ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mashed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mashed*, -mashed-

mashed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mashed (adj.) ป่น See also: บด Syn. crushed, pressed, brewed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's time to eat. Mashed vegetables and apple sauce.ได้เวลาทานอาหารแล้วค่ะ เป็นผักบดกับแอปเปิ้ลซอส
French toast... and mashed potatoes.ขนมปังฝรั่งเศษ กับมันฝรั่งบด
Have you got mashed potatoes for brains or what?สมองมึง ทำด้วยมันบดรึไงกันวะ
We mashed locusts and made bread.เราต้องเอาแมลงมาบดทำขนมปัง ผมไม่รู้เลยว่าพวกคุณพูดถึงอะไร
Two miserable people feeling totally mashed up and hurt.ก็แค่คนสองคนที่หัวใจสลายยับเยิน
And he ate my mashed potatoes.แล้วเขาก็กินมันฝรั่งบดฝีมือฉัน
Well, I know a Meat Loaf with Mashed Potatoes. I know Meat Loaf who likesมีลูกค้าที่สั่งมีทโลฟกับมันบด แล้วก็มีมีทโลฟกับ
One with mashed potatoes and one with string beans.จานหนึ่งกับมันบดแล้วก็/Nอีกจานใส่ถั่ว
I'll get the home fries with the steak, medium rare and a side of mashed potatoesงั้นเอามันทอด กับสเต๊กแล้วกัน สุกกลางๆนะ แล้วก็เอามันบดอีกจานนึง
I've got turkey, mashed potatoes, cranberries, and I've even got some cornbread.ผม.. มีไก่งวง,มันฝรั่งบด... อาหารทะเลปิ้งนิดหน่อย แล้วก็ นอกจากนี้ก็มี...
Oh, it's fine. Susan, mashed is great, too.โธ่ไม่เป็นไรหรอกซูซาน บดก็ดีเหมือนกัน
Laugh at Morgan as he o-faces through his, his mashed potatoes and stuffing.หัวเราะตอนที่มอร์แกน อมมะเขือเทศบดไว้ในปาก

mashed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土豆泥[tǔ dòu ní, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄋㄧˊ, 土豆泥] mashed potato
支离破碎[zhī lí pò suì, ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, 支离破碎 / 支離破碎] scattered and smashed (成语 saw)
[zá, ㄗㄚˊ, 砸] smash; smashed; to fail; to get it wrong

mashed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste
マッシュポテト[, masshupoteto] (n) mashed potato
小倉餡[おぐらあん, oguraan] (n) sweet adzuki bean paste made of a mixture of mashed and whole beans
栗きんとん;栗金団[くりきんとん, kurikinton] (n) mashed sweet potatoes with sweetened chestnuts
橘飩[きっとん, kitton] (n) (obsc) (See 金団) mashed sweet potatoes (inc. sweetened chestnuts or beans)
田麩[でんぶ, denbu] (n) mashed and seasoned fish; flesh of whitefish and shrimp that has been boiled, shredded, parched, seasoned, and colored red (coloured)
金団[きんとん, kinton] (n) mashed sweet potatoes (inc. sweetened chestnuts or beans)
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
木端微塵;木っ端微塵;木葉微塵;こっぱ微塵;木っ端みじん[こっぱみじん, koppamijin] (n,vs) (uk) broken into small fragments; smashed to atoms; fragments and splinters; smithereens
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P)
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
砕け散る[くだけちる, kudakechiru] (v5r) to be smashed up

mashed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำพริกหนุ่ม[n. exp.] (nāmphrik nu) EN: green chili dip ; spicy dip with mashed green chillies FR:
แหลกเหลว[adj.] (laēklēo) EN: demolished ; smashed ; broken up ; in pieces ; mangled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mashed
Back to top