ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mahjong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mahjong*, -mahjong-

mahjong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mahjong (n.) ไพ่นกกระจอกของจีน Syn. mahjongg
mahjongg (n.) ไพ่นกกระจอกของจีน Syn. mahjong
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm playing mahjong all nightแม่จะไปเล่นหม่าจงซะหน่อย
Don't forget. I invited the mahjong ladies over tonightคืนนี้อย่าลืมล่ะ แม่ชวนพวกขาไพ่ไว้แล้ว
Didn't you see her the other day at her mahjong party?อ้าว ป้าๆ ไม่ได้เพิ่งนัดเจอกันเหรอคะ วงนกกระจอกน่ะค่ะ
I played mahjong the whole night.ฉันเล่นไพ่นกกระจอกทั้งคืน
And he remembered, on top of everything else, the guy was a mahjong guy.และเขาก็จำได้ว่า ข้างบนนั้นมีอย่างอื่นอีก พวกนั้นคือพวกนกกระจอก
Hey, one minute I'm playing mahjong with me Nanna ...ฉันเล่นไพ่นกกระจอกอยู่กับอาม่า
Don't get so worked up during a game of Mahjong. You must act the world famous Domyoji you are.อย่างที่ฉันเคยบอก ฉันเคยรู้จักผู้ชายที่มีประวัติแบบนี้
Shut up. That is mine. (A term used in Mahjong)ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนรวยมาก
When I'm playing Mahjong, "ki ga ki ga ja ne" (the air is not the air)เขาเป็นคนเย็นชาและโหดเหี้ยม
It's a bit like Mahjong.มันคล้ายๆไพ่นกกระจอก
As I took it over from my father, who took it over from his father who won it from a friend in mahjong.ที่พ่อสืบทอดมาจากปู่ที่สืบทอดมาจากทวด ที่ได้มากจากชนะเกมมาจอง
Colonel, those are all tile sets in mahjong.พันเอกผู้ที่มีทั้งหมดในชุด กระเบื้องไพ่นกกระจอก

mahjong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pái, ㄆㄞˊ, 牌] mahjong tile; playing card; game pieces; signboard; plate; tablet
麻将牌[má jiàng pái, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ ㄆㄞˊ, 麻将牌 / 麻將牌] mahjong tile
麻将[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, 麻将 / 麻將] mahjong
清一色[qīng yī sè, ㄑㄧㄥ ㄧ ㄙㄜˋ, 清一色] monotone; only one ingredient; (mahjong) all in the same suit
麻雀[má què, ㄇㄚˊ ㄑㄩㄝˋ, 麻雀] sparrow; mahjong

mahjong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーチ[, ri-chi] (n) (1) reach; (2) leech; (3) (See 立直) being one step away from completing a game, esp. mahjong (winning, losing, game over, etc.); (P)
一向聴[イーシャンテン, i-shanten] (n) (See 聴牌) "fishing" in mahjong (i.e. needing one more tile for completion)
一荘[イーチャン, i-chan] (n) (See 半荘) one full game of mahjong (consisting of east, south, west, and north rounds) (chi
国士無双[こくしむそう, kokushimusou] (n) (1) distinguished person; (2) Thirteen Orphans (high-scoring mahjong hand)
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation)
聴牌[テンパイ, tenpai] (n,vs) "fishing" in mahjong (i.e. needing one more tile for completion) (chi
骨牌[こっぱい, koppai] (n) (1) playing cards; (2) mahjong tiles made of animal bone
麻雀屋[まあじゃんや;まぜじゃんや, maajanya ; mazejanya] (n) mah-jongg parlour; mah-jongg parlor; mahjong parlour; mahjong parlor
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer
摸牌[もうぱい, moupai] (n,vs) identifying a piece by touch in a mah-jongg game (mahjong)
散家[サンチャ, sancha] (n) non-dealer (in mahjongg) (chi
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) Haitei winning hand in mahjong; winning on the last tile drawn from the wall; scooping the moon from the bottom of the sea
満貫[まんがん, mangan] (n) winning with the highest possible score (in mah-jongg) (mahjong); a win worth 8000 points (or, if dealer, 12000 points)
索子[ソーズ, so-zu] (n) (See 万子) bamboo tiles (in mahjong)
[チャン, chan] (suf,ctr) counter for games of mahjongg (chi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mahjong
Back to top