ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motherly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motherly*, -motherly-

motherly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motherly (adv.) ในฐานะที่เป็นแม่ See also: ในสภาวะที่เป็นแม่
motherly (adj.) อย่างแม่ See also: เกี่ยวกับแม่ Syn. maternal
English-Thai: HOPE Dictionary
motherly(มา'เธอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับแม่,คล้ายแม่., See also: motherliness n., Syn. materal
English-Thai: Nontri Dictionary
motherly(adj) เหมือนมารดา,ของมารดา,ในฐานะที่เป็นแม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All those years without a scrap of motherly affection.ตั้งหลายปีที่ไม่เคยได้รับความรักจากแม่
Captain Jones said that the boy had been through some severe physical changes and asked me to drop in on him to reassure you in your time of motherly concern;สารวัตรโจนส์บอกว่า เด็กคนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่าง และขอให้ผมผ่านมาเช็คเขาหน่อย เพื่อให้คุณสบายใจในฐานะของคนเป็นแม่
My motherly concern is not for him because he's not my son;ความเป็นแม่ของดิฉันไม่ได้มีไว้เพื่อเขา เพราะเขาไม่ใช่ลูกชายฉัน
You know, I could use a little motherly advice.เธอรู้ว่าฉันอาจจะ ขอคำแนะนำจากเธอก็ได้
Not a motherly bone in her body, that one.ไม่ได้มีความเป็นแม่ จากข้างในแม้แต่น้อย
Shouldn't you give me some kind of motherly advice, like "Follow your heart" or "Do the right thing"?ไม่มีคำแนะนำอื่นแบบที่คุณแม่ทั่วไปจะพูด อย่าง "ทำตัวหัวใจตัวเองสิลูก" หรือไม่ก็ "ทำสิ่งที่ถูกต้องซะ"?
Let's call it motherly love for raising you for ten years.- คิดซะว่า มันคือความรักที่ฉันเลี้ยงดูเธอมาเป็น 10 ปี
Well, um, it is your first day of school, and I was trying to be motherly.คือ เอ่อ... วันนี้เป็นวันแรกของลูกที่จะไปเรียน และแม่ก็พยายามทำตัวเป็นแม่อยู่
Let's appeal to her grandmotherly love.ลองให้เธอเล่นบทคุณยายดูบ้าง

motherly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
老婆心切;老婆親切[ろうばしんせつ, roubashinsetsu] (n) grandmotherly solicitude for another's welfare; excessive solicitude

motherly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutterliebe {f}motherly love

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motherly
Back to top