ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mop*, -mop-

mop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mop (n.) ไม้ถูพื้น Syn. swab
mop (n.) ผมกระเซิง See also: ผมเป็นสังกะตัง
mop (vt.) ทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น Syn. swab
mop down (phrv.) ถู See also: เช็ด, ทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น
mop the floor with (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ Syn. wipe with
mop up (phrv.) เช็ดทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น Syn. clean up, soak up, sop up
mop up (phrv.) เอาชนะ See also: จัดการกับ Syn. clean up, wipe up
mop up (phrv.) ทำเสร็จ (งาน) Syn. finish off, finish up
mop with (phrv.) ทำความสะอาดด้วย See also: เช็ดด้วย, ถูด้วย Syn. wipe with
mope (vi.) เศร้าโศก See also: เศร้าซึม, หดหู่ใจ Syn. fret, grieve, despond, droop
mope away (phrv.) ซึมเซื่อง See also: ใช้เวลาไปอย่างไม่มีความสุข
moped (n.) รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ซีซี)
moper (n.) คนเศร้าโศก
mopes (n.) ความเศร้าโศก
mopey (adj.) ซึ่งเศร้าซึม
mopish (adj.) ซึ่งเศร้าซึม
mopishly (adv.) อย่างเศร้าซึม
moppet (n.) หนูน้อย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เด็กน้อย Syn. child, puppet
mopy (adj.) ซึ่งเศร้าซึม
English-Thai: HOPE Dictionary
mop(มอพ) n. มัดผ้าหรือวัตถุที่เป็นปุยที่ปลายไม้สำหรับถูพื้น ซับเช็ด,ผมกระเซิง vt. ถูกซับ เช็ดด้วยมัดผ้าหรือวัตถุดังกล่าว. -Phr. (mop up กวาดล้างข้าศึกที่เหลืออยู่,ทำสำเร็จ,ทำเสร็จ)
mop-up(มอพ'อัพ) n. การเช็ดถูหรือซับให้หมด,การกวาดล้างข้าศึกที่เหลืออยู่ให้หมด
mopish(โม'พิช) adj. เซื่องซึม,หดหู่ใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
mop(n) ไม้กวาด,ไม้ถูพื้น
mope(n) คนเคร่งขรึม,คนเซื่องซึม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำพ้องเสียง (n.) homophone
หีบเสียง (n.) gramophone See also: phonograph, record player
แผ่นเสียง (n.) gramophone record See also: phonograph disk Syn. จานเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll mop the toilets, hit the dishwasher, bus tables and empty the garbage.งั้นล้างห้องน้ำ ล้างจาน เช็ดโต๊ะนะ
Haul out the garbage. Mop up the back.ขนขยะไปทิ้ง ล้างส้วมด้วย
Da-hyung You have to vacuum the house and mop the floor, undertstand?ผมเองนะ เรียกทนายคิมมาพบผมเดี๋ยวนี้
Others need you to go to the diner and mop the floors tonight.เธอจำเป็นต้องไปที่ร้าน และถูพื้นคืนนี้
Some guy who's not even good enough to mop her floors.บางคนแย่ขนาดว่า ไม่น่าจะถูพื้นให้แม่ได้
I don't care who you are, you're gonna mop that up. I'm getting the bucket.ฉันไม่สนว่าคุณเป็นใคร คุณเช็ดพื้นนั่นเลย ชั้นจะไปเอาถังมา
It will be nice to have someone to help mop up when we've finished with our little guest.มันจะดีมาก ถ้าจะมีใครบางคนมาช่วยถูพื้น เมื่อเราเสร็จภารกิจกับแขกน้อยๆ ของเรา
We used them to mop up the water. Good idea, right?เราใช้มันซับน้ำที่พื้นนะ เป็นความคิดที่ดีใช่มั้ย
Uh, there's an extra mop round back.มีไม้ถูพื้นอยู่หลังบ้าน
Thanks. Don't forget to mop the kitchen after breakfast.ขอบใจนะ อย่าลืมถูครัวหลังกินข้าวล่ะ
I mean, there's gotta be a mop around here somewhere.ผมว่ามันต้องมีไม้ถูพื้นอยู่ตรงไหนซักที่แถวๆนี้
We need a bucket, a mop and 16 shots of tequilaaaaaa!ขอถังน้ำ กับไม้ถูพื้นด้วยครับ และขอเหล้าอีก 16 ช๊อตแบบเพียววววววว

mop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēng, , 螉] Ammophila infesta
[yē, ㄧㄝ, 蠮] Ammophila infesta
