ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

margarine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *margarine*, -margarine-

margarine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
margarine (n.) เนยเทียม Syn. oleomargarine
English-Thai: HOPE Dictionary
margarine(มาร์'จะรีน) เนยเทียมที่ทำจากน้ำมันพืช (บางทีผสมกับน้ำมันสัตว์และน้ำนม) ,=oleomargarine (ดู)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Margarineเนยเทียม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rotten margarine full of dung flies.แล้วก็เลือดต้ม มาใส่บนหลังของหมู
You have so much margarine in your hair. Okay, first of all, my kids are doing Madonna.เด็กผมจะใช้ เพลงมาดอนน่า
You cook it sometimes with lovely bread crumbs, little bit of margarine.พี่ต้องเอามันมาคลุกกับเศษขนมปัง, ใส่มาการีนนิดหน่อย
"2 sticks dairy free soy margarine, 2/3 cup turbinado sugar"?เนยเทียมถั่วเหลือง 2 ก้อน น้ำตาลทรายแดงเศษ 2/3 ถ้วย"งั้นเหรอ
Just remember you said that about margarine, Tony.เพียงจำไว้ว่าคุณบอกว่า เกี่ยวกับมาการีนโทนี่
Now, ladies, the secret to deep fried butter... is a healthy dab of margarine.เอาล่ะค่ะคุณแม่บ้าน เคล็ดลับของการทำดีปฟรายด์บัตเตอร์ ก็คือมาการีนมีคุณภาพ

margarine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーガリン[, ma-garin] (n) margarine; (P)

margarine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาร์การีน = มาการีน[n.] (mākārīn) EN: margarine = margarin FR: margarine [f]
เนยเทียม[n. exp.] (noēi thīem) EN: margarine FR: margarine [f]

margarine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Margarine {f}margarine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า margarine
Back to top