ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

minimus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *minimus*, -minimus-

minimus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
minimus (n.) คนไม่สำคัญ See also: สิ่งที่เล็กมาก, คนที่เล็กมาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minimusเล็กที่สุด [การแพทย์]

minimus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwergschnepfe {f} [ornith.]Jack Snipe (Lymnocryptes minimus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า minimus
Back to top