ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

matter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *matter*, -matter-

matter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
matter (n.) สิ่งที่ต้องทำ See also: ภารกิจ, งาน, ธุรกิจ Syn. affair, business, chore, errand
matter (n.) สาร See also: เนื้อหาสาระ, สาระสำคัญ, ใจความ, จุดสำคัญ, เรื่อง, เรื่องราว Syn. topic, argument, focus
matter (n.) วัตถุ See also: สสาร, สิ่งของ Syn. object, substance
matter (n.) สิ่งพิมพ์ See also: สิ่งตีพิมพ์
matter (vi.) เป็นเรื่องสำคัญ See also: มีความหมาย, มีสาระสำคัญ, มีความสำคัญ Syn. carry weight, count
matter of course (n.) เรื่องปกติ
matter of opinion (idm.) เรื่องที่ถกเถียงกันได้ See also: สิ่งที่คิดต่างกันได้
matter of the life and death (idm.) เรื่องด่วนมากๆ (ปกติใช้เมื่อกล่าวเกินจริงหรือต้องการให้ขบขัน) See also: เรื่องคอขาดบาดตาย, เรื่องเป็นเรื่องตาย
matter to (phrv.) สำคัญกับ See also: สำคัญต่อ
matter-of-fact (idm.) เป็นงานเป็นการ See also: ไร้ความรู้สึก
matter-of-fact (n.) ข้อเท็จจริง
matter-of-factly (adv.) ด้วยข้อเท็จจริง
matter-of-factness (n.) การเป็นข้อเท็จจริง
matters (n.) สถานการณ์ See also: สภาพแวดล้อม
matters of fact (n.) ข้อเท็จจริง
matters of law (n.) ข้อกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
English-Thai: Nontri Dictionary
matter(n) วัตถุ,สสาร,สิ่งของ,สาระ,เรื่อง
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
matterสสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
matters of subsistence for manสิ่งจำเป็นแก่การครองชีพของคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Matterสสาร [TU Subject Heading]
Mattersสสาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามที่จริง (adv.) as a matter of fact See also: in fact, really, truly Syn. อันที่จริง
ตามมารยาท (adv.) as a matter of courtesy Syn. โดยมารยาท
ปานใด (adv.) no matter how much See also: however much, whatever extent Syn. เพียงใด
มอบธุระ (v.) leave the matter to See also: entrust with an assignment
แท้ที่จริง (adv.) as a matter of fact See also: in fact, really, truly Syn. อันที่จริง, ตามที่จริง
ไว้ธุระ (v.) leave the matter to See also: entrust with an assignment Syn. มอบธุระ
กิจจา (n.) matter See also: thing Syn. เรื่องราว, ข้อความ
สสาร (n.) matter Syn. สาร
สาร (n.) matter
อีโหน่อีเหน่ (n.) matter See also: affair, subject
เป็นอย่างไร (v.) matter See also: do matter
เป็นไร (v.) matter See also: do matter Syn. เป็นอย่างไร
ข้อกฎหมาย (n.) matters of law See also: legal provision
ก็ตาม (adv.) no matter See also: whatever
ข้อใหญ่ใจความ (n.) important matter See also: main point Syn. เรื่องสำคัญ, ข้อสำคัญ
งานพิมพ์ (n.) printed matter Syn. เอกสาร
งูๆ ปลาๆ (adv.) having a smattering of knowledge See also: a little bit Syn. ูเล็กน้อย, นิดหน่อย Ops. รู้มาก, รู้จริง
ชั่งหัวมัน (v.) It doesn´t matter See also: never mind, no matter, don´t worry Syn. ช่างมัน Ops. แยแส, ใส่ใจ
ชั่งแม่ง (v.) It doesn´t matter See also: never mind, no matter, don´t worry Syn. ช่างมัน Ops. แยแส, ใส่ใจ
ช่างมัน (v.) It doesn´t matter See also: never mind, no matter, don´t worry Ops. แยแส, ใส่ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's the matter with you?เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ
As a matter of fact you didจริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
No matter what happened, he would not say a wordไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็จะไม่พูดสักคำ
It does not matter what you believeมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณเชื่อในสิ่งใด
No matter where she goes, I'm right there with her the whole timeไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นกับเธอตลอดเวลา
He makes friends no matter where he goesเขาผูกมิตรไปทั่วไม่ว่าจะไปที่ไหน
It's your fault for ignoring me, no matter how many times I calledเป็นความผิดของเธอเองนะที่เพิกเฉยต่อฉัน ไม่ว่าฉันจะร้องเรียกเธอสักเท่าไร
No matter what you do, nothing will changeไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง
It doesn't matter whether you believe me or notมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเชื่อฉันหรือไม่
No matter how hard I try, there's no happy endingไม่สำคัญว่าฉันจะพยายามหนักขนาดไหน ก็ไม่มีทางจบอย่างมีความสุขได้
No matter where I go, I will definitely come backไม่สำคัญหรอกว่าฉันจะไปที่ใด ยังไงฉันก็ต้องกลับมาอยู่ดี
Do you really intend to go by yourself no matter what?เธอตั้งใจที่จะไปจริงๆ ไม่ว่ายังไงก็ตามใช่ไหม
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
It's a private matterมันเป็นเรื่องส่วนตัว
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
It's a personal matterมันเป็นเรื่องส่วนตัว
I don't think it mattersฉันไม่คิดว่ามันสำคัญอะไร
Not that that matters to usไม่ใช่สิ่งนั้นที่มีความสำคัญกับพวกเรา
Do you have any thoughts of your own on this matter?คุณมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่?
Nothing else mattersไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้ว
I'll just pass by! Shouldn't really matterฉันจะเพียงแค่ผ่านไป คงจะไม่ได้สำคัญอะไรนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just a matter of detail. Formalities.มันเกี่ยวกับรายละเอียด
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ
Your hair? Yes, of course I do. What's the matter with it?ทรงผมคุณเหรอ ชอบสิ ทําไมเหรอ
What does it matter if they do?แล้วมันสำคัญตรงไหนล่ะถ้าพวกเขามอง จำไว้ว่าในแมนดาเลย์นี้...
I always used to wait up for her, no matter how late.ฉันมักจะอยู่คอยท่านเสมอไม่ว่าจะดึกเเค่ไหน
What have I done? - Go and take it off. It doesn't matter what you put on.กลับไปถอดชุดซะ เเล้วใส่ชุดอะไรก็ได้ทั้งนั้น ไม่สําคัญหรอก
"She's got the three things that really matter in a wife, " everyone said.ทุกคนพูดว่า "หล่อนมีคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ สําหรับการเป็นภรรยา"
No, no. She hasn't won. No matter what happens now, she hasn't won.ไม่ค่ะ หล่อนยังไม่ชนะ ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหล่อนก็ยังไม่ชนะ
Purely as a matter of routine, you know.ก็ตามระเบียบขั้นตอนละนะ
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน
You're hungry. That's what's the matter with you.คุณหิวนั่นเเหละที่คุณเป็น
When I told her it was a matter of months, she said,ตอนที่ผมบอกหล่อนว่าจะอยู่ได้อีกไม่กี่เดือน หล่อนก็พูดว่า...

