ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

macabre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *macabre*, -macabre-

macabre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
macabre (adj.) น่าขยะแขยง
English-Thai: HOPE Dictionary
macabre(มะคา'บระ,-คาบ',-คา'เบอะ) adj. น่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าขนลุก,เกี่ยวกับความตาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You add an agreeable sense of the macabre to any delirium.เจ้ามาเพราะต้องการให้ข้าไปช่วยผู้หญิงเจ้าปัญหา รึว่า ผู้หญิงมีปัญหา?
In a macabre tableau that, in four years, Would prove eerily prescient.ไม่น่าเชื่อว่า 4 ปีถัดมา รูปนี้คือการทำนายล่วงหน้า
We'd sit around and wait for somebody to die, some grisly, macabre death, or for the entire fabric of the Universe to come shredding apart.เรากำลัง นั่งดู บางคน กำลังตาย อย่างสยดสยอง ความตายที่น่าขยะแขยง หรือสำหรับบางเส้นใย ของห้วงจักรวาล
Ever since you learned that word, everything is macabre to you.ตั้งแต่ที่นายเรียนคำพวกนั้น - ทุกอย่างก็ดูน่ากลัวไปหมดสำหรับนาย
And I am sure your eager little minds are coming up with various macabre scenarios as to what happened.ครูว่าพวกเธอคงสงสัย คิดไปต่างๆนานา ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
The baby was seven months old, and we had to have this macabre funeral.เด็กอายุได้เจ็ดเดือน เราต้องจัดงานศพที่น่าขนลุกนี่
I went to Le Grande Macabre once, when I was nine, now I'm a buff.ฉันไปที่ Le Grande Macabre หนึ่งครั้ง ตอนเก้าขวบ ตอนนี้ฉันชอบมันแล้ว
Pelant's been deliberately macabre before.ก่อนหน้านี้พาลาเคยน่าขยะแขยง
I know it's a bit macabre for a gift, but... no, I, um...ผมรู้ว่ามันออกจะน่าขนลุกไปหน่อย แต่... ไม่ครับ ผม เอ่อ... .
It's a little macabre.มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับความตาย
You are terrified of a life without the thrill of a macabre.คุณกำลังผวากับชีวิต ที่ไร้ความตื่นเต้นน่าขยะแขยง
You're feeling it's- it's macabre. It is macabre, my friend.ฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไง นายรู้สึกขยะแขยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า macabre
Back to top