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 螿] Cosmopsaltria opalifera
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, 片子] film; movie; film reel; gramophone record
唱机[chàng jī, ㄔㄤˋ ㄐㄧ, 唱机 / 唱機] gramophone
唱片[chàng piàn, ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, 唱片] gramophone record; LP
唱碟[chàng dié, ㄔㄤˋ ㄉㄧㄝˊ, 唱碟] gramophone record; LP
留声机[liú shēng jī, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄐㄧ, 留声机 / 留聲機] gramophone
电唱[diàn chàng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ, 电唱 / 電唱] gramophone; record player
电唱机[diàn chàng jī, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄐㄧ, 电唱机 / 電唱機] gramophone; record player
电唱盘[diàn chàng pán, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄆㄢˊ, 电唱盘 / 電唱盤] gramophone; record player
半翅目[bàn chì mù, ㄅㄢˋ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 半翅目] Hemiptera (suborder of order Homoptera, insects including cicadas and aphids)
血友病[xuè yǒu bìng, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ, 血友病] hemophilia
同翅目[tóng chì mù, ㄊㄨㄥˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 同翅目] Homoptera (insect suborder including cicadas, aphids, plant-hoppers, shield bugs etc)
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 詨] kind of cicada, cosmopsaltria
拖布[tuō bù, ㄊㄨㄛ ㄅㄨˋ, 拖布] mop
拖把[tuō bǎ, ㄊㄨㄛ ㄅㄚˇ, 拖把] mop
唱头[chàng tóu, ㄔㄤˋ ㄊㄡˊ, 唱头 / 唱頭] pick-up (carrying gramophone needle)
隐君子[yǐn jūn zi, ˇ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, 隐君子 / 隱君子] recluse; hermit; used for homophone 癮君子|瘾君子, opium addict
热连球菌[rè lián qiú jūn, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, 热连球菌 / 熱連球菌] Streptococcus thermophilus
唱针[chàng zhēn, ㄔㄤˋ ㄓㄣ, 唱针 / 唱針] stylus (gramophone needle)
唱臂[chàng bì, ㄔㄤˋ ㄅㄧˋ, 唱臂] tone-arm (tracking arm of gramophone)

mop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable)
くよくよ[, kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P)
コスモポリス[, kosumoporisu] (n) cosmopolis
コスモポリタニズム[, kosumoporitanizumu] (n) cosmopolitanism
コスモポリタン[, kosumoporitan] (n) cosmopolitan; (P)
ファインラインドサージャンフィッシュ;ファインラインドサージョンフィッシュ[, fainraindosa-janfisshu ; fainraindosa-jonfisshu] (n) finelined surgeonfish (Acanthurus grammoptilus, species of Western Pacific tang found in the Philippines, Indonesia and north-western Australia)
ふさぎ込む;塞ぎ込む;鬱ぎ込む[ふさぎこむ, fusagikomu] (v5m,vi) to mope; to brood; to be in low spirits; to have the blues
ヘムタンパク質;ヘム蛋白質[ヘムタンパクしつ(ヘムタンパク質);ヘムたんぱくしつ(ヘム蛋白質), hemutanpaku shitsu ( hemutanpaku shitsu ); hemu tanpakushitsu ( hemu tanpakushitsu ] (n) hemoprotein; haemoprotein
ホモフォビア[, homofobia] (n) homophobia
マッシュルームカット[, masshuru-mukatto] (n) mushroom cut; bowl cut; moptop
レコード盤[レコードばん, reko-do ban] (n) phonograph record; gramophone record
レジオネラ菌[レジオネラきん, rejionera kin] (n) Legionella pneumophila (bacteria that causes Legionnaires' disease)
世界主義[せかいしゅぎ, sekaishugi] (n) cosmopolitanism
世界人[せかいじん, sekaijin] (n) cosmopolitan; world citizen
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers)
出血性の人[しゅっけつせいのひと, shukketsuseinohito] (n) bleeder; haemophiliac; hemophiliac
原チャ[げんチャ, gen cha] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle
原チャリ[げんチャリ, gen chari] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle
原付き[げんつき, gentsuki] (n) scooter; low power "motorized" bicycle (motorised); moped
国際人[こくさいじん, kokusaijin] (n) international celebrity; cosmopolitan; citizen of the world; (P)