matter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚态[níng jù tài, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄊㄞˋ, 凝聚态 / 凝聚態] condensed matter (phys.)
要死要活[yào sǐ yào huó, ㄧㄠˋ ㄙˇ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄛˊ, 要死要活] desperate; matter of life or death
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
凶事[xiōng shì, ㄒㄩㄥ ㄕˋ, 凶事] fateful accident; inauspicious matter (involving death or casualties)
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到 / 善有善報,惡有惡報,若然不報時晨未到] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time
事实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, 事实上 / 事實上] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, 实际上 / 實際上] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯物主义 / 唯物主義] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality
实物[shí wù, ㄕˊ ˋ, 实物 / 實物] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.)
生死存亡[shēng sǐ cún wáng, ㄕㄥ ㄙˇ ㄘㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, 生死存亡] matter of life and death
事儿[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, 事儿 / 事兒] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc
關于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, 關于] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of; also written 關於|关于
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, 关于 / 關於] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of
着边[zháo biān, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ, 着边 / 著邊] relevant; to the point; has sth to do with the matter (also used with negative)
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, 不了了之] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite
性命攸关[xìng mìng yōu guān, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, 性命攸关 / 性命攸關] vitally important; a matter of life and death
不论[bù lùn, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 不论 / 不論] whatever; no matter what (who, how etc); regardless of; not to discuss
事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, 事情] affair; matter; thing; business
[wù, ˋ, 务 / 務] affair; business; matter
反物质[fǎn wù zhì, ㄈㄢˇ ˋ ㄓˋ, 反物质 / 反物質] antimatter
半吊子[bàn diào zi, ㄅㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄗ˙, 半吊子] dabbler; smatterer; tactless and impulsive person
半瓶醋[bàn píng cù, ㄅㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄘㄨˋ, 半瓶醋] dabbler; smatterer
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ, 当事 / 當事] effective (in some matter); involved (in some matter)
实事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 实事 / 實事] fact; actual thing; practical matter
要事[yào shì, ㄧㄠˋ ㄕˋ, 要事] important matter
留尾巴[liú wěi ba, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, 留尾巴] loose ends; to leave matters unresolved
主流[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, 主流] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter
[shì, ㄕˋ, 事] matter; thing; item; work; affair
事项[shì xiàng, ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ, 事项 / 事項] matter; item
物质[wù zhì, ˋ ㄓˋ, 物质 / 物質] matter; substance; material; materialistic
[zǎi, ㄗㄞˇ, 縡] matter, affair
没什么[méi shén me, ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, 没什么 / 沒甚麼] nothing; it doesn't matter; it's nothing; never mind
碍事[ài shì, ㄞˋ ㄕˋ, 碍事 / 礙事] to be of importance; to matter; inconvenient; obstructive; to be a hindrance
有机物[yǒu jī wù, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ˋ, 有机物 / 有機物] organic substance; organic matter
季度[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, 季度] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc
公事[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公事] public affairs; official (matters, duties etc)
异物[yì wù, ㄧˋ ˋ, 异物 / 異物] rarity; rare delicacy; foreign matter; alien body; the dead; ghost; monstrosity; alien life-form
谜团[mí tuán, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 谜团 / 謎團] riddle; enigma; unpredictable situation; elusive matters
越俎代庖[yuè zǔ dài páo, ㄩㄝˋ ㄗㄨˇ ㄉㄞˋ ㄆㄠˊ, 越俎代庖] lit. to go beyond the sacrificial altar and take over the kitchen (成语 saw); fig. to exceed one's place and meddle in other people's affairs; to take matters into one's own hands
略知一二[lu:è zhī yī èr, ㄜˋ ㄓ ㄧ ㄦˋ, 略知一二] slight knowledge of sth; to know very little about a subject; a smattering

