ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

menacing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *menacing*, -menacing-

menacing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
menacing (adj.) ซึ่งคุกคาม Syn. approaching, threatening, dangerous
menacingly (adv.) อย่างตกอยู่ในอันตราย Ops. fiercely, seriously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without understanding the sources from which this menacing thought surged forth from, I continued working.ไม่เคยรู้เลยสักครั้ง ว่าทำไปเพราะอะไร เหมือนมีบางสิ่งมาผลักดัน ให้ผมได้แต่ทำงานต่อไปเรื่อยๆ
(bell ringing) We're as menacing as Muppet Babies.เราอันตราย พอกับตุ๊กตา
Like Bree, I also received a menacing letter...อย่างบรี ฉันก็ได้รับจม.ข่มขู่แบบนี้
I don't know who it is, but it's relentless and menacing and it sounds just like Danny.ฉันไม่รู้ว่ามันคือใคร แต่มันไม่ยอมหยุดและคุกคามฉัน และมีเสียงเหมือนกับแดนนี่
Murder, aggravated assault, assault with intent, menacing and trespassing.ฆาตกรรม ใช้กำลังประทุษร้าย มุ่งร้ายโดยเจตนา ข่มขู่และบุรุก
And goes to a kid's birthday party and he turns, I was suppose to turn towards camera and be really menacing and creepy.และไปที่งานวันเกิดของเด็กๆ และเขาต้องหันไปตามกล้อง และต้องดูน่าขนลุก
When you're gone, do you think she's suddenly gonna stop menacing this land?ตอนที่เจ้าจากไป เจ้าคิดจริงๆหรือว่า นางจะเลิกโหดร้ายตอนอาณาจักร
He reached the conclusion that what was happening inside this really secretive agency uh, was very threatening and menacing to privacy rights, to Internet freedom, to basic political liberty, not only in the United States, but all around the world."วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2013" เขาได้ตกตะกอนความคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรลับแห่งนี้
Menacing and creepy that you with the Eagle every Friday night.เธอก็ดูน่าขนลุกทุกครั้งที่ไปอีเกิ้ลในคืนวันศุกร์กับพวกเราอยู่เเล้วนี่.
Munez ghosting in. He's looking menacing.มูเนซเกือบได้โอกาสยิง อันตรายทีเดียวครับ
Something so menacing, so terrifying, that the people finally gave it a name.บางอย่างที่อันตราย น่าสะพรึงกลัว จนในที่สุดชาวบ้านจึงพากันตั้งสมญานามให้มัน
Like you, to be honest... low-key and vaguely menacing.คล้ายๆกับคุณแหละ ไม่เป็นทีสะดุดตาเท่าไหร่

menacing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, 咄咄逼人] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious

menacing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣幕;権幕;見幕[けんまく, kenmaku] (n) threatening attitude; menacing look; angry look
威嚇的[いかくてき, ikakuteki] (adj-na) threatening; menacing
殺気立つ;殺気だつ[さっきだつ, sakkidatsu] (v5t,vi) to be seething (with anger); to be frenzied; to be menacing
脅迫的[きょうはくてき, kyouhakuteki] (adj-na) menacing; threatening
雲行きが怪しい[くもゆきがあやしい, kumoyukigaayashii] (exp) (1) the clouds look menacing; (2) things don't look good

menacing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะคอก[v.] (takhøk) EN: shout at (s.o.) : yell at (s.o.) ; bawl ; raise one's voice ; shout menacingly FR: vociférer (vx) ; déclamer contre (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า menacing
Back to top