ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mustache

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mustache*, -mustache-

mustache ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mustache (n.) หนวด Syn. moustache
mustache (n.) ขนที่อยู่ใกล้ปากสัตว์ Syn. moustache
mustached (adj.) ซึ่งไว้หนวด See also: ซึ่งมีหนวด
English-Thai: HOPE Dictionary
mustache(มัสทาช',มัส'ทาช,มัสแทช',มัส'แทช) adj. หนวด.
English-Thai: Nontri Dictionary
mustache(n) หนวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนวด (n.) mustache
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Makeup man fixed the mustache too tight that i can't open my mouth.ช่างแต่งหน้าติดหนวดให้ซ่ะหนาเตอะ แน่นซ่ะจนฉันอ้าปากไม่ได้
# Liev in a mustache had a Jack Russell. # # everybody do the Ron Silver hustle. # # no fuss, I'm just a savior. # # pick them and flick them is what I gave ya. ## shacked up with a ventriloquist's dummy. # # Liev in a mustache had a Jack Russell.
Um, Is That A Mustache You're Growing?เออ นั้นหนวด... คุณยาว
He's got this fruity little mustache and this ugly-ass vest.มันมีหนวดเหมือนขนเงาะ แล้วก็มีก้นเหมือนแจกัน
He can be seen here with both A drawn on hitler mustache and rice paddy hat.รูปของเขาถูกเขียน หนวดฮิตเลอร์ และหมวกทำนา
That they'd make me choose between an hitler mustache Or buck teeth, and I can't rock either of those looks.มันให้ฉันเลือกระหว่าง หนวดจิ๋มฮิตเลอร์ หรือฟันหลอ
Porter, now you don't have to grow a mustache to see how bad it would look.พอตเตอร์ ลูกไม่ต้องไว้หนวดนะ
I got sauce on the stove, ziti in the oven and a mustache that needs to get bleached.ทั้งซอสบนเตา มักกะโรนีในเตาอบ แล้วยังหนวดที่ฉันต้องโกนอีก ไปได้แล้ว!
Stare in the mirror and wait for the first mustache hair?นั่งจ้องกระจกรอหนวดขึ้นรึไง?
The right smile works just as well, and you don't have to worry that your mustache is on straight.รอยยิ้มที่ใช่ก็ใช้ได้ผลดีพอกันครับ และไม่ต้องคอยกังวลว่า ติดหนวดตรงหรือเปล่าอีกด้วยครับ
And, Rachel, your mustache is thicker than a Middle Eastern dictator's.ความไม่มั่นคงส่วนตัวของเธอ เรเชล, หนวดของเธอมันหนากว่า ผู้เผด็จการแถวตะวันออกกลางซะอีก
Yeah, but anti-Inspector had a funny mustache and was kinda rapey.ใช่ แต่แอนติ-สารวัตรมีหนวดตลกๆ และดูเหมือนพวกข่มขืน

mustache ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, 胡 / 鬍] beard; mustache
[xū, ㄒㄩ, 须 / 鬚] beard; mustache
[zī, ㄗ, 髭] mustache
须毛[xū máo, ㄒㄩ ㄇㄠˊ, 须毛 / 鬚毛] whiskers; mustache

mustache ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カイゼル髭[カイゼルひげ, kaizeru hige] (n) handlebar mustache (lit
虎髭;虎鬚[とらひげ, torahige] (n) bristly beard or mustache

mustache ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนวด[n.] (nūat) EN: moustache ; mustache (Am.) ; beard FR: moustache [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mustache
Back to top