matter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event
ガンバリズム[, ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter
その事;其の事[そのこと, sonokoto] (exp) (uk) that; the matter in question
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
どうしたって[, doushitatte] (adv) (col) (See 如何しても) by all means; no matter what; at any rate
どうってことはない[, douttekotohanai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter
どうということはない[, doutoiukotohanai] (exp) (See どうということもない) nothing special; no big deal; doesn't matter
どうということもない[, doutoiukotomonai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P)
一切皆空[いっさいかいくう, issaikaikuu] (exp) matter is void; all is vanity
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
一笑に付する[いっしょうにふする, isshounifusuru] (exp,vs-s) to laugh something off; to shrug a matter off
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
件の一件[くだんのいっけん, kudannoikken] (n) the matter in question; the aforesaid matter
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P)
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention
全く以て[まったくもって, mattakumotte] (exp) as a matter of fact
出た所勝負[でたとこしょうぶ, detatokoshoubu] (n) leaving a matter to chance
出る所に出る[でるところにでる, derutokoronideru] (exp,v1) to go wherever one has to go (to get a matter settled, e.g, the court)
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter
刷り物[すりもの, surimono] (n) printed matter
印刷物[いんさつぶつ, insatsubutsu] (n) printed matter
口が裂けても[くちがさけても, kuchigasaketemo] (exp) (See 口が裂けても言えない・くちがさけてもいえない) (I) won't (say) anything no matter what (expression is followed by negative verb relating to say, answer, etc.) to not (tell) even under any threat
口が裂けても言えない[くちがさけてもいえない, kuchigasaketemoienai] (exp) (I) won't say anything no matter what; to be unwilling to tell even under threat
喫緊事[きっきんじ, kikkinji] (n) urgent (pressing) matter
如何しても[どうしても, doushitemo] (adv) (uk) by all means; at any cost; no matter what; after all; in the long run; cravingly; at any rate; surely; (P)
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details
実のところ[じつのところ, jitsunotokoro] (exp,adv) as a matter of fact; to tell the truth
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P)
実を言うと;実をいうと[じつをいうと;じつをゆうと(実を言うと), jitsuwoiuto ; jitsuwoyuuto ( mi wo iu to )] (exp,adv) (See 実を言えば) as a matter of fact; to tell the truth
実を言えば[じつをいえば, jitsuwoieba] (adv) as a matter of fact; to tell the truth
当然[とうぜん, touzen] (adj-na,adj-no) natural; as a matter of course; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ローカル事項[ローカルじこう, ro-karu jikou] local matter
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter
実装上の事項[じつそうじょうのじこう, jitsusoujounojikou] local matter
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter

matter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนินทรียวัตถุ[n. exp.] (aninsīyawat) EN: mineral matter FR:
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; press the matter FR:
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause FR: litige [m]
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: never mind ; forget it ; no matter FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างมัน[xp] (chang man) EN: It doesnt matter FR:
โดยอรรถ[adv.] (dōi at) EN: according to the essence of a matter FR:
โดยมารยาท[adv.] (dōi mārayāt) EN: as a matter of courtesy FR:
ฝุ่นละออง[n. exp.] (fun la-øng) EN: dust ; fine dust ; particle matter ; fine powder FR: poussière [f]
ให้ได้[adv.] (hai dāi) EN: definitely ; no matter what FR: sans faute ; à coup sûr
อีโหน่อีเหน่[n.] (īnō-īnē) EN: matter ; affair ; subject FR:
อินทรียวัตถุ[n.] (insīyawatth) EN: organic matter FR: matière organique [f]
ใจความ[n.] (jaikhwām) EN: essence ; gist ; heart of the matter ; pith ; spirit FR: esprit [m]
จุดสำคัญ[n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter ; significant point ; highlight FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m] ; point soignificatif [m]
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act ; affair ; matter ; things FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m] ; choses [fpl]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
ไข[n.] (khai) EN: fat ; grease ; tallow ; solidified oily matter ; wax FR: graisse [f] ; suif [m]
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces ; feces (Am.) ; excrement ; stool ; shit (vulg.) FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f] ; chiure [f]
คอขาด[X] (khø khāt) EN: a matter of life or death FR:
คอขาดบาดตาย[adj.] (khøkhātbātt) EN: very serious ; critical ; in grave danger ; extremely dangerous ; a matter of life and death FR: critique
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter ; item FR: message [m] ; texte [m]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement FR: déchet [m] ; ordure [f] ; rebut [m]
คนละเรื่อง[X] (khon la reū) EN: something different ; different matter FR:
ข้อพิพาท[n.] (khøphiphāt) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue FR: dispute [f]
ข้อใหญ่ใจความ[n.] (khøyaijaikh) EN: gist of the matter ; important matter ; main point ; general idea FR: point essentiel [m]
ความ[n.] (khwām) EN: fact ; effect ; matter ; thing ; subject ; affair ; gist FR: fait [m] ; matière [f]
กิจจา[n.] (kitjā) EN: matter ; report ; account FR:
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: routine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat pr) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work FR: routine quotidienne [f] ; routine [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)
กลายเป็นความจำเจ[v. exp.] (klāi pen kh) EN: become a matter of routine FR:
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter FR: réconcilier
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; that's fine ; it's fine ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter ; why not? FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe ; Pourquoi pas ?
ก็ไม่เป็นไร[xp] (kø mai penr) EN: it doesn't matter FR: ce n'est rien
ก็ตาม[adv.] (kø tām) EN: no matter ; whatever ; as well as ; and ; or ... both ; or ... all FR: quel que soit ; qu'importe ; peu importe ; ça ira
กฎแห่งวัตถุไม่สูญสลาย[n. exp.] (kot haeng w) EN: law of conservation of matter FR: loi de conservation de la matière [f]
กระแสความ[n.] (krasaēkhwām) EN: content ; subject matter FR:
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
แม้วะ[conj.] (maēwa) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même

matter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records
Gehirnmasse {f}cerebral matter
Anliegen {n} | ein nationales Anliegenconcern | a matter of national concern
Vertrauenssache {f}confidential matter
Form {f} | in aller Form | der Form halber; der Ordnung halber | in absoluter Hochform seinform | in due form | as a matter of form | to be in formidable form
Rechtsangelegenheit {f}legal matter
Nebensache {f}minor matter
Geldsache {f}money matter
Druckerzeugniss {n}piece of printed matter
Urstoff {m}primary matter
Prinzip {n} | ein Mann mit Prinzipien | aus Prinzip; grundsätzlich | im Prinzip; an sich | im Prinzipprinciple | a man of principle | on principle | in principle | principally; as a matter of principle
Drucksache {f}printed matter
pro forma {adv} as a matter of form; for appearance's sake
Vertrauensfrage {f} | die Vertrauensfrage stellenquestion of trust; matter of trust | to ask for a vote of confidence
Kern {m} der Sache [übtr.]root of the matter
Geheimsache {f}secret matter
Lernstoff {m}subject matter
Materie {f} (Thema)subject matter
Vertragsgegenstand {m}subject matter of the contract
Thematik {f}subject matter
bedauerliche Angelegenheit {f}unfortunate matter
Ansichtssache {f}matter of opinion
Beanspruchte {n}; Beanspruchtesmatter claimed
Zollbereich {m}customs matters
Umweltgutachten {n}expertise on environmental matters
Zündstoff {m}inflammable matter; dynamite
Kostenpunkt {m}matter of expense
Prestigefrage {f}matter of prestige
Selbstverständlichkeit {f}matter of course
Streitgegenstand {m}matter in dispute
Streitwert {m}matter in controversy
Lesestoff {m}reading (matter)
Titelei {f} (Buchdruck)prelims; preliminaries; front matter; title pages

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า matter
Back to top