ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marksmanship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marksmanship*, -marksmanship-

marksmanship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marksmanship (n.) การเป็นนักแม่นปืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, about my marksmanship certification... any advice?เกี่ยวกับการเป็นนักแม่นปืนของผมล่ะ มีคำแนะนำอะไรบ้างมั๊ย
NO. WHAT DID YOU SCORE IN YOUR MARKSMANSHIP EVALUATION?คะแนนทดสอบแม่นปืนของนายได้เท่าไหร่
DON'T LOSE YOUR HEAD. TIME TO REDEEM YOUR MARKSMANSHIP SCORES.โอกาสแก้คะแนนผลแม่นปืนมาถึงแล้ว
Daniel's launched against me, rest assured, my marksmanship will return.แกเนียลจะต่อต้านอย่างเปิดเผย มั่นใจได้เลย นักแม่นปืนของฉันก็จะกลับมา
What, is there a connection between my book and Booth's marksmanship?มีอะไรเกี่ยวข้องกันระหว่างหนังสือของผม กับความสัมพันธ์ของบูธงั้นหรือ
There's marksmanship, paramilitary training.ที่นั่นมีนักแม่นปืน,ค่ายฝึกเสริมการทหาร
Think about it. The marksmanship,ลองคิดดูสิ การทำเครื่องหมาย
I have never won an olympic medal for marksmanship.ในรายการแข่งขัน ยิงปืน ทั้งหมดนั่น ไม่ใช่ฉัน
Marksmanship, physical training, obstacle course, hogan's alley, you know, pretty much everything that wasn't technically book related.ก็มีเรื่องแม่นปืน เรื่องร่างกาย ข้ามสิ่งกีดขวาง ยิงโจรในหมู่คน เกือบทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือน่ะ
I commend you on your marksmanship.ผมขอชมว่าคุณยิงได้แม่น
Seriously, some of the best marksmanshipพูดตรง ๆ นะ เป็นหนึ่งในการยิงที่แม่นที่สุด
It's the lowest level of marksmanship.มันคือหลักสูตรการยิงขั้นต่ำสุด

marksmanship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
射撃[しゃげき, shageki] (n,vs) firing; shooting; fire; gunshot; marksmanship; (P)

marksmanship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัดยิง[v. exp.] (hat ying) EN: practise marksmanship ; do target practice FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marksmanship
Back to top