ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

millionaire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *millionaire*, -millionaire-

millionaire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
millionaire (n.) เศรษฐี See also: มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง, คนรวย Syn. billionaire
millionairess (n.) เศรษฐีนี
English-Thai: HOPE Dictionary
millionaire(มิลยะแนร์') n. เศรษฐีเงินล้าน,บุคคลที่รวยมาก., Syn. millionnaire
English-Thai: Nontri Dictionary
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Millionairesเศรษฐี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนมั่งคั่ง (n.) millionaire See also: rich man, wealthy man Syn. คนรวย, คนมั่งมี Ops. คนจน
มหาเศรษฐี (n.) millionaire Ops. ยาจก
เศรษฐี (n.) millionaire See also: rich man, wealthy man Syn. คนรวย, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี Ops. คนจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boston millionaire Heyworth Windham.เศรษฐีชาวบอสตัน เฮย์เวิร์ธ วินดัม
Danny always said he'd be a millionaire by 30.แดนนี่บอกเสมอว่า มันจะเป็นมหาเศรษฐีตอนอายุสามสิบ
He's an official millionaire due to the inheritance.เขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน และเขาเป็นผู้สือทอดที่เหมาะสมที่สุด
And now he's a millionaire with top-class clients... and yet he never forgot his family.ตอนนี้เขาเป็นเศรษฐีมีลูกค้าไฮโซ.. แต่ก็ยังไม่ลืมครอบครัวเรา
That's strange for a millionaire genius.นั่นแปลกมากสำหรับมหาเศรษฐีอัจริยะ
Guy from the slums becomes a millionaire overnight.เด็กจากสลัมกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน
The nation's gripped with millionaire fever. As Jamal Malik, an uneducated (?ทั้งประเทศกำลังตื่นเต้นกับกระเเสเกมเศรษฐีฟีเวอร์
I'm leaving my homework with Slumdog Millionaire over here.ฉันว่านั่นเป็นการเหยียดเชื้อชาตินะ
Yeah. An eccentric millionaire left coded wills to his kids.ใช่ มีเศรษฐีเพี้ยนทิ้งพินัยกรรม\ เป็นรหัสลับไว้ให้ลูกๆ
I sent some probies to your apartment to collect your millionaire fantasy camp.ฉันส่งเด็กไปที่อพาร์ทเม็นต์นาย เพื่อรวบรวมชุดเล่น เป็นเศรษฐีกลับมาแล้ว
It's an application for the Manhattan Millionaire Society Bachelors Auction.มันเป็นการแสดงความจำนง สำหรับงานประมูลสุดยอดเศรษฐี หนุ่มโสดจากแมนฮัตตัน
The Ambrosia project-- it sounds like a Robert Ludlum novel where the millionaire playboy kills a researcher to get his hands on the secret formula for eternal life.แอมโบรเซีย โปรเจ็คท์ ชื่อเหมือนนิยายของโรเบิร์ต ลัดลัม ที่มีเพลย์บอยมหาเศรษฐี

millionaire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, 布兰森 / 佈蘭森] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin
卡内基[Kǎ nèi jī, ㄎㄚˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ, 卡内基 / 卡內基] Carnegie (name); Andrew Carnegie (1835-1919), Scots American steel millionaire and philanthropist
索罗斯[Suǒ luó sī, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 索罗斯 / 索羅斯] Soros (name); George Soros or György Schwartz (1930-), Hungarian American financial speculator and millionaire philanthropist
百万富翁[bǎi wàn fù wēng, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄈㄨˋ , 百万富翁 / 百萬富翁] millionaire
富翁[fù wēng, ㄈㄨˋ , 富翁] rich person; millionaire; billionaire
首富[shǒu fù, ㄕㄡˇ ㄈㄨˋ, 首富] richest individual; top millionaire
大富大贵[dà fù dà guì, ㄉㄚˋ ㄈㄨˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄟˋ, 大富大贵 / 大富大貴] very rich; millionaire

millionaire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来星[できぼし, dekiboshi] (n) upstart; mushroom millionaire
千万長者[せんばんちょうじゃ, senbanchouja] (n) multimillionaire; billionaire
大尽[だいじん, daijin] (n) rich person; millionaire; debauchee
長者[ちょうじゃ(P);ちょうしゃ;ちょうざ, chouja (P); chousha ; chouza] (n) (1) (ちょうじゃ only) millionaire; (2) one's superior; one's elder; one's senior; (3) (arch) virtuous and gentle person; (4) (ちょうじゃ only) (arch) female owner of a whorehouse in a post town; (5) (ちょうじゃ only) (arch) (See 宿駅) chief of a post town; (P)

millionaire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f] ; riche [m]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier FR:
มหาเศรษฐี[n. exp.] (mahā sētthī) EN: multimillionaire ; millionnaire ; tycoon FR: milliardaire [m]

millionaire ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Multimillionär {m}multimillionaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า millionaire
Back to top