ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mockery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mockery*, -mockery-

mockery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mockery (n.) การล้อเลียน Syn. teasing
mockery (n.) การเลียนแบบ See also: การล้อเลียน Syn. travesty, parody, lampoon
mockery (n.) การเยาะเย้ย See also: การหัวเราะเยาะ, การเย้ยหยัน, การดูถูก Syn. scron, ridicule, scoff Ops. praise, admiration
English-Thai: HOPE Dictionary
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
English-Thai: Nontri Dictionary
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The defendant's trying to make a mockery of this proceeding.จำเลยพยายามจะถ่วงเวลาครับ
It´s about this shy copy editor... who makes a total mockery of herself and her boss... when she completely botches... her first assignment as a reporter.It's about this shy copy editor... who makes a totaI mockery of herseIf and her boss... when she compIeteIy botches...
You've spent your entire life searching for this treasure, only to have the respected historical community treat you and your family with mockery and contempt.นายใช้เวลาตลอดชิวิตตามหาขุมทรัพย์นี่, เพียงเพื่อการยอมรับของพวกนักประว้ติศาสตร์ ที่ดูหมิ่นนายและครอบครัวของนาย.
Okay, sex and mockery it is.ตกลง เซ็กส์ และ เหน็บแนม เท่านั้น
They make a mockery of the ancient games and insult me, the commander of your armies.พวกเขาดูหมิ่นการคัดเลือกที่มีมาตั้งแต่อดีต และดูหมิ่นข้า.. แม่ทัพคนนี้ของท่าน
A mockery to the profession.เรื่องอวดดีละเก่งนัก
Women of my generation had to fight for every opportunity and to be taken seriously, and your attitude, Ms. Van Der Woodsen, makes a mockery of that.ผู้หญิงในรุ่นฉันต้องต่อสู้ เพื่อให้ได้มาเพื่อโอกาส แล้วก็ใช้มัน อย่างจริงจัง มุมมองของคุณ คุณแวน เดอ วูดเซนส์
Thus make a mockery of everything we stand for.อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย ให้กับทุกๆสิ่งที่เราเป็น ที่เราพิทักษ์
Just because Carol made a mockery of her own debut does not mean that Charlie should be cheated out of the experience.แคโรลจัดงานเปิดตัวไร้สาระของเธอเองไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่า ชาร์ลีจะไม่ได้รับประสบการ์ณนี้
Miss Pierce, you are making a mockery of this student government, and if you don't make an impact with the rest of your term, your presidency will be this school's last!คุณเพียร์ซ คุณกำลังลบหลู่ สถาบันการศึกษา แล้วถ้าเธอไม่ทำอะไรสักอย่างในเทอมที่เหลือ
Not satisfied with making a mockery of the American education system by your mere presence at this school, you have besmirched the dignity of such everyday heroes as this woman with Crohn's disease...อย่าได้ริสนองความต้องการ โดยการหัวเราะเยาะ ระบบการศึกษาของอเมริกา ด้วยการมาปรากฏตัวที่โรงเรียนนี้
Your attempts at mockery fall flat.มุกพยายามตลก ฝืดสนิท

mockery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)

mockery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愚弄[ぐろう, gurou] (n,vs) mockery; derision; ridicule
自嘲[じちょう, jichou] (n,vs) self-deprecation; self-derision; self-mockery; laughing at oneself

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mockery
Back to top