ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muted*, -muted-

muted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muted (adj.) เงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A muted trumpet.เสียงทรัมเป็ตที่เงียบไป
Those herbs I used muted your magic.สมุนไพรที่ฉันใช้ มันทำให้เธอใช้เวทมนต์ไม่ไ่ด้
In Formula 1 today, victory celebrations were muted after a horrific accident involving world champion.ในสูตร 1 วันนี้การเฉลิมฉลองชัยชนะที่ได้รับการออกเสียง หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่น่ากลัวที่เกี่ยวข้องกับแชมป์โลก
After the day we transmuted our mother, when I noticed I was being taken to Central by a person named Roze,ตั้งแต่วันนั้นที่เราชุบชีวิตแม่ ตอนที่โรเซ่มารับผมไปเซ็นทรัล ผมก็เข้าใจแล้วล่ะ
I transmuted the gate with Wrath.ผมเปิดประตูโดยใช้ชีวิตของแรธ...
[MUTED] IS THERE ANYTHING I CAN DO?ฮอตช์ คุณเป็นไรมั้ย? ให้ฉันช่วยอะไรได้บ้าง?
(MUTED) There's a storm coming. It's starting to get scary.(กำลังจะมีพายุ น่ากลัวมาก)
Blue Jeans] [muted]เจสสี่ เจมส์ Blue jeans (เงียบบ)
(muted): I wasn't sure and... (heart beats loudly) I really didn't want to go by myself.ฉันไม่แน่ใจ แต่ว่า...
You know, if my sentence gets commuted,นายรู้ไหม, ถ้าการพิพากษาคดีฉันถูกเปลี่ยนแล้ว
If my sentence gets commuted?ถ้าคำพิพากษาคดีฉันได้ถูกตัดสินแล้วน่ะเหรอ?
When Agent Kramer was here last week, he told me he doesn't think Neal deserves to have his sentence commuted.เมื่ออาทิตย์ก่อน ตอนที่จนท.เครเมอร์อยู่ที่นี่ เขาบอกฉันว่า เขาไม่คิดว่านีลจะสมควรจะได้รับการตัดสินลดโทษ

muted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哑巴[yǎ ba, ㄧㄚˇ ㄅㄚ˙, 哑巴 / 啞巴] mute; muted; a dumb person; to be dumb
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 减刑 / 減刑] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence

muted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungedämpft {adj}unmuted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muted
Back to top