ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medley

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medley*, -medley-

medley ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medley (n.) เพลงผสม Syn. assortment, potpourri
medley (n.) การแข่งขันว่ายน้ำแบบผสม See also: การว่ายน้ำแบบผลัดผสม
medley (n.) สิ่งผสม See also: ของผสม Syn. mixture
medley (adj.) ซึ่งผสมกัน Syn. mixed, mingled
English-Thai: HOPE Dictionary
medley(เมด'ลี) n. เพลงผสม,ของผสมผสาน,สิ่งผสม. adj. ซึ่งผสมกัน,ผสมผสาน
English-Thai: Nontri Dictionary
medley(n) การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The 1200 building is Medley Industrial and Sanko Oil.ข้างหน้านั่นเป็นตึกเมดเลย์ อินดัสทรี แอนด์ แซงโก้ ออยล์
I have picked a medley of songs that's going to be a fantastic teaching tool about how to sing a great ballad.ที่จะสอนให้รู้วิธี ร้องเพลงบัลลาด
Well, I for one can't wait to go home and work on a medley of my own for tomorrow, because this lesson has given me... a lot to think about.เพราะบทเรียนนี้ทำให้หนู... มีเรื่องต้องคิดถึง
Now, obviously, for this medley to work,ตอนนี้ ชัดเจนแล้วว่านี่คือการผสมผสาน
Now, I know today we need to practice doo-wopping behind Blaine while he sings every solo in the medley of P!เอาล่ะ ฉันรู่ว่าวันนี้ เราต้องฝึกร้องแบ๊คอัพ ให้เบลน ตอนที่เขาร้องนำ ในเมดเล่ย์ เพลงของพิงค์
It is a medley of potent aphrodisiacs.เมดเล่อาหารกระตุ้นความต้องการทางเพศน่ะ
I, for one, was really moved by the Scale Blazers' haunting medley homage to Starlight Express.ชั้นโดนใจจังๆ กับการร้องเมดเลย์สุดหลอนของวง Scale Blazers เพื่อรำลึกถึงละครเพลง Starlight Express
Your Celine medley was the favorite part of the show. We loved it right, Wood?เมดเลย์เซลีนของเธอมันเริ่ดมากๆ ใช่ไหม วู้ด?
Smedley Darlington Butler by his own account helped pacify Mexico for American oil companiesสเมดลีย์ ดาร์ลิงตัน บัทเลอร์ เล่าให้ฟังเองว่า (นายพลที่ได้รับเหรียญตราสูงสุดคนหนึ่งของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ) เขาช่วยปราบจลาจลในเม็กซิโกเพื่อบริษัทน้ำมันอเมริกัน
She came in with her usual medley.เธอเข้ามาแจ้งเรื่องสัพเพเหระตามเคย
Sue, let us know about the decision you made to have Kurt Hummel here do a 14-and-a-half minute Celine Dion medley, entirely in French.ทำไมคุณถึงเลือก เคิร์ท ฮัมเมล ให้ร้องเพลง ซีลีน ดิออน 14 นาทีครึ่ง ในภาษาฝรั่งเศส
We are doing a Journey medley.- และเราจะใช้ เมดเล่ย์การเดินทาง

medley ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史沫特莱[Shǐ mò tè lái, ㄕˇ ㄇㄛˋ ㄊㄜˋ ㄌㄞˊ, 史沫特莱 / 史沫特萊] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist and activist, reported on China, esp. the communist side
艾格尼丝・史沫特莱[Ài gé ní, ㄞˋ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ· Si1 shi3 mo4 te4 lai2, 艾格尼丝・史沫特莱 / 艾格尼絲・史沫特萊] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist who reported on China, esp. the communist side

medley ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちこめ[, ichikome] (n) (abbr) (from 100メートル個人メドレー) 100 metre individual medley (swimming)
にこめ[, nikome] (n) (abbr) (from 200メートル個人メドレー) 200 metre individual medley (swimming)
メドレーリレー[, medore-rire-] (n) medley relay; (P)
吹き寄せ[ふきよせ, fukiyose] (n) medley (of food, songs, etc.)
組歌;組唄;組み歌;組み唄[くみうた, kumiuta] (n) var. of folksong; var. of koto or shamisen music; medley of (Japanese) songs
メドレー[, medore-] (n) medley; (P)
一緒くた[いっしょくた, isshokuta] (adj-na,n) medley; heterogenous mixture
寄せ集め(P);寄集め[よせあつめ, yoseatsume] (n) mish-mash; miscellany; medley; odds and ends; gathering; (P)

medley ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกร็ด[n.] (kret) EN: branch ; miscelany ; medley FR: mélange [m] ; collection [f]
เมดเลย์[n.] (mēdlē) EN: medley FR:
เพลงชุด[n. exp.] (phlēng chut) EN: suite ; medley FR:
เพรียกพร้อง[n.] (phrīekphrǿn) EN: medley of calling FR:

medley ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagenschwimmen {n} [sport](individual) medley
Medley {n}medley

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medley
Back to top