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mandated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mandated*, -mandated-

mandated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mandated (n.) ซึ่งได้รับคำสั่ง Syn. adminstered, assigned, ordered
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mandated territoryอาณาเขตในอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mandated territoriesอาณาเขตในอาณัติ [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is being mandated at the district level, guys.มันอยู่ในอาณัติของระดับการทำงาน
Name-calling aside, once these matters come to light we are mandated to address them promptly and swiftly.อย่าด่ากันค่ะ ทันทีที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เรามีหน้าที่ให้จัดการมันโดยทันที และอย่างรวดเร็ว
Why is that? He agreed to complete mandated classes.เขายินยอมให้มีผู้ดูแล
"Governor Burrell has mandated that vampires have no rights in the state of Louisiana, so there is technically no crime being committed.ผู้ว่าฯ เบอเรล ได้สั่งการ เหล่าแวมไพร์ไม่มีสิทธิใดๆ ในรัฐหลุยส์เซียน่า, ที่นี่ เราตั้งใจไม่ให้เกิดอาชกรรมขึ้น.
"Governor Burrell has mandated that vampires...ท่านผู้ว่าเบอเรลได้สั่งการว่าแวมไพร์ทุกตน... ..
By this time he gets a court-mandated stint in the Marinesตอนนั้นอยู่ในอาณัตของศาล ควบคุมตัวในหน่วยนาวิกโยธิน
Your bureau-mandated therapist... you see her three times a week, and when she thinks you're up to it, we'll talk about a reinstatement.เจ้าหน้าที่บำบัดประจำสำนักงาน นายมีนัดกับเธอ นายต้องไปพบเธอสามครั้งต่อสัปดาห์ และเมื่อเธอคิดว่า
I know that, uh, a lot of you are only here because this has been mandated.ผมรู้ข่าวเรื่องนั้น... เรื่องมากมายของคุณ คุณมาที่นี่กันเพราะถูกสั่งให้มา
I'm sorry. The dress code is mandated.ขอโทษนะ แต่นี่เป็นคำสั่งน่ะ

mandated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国民服[こくみんふく, kokuminfuku] (n) national uniform (such as mandated for Japanese males in 1940)

mandated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mandatsgebiet {n}mandated territory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mandated
Back to top