国際感覚[こくさいかんかく, kokusaikankaku] (n) cosmopolitan (international) way of thinking; feeling for the wider world
国際都市[こくさいとし, kokusaitoshi] (n) cosmopolitan city
子どもっぽい[こどもっぽい, kodomoppoi] (adj-i) childish; child-like; immature; infantile
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P)
専らにする[もっぱらにする, mopparanisuru] (exp,vs-i) (1) devote oneself to; (2) to do as one pleases; to act selfishly
畑栗鼠[はたりす;ハタリス, hatarisu ; hatarisu] (n) (uk) ground squirrel (esp. the Daurian ground squirrel, Spermophilus dauricus)
紐パン[ひもパン;ヒモパン, himo pan ; himopan] (n) (col) (sl) (from 紐パンツ) string bikini; g-string; thong
茎葉植物[けいようしょくぶつ, keiyoushokubutsu] (n) (See 葉状植物) cormophyte
蓄音機;蓄音器[ちくおんき, chikuonki] (n) gramophone
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer
血友病[けつゆうびょう, ketsuyuubyou] (n) haemophilia; (P)
血友病患者[けつゆうびょうかんじゃ, ketsuyuubyoukanja] (n) hemophiliac; haemophiliac
越前水母[えちぜんくらげ, echizenkurage] (n) (uk) Nomura's jellyfish (Nemopilema nomurai)
造血[ぞうけつ, zouketsu] (n,vs,adj-no) blood formation; blood making; hemopoiesis (haemopoiesis); hematosis (haematosis); hematopoiesis (haematopoiesis)
造血幹細胞[ぞうけつかんさいぼう, zouketsukansaibou] (n) hematopoietic stem cell (haematopoietic); hemopoietic stem cell (haemopoietic)
電気蓄音機[でんきちくおんき, denkichikuonki] (n) electric gramophone; record player
電蓄[でんちく, denchiku] (n) (abbr) (See 電気蓄音機) electric gramophone
風媒[ふうばい, fuubai] (n) (1) anemophily; (adj-no) (2) anemophilous
食虫性[しょくちゅうせい, shokuchuusei] (adj-no) insectivorous; entomophagous
Japanese-English: COMDICT Dictionary
モペラ[もぺら, mopera] mopera
同音異義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony

mop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
ไม้ถูพื้น[n. exp.] (māi thū phe) EN: mop FR: balai éponge [m]
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: mop FR:
ม๊อบ[n.] (møp) EN: mop FR:
เบลโมแพน[n. prop.] (Bēnmōphaēn ) EN: Belmopan FR: Belmopan
ฉมบ[n.] (chamop) EN: [dead women who dwelled in the forest] FR:
ชมบ[n.] (chamop) EN: [dead women who dwelled in the forest] FR:
เอื้องคีรีวง[n. exp.] (eūang Khīrī) EN: Didymoplexiopsis khiriwongensis FR: Didymoplexiopsis khiriwongensis
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
โฮโมโฟเบีย[n.] (hōmōfōbīa) EN: homophobia FR: homophobie [f]
การกินแมลง[n. exp.] (kān kin mal) EN: FR: entomophagie [f]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; FTM ; transsexual ; gay ; eunuch FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé [m] (fam. - inj.) ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; pédale [f] (péj. - fam.) ; tapiole [f] (vulg.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; homophile [m]
คำพ้องเสียง[n.] (kham phøng ) EN: homophone FR: homophone [m]
ความเป็นนานาชาติ[n. exp.] (khwām pen n) EN: FR: internationalité [f] ; cosmopolitisme [m]
ความเป็นสากล[n. exp.] (khwām pen s) EN: universality FR: internationalité [f] ; cosmopolitisme [m]
กล้วยส้มสยาม[n. exp.] (klūay Som S) EN: Didymoplexiella siamensis FR: Didymoplexiella siamensis
กระดูกสะบัก[n. exp.] (kradūk saba) EN: shoulder blade ; scapula FR: omoplate [f]
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
มอไชด์[n.] (møsai) EN: motorcycle ; moped FR: moto [f] ; vélomoteur [m]
มอเตอร์ไซค์[n.] (møtoēsai) EN: motorcycle ; moped FR: moto [f] ; vélomoteur [m] ; bécane [f] (fam.)
