ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merrily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merrily*, -merrily-

merrily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merrily (adv.) อย่างสนุกสนาน See also: อย่างรื่นเริง
English-Thai: Nontri Dictionary
merrily(adv) อย่างร่าเริง,อย่างครึกครื้น,อย่างรื่นเริง,อย่างเพลิดเพลิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึกครื้น (adv.) merrily See also: joyfully, jolly, lively Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
รื่นเริง (adv.) merrily See also: joyfully, cheerfully, jovially, hilariously, happily, enjoyably Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง
อย่างสนุกสนาน (adv.) merrily See also: cheerfully, joyfully Syn. อย่างสนุก Ops. อย่างเบื่อหน่าย
แป้น (adv.) merrily See also: joyfully, broadly Syn. แฉ่ง, บาน
แป้น (adv.) merrily See also: joyfully Syn. แฉ่ง, บาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was a little black dog with long silky hair and small black eyes that twinkled merrily on either side of his funny wee nose."มันเป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆ ที่มีขนยาวอ่อนนุ่มสีดำ ดวงตาสีดำเล็กๆ ที่มีประกายแห่งความสุขนั้น... ขนาบอยู่ข้างจมูกเล็กๆ น่ารักของมัน"
And when I am done, I'll go merrily on my way.และตอนนี้ผมก็กำลังสนุกสนาน กับวิธีแบบฉบับของผม
Merrily oblivious as we labor tirelessly to save them from extinction and not even a thank you.พวกมันลืมไปว่า เราพยายามอย่างยิ่ง... ที่จะปกป้องมันจากการสูญพันธุ์ แต่ก็ไม่เคยได้รับคำขอบคุณ
Merrily, merrily, merrily, merrilyลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป

merrily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
朗らかに笑う[ほがらかにわらう, hogarakaniwarau] (exp,v5u) to smile brightly; to laugh merrily
滑る[ぬめる, numeru] (v5r,vi) to be slippery; to be slimy; to behave charmingly; to walk merrily

merrily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
ครึกครื้น[adv.] (khreukkhreū) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively FR: très agréable ; de rêve
แป้น[adj.] (paēn) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly FR:
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merrily
Back to top