ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mouthwash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mouthwash*, -mouthwash-

mouthwash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mouthwash (n.) น้ำยาป้วนปาก
mouthwash (sl.) เหล้า See also: สุรา
English-Thai: HOPE Dictionary
mouthwash(เมาธฺ'วอช) n. น้ำยาบ้วนหรือล้างปากที่ใส่ยาฆ่าเชื้อและยาดับกลิ่นปาก, Syn. collutory
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mouthwashesน้ำยาบ้วนปาก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you drinking mouthwash to get drunk?ดื่มเหล้าเลยเมารึปล่าว
Never quite gotten to the point of drinking mouthwash to take the edge off, but, uh...ไม่เคยเข้าใจเรื่องที่ต้องดื่มน้ำยาล้างปาก ดื่มน้ำบ้วนปากแทนเหล้า แต่ อ่า...
Sample-package mouthwash.ถ้าเอ๊กซ์น้อย กว่าค่าที่เราประเมิน
There's stuff there that could be used to make a bio-weapon, which could trigger the decon system, or it could be used to make anti-bacterial mouthwash.ของพวกนั้นอาจจะใช้ทำอาวุธชีวะภาพ ที่เอาไว้ทำสารพิษ หรืออาจเอาไว้ทำน้ำยาบ้วนปาก
We're talking about mouthwash, for Christ's sakes.เรากำลังพูดถึงน้ำยาบ้วนปาก ให้ตายสิ
You got shrunk, tiny mouthwash!โดนหด ไอ้น้ำยาล้างปาก
So help yourselves to tropical skittles, cigarettes, or mouthwash.ทางเราจึงได้เตรียม ลูกกวาด Tropical Skittles บุหรี่ และน้ำยาบ้วนปาก มาบริการแทน
You're freaking out over mouthwash.คุณสติแตกเรื่อง น้ำยาบ้วนปาก
Okay, it's a little weird, but not all addicts take a hard line on mouthwash.โอเค มันก็แปลกนิดหน่อย แต่พวกหักดิบก็ไม่ทุกคนหรอก จะเคร่งขนานน้ำยาบ้วนปาก
Didn't mean to freak out over the mouthwash.ไม่ได้หมายถึง เรื่องน้ำยาบ้วนปาก
Where's your mouthwash?น้ำยาบ้วนปากอยู่ไหน?
You stole mouthwash?คุณขโมยน้ำยาบ้วนปาก?

mouthwash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うがい薬;嗽薬[うがいぐすり, ugaigusuri] (n) mouthwash
含嗽薬[がんそうやく, gansouyaku] (n) gargle medicine; mouthwash

mouthwash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำยาบ้วนปาก[n. exp.] (nāmyā būan ) EN: mouthwash FR: désinfectant buccal [m]
ยาบ้วนปาก[n. exp.] (yā būanpāk) EN: mouthwash FR:
ยาอมกลั้วคอ[n. exp.] (yā om klūa ) EN: antiseptic mouthwash FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mouthwash
Back to top