ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moody*, -moody-

moody ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moody (adj.) หงุดหงิด See also: ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนง่าย Syn. irritable, fretful, unhappy Ops. even-tempered, reliable
English-Thai: HOPE Dictionary
moody(มูด'ดี) adj. มีอารมณ์ขุ่นหมอง,ซึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย., See also: moodily adv. moodiness n., Syn. unstable
English-Thai: Nontri Dictionary
moody(adj) อารมณ์ไม่ดี,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าอารมณ์ (adj.) moody See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible
ขุ่นข้องหมองใจ (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขัดเคือง, เคืองขัด
ขุ่นใจ (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขุ่นเคือง, หมองใจ Ops. อารมณ์ดี
พื้นเสีย (v.) be moody See also: lose temper, be morose, be angry Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด, โกรธ Ops. อารมณ์ดี
ลมเสีย (v.) be moody See also: be in a bad humor, be in a bad temper Syn. อารมณ์เสีย, หงุดหงิด Ops. อารมณ์ดี, ลมดี
หงุดหงิด (v.) be moody See also: be in a bad humor, be in a bad tempered, be in a bad mood, be irritable, get angry easily Syn. อารมณ์เสีย Ops. อารมณ์ดี, ลมดี
เคืองขัด (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขัดเคือง
โกรธ (v.) be moody See also: lose temper, be morose, be angry Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด Ops. อารมณ์ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's moody today.วันนี้ท่าทางอารมณ์ไม่ดีแฮะ
How about Manny the Moody Mammoth?คิดยังไงกับ แมนนี่เดอะมู๊ดดี้แมมมอท?
I don't know she's been all moody and stuff lately.ฉันไม่รู้จักอารมณ์ และพรรคพวกเธอดีเท่าไหร่น่ะ.
He was so moody after getting out of jail.เขาอารมภ์เสียบ่อยมาก หลังออกมาจากคุก
Everything okay? You seem kinda moody today.เป็นอะไรรึเปล่า วันนี้คุณดูอารมย์บูดจัง
And still the ER is thick with moody looks and innuendo.ยังนิ่งอยู่ในห้องฉุกเฉินที่แน่นกับ ความหงุดหงิดที่มองอย่างประชด
With the moody son who does the same thing.กับลูกชายที่หน้าบึ้งเอาแต่ใจ คนที่เจอแต่เรื่องซ้ำๆซากๆ
Okay,so we're sticking with the moody teenager thing,huh?ก็ได้ จะทำเป็นเล่นตัวใช่มั้ย
Listen, h-have I seemed, uh, moody lately?ฟังนะ ผมดูอารมณ์เสียไหมพักนี้
Aren't they all moody and unpredictable?พวกเขาชอบหงุดหงิด เป็นปกตินี่?
He didn't get moody or withdrawn or anything?เขาไม่ได้หงุดหงิด หรืออยู่ในโลกส่วนตัวหรืออย่างอื่นเลยหรือ
I'm feeling really moody recently because of that person.หมู่นี้เค้าทำให้ฉันหงุดหงิดจริงๆ

moody ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, 多愁善感] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, 闷闷不乐 / 悶悶不樂] depressed; sulky; moody; unhappy

moody ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person
斑気[むらき, muraki] (adj-na,n) capricious; moody; whimsical
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P)
気難しい[きむずかしい(P);きむづかしい, kimuzukashii (P); kimudukashii] (adj-i) hard to please; moody; crusty; fastidious; (P)

moody ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmū) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart ; moody FR: maussade
เจ้าอารมณ์[adj.] (jao-ārom) EN: temperamental ; emotional ; testy ; moody FR: soupe au lait
ขัดเคืองใจ[v. exp.] (khatkheūang) EN: be irritated ; be in a bad mood ; be moody FR: être irrité
ขุ่นใจ[adj.] (khunjai) EN: be moody ; be depressed ; be gloomy ; be vexed FR:
ขุ่นข้องหมองใจ[v.] (khunkhøngmø) EN: be moody FR:
ขุ่นข้องหมองใจ[adj.] (khunkhøngmø) EN: moody ; unhappy ; despondent FR:
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful ; touchy ; cranky ; moody FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon ; acariâtre
มูดีส์[TM] (Mūdī) EN: Moody's FR: Moody's

moody ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
launisch {adj} | launischer | am launischstenmoody | moodier | moodiest
Stimmungsmensch {m}moody creature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moody
Back to top