ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mugger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mugger*, -mugger-

mugger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mugger (n.) ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน Syn. assailant, attacker, robber
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Timmons was killed by a mugger in an alley last night.ทิมม่อนถูกโจรฆ่าไปแล้ว ในตรอกเมื่อคืนนี้
The mugger used hollow points.พวกอันธพาลใช้เหตุผลที่เลื่อนลอย
Only the mugger got the worst of it.แต่คนที่ปล้นคุณ สาหัสเอาเรื่อง
The mugger ended up in the hospital, and the cops say that you were "noncompliant."ไอโจรคนนั้นถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล พวกตำรวจบอกว่า คุณเป็นประเภท "ไม่ยอมเอาง่ายๆ"
Or beat up a mugger while nine months pregnant.ไม่หรอก เธอไม่ได้ทำยังงั้น
Mugger Shocking Surprise Wallet.กระเป๋าสตางค์สุดเซอร์ไพรส์โจร
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
Yeah, come on, you ugly muggers.ใช่มาคุณมิจฉาชีพน่าเกลียด
Are we muggers?เราเป็นพวกรีดไถเหรอวะ ?
Not until you give me back my foot, you mugger.ไม่มีทาง จนกว่านายจะคืนเท้าฉันมา ไอ้โจรกระจอก
I am not a mugger. I happen to be a scrounger.ฉันไม่ใช่โจรกระจอกนะ ฉันแค่...
You just ran right towards that mugger, No thought for your own personal safety.คุณวิ่งเข้าไปหาเจ้าโจรนั่น โดยไม่คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองเลย

mugger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P)

mugger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unordnung {f}huggermugger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mugger
Back to top