ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

masque

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *masque*, -masque-

masque ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
masque (n.) ละครสวมหน้ากาก
masquer (n.) คนสวมหน้ากาก
masquerade (n.) การเต้นรำสวมหน้ากาก See also: งานแฟนซี Syn. mummery, masque
masquerade (n.) เสื้อผ้าที่สวมไปงานเต้นรำสวมหน้ากาก See also: ชุดแฟนซี Syn. fancy dress
masquerade (n.) การเสแสร้ง See also: การปลอมแปลงตัว, การตบตา
masquerade (vi.) เสแสร้ง See also: ปลอม Syn. disguise
masquerade as (phrv.) ปลอมเป็น See also: ปลอมตัวเป็น Syn. pose as
masquerader (n.) ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ Syn. hypocrite
masquerer (n.) ผู้สวมหน้ากาก
English-Thai: HOPE Dictionary
masque(แมสคฺ,มาสคฺ) n. งานรื่นเริงที่มีการแสดงของนักแสดงสมัครเล่น,บทละครสำหรับการแสดงดังกล่าว,ละครสวมหน้ากาก., Syn. mask
masquer(แมส'เคอะ,มาส'เคอะ) n. =masker
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
English-Thai: Nontri Dictionary
masque(n) การเต้นรำสวมหน้ากาก,ละครสวมหน้ากาก
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
masqueละครหน้ากาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
masqueradeพราง, สวมรอย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you have the masquerade ball again this summer?ทําไมไม่จัดงานเต้นรําสวมหน้ากากอีกล่ะ
The king is having a ball, a masquerade ball.กษัตริย์หลุยส์จะจัดงานราตรีสโมสร
Do you know how much Downtown Masquerade Records made last year?เธอรู้รึเปล่าว่า บริษัทDowntownทำเงินเท่าไหร่ปีที่แล้ว
Yeah, the masquerade bash thing. I love it.ใช่ งานแฟนซี ฉันชอบมัน
Masquerade Records is throwing an outrageous promo party.บริษัทเพลงแฟนซีจะจัดงานปาร์ตี้ประชาสัมพันธ์
And then a stage with Masquerade's latest videos and professional dancers.และหลังจากนั้นโชว์บนเวทีด้วยวีดีโอล่าสุดของMasquerade และนักเต้นมืออาชีพ
Uh, mm, is this the Masquerade bash?เอ่อ นี่ใช่งานของ Masquerade รึเปล่า
Ever since this masquerade bash, it's like I'm the anti-Midas... and everything I touch turns to crap.หลังจากงาน มันเหือนฉันโชคร้ายมาตลอด และทุกอย่างที่ฉันทำก็เละหมด
You saved my life twice. Once at the masquerade bash and- and now.นายช่วยชีวิตฉัน 2 ครั้ง ในงานสวมหน้ากากหนนึง กับตอนนี้
Jake. Jake is the guy I kissed at the masquerade bash.เจค คือคนที่ฉันจูบในงานสวมหน้ากาก
You know, I - I kissed this amazing girl at this masquerade party.รู้มั้ย ผมจูบสาวมหัศจรรย์ในงานเลี้ยงหน้ากาก
Their theory was that even though it was a sex toy masquerading as a bottle of shampoo,ทฤษฎีพวกเขาคือแม้ มันจะเป็นของเล่นเซ็กส์ ปลอมตัวมาเป็นขวดแชมพู

masque ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化妆舞会[huà zhuāng wǔ huì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ˇ ㄏㄨㄟˋ, 化妆舞会 / 化妝舞會] masquerade

masque ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P)
仮装舞踏会[かそうぶとうかい, kasoubutoukai] (n) masquerade ball
仮面劇[かめんげき, kamengeki] (n) masque; mask
仮面舞踏会[かめんぶとうかい, kamenbutoukai] (n) masquerade ball
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P)
変装[へんそう, hensou] (n,vs) disguise; masquerade
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade
Japanese-English: COMDICT Dictionary
偽装[ぎそう, gisou] masquerade

masque ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวโขน[n.] (hūakhōn) EN: actor's mask ; khon mask FR: masque d'acteur [m]
การดำน้ำ[n.] (kān damnām) EN: diving FR: plongée [f] ; plongée avec masque et tuba [f]
การดำน้ำลึก[n. exp.] (kān damnām ) EN: scuba diving FR: plongée avec masque et bouteille [f]
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama ; Thai drama ; Asian drama ; masked play ; masked drama ; khōn FR: ballet traditionnel masqué [m]
มิด[adj.] (mit) EN: concealed ; covered ; tight ; close FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
หน้ากาก[n.] (nākāk) EN: mask ; disguise FR: masque [m]
หน้ากากอนามัย[n. exp.] (nākāk anāma) EN: FR: masque antiseptique [m]
หน้ากากดำน้ำ[n. exp.] (nākāk damnā) EN: diving mask FR: masque de plongée [m]
หน้ากากแห่งความตาย[n. exp.] (nākāk haeng) EN: death mask FR: masque de la mort [m]
หน้ากากกัน...[n. exp.] (nākāk kan …) EN: FR: masque anti-... [m] ; masque de protection contre … [m]
หน้ากากกันฝุ่น[n. exp.] (nākāk kan f) EN: FR: masque anti-poussières [m]
หน้ากากกันสารเคมี[n. exp.] (nākāk kan s) EN: FR: masque chimique [m]
หน้ากากออกซิเจน[n. exp.] (nākāk ǿksij) EN: oxygen mask FR: masque à oxygène [m]
หน้ากากป้องกัน...[n. exp.] (nākāk pǿngk) EN: FR: masque de protection contre … [m] ; masque anti-... [m]
หน้ากากป้องกันไอพิษ[n. exp.] (nākāk pǿngk) EN: FR: masque à gaz [m] ; masque anti-gaz [m]
นกบู๊บบี้หน้าดำ[n. exp.] (nok būpbī n) EN: Masked Booby FR: Fou masqué [m] ; Fou à face bleue [m] ; Fou blanc [m]
นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ[n. exp.] (nok jāppīk-) EN: Black-faced Bunting FR: Bruant masqué [m] ; Bruant à face noire [m] ; Bruant à masque noir [m]
ผ้าปิดจมูก[n. exp.] (phā pit jam) EN: FR: masque médical [m]
ผ้าปิดตา[n. exp.] (phā pit tā) EN: FR: masque oculaire [m]
สวมหน้ากาก[v. exp.] (suam nākāk) EN: mask ; wear a mask FR: porter un masque ; se masquer
แว่นตาว่ายน้ำ[n.] (waentā wāin) EN: goggles ; mask FR: lunettes de plongée [fpl] ; masque de plongée [m]
ฉีกหน้ากาก[v. exp.] (chīk nākāk) EN: unmask FR: démasquer
กระชากหน้ากาก[v. exp.] (krachāk nāk) EN: unmask FR: démasquer
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
สวมหน้ากาก[v. exp.] (suam nākāk) EN: mask ; dissemble ; masquerade FR: masquer

masque ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maskerade {f}masquerading
Mummenschanz {m}disguise; masquerade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า masque
Back to top