ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

masquerade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *masquerade*, -masquerade-

masquerade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
masquerade (n.) การเต้นรำสวมหน้ากาก See also: งานแฟนซี Syn. mummery, masque
masquerade (n.) เสื้อผ้าที่สวมไปงานเต้นรำสวมหน้ากาก See also: ชุดแฟนซี Syn. fancy dress
masquerade (n.) การเสแสร้ง See also: การปลอมแปลงตัว, การตบตา
masquerade (vi.) เสแสร้ง See also: ปลอม Syn. disguise
masquerade as (phrv.) ปลอมเป็น See also: ปลอมตัวเป็น Syn. pose as
masquerader (n.) ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ Syn. hypocrite
English-Thai: HOPE Dictionary
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
English-Thai: Nontri Dictionary
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
masqueradeพราง, สวมรอย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you have the masquerade ball again this summer?ทําไมไม่จัดงานเต้นรําสวมหน้ากากอีกล่ะ
The king is having a ball, a masquerade ball.กษัตริย์หลุยส์จะจัดงานราตรีสโมสร
Do you know how much Downtown Masquerade Records made last year?เธอรู้รึเปล่าว่า บริษัทDowntownทำเงินเท่าไหร่ปีที่แล้ว
Yeah, the masquerade bash thing. I love it.ใช่ งานแฟนซี ฉันชอบมัน
Uh, mm, is this the Masquerade bash?เอ่อ นี่ใช่งานของ Masquerade รึเปล่า
Ever since this masquerade bash, it's like I'm the anti-Midas... and everything I touch turns to crap.หลังจากงาน มันเหือนฉันโชคร้ายมาตลอด และทุกอย่างที่ฉันทำก็เละหมด
You saved my life twice. Once at the masquerade bash and- and now.นายช่วยชีวิตฉัน 2 ครั้ง ในงานสวมหน้ากากหนนึง กับตอนนี้
Jake. Jake is the guy I kissed at the masquerade bash.เจค คือคนที่ฉันจูบในงานสวมหน้ากาก
You know, I - I kissed this amazing girl at this masquerade party.รู้มั้ย ผมจูบสาวมหัศจรรย์ในงานเลี้ยงหน้ากาก
I MEAN,IT WAS FINE FOR YOU TO MASQUERADE AS HIS FATHERฉันหมายถึง มันก็ดีอยู่หรอกนะที่คุณแสดงละครตบตาว่าเป็นพ่อของเขา
Unfortunately, it is time for the masquerade to end.โชคร้ายหน่อยนะ ถึงเวลาแล้ว สำหรับการหลอกลวงสิ้นสุดสักที
Well... two years ago at the masquerade ball,ก็ สองปีก่อนที่งานบอลสวมหน้ากาก

masquerade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化妆舞会[huà zhuāng wǔ huì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ˇ ㄏㄨㄟˋ, 化妆舞会 / 化妝舞會] masquerade

masquerade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮装舞踏会[かそうぶとうかい, kasoubutoukai] (n) masquerade ball
仮面舞踏会[かめんぶとうかい, kamenbutoukai] (n) masquerade ball
変装[へんそう, hensou] (n,vs) disguise; masquerade
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P)
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
偽装[ぎそう, gisou] masquerade

masquerade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวมหน้ากาก[v. exp.] (suam nākāk) EN: mask ; dissemble ; masquerade FR: masquer

masquerade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mummenschanz {m}disguise; masquerade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า masquerade
Back to top