ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

modestly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *modestly*, -modestly-

modestly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
modestly (adv.) โดยพอประมาณ See also: โดยปานกลาง Syn. resonably, sensibly
modestly (adv.) อย่างถ่อมตัว See also: อย่างไม่คุยโม้โอ้อวด, อย่างสงบเสงี่ยม Syn. humbly Ops. boldly, boastfully
modestly (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างสุภาพ, อย่างเรียบง่าย, อย่างเรียบๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจียม (adv.) modestly See also: humbly, moderately
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I mean, modestly speaking, I think I'm creating a masterpiece.บอกแล้ว ผมหมายถึง พูดอย่างถ่อมตัวนะ ผมว่าผมสร้างผลงานสุดเลิศขึ้นมาแล้ว
At present we find ourselves somewhat modestly provisioned.ตอนนี้เราพบว่า... อาหารออกจะน้อยเสียหน่อย
He's been brought up as a good boy, to always order modestly. I'm very sorry.เขาถูกอบรมแบบเด็กเรียบร้อย ก็เลยออกจะสงบเสงี่ยม ขอโทษนะคะ
I desire women to dress modestly, with decency and propriety not with braided hairคริสเตียนทุกคนที่จับมาได้ เป็นเชลย
You were playing the model daughter-in-law so quietly and modestly...คุณทำตัวเป็นลูกสะใภ้ที่แสนดี หัวอ่อน
Speaking modestly, l`m the best mechanical engineer in this country.ถ้าจะให้พูด ผมเป็นวิศวกรยานยนต์ ที่เก่งที่สุดในประเทศนี้
I thought of this as a family event, so I prepared this modestly.ฉันคิดว่านี่เป็นมื้ออาหารของคนในครอบครัว ก็เลยเตรียมแค่พอประมาณ

modestly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手に出る[したてにでる, shitatenideru] (exp,v1) to behave modestly

modestly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely FR: timidement ; modestement ; sagement
กินอยู่อย่างประหยัด[v. exp.] (kin yū yāng) EN: live modestly ; economize FR:
ย่อมเยา[adj.] (yǿmyao) EN: moderate ; inexpensive ; low-priced ; modestly priced FR: modéré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า modestly
Back to top