โนโมโฟเบีย[n.] (nōmōfōbīa) EN: nomophobia FR: nomophobie [f]
แผ่นเสียง[n. exp.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk ; phonograph record ; platter FR: disque de musique [m] ; disque [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]
พูดไทยได้[adj.] (phūt Thai d) EN: Thai speaking FR: siamophone (inf.)
ปุ่มหัวไหล่[n.] (pum hūa lai) EN: acromion FR: acromion [m] ; apophyse de l'omoplate [f]
โรคกลัวบันได[n. exp.] (rōk klūa ba) EN: bathmophobia ; fear of stairs and slopes FR:
โรคกลัวการคิด[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: phronemophobia ; fear of thinking FR:
โรคกลัวการแต่งงาน[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: gamophobia ; fear of marriage FR:
โรคกลัวคลื่น[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: kymophobia ; fear of sea swells, waves or wave like motions FR:
โรคกลัวของแหลม[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: aichmophobia ; morbid fear of sharp or pointed objects FR:
โรคกลัวความร้อน[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: thermophobia ; fear of heat or hot temperatures FR:
โรคกลัวความรู้[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: epistemophobia ; fear of knowledge FR:
โรคกลัวความทรงจำ[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: mnemophobia ; fear of memories FR:
โรคกลัวเลือด[n. exp.] (rōk klūa le) EN: hemophobia ; fear of blood FR:
โรคกลัวลม[n. exp.] (rōk klūa lo) EN: ancraophobia ; anemophobia ; fear from wind and windy air FR:
โรคกลัวแมลง[n. exp.] (rōk klūa ma) EN: entomophobia ; fear of insects FR:
โรคกลัวผี[n. exp.] (rōk klūa ph) EN: phasmophobia ; fear of ghosts FR:
โรคกลัวถนน[n. exp.] (rōk klūa th) EN: agyrophobia ; dromophobia ; fear that crossing roads will cause bodily harm to oneself FR:
โรคกลัวตัวเลข[n. exp.] (rōk klūa tū) EN: arithmophobia ; fear of numbers FR:
โรคโนโมโฟเบีย[n. exp.] (rōk nōmōfōb) EN: nomophobia FR: nomophobie [f]

mop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinddarmoperation {f} [med.] | Blinddarmoperationen
Moped {n}autocycle; moped
Kosmopolit {m}cosmopolitan
Weltbürger {m}cosmopolitan
Weltbürgertum {n}; Kosmopolitismus
kosmopolitisch; international; weltoffen {adj}cosmopolitan
Grammophon {n}gramophone
Bluterkrankheit {f} [med.]hemophilia [Am.]; haemophilia [Br.]
Homophobie {f}; Angst vor Homosexualität/ Homosexuellenhomophobia
Mop {m}mop
Mops {m} | Möpse
Wuschelkopf {m}mop of curly hair; frizzy hair; fuzz; fuzzy head
Mopedreifen {m}moped tyre
Rollmops {m} [cook.]rollmops
Ohrenlerche {f} [ornith.]Shore Lark (Eremophila alpestris); Horned Lark
Thermoplast {n}thermoplastic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mop
Back to top